Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 58 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Aasetre, Jørund; Carlsson, Espen; Haugum, Margrete Hembre.
Developing Local Community: Municipal Policies Oriented Towards Place Branding. Scandinavian Journal of Public Administration 2020 ;Volum 24.(2) s. 43-63
NTNU TFoU Untitled
 
2 Carlsson, Espen; Lysø, Roald.
Evaluering av Røyrvik som tospråklig forvaltningsområde. TFoU-rapport 2020:8. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2020 (ISBN 978-82-7732-309-1) 39 s.
TFoU Untitled
 
3 Grande, Jorunn; Carlsson, Espen.
The support system’s influence on nature-based business start-ups in a rural context. I: Research handbook on start-up incubation ecosystems. Edward Elgar Publishing 2020 ISBN 9781788973526. s. 94-109
NORD TFoU Untitled
 
4 Lysø, Roald; Løe, Ida Camilla; Carlsson, Espen.
Jobbvinner. Evaluering av tre trønderske piloter. TFoU-rapport 2020:7. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2020 (ISBN 978-82-7732-308-4) 122 s.
TFoU Untitled
 
5 Sand, Roald; Bjerkli, Camilla Louise; Carlsson, Espen; Myhre, Magnus Stoud; Stræte, Egil Petter.
Jordbruk-, skogbruk- og havbruksnæringene i Trøndelag: En gjennomgang av etablert kunnskap med relevans for innovasjon på tvers. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2020 74 s. Notat / Trøndelag Forskning og Utvikling(123)
BYGDEFORSK OCEAN TFoU Untitled
 
2019
6 Carlsson, Espen; Sand, Roald.
Distriktskommuner som bidrar til næringsutvikling. Gode eksempler fra Surnadal, Overhalla og Selbu. TFoU-rapport 2019:15. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2019 (ISBN 978-82-7732-299-5) 23 s.
TFoU Untitled
 
7 Fagerholt, Randi Ann; Myhr, Arnhild; Stene, Morten; Haugset, Anne Sigrid; Sivertsen, Håkon; Carlsson, Espen; Nilsen, Berit Therese.
Spørsmål til Barnehage-Norge 2018. Analyse og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til barnehagesektoren. TFoU-rapport 2019:2.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2019 (ISBN 978-82-7732-286-5)
TFoU Untitled
 
8 Lysø, Roald; Carlsson, Espen; Løe, Ida Camilla; Sollid, Torgunn; Sivertsen, Håkon; Sand, Roald.
Brukerundersøkelse Distriktssenteret 2019. Bidrar bruken av Distriktssenteret til at kommunene i målgruppen blir bedre samfunnsutviklere? TFoU-rapport 2019:16.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2019 (ISBN 978-82-7732-301-5)
TFoU Untitled
 
9 Nygaard, Vigdis; Carlsson, Espen; Nilsen, Berit Therese.
Utredning om forholdet mellom sørsamisk språk, kultur og næring. Alta: Norut rapport 3/2019 2019 (ISBN 978-82-7492-423-9) 67 s.
NORCE NTNU TFoU Untitled
 
10 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Lysø, Roald.
Nord universitets studiested på Namsos. En undersøkelse av nåsituasjon og regional betydning. TFoU-rapport 2019:7.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2019 (ISBN 978-82-7732-291-9)
TFoU Untitled
 
11 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Lysø, Roald.
Nord universitets studiested på Steinkjer. En undersøkelse av fakta om regional betydning. TFoU-rapport 2019:6.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2019 (ISBN 978-82-7732-290-2)
TFoU Untitled
 
2018
12 Bjerkli, Camilla Louise; Carlsson, Espen; Sand, Roald; Grøttheim, Bjørn Terje.
Kunnskapsgrunnlag bioøkonomi. Eksemplet Namdal. TFoU-rapport 2018:10.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2018 (ISBN 978-82-7732-274-2)
TFoU Untitled
 
13 Sollid, Torgunn; Sand, Roald; Carlsson, Espen; Lysø, Roald.
Kulturelle økosystemtjenester og bygningsvern. En studie av Sjøgata i Mosjøen. TFoU-rapport 2018:20.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2018 (ISBN 978-82-7732-284-1) 54 s.
TFoU Untitled
 
14 Sörensson, Anna; Dalborg, Cecilia; Grande, Jorunn; Carlsson, Espen.
Entreprenørskap i naturbaserte næringer – faktorer som fremmer og hemmer idéutvikling og sysselsetting. Søkelys på arbeidslivet 2018 ;Volum 35.(3) s. 186-202
NORD TFoU Untitled
 
