Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-45 av 45

2018
1 Sörensson, Anna; Dalborg, Cecilia; Grande, Jorunn; Carlsson, Espen.
Entreprenørskap i naturbaserte næringer – faktorer som fremmer og hemmer idéutvikling og sysselsetting. Søkelys på arbeidslivet 2018 ;Volum 35.(3) s. 186-202
NORD TFoU Untitled
 
2017
2 Mathisen, Line; Carlsson, Espen; Sletterød, Niels Arvid.
Sámi Identity and Visions of Preferred Futures: Experiences among Youth in Finnmark and Trøndelag, Norway. Northern Review 2017 ;Volum 45. s. 113-139
NORUT TFoU Untitled
 
3 Nygaard, Vigdis; Carlsson, Espen; Sletterød, Niels Arvid.
Samiske interessers legitimitet og status i politiske og forvaltningsmessige plan- og beslutningsprosesser. Tidsskriftet Utmark 2017 (2)
NORUT TFoU Untitled
 
4 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Finne, Håkon; Steen, Markus; Vik, Lars Harald.
Kunnskapsgrunnlag for verdiskaping i Trøndelag. TFoU-rapport 2017:10. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2017 (ISBN 978-82-7732-259-9)
SINTEF TFoU Untitled
 
2016
5 Haugum, Margrete Hembre; Mathiesen, Ida Holth; Buland, Trond Hallgeir; Carlsson, Espen.
Mangfold for innovasjon - Om etnisitet og kjønn i videregående opplæring og næringsutvikling i Nord-Trøndelag. Steinkjer: Trøndelag forskning og utvikling 2016 (ISBN 978-82–7732–242-1) 106 s.
NORCE NTNU TFoU Untitled
 
6 Sand, Roald; Carlsson, Espen.
Omstilling i Hyllestad - sluttevaluering av omstillingsprogram. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-230-8)
TFoU Untitled
 
7 Sand, Roald; Carlsson, Espen.
Omstilling i Ytre Namdal - Sluttevaluering av omstillingsprogram. TFoU-rapport 2016:19. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-246-9)
TFoU Untitled
 
8 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Haugum, Margrete Hembre.
Attraktivitet og verdiskaping - om mulige sammenhenger. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-227-8)
TFoU Untitled
 
9 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Lund, Per Olav; Nossum, Gunnar; Sivertsen, Håkon; Thorstensen, Audun.
Kan Meråker bestå som egen kommune? Kommunereformutredning for Meråker kommune. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-232-2)
ØF TF TFoU Untitled
 
10 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Lund, Per Olav; Sivertsen, Håkon; Thorstensen, Audun.
Kan Frosta bestå som egen kommune? Kommunereformutredning for Frosta kommune. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-231-5)
ØF TF TFoU Untitled
 
11 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Lund, Per Olav; Sivertsen, Håkon; Thorstensen, Audun.
Kan Namdalseid bestå som egen kommune? Kommunereformutredning for Namdalseid kommune. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-233-9)
ØF TF TFoU Untitled
 
12 Sand, Roald; Grøttheim, Bjørn Terje; Carlsson, Espen; Stene, Morten.
Næringsanalyse Namsos kommune. TFoU-rapport 2016:13. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-240-7)
TFoU Untitled
 
13 Sand, Roald; Grøttheim, Bjørn Terje; Carlsson, Espen; Stene, Morten.
Strategisk utviklingsanalyse nye Indre Fosen kommune. TFoU-rapport 2016:12. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-239-1)
TFoU Untitled
 
14 Sand, Roald; Grøttheim, Bjørn Terje; Carlsson, Espen; Stene, Morten; Alnes, Per Kristian.
Konsekvensanalyse - bortfall av arbeidsplasser i Rissa og Leksvik kommuner. TFoU-rapport 2016:11. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-238-4)
ØF TFoU Untitled
 
2015
15 Moe, Arne; Sivertsen, Håkon; Carlsson, Espen.
Brukereffekt av Distriktssenterets kunnskap: Hvilken nytte og anvendelse av kommunene av Distriktssenterets kunnskap?. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 ;Volum 2015.77 s. Rapport / Trøndelag forskning og utvikling(20)
TFoU Untitled
 
