Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 212 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2019
1 Kjørholt, Anne Trine.
Early Childhood and Children's Rights. A Critical Perspective. I: Early Childhood and Development work. Theories, Policies and Practices. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-319-91318-6. s. 17-38
NTNU Untitled
 
2 Kjørholt, Anne Trine; Matafwali, Beatrice; Mofu, Mubanga.
The Knowledge is in your ears, in the stories you hear from your grandparents. Creating intercultural dialogue through memories of childhood.. I: Early Childhood and Development work. Theories, Policies and Practices. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-319-91318-6. s. 165-191
NTNU Untitled
 
3 Kjørholt, Anne Trine; Os, Ellen.
Barnehagen som materielt og kulturelt landskap. Arkitektur, innredning og leketøy.. I: Blikk for barn. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245023947. s. 75-103
OSLOMET NTNU Untitled
 
4 Kjørholt, Anne Trine; Penn, Helen.
Early Childhood and Development work. Theories, Policies and Practices. Palgrave Macmillan 2019 (ISBN 978-3-319-91318-6) 227 s.
NTNU Untitled
 
5 Penn, Helen; Kjørholt, Anne Trine.
Early Childhood: A Panacea for Intervention? Theories, Approaches and Practices in Development Work. I: Early Childhood and Development work. Theories, Policies and Practices. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-319-91318-6. s. 209-223
NTNU Untitled
 
2018
6 Kjørholt, Anne Trine.
Childhood and education in late modern societies. «Launch seminar of the research project: Children’s School Lives.; 2018-10-25 - 2018-10-25
NTNU Untitled
 
7 Kjørholt, Anne Trine.
Exploring ‘A child’s world’ across three generations Childhood, education and identities in transition. Key note speaker at the International Conference:. International conference: «A Child's World - New Shoes New Direction?»; 2018-07-11 - 2018-07-13
NTNU Untitled
 
8 Kjørholt, Anne Trine.
Havlandet Norge. Kystkultur, generasjon, bærekraft. Helse og livskvalitet i tre generasjoner. Oppstartsseminar: Havlandet Norge. Kystsamfunn i endring, generasjon, helse; 2018-02-01 - 2018-02-01
NTNU Untitled
 
9 Kjørholt, Anne Trine.
Hvordan skal vi forstå frafall i skolen? Utdanning og identitet i tre generasjoner. Perspektiver og tilnærminger i et forskningsprosjekt.. Seminar: Ungdom, frafall, gjennomføring. USN, Drammen,; 2018-08-27 - 2018-08-27
NTNU Untitled
 
10 Kjørholt, Anne Trine.
Invitert gjest i programmet: Radiokontakten. NRK P1+. NRK Tyholt [Radio] 2018-01-22
NTNU Untitled
 
11 Kjørholt, Anne Trine.
Invitert gjest i Radiokontakten -P1 +. NRK Tyholt [Radio] 2018-02-22
NTNU Untitled
 
12 Kjørholt, Anne Trine.
Narrating the coast as a home across three generations in small coastal communities in Norway. Konferansen Paper at the session: Creating places to belong? Narrating society and the International conference ‘Society and the Sea’ the values of the ocean and coast for sustainable development.; 2018-09-06 - 2018-09-07
NTNU Untitled
 
13 Kjørholt, Anne Trine.
Norway as a Sea Nation. Generations, knowledge and sustainability. ‘. Ocean week’, NTNU 7-9 mai 2018; 2018-05-07
NTNU Untitled
 
14 Kjørholt, Anne Trine.
Sustainability, generation and local knowledge.Literature Review; med Sharon Bessel. International Seminar /workshop Valuing the past, sustaining the future; 2018-09-03 - 2018-09-04
NTNU Untitled
 
15 Kjørholt, Anne Trine.
The sea, the boat and the fish. Researching coastal societies, childhood and education in transition through auto-biographies. Paper på sesjonen: The shifting landscape of childhood and knowledge in Nordic coastal communities. Den sjuende nordiske utdanningskonferansen,; 2018-09-19 - 2018-09-20
NTNU Untitled
 
16 Kjørholt, Anne Trine.
Update of research in Norway. Fieldwork- key findings and focus of special interest. 3 Seminar /workshop Valuing the past; 2018-09-03 - 2018-09-04
NTNU Untitled
 
