Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-29 av 29

2017
1 Kleiven, Hanne Hestvik.
Bruksmangfold - en analyse av nordmenns nyhetskonsum. Faglig seminar; 2017-03-30 - 2017-03-30
TFoU Untitled
 
2 Kleiven, Hanne Hestvik.
Når hjemmetjenesten skal ta i bruk velferdsteknologi. I: Velferdsteknologi i praksis. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-53236-9.
TFoU Untitled
 
3 Solbjør, Marit; Ljunggren, Birgitte; Kleiven, Hanne Hestvik.
Brukermedvirkning i avtaleverket for samhandlingsreformen :. Tidsskrift for velferdsforskning 2017 ;Volum 20.(1) s. 60-80
DMMH NTNU TFoU Untitled
 
2016
4 Kleiven, Hanne Hestvik.
Hvorfor velger en av ti nordmenn bort nyheter?. NRK "Ekko" [Radio] 2016-08-18
TFoU Untitled
 
5 Kleiven, Hanne Hestvik.
Kvinner minst oppdatert. Klassekampen [Avis] 2016-07-28
TFoU Untitled
 
6 Kleiven, Hanne Hestvik.
"Ser ikkje sleip reklame". Klassekampen [Avis] 2016-08-01
TFoU Untitled
 
7 Kleiven, Hanne Hestvik; Moe, Arne.
«Kan betalingsmuren bli en demokratisk utfordring?». Dagens næringsliv 2016
NTNU TFoU Untitled
 
8 Kleiven, Hanne Hestvik; Solbjør, Marit; Ljunggren, Birgitte.
When welfare technology hits the home health care services. A study of health professionals experiences with a digital medical dispenser.. Den 11. norske helsesosiologikonferansen; 2016-04-28 - 2016-04-29
DMMH NTNU TFoU Untitled
 
9 Moe, Arne; Kleiven, Hanne Hestvik.
Bruksmangfold - en analyse av nordmenns nyhetskonsum. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-241-4)
TFoU Untitled
 
10 Moe, Arne; Kleiven, Hanne Hestvik.
Store nyhetsforskjeller (kronikk i Dagens Næringsliv). Dagens næringsliv 2016
TFoU Untitled
 
2015
11 Ljunggren, Elin Birgitte; Solbjør, Marit; Kleiven, Hanne Hestvik.
Strukturering av oppdragsnettverk – om samhandlingsreformens avtaleprosesser. Nordiske organisasjonsstudier 2015 ;Volum 17.(3) s. 13-36
NTNU TFoU Untitled
 
2014
12 Sletterød, Niels Arvid; Carlsson, Espen; Kleiven, Hanne H.; Sivertsen, Håkon.
Ungdom og medvirkning i planlegging og lokalt utviklingsarbeid: Å slippe til og bli sluppet løs er to sider av samme sak. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2014 (ISBN 978-82-7732-197-4)
TFoU Untitled
 
13 Solbjør, Marit; Ljunggren, Elin Birgitte; Kleiven, Hanne H..
«Samarbeid mellom frivillig sektor og kommunale tjenester på pleie- og omsorgsfeltet – en kvalitativ studie». Nordisk tidsskrift for helseforskning 2014 ;Volum 10. s. 43-55
TFoU Untitled
 
14 Solbjør, Marit; Ljunggren, Elin Birgitte; Kleiven, Hanne H..
The Coordination Reform: User involvement during negotiations of Health Trusts and Municipalities’ mutual agreements. Den norske helsesosiologikonferansen; 2014-04-24 - 2014-04-25
NTNU TFoU Untitled
 
2013
15 Carlsson, Espen; Kleiven, Hanne Merete Hestvik; Sivertsen, Håkon; Sletterød, Niels Arvid.
Evaluering av ungdomssatsingen i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 (ISBN 978-82–7732–180–6) 69 s.
TFoU Untitled
 
16 Johansen, Birgitte; Solbjør, Marit; Kleiven, Hanne Merete Hestvik.
Much ado about nothing? Negotiating Collaboration contracts in the Norwegian Collaboration reform. 9 th Norwegian Health Sociology Conference 23-24 April 2013; 2013-04-23 - 2013-04-24
NTNU TFoU Untitled
 
17 Kleiven, Hanne Merete Hestvik; Lysø, Roald; Sivertsen, Håkon.
«Spille mer på lag? Forprosjekt: Utvikling av en bærekraftig velferdspolitikk i Inderøy, Verran og Steinkjer». Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 57 s.
TFoU Untitled
 
18 Solbjør, Marit; Kleiven, Hanne Merete Hestvik.
Kognitiv miljøterapi : forskningsbasert kunnskapssammenstilling. : NAPHA, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid 2013 (ISBN 978-82-7570-334-5) 34 s.
TFoU Untitled
 
2012
19 Kleiven, Hanne Merete Hestvik.
"Med digitalt blikk mot framtida" Intervju i reportasje. Trønderavisa [Avis] 2012-09-15
TFoU Untitled
 
20 Solbjør, Marit; Ljunggren, Elin Birgitte; Kleiven, Hanne H..
Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet - en kartlegging. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 (ISBN 978-82-7732-167-7) 81 s.
NTNU TFoU Untitled
 
21 Solbjør, Marit; Ljunggren, Elin Birgitte; Kleiven, Hanne Merete Hestvik.
«Frivillig sektors bidrag til kommunale pleie- og omsorgstjenester». Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 (ISBN 978-82-7732-167-7) 81 s.
NTNU TFoU Untitled
 
2009
22 Hestvik, Hanne Merete.
Fantastisk eller farefullt? Norske avisers dekning av assistert befruktning fra 1978 til 2007. Sosiologisk Tidsskrift 2009 ;Volum 17.(1) s. 20-40
NTNU Untitled
 
2007
23 Hestvik, Hanne Merete.
Medisinernes heialedere? En kvalitativ studie av medisinske journalister og deres kilder. Norsk Medietidsskrift 2007 ;Volum 14.(4) s. 315-333
NTNU Untitled
 
2004
24 Hestvik, Hanne Merete.
"valgkamp.2001.no" Partier, velgere og nye medier. Ny kommunikasjon?. Den 12. nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap; 2004-01-05 - 2004-01-07
NTNU Untitled
 
25 Hestvik, Hanne Merete.
"valgkamp2001.no": Partier, velgere og nye medier. Ny kommunikasjon?. I: I valgkampens hete. Universitetsforlaget 2004 ISBN 82-15-00629-9. s. 230-251
NTNU Untitled
 
2003
26 Hestvik, Hanne Merete.
24 timer i døgnet- : en kvalitativ studie og et innblikk i turbojournalisteneshverdag med kontinuerlig deadline. Fredrikstad: Institutt for journalistikk 2003 26 s.
NTNU Untitled
 
27 Kleiven, Hanne Merete Hestvik.
«24 timer i døgnet… En kvalitativ studie og et innblikk i turbojournalistens hverdag med kontinuerlig deadline». Fredrikstad: Institutt for journalistikk 2003
TFoU Untitled
 
2002
28 Jamtøy, Ann Iren; Kleiven, Hanne Merete Hestvik.
«Grunderkvinner på kvinners vis». Trondheim: SND 2002 39 s.
TFoU Untitled
 
2000
29 Tjora, Aksel; Hestvik, Hanne Merete.
6 statsvitere forteller om sitt arbeid. NTNU Institutt for sosiologi og statsvitenskap Trondheim 2000
NTNU Untitled