Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 123 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Carlsson, Pernilla Marianne; Bamber, Shaw Duncan; Umar, Muhammad; Bechmann, Renée Katrin; Garmo, Øyvind Aaberg; Bahr, Gjermund; Tassara, Luca; Gomiero, Alessio; Nøst, Ole Anders; Refseth, Gro Harlaug.
Neutralisation of hydrogen peroxide after delousing events; technology development and environmental risk assessment. : Norsk institutt for vannforskning 2021 (ISBN 978-82-577-7371-7) 34 s. NIVA-rapport(7635)
NORCE NORD NIVA Untitled
 
2 Enge, Espen; Garmo, Øyvind Aaberg.
Estimation of low-level carbonate alkalinity from single endpoint acidimetric titration to ph = 4.5. Fundamental and Applied Limnology 2021 ;Volum 195.(1) s. 1-7
UIS NIVA Untitled
 
3 Fölster, Jens; Garmo, Øyvind Aaberg; Carlson, Peter Erich; Johnson, Richard; Velle, Gaute; Austnes, Kari; Hallstan, Simon; Holmgren, Kerstin; Schartau, Ann Kristin; Moldan, Filip; Aroviita, Jukka.
Acidified or not? A comparison of Nordic systems for classification of physicochemical acidification status and suggestions toward a harmonised system. SLU, Vatten og miljö: Rapport 2021:1. Uppsala: Swedish University of Agricultural Sciences, Dep. of aquatic Sciences and Assessment 2021 77 s.
NORCE NINA NIVA Untitled
 
4 Garmo, Øyvind Aaberg; Bakkestuen, Vegard; Solberg, Sverre; Timmermann, Volkmar; Simpson, David; Vollsnes, Ane Victoria; Aarrestad, Per Arild; Ranneklev, Sissel Brit.
Forslag til norsk overvåkingsnettverk for å oppfylle NEC-direktivets krav om å overvåke effekter av luftforurensing. NIVA-rapport 2021
NINA NILU NIVA NIBIO UiO MET Untitled
 
5 Garmo, Øyvind Aaberg; Bæk, Kine; Grung, Merete; Håll, Johnny Peter; Thrane, Jan-Erik.
Undersøkelse av miljøgifter i abbor og ørret fra innsjøen Store Åklungen. : Norsk institutt for vannforskning 2021 29 s. NIVA-rapport(7618)
NIVA Untitled
 
6 Garmo, Øyvind Aaberg; Furuseth, Ingvild Skumlien; Austnes, Kari.
Proceedings of the 37th Task Force meeting of the ICP Waters Programme, held on-line, April 28-29, 2021. : Norsk institutt for vannforskning 2021 (ISBN 978-82-577-7393-9) 37 s. NIVA-rapport(7657)
NIVA Untitled
 
7 Hagen, Anders Gjørwad; Becsan, Ingar; Escudero-Oñate, Carlos; Garmo, Øyvind Aaberg; Grønneberg, Estelle; Hansen, Peter Stig; Holter, Tobias Houge; Hytterød, Sigurd; Martínez Francés, Elena; Olstad, Kjetil; Ribeiro, Anne Luise; Rusch, Johannes.
Forsøksbehandling med monokloramin mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Driva. : Norsk institutt for vannforskning 2021 (ISBN 978-82-577-7310-6) 40 s. NIVA-rapport(7575)
VETINST NIVA NINA Untitled
 
8 Hagen, Anders Gjørwad; Becsan, Ingar; Garmo, Øyvind Aaberg; Hansen, Peter Stig; Holter, Tobias Houge; Olstad, Kjetil; Skogan, Odd Arne Segtnan; Amundsen, Marit Måsøy; Ribeiro, Anne Luise.
Forsøksbehandling med monokloramin mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris ved flere doseringspunkter i Driva. : Norsk institutt for vannforskning 2021 (ISBN 978-82-577-7353-3) 39 s. NIVA-rapport(7617)
NIVA VETINST NINA Untitled
 