17 Kjørholt, Anne Trine.
Å være PhD stipendiat i et tverrfakultært prosjekt. Perspektiver, utfordringer og forventninger. Oppstartsseminar: Havlandet Norge. Kystsamfunn i endring, generasjon, helse; 2018-02-01 - 2018-02-01
NTNU Untitled
 
2017
18 Kjørholt, Anne Trine.
Barns perspektiver og barndom i skiftende politiske landskap. Barneperspektivet i nordisk pedagogikk- og barne/ungdomsforskning Forskningsseminar 30. november 2017; 2017-11-30 - 2017-11-30
NTNU Untitled
 
19 Kjørholt, Anne Trine.
Creating Spaces to belong? Exploring early childhood as a panacea for sustainable development. Fifth International Conference on Geographies of Children, Youth and Families; 2017-09-25 - 2017-09-27
NTNU Untitled
 
20 Kjørholt, Anne Trine.
Et analytisk blikk på kvalitet, barnehage og barndom. Blikk for barn - et tilbakeblikk i Oslo; 2017-10-10 - 2017-10-11
NTNU Untitled
 
21 Kjørholt, Anne Trine.
Havlandet Norge; Kystkultur, generasjon, bærekraft. Kysten i endring. I går, i dag, i morgen; 2017-11-14 - 2017-11-15
NTNU Untitled
 
22 Kjørholt, Anne Trine.
Progress report. Report period 01.10. 2016-30.09. 2017. Valuing the past, sustaining the future. Education, knowledge and identity across three generations in coastal communites. NFR (2016-2020). : Anne Trine Kjørholt 2017 11 s.
NTNU Untitled
 
23 Kjørholt, Anne Trine.
Skyggesidene av barns frihet. NRK P2 [Radio] 2017-10-10
NTNU Untitled
 
24 Kjørholt, Anne Trine.
Skyggesidene ved barns frihet. NRK P2 Verdibørsen - magasin for etikk og livssyn [Radio] 2017-10-10
NTNU Untitled
 
25 Kjørholt, Anne Trine.
The coast as a home. Narrating childhood and everyday life across three generations in a community of Islands in mid-Norway. ’Oceans Matter’ 3R Oceans Future work-shop,; 2017-12-07 - 2017-12-08
NTNU Untitled
 
26 Kjørholt, Anne Trine.
The coast as a home. Narrating childhood and everyday life across three generations (1945- to present). 'Oceans Matter' 3ROceans –Workshop, NTNU, Trondheim; 2017-12-07 - 2017-12-08
NTNU Untitled
 
27 Kjørholt, Anne Trine; Bunting, Mette.
Places to belong? Everyday life, knowledge and work across three generations. A case studyfrom coastal Norway. ‘Valuing the past, sustaining the future’ 2 International seminar, Nicosia, 22th -24 Sept 2017; 2017-09-22 - 2017-09-24
NTNU Untitled
 
28 Os, Ellen; Eide, Brit Johanne; Winger, Nina; Kjørholt, Anne Trine.
Barnehagelæreres visjoner om kvalitet. Nasjonal konferanse; 2017-12-06 - 2017-12-07
OSLOMET NTNU Untitled
 
29 Os, Ellen; Eide, Brit Johanne; Winger, Nina; Kjørholt, Anne Trine.
Visjoner om kvalitet. Barnehagelæreres synspunkter. Blikk for Barn sluttkonferanse; 2017-10-10 - 2017-10-11
OSLOMET NTNU Untitled
 
2016
30 Kjørholt, Anne Trine; Ursin, Marit.
Stort internasjonalt prosjekt til Frøya. Et fireårig langt forskningsprosjekt, med 12 millioner kroner fra forskningsrådet, settes i gang til høsten. Og Frøya er ett av stedene som skal studeres.. Frøya Nyheter froya.no [Internett] 2016-06-10
NTNU Untitled
 
31 Ursin, Marit; Kjørholt, Anne Trine.
Refugee children and the ‘best interest of the child’ - concluding reflections. ‘Refugee children, rights and the ‘best interest of the child’; 2016-04-19 - 2016-04-19
NTNU Untitled
 
2015
32 Falch, Torberg; Kjørholt, Anne Trine; Reitan, Marit; Underdal, Arild.
Et nytt og kraftigere NTNU. Adresseavisen 2015
NTNU UiO Untitled
 