2017
15 Mathisen, Line; Carlsson, Espen; Sletterød, Niels Arvid.
Sámi Identity and Visions of Preferred Futures: Experiences among Youth in Finnmark and Trøndelag, Norway. Northern Review 2017 ;Volum 45. s. 113-139
NORCE TFoU Untitled
 
16 Nygaard, Vigdis; Carlsson, Espen; Sletterød, Niels Arvid.
Samiske interessers legitimitet og status i politiske og forvaltningsmessige plan- og beslutningsprosesser. Tidsskriftet UTMARK 2017 (2)
NORCE TFoU Untitled
 
17 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Finne, Håkon; Steen, Markus; Vik, Lars Harald.
Kunnskapsgrunnlag for verdiskaping i Trøndelag. TFoU-rapport 2017:10. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2017 (ISBN 978-82-7732-259-9)
SINTEF TFoU Untitled
 
2016
18 Haugum, Margrete Hembre; Mathiesen, Ida Holth; Buland, Trond Hallgeir; Carlsson, Espen.
Mangfold for innovasjon - Om etnisitet og kjønn i videregående opplæring og næringsutvikling i Nord-Trøndelag. Steinkjer: Trøndelag forskning og utvikling 2016 (ISBN 978-82–7732–242-1) 106 s.
NORCE NTNU TFoU Untitled
 
19 Sand, Roald; Carlsson, Espen.
Omstilling i Hyllestad - sluttevaluering av omstillingsprogram. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-230-8)
TFoU Untitled
 
20 Sand, Roald; Carlsson, Espen.
Omstilling i Ytre Namdal - Sluttevaluering av omstillingsprogram. TFoU-rapport 2016:19. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-246-9)
TFoU Untitled
 
21 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Haugum, Margrete Hembre.
Attraktivitet og verdiskaping - om mulige sammenhenger. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-227-8)
TFoU Untitled
 
22 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Lund, Per Olav; Nossum, Gunnar; Sivertsen, Håkon; Thorstensen, Audun.
Kan Meråker bestå som egen kommune? Kommunereformutredning for Meråker kommune. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-232-2)
HINN TF TFoU Untitled
 
23 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Lund, Per Olav; Sivertsen, Håkon; Thorstensen, Audun.
Kan Frosta bestå som egen kommune? Kommunereformutredning for Frosta kommune. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-231-5)
HINN TF TFoU Untitled
 
24 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Lund, Per Olav; Sivertsen, Håkon; Thorstensen, Audun.
Kan Namdalseid bestå som egen kommune? Kommunereformutredning for Namdalseid kommune. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-233-9)
HINN TF TFoU Untitled
 
25 Sand, Roald; Grøttheim, Bjørn Terje; Carlsson, Espen; Stene, Morten.
Næringsanalyse Namsos kommune. TFoU-rapport 2016:13. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-240-7)
TFoU Untitled
 
26 Sand, Roald; Grøttheim, Bjørn Terje; Carlsson, Espen; Stene, Morten.
Strategisk utviklingsanalyse nye Indre Fosen kommune. TFoU-rapport 2016:12. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-239-1)
TFoU Untitled
 
27 Sand, Roald; Grøttheim, Bjørn Terje; Carlsson, Espen; Stene, Morten; Alnes, Per Kristian.
Konsekvensanalyse - bortfall av arbeidsplasser i Rissa og Leksvik kommuner. TFoU-rapport 2016:11. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-238-4)
HINN TFoU Untitled
 
2015
28 Moe, Arne; Sivertsen, Håkon; Carlsson, Espen.
Brukereffekt av Distriktssenterets kunnskap: Hvilken nytte og anvendelse av kommunene av Distriktssenterets kunnskap?. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 ;Volum 2015.77 s. Rapport / Trøndelag forskning og utvikling(20)
TFoU Untitled
 
29 Sand, Roald; Carlsson, Espen.
Omstilling i Berlevåg - Sluttevaluering av omstillingsprogram. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 (ISBN 978-82-7732-213-1)
TFoU Untitled
 
30 Sivertsen, Håkon; Haugset, Anne Sigrid; Haugum, Margrete Hembre; Carlsson, Espen; Nilsen, Randi Dyblie; Nossum, Gunnar.
Spørsmål til Barnehage-Norge 2014. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 (ISBN 978-82-7732-207-0) 116 s.
NTNU TFoU Untitled
 
2014
31 Carlsson, Espen; Sletterød, Niels Arvid.
Festivaler og vertskommune. Trønder-avisa 2014
TFoU Untitled
 
32 Carlsson, Espen; Sletterød, Niels Arvid.
Inkubasjon av kulturbedrifter i Nord-Trøndelag. I: Forskning Trøndelag 2013. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1756-4. s. 175-203
TFoU Untitled
 