9 Hytterød, Sigurd; Olstad, Kjetil; Holter, Tobias Houge; Rusch, Johannes; Garmo, Øyvind Aaberg; Gjessing, Mona Cecilie; Kraugerud, Marianne; Hagen, Anders Gjørwad.
Effekter av kloramineksponering på stor, voksen laks (Salmo salar). : Norsk institutt for vannforskning 2021 (ISBN 978-82-577-7311-3) 30 s. NIVA-rapport(7576)
NIVA VETINST NINA Untitled
 
10 Håll, Johnny Peter; Lindholm, Markus; Garmo, Øyvind Aaberg; Kemp, Joanna Lynn.
Tiltaksrettet overvåking av vannmiljø – Wacker Chemicals Norway As 2020-2021. : Norsk institutt for vannforskning 2021 (ISBN 978-82-577-7406-6) 48 s. NIVA-rapport(7670)
NIVA Untitled
 
11 Olstad, Kjetil; Holter, Tobias Houge; Hagen, Anders Gjørwad; Ribeiro, Anne Luise; Amundsen, Marit Måsøy; Garmo, Øyvind Aaberg.
Tålegrense hos ørret (Salmo trutta) og effekt på Gyrodactylus salaris ved eksponering for monokloramin. : Norsk institutt for vannforskning 2021 (ISBN 978-82-577-7352-6) 21 s. NIVA-rapport(7616)
NIVA VETINST NINA Untitled
 
12 Ranneklev, Sissel Brit; Staalstrøm, Andre; Lindholm, Markus; Garmo, Øyvind Aaberg.
Miljøpåvirkning fra Borregaards prosessavløpsvann til Glomma. : Norsk institutt for vannforskning 2021 (ISBN 978-82-577-7305-2) 33 s. NIVA-rapport(7570)
NIVA Untitled
 
13 Sandin, Leonard; Thrane, Jan-Erik; Persson, Jonas; Kile, Maia Røst; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Myrvold, Knut Marius; Garmo, Øyvind Aaberg; Grung, Merete; Guerrero, Jose-Luis; de Wit, Heleen; Moe, Therese Fosholt.
Overvåking av referanseelver - Utprøving av klassifiseringssystemet for basisovervåking i referansevassdrag. : Norsk institutt for vannforskning 2021 (ISBN 978-82-577-7376-2) 208 s. NIVA-rapport(7640)
NINA NIVA Untitled
 
2020
14 Garmo, Øyvind Aaberg; Bakkestuen, Vegar; Solberg, Sverre; Timmermann, Volkmar; Simpson, David; Vollsnes, Ane Victoria; Aarrestad, Per Arild; Ranneklev, Sissel Brit.
Forslag til norsk overvåkingsnettverk for å oppfylle NEC‐direktivets krav om å overvåke effekter av luftforurensing. : NIVA 2020 (ISBN 978‐82‐577‐7191‐1) 51 s. NIVA-rapport(7456)
NIBIO NIVA NINA UiO MET NILU Untitled
 
15 Garmo, Øyvind Aaberg; Bråte, Inger Lise Nerland; Buenaventura, Nina Tuscano; Bæk, Kine; Carlsson, Pernilla Marianne; Grung, Merete; Håll, Johnny Peter; Lusher, Amy.
Miljøgiftundersøkelse av fisk fra Mærradalsbekken og Hovinbekken i 2019. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978‐82‐577‐7216‐1) 33 s. NIVA-rapport(7481)
UiO NIVA Untitled
 
16 Garmo, Øyvind Aaberg; Kaste, Øyvind; Arle, Jens; Austnes, Kari; de Wit, Heleen; Fölster, Jens; Houle, Daniel; Hruska, Jakub; Indriksone, Iveta; Monteith, Don; Rogora, Michaela; Sample, James Edward; Steingruber, Sandra; Stoddard, John L.; Talkop, Reet; Trodd, Wayne; Ulańczyk, Rafał Piotr; Vuorenmaa, Jussi.
Trends and patterns in surface water chemistry in Europe and North America between 1990 and 2016, with particular focus on changes in land use as a confounding factor for recovery. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7214-7) 47 s. NIVA-rapport(7479)
NIVA Untitled
 
17 Garmo, Øyvind Aaberg; Skancke, Liv Bente.
Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport – Vannkjemiske effekter 2019 Monitoring long-range transboundary air pollution. Water chemical effects 2019. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7285-7) 93 s. NIVA-rapport(7550)
NIVA Untitled
 
18 Hindar, Atle; Garmo, Øyvind Aaberg; Austnes, Kari; Sample, James Edward.
Nasjonal innsjøundersøkelse 2019. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978‐82‐577‐7265‐9) 86 s. NIVA-rapport(7530)
NIVA Untitled
 
19 Johnsen, Stein Ivar; Garmo, Øyvind Aaberg; Larsen, Bjørn Mejdell; Olstad, Kjetil.
Utredning av kalkingsbehov for utvalgte målarter i enkelte grensevassdrag mot Sverige. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 38 s. NINA rapport(1805)
NIVA NINA Untitled
 
20 Justnes, Harald; Escudero-Oñate, Carlos; Garmo, Øyvind Aaberg; Mengede, Martin.
Transformation Kinetics of Burnt Lime in Freshwater and Sea Water. Materials 2020 ;Volum 13.(21) s. -
SINTEF NTNU NIVA Untitled
 
21 Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Austnes, Kari; Kaste, Øyvind; Linløkken, Arne N.; Høgberget, Rolf; Johnsen, Stein Ivar.
Utredning av mulig kalkingsbehov for å ivareta storørretbestanden i Flagstadelva. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4690-3) 38 s. NINA rapport(1915)
HINN NINA NIVA Untitled
 
22 Thrane, Jan-Erik; de Wit, Heleen; Blakseth, Tomas Adler; Skancke, Liv Bente; Garmo, Øyvind Aaberg.
Correcting for bias in freshwater total nitrogen concentrations obtained with a modified standard (NS4743) method. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7273-4) 22 s. NIVA-rapport(7538)
NIVA Untitled
 
23 Thrane, Jan-Erik; Persson, Jonas; Kile, Maia Røst; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Myrvold, Knut Marius; Garmo, Øyvind Aaberg; Grung, Merete; Guerrero, Jose-Luis; de Wit, Heleen; Moe, Therese Fosholt.
Overvåking av referanseelver 2019. Basisovervåking i henhold til vannforskriften.. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7220-8) 220 s. NIVA-rapport(7485)
NINA NIVA Untitled
 
2019
24 Garmo, Øyvind Aaberg.
Overvåking av avrenning fra nedlagte skyte‐ og øvingsfelt. Årsrapport for 2018. : Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978‐82‐577‐7095‐2) 84 s. NIVA-rapport(7360)
NIVA Untitled
 
25 Garmo, Øyvind Aaberg; Austnes, Kari; Vuorenmaa, Jussi.
Proceedings of the 35th Task Force meeting of the ICP Waters Programme in Helsinki, June 4-6, 2019. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7172-0) 49 s. NIVA-rapport(7437)
NIVA Untitled
 
26 Garmo, Øyvind Aaberg; Johnsen, Stein Ivar; Dokk, John Gunnar; Holter, Tobias Houge; Håll, Johnny Peter; Løvik, Jarl Eivind; Olstad, Kjetil.
Vannkjemisk utvikling og biologisk tilstand etter kalkslutt i innsjøer i Hedmark. Rapport fra overvåking i perioden 2015-2018. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7135-5) 119 s. NIVA-rapport(7400)
NINA NIVA Untitled
 
27 Garmo, Øyvind Aaberg; Skancke, Liv Bente.
Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport – Vannkjemiske effekter 2018. : Norsk institutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7151-5) 89 s. NIVA-rapport(7416)
NIVA Untitled
 
28 Hagen, Anders Gjørwad; Hytterød, Sigurd; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Darrud, Mari; Holter, Tobias Houge; Martínez Francés, Elena.
Utvikling av klormetoden mot Gyrodactylus salaris. Feltforsøk i Batnfjordelva. : Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7094-5) 44 s. NIVA-rapport(7359)
NINA VETINST NIVA Untitled
 
29 Hagen, Anders Gjørwad; Hytterød, Sigurd; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Darrud, Mari; Holter, Tobias Houge; Martínez Francés, Elena; Höglund, Erik; Uhlig, Silvio; Fæste, Christiane Kruse; Ivanova, Lada; Gjessing, Mona Cecilie.
Effekter på laks (Salmo salar) ved eksponering for monokloramin. : Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7093-8) 37 s. NIVA-rapport(7358)
NINA VETINST NIVA Untitled
 
