Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 69 << Forrige 1 2    Neste >>

2017
1 Ljunggren, Birgitte; Moen, Kari Hoås; Seland, Monica; Naper, Linn Renée; Fagerholt, Randi Ann; Leirset, Espen; Gotvassli, Kjell Aage.
Barnehagens rammeplan mellom styring og skjønn - en kunnskapsstatus om implementering og gjennomføring med videre anbefalinger. Trondheim: Dronning Mauds Minne Høgskolen 2017 (ISBN 978-82-7332-095-7) 153 s. DMMH's publikasjonsserie(2017:02)
DMMH NORD NTNU TFoU UiO Untitled
 
2 Sandseter, Ellen Beate Hansen; Seland, Monica.
4-6 year-old Children's Experience of Subjective Well-being and Social Relations in ECEC institutions.. Child Indicators Research 2017 s. 1-17
DMMH Untitled
 
3 Seland, Monica.
Uenig eller ulydig? Barns motstand i en lærende organisasjon.. I: Barndom i barnehagen: Motstand. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202402358. s. 90-114
DMMH Untitled
 
2016
4 Sandseter, Ellen Beate Hansen; Seland, Monica.
Norske 4-6 åringers trivsel i barnehagen. Første steg 2016
DMMH Untitled
 
5 Seland, Monica.
Anthropology of policy: A Norwegian case study. Methodology seminar; 2016-11-25 - 2016-11-25
DMMH Untitled
 
6 Seland, Monica.
Norwegian ECEC: Changing discourses – changing practices. An ethnographic study. Interdisciplinary Early Year Research group; 2016-11-10 - 2016-11-10
DMMH Untitled
 
2015
7 Groven, Berit; Seland, Monica; Franck, Karianne.
Intercultural competence in ECEC institutions in Norway. EECERA-konferanse; 2015-09-07 - 2015-09-11
DMMH Untitled
 
8 Groven, Berit; Seland, Monica; Myrstad, Anne; Franck, Karianne.
Kompeanse for mangfold. Kompetanse for mangfold; 2015-05-27 - 2015-05-29
DMMH UiT Untitled
 
9 Sandseter, Ellen Beate Hansen; Seland, Monica.
Barns trivsel i Oslobarnehagen 2015. Oslo: Oslo Kommune 2015 46 s.
DMMH Untitled
 
10 Sandseter, Ellen Beate Hansen; Seland, Monica.
Barns trivsel og medvirkning i norske barnehager: data fra Barnehagens trivselsmonitor 2014. Konferansen FoU i Praksis; 2015-04-09 - 2015-04-10
DMMH Untitled
 
11 Sandseter, Ellen Beate Hansen; Seland, Monica.
Children's experience of activities and participation and their subjective well-being in Norwegian early childhood eduaction and care institutions. Child Indicators Research 2015
DMMH Untitled
 
12 Sandseter, Ellen Beate Hansen; Seland, Monica.
Children’s well-being in Norwegian early childhood and care institutions (ECECs): data from the ECEC well-being monitor 2014. The 25th EECERA conference, Innovation, Experimentation & Adventure in Early Childhoods; 2015-09-07 - 2015-09-10
DMMH Untitled
 
13 Seland, Monica; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Bratterud, Åse.
One- to three-year-old children’s experience of subjective wellbeing in day care. Contemporary Issues in Early Childhood 2015 ;Volum 16.(1) s. 70-83
DMMH NTNU Untitled
 
2014
14 Bratterud, Åse; Seland, Monica; Sandseter, Ellen B Hansen.
Hvordan kan ansatte bidra til barns trivsel og medvirkning i barnehagen?. Fagdag for førskolelærere; 2014-02-13 - 2014-02-13
DMMH NTNU Untitled
 
15 Bratterud, Åse; Seland, Monica; Sandseter, Ellen B Hansen.
Hvordan kan ansatte bidra til barns trivsel og medvirkning i barnehagen?. Fagdag for barne- og ungdomsarbeidere og assistenter i barnehagen; 2014-03-07 - 2014-03-07
DMMH NTNU Untitled
 
16 Kunnskapsdepartementet, Utdanning/Forskning; Ødegaard, Elin Eriksen; Seland, Monica; Gjems, Liv; Pålerud, Turi; Aukland, Sigurd; Røys, Heidi Grande.
TEKSTFORSLAG TIL REVIDERT RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN. Kunnskapsdepartementet Utdanningsdirektoratet 2014
DMMH HVL HSN Untitled
 
17 Seland, Monica.
Alteration of discourses, buildings and practices: some consequences for the barnehage/kindergarten and the children. Fremlegg for faggruppe fra OECD; 2014-06-11 - 2014-06-11
DMMH Untitled
 
18 Seland, Monica.
Barnehagens helhetlige læringssyn. Faglig seminar i Kunnskapsdepartementet; 2014-05-05 - 2014-05-05
DMMH Untitled
 
19 Seland, Monica.
Inkluderingskompetanse? Et glimt inn i et lite FoU-prosjekt. Kompetanse for mangfold; 2014-11-27 - 2014-11-27
DMMH Untitled
 
20 Seland, Monica.
The discourse of lifelong learning and children as "Secrets Agents" in a Norwegian ECEC center. EECERA Annual Conference; 2014-09-07 - 2014-09-10
DMMH Untitled
 
21 Seland, Monica; Sandseter, Ellen Beate Hansen.
A short glimpse into two research projects: Changing organizational practices and Children`s subjective well-being in ECEC. RKBU`s Belsky-konferanse; 2014-08-27 - 2014-08-28
DMMH Untitled
 
22 Seland, Monica; Sandseter, Ellen Beate Hansen.
Children`s subjective well-being in ECEC: A method of capturing children`s own experience of participation and well-being. The EECERA Annual Conference 2014; 2014-09-07 - 2014-09-10
DMMH Untitled
 
2013
23 Seland, Monica.
"Nei! Jeg vil ikke!" Hvordan forstå barns motstand i barnehagen som en del av deres danning til demokrati?. I: Ytringer om likeverd, demokrati og relasjonsbygging i barnehagen. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1281-1. s. 163-175
DMMH Untitled
 
2012
24 Bratterud, Åse; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Seland, Monica.
Barns trivsel og medvirkning i barnehagen. Barn, foreldre og ansattes perspektiver. : NTNU Samfunnsforskning AS 2012 (ISBN 978-82-91927-18-3) 95 s. Skriftserien til Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge(21)
DMMH SAMFORSK Untitled
 
25 Bratterud, Åse; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Seland, Monica.
Er barnehagene gode nok?. Barnehagefolk 2012 (3) s. 81-82
DMMH NTNU Untitled
 
26 Kjørholt, Anne Trine; Seland, Monica.
Kindergarten as a bazaar : freedom of choice and new forms of regulation. I: The modern child and the flexible labour market. Early childhood education and care. Palgrave Macmillan 2012 ISBN 978-0-230-57932-3. s. 168-185
NTNU Untitled
 
27 Sandseter, Ellen Beate Hansen; Bratterud, Åse; Seland, Monica.
Barns trivsel og medvirkning i barnehagens inne- og uterom.
DMMH NTNU Untitled
 
28 Sandseter, Ellen Beate Hansen; Seland, Monica.
Barns trivsel og medvirkning i barnehagen. Faglig forum; 2012-09-26 - 2012-09-26
DMMH Untitled
 
29 Seland, Monica.
Barnehagens nye rom sett i lys av diskurser om livslang læring. I: Rom for barnehage : flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø. Fagbokforlaget 2012 ISBN 978-82-450-1126-5. s. 115-127
DMMH Untitled
 
30 Seland, Monica.
Barns motstandshandlinger - som del av deres danning til demokrati. I barndommens rike. Nasjonal barnehagekonferanse; 2012-05-31 - 2012-06-01
DMMH Untitled
 
31 Seland, Monica.
Barns motstandshandlinger - som del av deres danning til demokrati?. Fagdag for private barnehagestyrere; 2012-05-08 - 2012-05-08
DMMH Untitled
 
32 Seland, Monica.
Barns trivsel og medvirkning. Fagdag for styrere i Steinkjer-barnehagene; 2012-12-06 - 2012-12-06
DMMH Untitled
 