33 Carlsson, Espen; Steen, Markus; Sand, Roald; Nilsen, Sverre Konrad.
Resilient peripheral regions? The long-term effects of ten Norwegian restructuring programmes. Norsk Geografisk Tidsskrift 2014 ;Volum 68.(2) s. 91-101
NTNU SINTEF TFoU Untitled
 
34 Ryan, Anne Wally; Sand, Roald; Carlsson, Espen; Bye, Robert.
Samfunnsanalyse Namdalsregionen: Samhandlingen mellom Namsos som regionby og omlandet med mål om økt vekstkraft. Høgskolen i Nord-Trøndelag 2014 (ISBN 978-82-7456-726-9) 67 s. Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag(164)
NORD TFoU Untitled
 
35 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Lerfald, Merethe; Sivertsen, Håkon.
Samfunnsmessige virkninger av Lierne bakeri. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2014 (ISBN 9788277322025) 40 s.
HINN TFoU Untitled
 
36 Sletterød, Niels Arvid; Carlsson, Espen.
Barn og unges medvirkning.. Avisa Nordland 2014
TFoU Untitled
 
37 Sletterød, Niels Arvid; Carlsson, Espen.
Festivalsponsing. Trønder-avisa 2014
TFoU Untitled
 
38 Sletterød, Niels Arvid; Carlsson, Espen.
Nettverksentreprenørskap i VRI Trøndelag. I: Forskning Trøndelag 2013. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1756-4. s. 143-174
TFoU Untitled
 
39 Sletterød, Niels Arvid; Carlsson, Espen.
Ungdom og medvirkning. Trønder-avisa 2014
TFoU Untitled
 
40 Sletterød, Niels Arvid; Carlsson, Espen; Kleiven, Hanne H.; Sivertsen, Håkon.
Ungdom og medvirkning i planlegging og lokalt utviklingsarbeid: Å slippe til og bli sluppet løs er to sider av samme sak. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2014 (ISBN 978-82-7732-197-4)
TFoU Untitled
 
41 Steen, Markus; Carlsson, Espen.
Path formation in single-industry regions: Three cases from Norway. 9th Regional Innovation Policy Conference; 2014-10-16 - 2014-10-17
SINTEF TFoU Untitled
 
2013
42 Carlsson, Espen; Haugum, Margrete Hembre; Aasetre, Jørund.
Lokalt utviklingsarbeid. En vurdering av resultater og effekter i Rindal og Rauma kommune. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 (ISBN 978-82-7732-174-5) 119 s.
NTNU TFoU Untitled
 
43 Carlsson, Espen; Kleiven, Hanne Merete Hestvik; Sivertsen, Håkon; Sletterød, Niels Arvid.
Evaluering av ungdomssatsingen i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 (ISBN 978-82–7732–180–6) 69 s.
TFoU Untitled
 
44 Stene, Morten; Carlsson, Espen; Iversen, Jon Marius Vaag.
Filminnspilling Dirk Ohm – lokaløkonomiske effekter, publisitet og bransjebetydning. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling A/S 2013 (ISBN 978-82-7732-190-5) 56 s.
NORD TFoU Untitled
 
2012
45 Aasetre, Jørund; Carlsson, Espen.
Brudd og kontinuitet? Kultur- og opplevelsesnæringene i Trøndelag. I: Opplevelser : innhold, verdi, næring og sted. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2729-1. s. 17-36
NTNU TFoU Untitled
 
46 Carlsson, Espen.
Guri Kunna - om utviklingen av et matnettverk i Trøndelag. I: Lokal og regional mat. Samhandling, innovasjon og identitet i alternative matverdikjeder. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2753-6. s. 71-92
TFoU Untitled
 
47 Sletterød, Niels Arvid; Carlsson, Espen; Bye, Robert.
Blues in Hell 2011. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 54 s.
NORD TFoU Untitled
 
48 Sletterød, Niels Arvid; Solbakk, Nina; Carlsson, Espen; Stene, Morten.
Selskapers regionale engasjement-sponsorering, samfunnsansvar og samfunnsroller- en eksplorering. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 29 s.
TFoU Untitled
 
2011
49 Carlsson, Espen; Dale, Britt Engan.
Internationalization of knowledge-intensive SMEs: The case of petroleum-related suppliers. Norsk Geografisk Tidsskrift 2011 ;Volum 65.(4) s. 191-201
NTNU TFoU Untitled
 
50 Carlsson, Espen; Haugum, Margrete Hembre.
Effekter av Nord-Trøndelag Fylkeskommunes innsats innenfor stedsutvikling - En vurdering på grunnlag av tre eksempelstudier. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2011 (ISBN 978-82-7732-151-6) 82 s.
TFoU Untitled
 
    Vis neste liste