30 Håll, Johnny Peter; Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Magerøy, Jon Hamner; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Myrvold, Knut Marius; Garmo, Øyvind Aaberg; Kile, Maia Røst; Mutinova, Petra Thea; Skjelbred, Birger.
Overvåking av vannforekomster i Hedmark i 2018. Oslo: Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7114-0) 105 s. NIVA-rapport(7379)
NINA NIVA Untitled
 
31 Håll, Johnny Peter; Johnsen, Stein Ivar; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger; Jensen, Thomas Correll; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Mutinova, Petra Thea; Dokk, John Gunnar; Kemp, Joanna Lynn; Holter, Tobias Houge.
Innhenting av kunnskap om utvalgte vassdrag i Hedmark i 2018. Oslo: Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7129-4) 60 s. NIVA-rapport(7394)
NINA NIVA Untitled
 
32 Løvik, Jarl Eivind; Johnsen, Stein Ivar; Dokk, John Gunnar; Olstad, Kjetil; Håll, Johnny Peter; Garmo, Øyvind Aaberg; Økelsrud, Asle.
Flensjøen i kommuene Røros og Os 2018. Status for vannkvalitet og biologiske forhold etter kalking i perioden 2005-2013. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7133-1) 36 s. NIVA-rapport(7398)
NINA NIVA Untitled
 
33 Moe, Therese Fosholt; Persson, Jonas; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Myrvold, Knut Marius; Garmo, Øyvind Aaberg; Grung, Merete; Hindar, Atle; Guerrero Calidonio, Jose-Luis; de Wit, Heleen.
Overvåking av referanseelver 2018. Basisovervåking i henhold til vannforskriften. Oslo: Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7113-3) 256 s. NIVA-rapport(7378)
UiO NINA NIVA Untitled
 
2018
34 Allan, Ian J; Garmo, Øyvind A; Rundberget, Jan Thomas; Terentjev, Petr; Christensen, Guttorm; Kashulin, Nikolay A.
Detection of tris(2,3-dibromopropyl) phosphate and other organophosphorous compounds in Arctic rivers. Environmental science and pollution research international 2018 ;Volum 25.(28) s. 28730-28737
NIVA Untitled
 
35 Austnes, Kari; Aherne, Julian; Arle, Jens; Čičendajeva, Marina; Couture, Suzanne; Fölster, Jens; Garmo, Øyvind Aaberg; Hruska, Jakub; Monteith, Don; Posch, Max; Rogora, Michaela; Sample, James Edward; Skjelkvåle, Brit Lisa; Steingruber, Sandra; Stoddard, John L.; Ulańczyk, Rafał; Van Dam, Herman; Velasco, Manuel Toro; Vuorenmaa, Jussi; Wright, Richard Frederic; de Wit, Heleen.
Regional assessment of the current extent of acidification of surface waters in Europe and North America. : Norsk institutt for vannforskning 2018 134 s. NIVA-rapport(7268)
NIVA UiO Untitled
 
36 Garmo, Øyvind Aaberg.
Overvåking av avrenning fra nedlagte skyte‐ og øvingsfelt. Årsrapport for 2017.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978‐82‐577‐6968‐0) 80 s. NIVA-rapport(7233)
NIVA Untitled
 
37 Garmo, Øyvind Aaberg; Bråte, Inger Lise Nerland; Bæk, Kine; Carlsson, Pernilla Marianne; Grung, Merete; Lusher, Amy.
Miljøgiftundersøkelser av ørret fra Akerselva og Lysakerelva i 2018. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978‐82‐577‐7050‐1) 44 s. NIVA-rapport(7315)
NIVA Untitled
 
38 Garmo, Øyvind Aaberg; Skancke, Liv Bente.
Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport – Vannkjemiske effekter 2017. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7031-0) 89 s. NIVA-rapport(7296)
NIVA Untitled
 
39 Garmo, Øyvind Aaberg; Ulańczyk, Rafał; de Wit, Heleen.
Proceedings of the 34th Task Force meeting of the ICP Waters Programme in Warsaw, May 7-9, 2018. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7033-4) 44 s. NIVA-rapport(7298)
NIVA Untitled
 
