Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 127 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2018
1 Kermit, Patrick Stefan.
Hørselshemmede barns og unges opplæringsmessige og sosiale vilkår i barnehage og skole : Kunnskapsoversikt over nyere nordisk forskning. : NTNU Samfunnforskning AS 2018 (ISBN 978-82-7570-542-4) 67 s.
SAMFORSK Untitled
 
2 Kermit, Patrick Stefan.
What does it mean to be young and hearing-impaired in Nordic kindergartens or schools?. Intergenerational and Comparative Perspectives on Quality Inclusive Education (ICPQIE); 2018-06-18 - 2018-06-19
NTNU Untitled
 
2017
3 Berge, Sigrid Slettebakk; Kermit, Patrick Stefan.
Deaf Students’ Access to Informal Group-Work Activities Seen in Light of the Educational Interpreter’s Role. I: Marginalization Processes across Different Settings: Going beyond the Mainstream.. Cambridge Scholars Publishing 2017 ISBN 9781527503298. s. 106-128
NTNU Untitled
 
4 Kermit, Patrick Stefan.
La Møller barnehage leve!. Adresseavisen 2017 s. -
NTNU Untitled
 
5 Langørgen, Eli; Kermit, Patrick Stefan; Magnus, Eva.
Academic staff and placement supervisors as gatekeepers to professional education for students with disabilities. 14th NNDR Research Conference; 2017-05-03 - 2017-05-05
NTNU Untitled
 
6 Langørgen, Eli; Kermit, Patrick Stefan; Magnus, Eva.
Ergoterapeuter og andre portvakter til høyere utdanning for studenter med funksjonsnedsettelse. Norsk fagkongress i ergoterapi; 2017-11-06 - 2017-11-08
NTNU Untitled
 
2016
7 Kermit, Patrick Stefan; Olsen, Terje.
Legal safety and sign language interpreting in the Norwegian criminal justice system. Critical Link 8; 2016-06-29 - 2016-07-01
NTNU Untitled
 
8 Nilsen, Anita Blakstad.
Kampen for kontroll -En kvalitativ studie om opplevelsen av arbeidshverdagen og betydningsfulle forhold for arbeidsdeltakelse hos mennesker med nedsatt hørsel. Trondheim: NTNU 2016 83 s.
NTNU Untitled
 
9 Olsen, Terje; Kermit, Patrick Stefan.
Rights and Intellectual Disability. A Review Study.. Lancaster Disability Studies Conference; 2016-09-06 - 2016-09-08
NF NTNU Untitled
 
10 Olsen, Terje; Kermit, Patrick Stefan.
«Sign language, translation and rule of law – deaf people's experiences from encounters with the Norwegian criminal justice system». Sluttseminar, Fritz Moens forskningsfond; 2016-03-31 - 2016-03-31
NF NTNU Untitled
 
11 Olsen, Terje; Kermit, Patrick Stefan.
Utviklingshemmedes rettsikkerhet - 25 år etter ansvarsreformen. Forskning om funksjonshemming - 7. forskningskonferanse; 2016-05-09 - 2016-05-10
NF NTNU Untitled
 
12 Olsen, Terje; Kermit, Patrick Stefan; Rønning, Hild; Hustad, Jon Haakon; Eriksen, John.
Kunnskapsstatus: Rettssikkerhet for personer med utviklingshemming. Bodø: Nordlandsforskning 2016 (ISBN 978-82-7321-668-7) 126 s. Nordlandsforskning rapport(4/2016)
ISF NF NTNU PHS Untitled
 
13 ; Berge, Sigrid Slettebakk.
Tolkemediert undervisning for tegnspråklige elever i videregående skole. En analyse av undervisningstolkers rollesett.. : NTNU 2016 (ISBN 978-82-326-1728-9) 229 s.
NTNU Untitled
 
2015
14 Berg, Berit; Kermit, Patrick Stefan.
Prat, les, klikk : Biblioteket som integreringsarena. : NTNU Samfunnsforskning AS 2015 (ISBN 978-82-7570-409-0) 38 s.
NTNU SAMFORSK Untitled
 
15 Haugen, Gry Mette D.; Kermit, Patrick Stefan; Wik, Sigrid Elise; Hjulstad, Johan Arve; Holkesvik, Anne Hildrum.
Kunnskapsoversikt over forskningsfunn om læring hos barn og unge med hørselshemming. : NTNU Samfunnsforskning AS 2015 (ISBN 978-82-7570-438-0)
SAMFORSK Untitled
 
16 Kermit, Patrick Stefan.
Disability. I: Encyclopedia of Global Bioethics. Springer 2015 ISBN 978-3-319-05544-2. s. -
NTNU SAMFORSK Untitled
 
17 Kermit, Patrick Stefan.
Disability studies i de nordiska länderna – några perspektiv inifrån och utifrån. Hur mår svensk funktionshinderforskning?; 2015-11-26 - 2015-11-26
NTNU Untitled
 
18 Kermit, Patrick Stefan.
Kampen for å høre og høre til. Tidsskrift for Den norske legeforening 2015 ;Volum 135.(23/24) s. 2204-2204
NTNU Untitled
 
19 Kermit, Patrick Stefan.
Paradoxes of Inclusion - Deaf children and questions of identities, a critical theoretical approach. Nordic Network on Disability Research 13th Research Conference; 2015-05-06 - 2015-05-08
NTNU Untitled
 