33 Seland, Monica.
Det moderne barn og den fleksible barnehagen. Gjesteforeleser ved arkitekstudiet, NTNU; 2012-02-09
DMMH Untitled
 
34 Seland, Monica.
Det moderne barn og den fleksible barnehagen - et blikk inn i PhD-avhandling i tverrfaglig barneforskning. Møte med fagmiljøet ved Universitetet i Göteborg; 2012-09-17 - 2012-09-17
DMMH Untitled
 
35 Seland, Monica.
Det moderne barn og den fleksible barnehagen. En etnografisk studie av barnehagens hverdagsliv i lys av nyere diskurser og kommunal virkelighet. Innlegg på dialogmøte mellom Trondheim kommune og Dronning Mauds Minne. Høgskolen; 2012-01-30 - 2012-01-30
DMMH Untitled
 
36 Seland, Monica.
Endring av roller og oppgaver for barnehagens ansatte. Barnehagefolk 2012 ;Volum 28.(1) s. 51-54
DMMH Untitled
 
37 Seland, Monica.
Group size - Consequences for children`s well-being and participation in Norway?. The 22 th. annual EECERA conference; 2012-08-29 - 2012-09-01
DMMH Untitled
 
38 Seland, Monica.
"No! I don`t want to!" A study of children and resistance in a Norwegian daycare centre. NERA: The 40 th annual congress of the Nordic Educational Research Association; 2012-03-08 - 2012-03-10
DMMH Untitled
 
39 Seland, Monica.
Nyere forskning om de yngste barna i den fleksible barnehagen. De yngste barna i barnehagen. Fagdag for førskolelærere; 2012-02-02 - 2012-02-03
DMMH Untitled
 
40 Seland, Monica; Bratterud, Åse; Sandseter, Ellen Beate Hansen.
De yngste barnas trivsel og medvirkning i barnehagens innerom.
DMMH NTNU Untitled
 
2011
41 Seland, Monica.
Individet og fellesskapet. Valgfrihet og medvirkning som konkurrerende praksiser i dagens barnehage. I: Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01784-6. s. 162-175
DMMH Untitled
 
42 Seland, Monica.
Livet i den fleksible barnehagen. Universitetsforlaget 2011 (ISBN 978-82-15-01811-9) 152 s.
DMMH Untitled
 
2010
43 Seland, Monica.
Barndomsforskning i dag, med særlig vekt på "Politics of Childhood". Barn 2010 ;Volum 28.(2) s. 65-79
DMMH Untitled
 
44 Seland, Monica.
Barnehagens største utfordring akkurat nå er kvalitet!. [Avis] 2010-10-01
DMMH Untitled
 
45 Seland, Monica.
Bekymret for billige basebarnehager. [Radio] 2010-10-26
DMMH Untitled
 
46 Seland, Monica.
Det moderne barn og den fleksible barnehagen - et blikk inn i en doktorgradsavhandling. Faglig seminar for masterstudenter og ansatte; 2010-09-13 - 2010-09-13
DMMH Untitled
 
47 Seland, Monica.
Det moderne barn og den fleksible barnehagen - et blikk inn i en doktorgradsavhandling. Faglig seminar for barnehageavdelingen i kunnskapsdepartementet; 2010-06-02 - 2010-06-02
DMMH Untitled
 
48 Seland, Monica.
Det moderne barn og den fleksible barnehagen - et blikk inn i en doktorgradsavhandling. Faglig seminar for masterstudenter og ansatte; 2010-11-24 - 2010-11-24
DMMH Untitled
 
49 Seland, Monica.
Det moderne barn og den fleksible barnehagen - et blikk inn i en doktorgradsavhandling. Faglig seminar for rådmannens fagstab; 2010-06-23 - 2010-06-23
DMMH Untitled
 
50 Seland, Monica.
Det moderne barn og den fleksible barnehagen - et blikk inn i en doktorgradsavhandling. Faglig seminar for instituttes ansatte; 2010-10-26 - 2010-10-26
DMMH Untitled
 
    Vis neste liste