40 Hagen, Anders Gjørwad; Hytterød, Sigurd; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Darrud, Mari; Holter, Tobias Houge; Svendsen, Julie; Mo, Tor Atle; Escudero-Oñate, Carlos; Martínez Francés, Elena; Gjessing, Mona Cecilie.
Forsøksbehandling med monokloramin mot Gyrodactylus salaris i elva Glitra. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6973-4) 27 s. NIVA-rapport(7238)
VETINST NIVA NINA Untitled
 
41 Hindar, Atle; Garmo, Øyvind Aaberg; Meland, Sondre; Kringstad, Alfhild; Skancke, Liv Bente.
Forurensningsregnskap Kristiansandsfjorden; kilder for PAH i Baneheia og Kvadraturen, samt analyse/modellering av løste og biotilgjengelige metaller i Baneheia.. : Norsk Institutt for Vannforskning 2018 NIVA-rapport(7281)
NIVA Untitled
 
42 Lund, Espen; Garmo, Øyvind A; de Wit, Heleen A; Kristensen, Torstein; Hawley, Kate L; Wright, Richard F.
Reduced Acid Deposition Leads to a New Start for Brown Trout (Salmo trutta) in an Acidified Lake in Southern Norway. Water, Air and Soil Pollution 2018 ;Volum 229. s. -
NIVA NORD NMBU Untitled
 
43 Moe, Therese Fosholt; Thrane, Jan-Erik; Persson, Jonas; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Myrvold, Knut Marius; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Grung, Merete; de Wit, Heleen.
Overvåking av referanseelver 2017. Basisovervåking i henhold til vannforskriften. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6994-9) 279 s. NIVA-rapport(7259)
NINA NIVA Untitled
 
2017
44 Garmo, Øyvind Aaberg.
Overvåking av avrenning fra nedlagte skyte- og øvingsfelt. Årsrapport for 2016. : Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6888-1) 74 s. NIVA-rapport(7153)
NIVA Untitled
 
45 Garmo, Øyvind Aaberg; de Wit, Heleen; Fölster, Jens.
Proceedings of the 33rd Task Force meeting of the ICP Waters Programme in Uppsala, May 9-11, 2017. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6913-0) 60 s. NIVA-rapport(7178)
NIVA Untitled
 
46 Garmo, Øyvind Aaberg; Fjeld, Eirik; Grung, Merete.
Overvåking av utvalgte miljøgifter i Mjøsa 2016. : Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6876-8) 28 s. NIVA-rapport(7141)
NIVA Untitled
 
47 Garmo, Øyvind Aaberg; Johnsen, Stein Ivar; Eriksen, Tor Erik; Løvik, Jarl Eivind; Olstad, Kjetil.
Vannkjemisk utvikling og biologisk tilstand etter kalkslutt i innsjøer i Hedmark. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6909-3) 124 s. NIVA-rapport(7174)
NIVA NINA Untitled
 
48 Løvik, Jarl Eivind; Johnsen, Stein Ivar; Eriksen, Tor Erik; Garmo, Øyvind Aaberg; Dokk, John Gunnar.
Flensjøen i kommunene Røros og Os 2016. Status for vannkvalitet og biologiske forhold etter kalking i perioden 2005-2013.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6907-9) 35 s. NIVA-rapport(7172)
NIVA NINA Untitled
 
49 Ranneklev, Sissel Brit; Garmo, Øyvind; Petersen, Karina; Vikan, Hedda.
Undersøkelse av tunnelvann, slam og uomsatt sprengstoff under drivingen av Espatunnelen på E6. Vann 2017 ;Volum 52.(3) s. 291-305
NIVA Untitled
 
50 Ranneklev, Sissel Brit; Green, Norman Whitaker; Allan, Ian; Grung, Merete; Garmo, Øyvind Aaberg; Ruus, Anders; Gitmark, Janne Kim; Schøyen, Merete.
Overvåkingsmetoder for vannregionspesifikke og prioriterte stoffer i kystvann påvirket av ferskvann. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6959-8) 58 s. NIVA-rapport(7224)
NIVA UiO Untitled
 
    Vis neste liste