16 Sand, Roald; Carlsson, Espen.
Omstilling i Berlevåg - Sluttevaluering av omstillingsprogram. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 (ISBN 978-82-7732-213-1)
TFoU Untitled
 
17 Sivertsen, Håkon; Haugset, Anne Sigrid; Haugum, Margrete Hembre; Carlsson, Espen; Nilsen, Randi Dyblie; Nossum, Gunnar.
Spørsmål til Barnehage-Norge 2014. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 (ISBN 978-82-7732-207-0) 116 s.
NTNU TFoU Untitled
 
2014
18 Carlsson, Espen; Sletterød, Niels Arvid.
Festivaler og vertskommune. Trønder-avisa 2014
TFoU Untitled
 
19 Carlsson, Espen; Sletterød, Niels Arvid.
Inkubasjon av kulturbedrifter i Nord-Trøndelag. I: Forskning Trøndelag 2013. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1756-4. s. 175-203
TFoU Untitled
 
20 Carlsson, Espen; Steen, Markus; Sand, Roald; Nilsen, Sverre Konrad.
Resilient peripheral regions? The long-term effects of ten Norwegian restructuring programmes. Norsk Geografisk Tidsskrift 2014 ;Volum 68.(2) s. 91-101
NTNU SINTEF TFoU Untitled
 
21 Ryan, Anne Wally; Sand, Roald; Carlsson, Espen; Bye, Robert.
Samfunnsanalyse Namdalsregionen: Samhandlingen mellom Namsos som regionby og omlandet med mål om økt vekstkraft. Høgskolen i Nord-Trøndelag 2014 (ISBN 978-82-7456-726-9) 67 s. Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag(164)
NORD TFoU Untitled
 
22 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Lerfald, Merethe; Sivertsen, Håkon.
Samfunnsmessige virkninger av Lierne bakeri. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2014 (ISBN 9788277322025) 40 s.
ØF TFoU Untitled
 
23 Sletterød, Niels Arvid; Carlsson, Espen.
Barn og unges medvirkning.. Avisa Nordland 2014
TFoU Untitled
 
24 Sletterød, Niels Arvid; Carlsson, Espen.
Festivalsponsing. Trønder-avisa 2014
TFoU Untitled
 
25 Sletterød, Niels Arvid; Carlsson, Espen.
Nettverksentreprenørskap i VRI Trøndelag. I: Forskning Trøndelag 2013. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1756-4. s. 143-174
TFoU Untitled
 
26 Sletterød, Niels Arvid; Carlsson, Espen.
Ungdom og medvirkning. Trønder-avisa 2014
TFoU Untitled
 
27 Sletterød, Niels Arvid; Carlsson, Espen; Kleiven, Hanne H.; Sivertsen, Håkon.
Ungdom og medvirkning i planlegging og lokalt utviklingsarbeid: Å slippe til og bli sluppet løs er to sider av samme sak. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2014 (ISBN 978-82-7732-197-4)
TFoU Untitled
 
28 Steen, Markus; Carlsson, Espen.
Path formation in single-industry regions: Three cases from Norway. 9th Regional Innovation Policy Conference; 2014-10-16 - 2014-10-17
SINTEF TFoU Untitled
 
2013
29 Carlsson, Espen; Haugum, Margrete Hembre; Aasetre, Jørund.
Lokalt utviklingsarbeid. En vurdering av resultater og effekter i Rindal og Rauma kommune. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 (ISBN 978-82-7732-174-5) 119 s.
NTNU TFoU Untitled
 
30 Carlsson, Espen; Kleiven, Hanne Merete Hestvik; Sivertsen, Håkon; Sletterød, Niels Arvid.
Evaluering av ungdomssatsingen i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 (ISBN 978-82–7732–180–6) 69 s.
TFoU Untitled
 
31 Stene, Morten; Carlsson, Espen; Iversen, Jon Marius Vaag.
Filminnspilling Dirk Ohm – lokaløkonomiske effekter, publisitet og bransjebetydning. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling A/S 2013 (ISBN 978-82-7732-190-5) 56 s.
NORD TFoU Untitled
 
2012
32 Aasetre, Jørund; Carlsson, Espen.
Brudd og kontinuitet? Kultur- og opplevelsesnæringene i Trøndelag. I: Opplevelser : innhold, verdi, næring og sted. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2729-1. s. 17-36
NTNU TFoU Untitled
 
33 Carlsson, Espen.
Guri Kunna - om utviklingen av et matnettverk i Trøndelag. I: Lokal og regional mat. Samhandling, innovasjon og identitet i alternative matverdikjeder. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2753-6. s. 71-92
TFoU Untitled
 
34 Sletterød, Niels Arvid; Carlsson, Espen; Bye, Robert.
Blues in Hell 2011. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 54 s.
NORD TFoU Untitled
 
35 Sletterød, Niels Arvid; Solbakk, Nina; Carlsson, Espen; Stene, Morten.
Selskapers regionale engasjement-sponsorering, samfunnsansvar og samfunnsroller- en eksplorering. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 29 s.
TFoU Untitled
 
2011
36 Carlsson, Espen; Dale, Britt Engan.
Internationalization of knowledge-intensive SMEs: The case of petroleum-related suppliers. Norsk Geografisk Tidsskrift 2011 ;Volum 65.(4) s. 191-201
NTNU TFoU Untitled
 
37 Carlsson, Espen; Haugum, Margrete Hembre.
Effekter av Nord-Trøndelag Fylkeskommunes innsats innenfor stedsutvikling - En vurdering på grunnlag av tre eksempelstudier. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2011 (ISBN 978-82-7732-151-6) 82 s.
TFoU Untitled
 
38 Sand, Roald; Steen, Markus; Carlsson, Espen; Nilsen, Sverre Konrad.
Regional omstilling og langtidseffekter. I: Forskning Trøndelag 2011. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2824-3. s. 9-25
NTNU SINTEF TFoU Untitled
 
2010
39 Carlsson, Espen; Sletterød, Niels Arvid.
En utforskende teoretisering av virkemiddelet nettverksentreprenør i VRI-Trøndelag. I: Forskning Trøndelag 2010. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2589-1. s. 121-144
NTNU TFoU Untitled
 
40 Carlsson, Espen; Sletterød, Niels Arvid.
Næring og forskning. Trønder-avisa 2010
TFoU Untitled
 
41 Sand, Roald; Steen, Markus; Carlsson, Espen; Nilsen, Sverre Konrad.
Langtidseffekter av omstillingsprogram. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2010 (ISBN 978-82-7732-148-6) 232 s.
NTNU SINTEF TFoU Untitled
 
2008
42 Carlsson, Espen.
SMB, internasjonalisering og kunnskapsgenerering. En studie av Trondheimsbedrifter i den petroleumsrelaterte leverandørbransjen. Trondheim: Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Geografisk institutt, NTNU 2008 (ISBN 978-82-471-1184-0) ;Volum 2008.267 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(246)
TFoU Untitled
 
2007
43 Carlsson, Espen.
Fra Trøndelag til Texas- internasjonalisering av kunnskapsintensive SMB. I: Innovative Trøndelag. Tapir Akademisk Forlag 2007 ISBN 978-82-519-2142-8. s. 227-252
NTNU Untitled
 
2002
44 Carlsson, Espen.
Regionale næringsutviklingsstrategier: Eksempelet IT-byen Steinkjer. Nordisk Samhällsgeografisk Tidsskrift 2002 ;Volum 34.
TFoU Untitled
 
2001
45 Carlsson, Espen.
Læring og innovasjon: En studie av IKT-bedrifter i IT-byen Steinkjer. Trondheim: Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Geografisk institutt. Trondheim, NTNU / Rapport fra kjerneaktivitet Bedrift og region (2001) i forskningsprogrammet P2005, Norges Forskningsråd. 2001 154 s.
TFoU Untitled