33 Jirata, Tadesse Jaleta; Kjørholt, Anne Trine.
The place of children among the Guji of southern Ethiopia: school, work and play. Children's Geographies 2015 ;Volum 13.(2) s. 226-239
NTNU Untitled
 
34 Kjørholt, Anne Trine.
Barn og barndom i et nasjonalt og globalt perspektiv; smakebiter fra forskning ved Norsk senter for barneforskning. Faglig arrangement med gjester fra Nord-Trøndelag; 2015-11-04 - 2015-11-04
NTNU Untitled
 
35 Kjørholt, Anne Trine.
Barndom og utdanning i Zambia - besteforeldres fortellinger. Faglig møte Zonta; 2015-03-10 - 2015-03-10
NTNU Untitled
 
36 Kjørholt, Anne Trine.
Barnehagen som arena for læring og 'den gode barndom' i et samfunn i forandring. Utfordringer og perspektiver. Fagseminar; 2015-12-07 - 2015-12-08
NTNU Untitled
 
37 Kjørholt, Anne Trine.
Bra Nok?Kvalitet i barnehagen for de minste. Perspektiver og oppsummering. Konferanse; 2015-10-26 - 2015-10-27
NTNU Untitled
 
38 Kjørholt, Anne Trine.
Bærekraftig utvikling? Barndom og oppvekst i et kulturanalytisk perspektiv. MØTE SKOLE-LOKALSAMFUNN; 2015-02-05 - 2015-02-05
NTNU Untitled
 
39 Kjørholt, Anne Trine.
Children's Spaces of Non-Formal Education; Contested in light of shifting discources. Vitenskapelig konferanse; 2015-10-01 - 2015-10-01
NTNU Untitled
 
40 Kjørholt, Anne Trine.
Exploring Early Childhood Education and Care in Zambia and Ethiopia. Seminar Children's Rights and the work of NGOs; 2015-04-15 - 2015-04-15
NTNU Untitled
 
41 Kjørholt, Anne Trine.
Radiokontakten, NRK Pluss. [Radio] 2015-05-11
NTNU Untitled
 
42 Kjørholt, Anne Trine.
"Vi ere en nasjon vi med?" "We are a nation, we?". Children's Rights in Norway – Research, Policies and Practices. I: Enhanching Children's Rights. Connecting Research, Policy and Practice.. Palgrave Macmillan 2015 ISBN 9781137386090. s. 228-241
NTNU Untitled
 
2014
43 Kjørholt, Anne Trine.
Children's rights and child-led advocacy. Children Out-of-Place and Human Rights International Symposium in Memory of Judith Ennew; 2014-10-27 - 2014-10-28
NTNU Untitled
 
2013
44 Abebe, Tatek; Kjørholt, Anne Trine.
Childhood and Local Knowledge in Ethiopia: Livelihoods, Rights and Intergenerational Relationships. Akademika forlag 2013 (ISBN 9788251928533) 250 s.
NTNU Untitled
 
45 Abebe, Tatek; Kjørholt, Anne Trine.
Children, Intergenerational Relationships and Local Knowledge in Ethiopia. I: Childhood and Local Knowledge in Ethiopia: Livelihoods, Rights and Intergenerational Relationships. Akademika forlag 2013 ISBN 9788251928533. s. 1-26
NTNU Untitled
 
46 Kjørholt, Anne Trine.
Barns levde medborgerskap. En studie av barns hverdagskunnskap om ulykkesrisiko og sikkerhet. Doktorgradsdisputas, invitert som opponent; 2013-11-08 - 2013-11-08
NTNU Untitled
 
47 Kjørholt, Anne Trine.
Childhood as Social Investment, Rights and the Valuing of Education. Children & society 2013 ;Volum 27.(4) s. 245-257
NTNU Untitled
 
48 Kjørholt, Anne Trine.
Den kulturelle skolesekken; perspektiver og utfordringer. Den kulturelle skolesekken; 2013-05-07 - 2013-05-07
NTNU Untitled
 
49 Kjørholt, Anne Trine.
Early childcare centres: Playground for neo-liberalism and individual freedom of choice?. Seminar series, invited lecturer; 2013-01-29 - 2013-01-29
NTNU Untitled
 
50 Kjørholt, Anne Trine.
Et kulturanalytisk blikk på barnehage med røtter i praksis og visjonen om barndom. Teori og praksis i barnehage lærerutdanning og yrke; 2013-10-29 - 2013-10-29
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste