Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-34 av 34

2019
1 Berntsen, Kirsti Elisabeth; Sandstrak, Grethe.
Teamarbeid i systemutviklingsemner. Noen erfaringer fra NTNU IDI AIT.. Workshop - Teamwork in software engineering courses; 2019-11-25 - 2019-11-25
NTNU Untitled
 
2 Berntsen, Kirsti Elisabeth; Sandstrak, Grethe; Vågen, Frode; Landrø, Lars Gunnar.
LESSONS LEARNED FROM AN INTERDISCIPLINARY INNOVATION CAMP FOR BACHELOR STUDENTS – BIOMEDICAL LABORATORY SCIENCE & COMPUTER ENGINEERING. UDIT 2019; 2019-11-26 - 2019-11-27
NTNU Untitled
 
2018
3 Krogstie, Birgit Rognebakke; Berntsen, Kirsti Elisabeth; Wrålsen, Anette.
Adapting team-based learning in a mathematics course for computer engineering students. NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi 2018
NTNU Untitled
 
2017
4 Berntsen, Kirsti Elisabeth.
Innovation for better healthcare – Inter-disciplinary Innovation Camp for BA students. PAHI 2017 Practical Aspects of Health Informatics; 2017-05-15 - 2017-05-15
NTNU Untitled
 
5 Berntsen, Kirsti Elisabeth; Hjelle, Torstein Elias L..
Praksisnær systeminnføring. SHMN-2017: Søkekonferanse for utvikling av forskningsprosjekter- Helseplattformen; 2017-05-11 - 2017-05-11
NTNU Untitled
 
2016
6 Berntsen, Kirsti Elisabeth.
Debattinnlegg - fra underviserens ståsted - Presis velferdsteknologi: Rett dings til rett behov, eller fyller vi nye kott med hjelpemidler?. HelsIT 2016; 2016-09-27 - 2016-09-28
NTNU Untitled
 
7 Khodambashi, Soudabeh; Carlsen, Petter; Høiseth, Marikken; Berntsen, Kirsti Elisabeth; Jaatun, Ellen A. Andreassen.
Hearing Impairment: An Initial Exploration of Information Sharing Practices. CEUR Workshop Proceedings 2016 (3) s. 61-71
NTNU STO Untitled
 
8 Lundberg, Gunhild; Berntsen, Kirsti Elisabeth; Wrålsen, Anette; Krogstie, Birgit Rognebakke.
Studenters teamarbeid i nettbaserte fag i lys av mestringstro. NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi 2016 ;Volum 24.(1) s. -
NTNU Untitled
 
2014
9 Berntsen, Kirsti Elisabeth.
Generativity for Infrastructuring eHealth. CEUR Workshop Proceedings 2014 ;Volum 1251. s. 17-26
NTNU Untitled
 
10 Jaatun, Ellen A. Andreassen; Brooks, Elizabeth; Berntsen, Kirsti Elisabeth; Gilstad, Heidi; Jaatun, Martin Gilje.
PAHI 2014 : Practical Aspects of Health Informatics. Proceedings of the 2nd European Workshop on Practical Aspects of Health Informatics, Trondheim, Norway, May 19-20. : CEUR-WS 2014 CEUR Workshop Proceedings(1251)
NTNU SINTEF STO Untitled
 
2013
11 Berntsen, Kirsti Elisabeth.
eHelse i praksis forutsetter kompetanseheving i sektoren.
NTNU Untitled
 
12 Berntsen, Kirsti Elisabeth.
"e-helsekompetanse – det har vi vel?" Workshop om e-helse kompetanser og kompetanseutvikling. HelsIT 2013; 2013-09-17 - 2013-09-19
NTNU Untitled
 
13 Berntsen, Kirsti Elisabeth.
Improving the Odds for eHealth - Continuing Education as a Socio-Technical Approach. CEUR Workshop Proceedings 2013 ;Volum 984.(7) s. 89-92
NTNU Untitled
 
14 Berntsen, Kirsti Elisabeth.
Presentation of NTNU Continuing Education Master Program in Health Informatics at the European Workshop: Practical Aspects of Health Informatics 2013. European Workshop: Practical Aspects of Health Informatics 2013; 2013-03-11 - 2013-03-12
NTNU Untitled
 
15 Berntsen, Kirsti Elisabeth.
Videreutdanning i eHelse som innovasjonsbidrag. Velferdsteknologikonferansen; 2013-10-23 - 2013-10-24
NTNU Untitled
 
16 Berntsen, Kirsti Elisabeth.
Why Continuing Education in eHealth. Linköping Electronic Conference Proceedings 2013 (91) s. 7-9
NTNU Untitled
 
17 Gilstad, Heidi; Melby, Line; Jaatun, Ellen A. Andreassen; Berntsen, Kirsti Elisabeth; Jaatun, Martin Gilje; Pagliari, Claudia.
European Workshop on Practical Aspects of Health Informatics (PAHI 2013). CEUR Workshop Proceedings 2013 ;Volum 984.(7) s. I-X
NTNU SINTEF UiO Untitled
 
2011
18 Berntsen, Kirsti Elisabeth; Faxvaag, Arild; Mjøen, Signe-Line.
Reaching out - A Multidisciplinary Master’s Program in Health Informatics. 23rd International Conference of the European Federation for Medical Informatics; 2011-10-21 - 2011-10-23
NTNU Untitled
 
19 Berntsen, Kirsti Elisabeth.
IS supported service work: A case study of global certification. Trondheim: NTNU, 2011 (ISBN 978-82-471-2815-2) ;Volum 2011.267 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(137)
NTNU Untitled
 
2010
20 Hamre, Gro Alice; Berntsen, Kirsti Elisabeth; Monteiro, Eric.
Kvalitetssikring av legemiddelhåndtering i et samhandlingsperspektiv. I: IKT og samhandling i helsesektoren - Digitale lappetepper eller sømløs integrasjon?. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2646-1. s. 119-133
NTNU Untitled
 
21 Hamre, Gro Alice; Berntsen, Kirsti Elisabeth; Monteiro, Eric.
Towards safer medication use - in practice. Studies in Health Technology and Informatics 2010 ;Volum 157.(1) s. 187-192
NTNU Untitled
 
22 Hamre, Gro Alice; Berntsen, Kirsti Elisabeth; Monteiro, Eric.
Towards safer medication use – in practice. Fourth International Conference on Information Technology in Health Care: Socio-technical Approaches; 2010-06-23 - 2010-06-24
NTNU Untitled
 
2009
23 Berntsen, Kirsti Elisabeth; Hamre, Gro Alice.
Collaborating on medication in primary health care: - Possible lessons from semi-electronic practices. NOKOBIT; 2009-11-23 - 2009-11-25
NTNU Untitled
 
24 Berntsen, Kirsti Elisabeth; Hamre, Gro Alice.
Collaborating on medication in primary health care: - Possible lessons from semi-electronic practices. I: Proceedings fra NOKOBIT 2009 - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsvitenskap. Tapir Akademisk Forlag 2009 ISBN 9788251924931.
NTNU Untitled
 
25 Hamre, Gro Alice; Berntsen, Kirsti Elisabeth.
Integration across professional and organisational boundaries in health care: Local needs and adaptations. 32nd IRIS Seminar, Information Systems Research Seminar in Scandinavia; 2009-08-09 - 2009-08-12
NTNU Untitled
 
26 Hamre, Gro Alice; Berntsen, Kirsti Elisabeth.
Integration across professional and organisational boundaries in health care: Local needs and adaptations. I: Selected papers of the 32nd Information Systems Research Seminar of Scandinavia: inclusive design: IRIS was hosted at Molde University College. Tapir Akademisk Forlag 2009 ISBN 9788251925310. s. -
NTNU Untitled
 
27 Heimly, Vigdis; Berntsen, Kirsti Elisabeth.
Consent-based Access to Core EHR Information Collaborative Approaches in Norway. Methods of Information in Medicine 2009 ;Volum 48.(2) s. 144-148
NTNU Untitled
 
2007
28 Berntsen, Kirsti Elisabeth.
Fenomenet rundkjøringa på Sluppen. Adresseavisen 2007 s. 40-40
NTNU Untitled
 
2006
29 Berntsen, Kirsti Elisabeth; Svanæs, Dag.
Anbudsprosesser og brukermedvirkning. Seminar ved HelsIT 2006; 2006-09-20
NTNU Untitled
 
2005
30 Berntsen, Kirsti Elisabeth.
Living the standard, Tying the knots. Information Systems Reserch Seminar in Scandinavia, 2005; 2005-08-06 - 2005-08-09
NTNU Untitled
 
31 Munkvold, Glenn; Berntsen, Kirsti; Østerlie, Thomas.
Community of practice versus practice of the community : knowing in collaborative work. I: Effective knowledge management : emerging trends. Icfai University Press 2005
NORD NTNU Untitled
 
2004
32 Berntsen, Kirsti Elisabeth; Munkvold, Glenn; Østerlie, Thomas.
Community of Practice versus Practice of the Community: Knowing in Collaborative Work. ICFAI Journal of Knowledge Management 2004 ;Volum 2.(4) Suppl. December s. 7-20
NORD NTNU Untitled
 
33 Munkvold, Glenn; Berntsen, Kirsti; Østerlie, Thomas.
Community of practice versus practice of the community : knowing in collaborative work. ICFAI Journal of Knowledge Management 2004 ;Volum 2.(4) s. 7-22
NORD NTNU Untitled
 
34 Østerlie, Thomas; Munkvold, Glenn; Berntsen, Kirsti Elisabeth.
Community of practice versus practice of the community: Knowing in collaborative work. 27th Conference Information Systems Research in Scandinavia; 2004-09-14 - 2004-09-16
NORD NTNU Untitled