20 Kermit, Patrick Stefan.
Tegnspråktolkenes profesjonsetikk – en forhandling mellom teori og praksis?. Program for tegnspråk- og tolkeutdanningens 20-årsjubileum; 2015-06-05 - 2015-06-05
NTNU Untitled
 
21 Kermit, Patrick Stefan; Kittelsaa, Anna M.; Ytterhus, Borgunn; Gustavsson, Anders.
Utviklingshemming: Hverdagsliv, levekår og politikk. Universitetsforlaget 2015 (ISBN 978-82-15-02438-7) 171 s.
NTNU SAMFORSK Untitled
 
22 Kermit, Patrick Stefan; Siri, Ante.
Inkludering - et pedagogisk og moralsk prosjekt. StatpedMagasinet [Fagblad] 2015-05-01
NTNU Untitled
 
23 Kermit, Patrick Stefan; Tharaldsteen, Anne Mali; Haugen, Gry Mette D.; Wendelborg, Christian.
Om rapporten «En av flokken». Nasjonal brukerkonferanse i Statped 2015; 2015-02-03 - 2015-02-03
NTNU SAMFORSK Untitled
 
24 Kermit, Patrick Stefan; Thornam, Ragnhild Thomsen.
Fellesskapet tilpassar seg individet. StatpedMagasinet [Fagblad] 2015-05-01
NTNU Untitled
 
25 Kermit, Patrick Stefan; Thornam, Ragnhild Thomsen.
Lærte alle barna teiknspråk. Framtida.no [Internett] 2015-06-29
NTNU Untitled
 
26 Kermit, Patrick Stefan; Thornam, Ragnhild Thomsen.
Lærte alle barna teiknspråk. Forskning.no [Internett] 2015-06-26
NTNU Untitled
 
27 Kermit, Patrick Stefan; Thornam, Ragnhild Thomsen.
Lærte alle barna teiknspråk. Norsk Tidend [Tidsskrift] 2015-09-28
NTNU Untitled
 
28 Kittelsaa, Anna M.; Kermit, Patrick Stefan.
Voksen og utviklingshemmet - motsetning eller mulighet?. I: Utviklingshemming: Hverdagsliv, levekår og politikk. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02438-7. s. 137-150
NTNU SAMFORSK Untitled
 
29 Kittelsaa, Anna M.; Kermit, Patrick Stefan; Wik, Sigrid Elise; Klingenberg, Oliv Jorid Gravåsen; Holkesvik, Anne Hildrum.
Kunnskapsoversikt over forskningsfunn om læring hos barn og unge med synshemming. : NTNU Samfunnsforskning AS 2015 (ISBN 978-82-7570-436-6) 80 s.
SAMFORSK Untitled
 
30 Kittelsaa, Anna M.; Ytterhus, Borgunn; Kermit, Patrick Stefan.
Reformer og dagligliv. I: Utviklingshemming: Hverdagsliv, levekår og politikk. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02438-7. s. 11-28
NTNU SAMFORSK Untitled
 
31 Olsen, Terje; Kermit, Patrick Stefan.
Sign language, translation and rule of law – deaf people's experiences from encounters with the Norwegian criminal justice system. Scandinavian Journal of Disability Research 2015 ;Volum 17. s. 23-41
NF NTNU SAMFORSK Untitled
 
32 Olsen, Terje; Kermit, Patrick Stefan.
Communication, language and power in police interviews with D/deaf persons. New procedure, new practice?. NNDR 13thResearch Conference; 2015-05-06 - 2015-05-08
NF NTNU Untitled
 
33 Olsen, Terje; Kermit, Patrick Stefan.
Disability and justice. Scandinavian Journal of Disability Research 2015 ;Volum 17. Suppl. 1 s. 1-6
NF NTNU SAMFORSK Untitled
 
2014
34 Kermit, Patrick Stefan.
Etiske aspekter ved tospråklighet. Varför Tvåspråkighet? Nordisk konferens i Göteborg; 2014-09-15 - 2014-09-16
NTNU Untitled
 
35 Kermit, Patrick Stefan.
Jan Grue: Kroppsspråk - Fremstilling av funksjonshemning i kultur og samfunn. Tidsskrift for samfunnsforskning 2014 (4)
NTNU Untitled
 
36 Kermit, Patrick Stefan.
Presentasjon av rapporten "En av flokken? Inkludering av barn med sansetap – muligheter og begrensninger". Lanseringsseminar av forskningsrapportene Langt igjen? Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsetjingar og En av flokken? Inkludering av barn med sansetap – muligheter og begrensninger; 2014-03-04 - 2014-03-04
NTNU Untitled
 
37 Kermit, Patrick Stefan.
Refleksjoner omkring implantasjon før mottager selv kan ta standpunkt til inngrepet. Cochlea-implantasjon (CI): revolusjon og utfordring for døves identitet, kultur og språk; 2014-09-22 - 2014-09-22
NTNU Untitled
 
38 Kermit, Patrick Stefan; Olsen, Terje.
Tolken som veien til kommunikasjon og tolken i veien for kommunikasjon – yrkesetiske paradokser knyttet til tolkens rolle i en studie av døves rettssikkerhet. Profesjonsetisk nettverks årskonferanse 2014; 2014-05-22 - 2014-05-23
NF NTNU Untitled
 
39 Kermit, Patrick Stefan; Tharaldsteen, Anne Mali; Haugen, Gry Mette D.; Wendelborg, Christian.
Adolescents with sensory impairments in ordinary classrooms – different notions of “participation” and “inclusion”. Lancaster disability studies conference; 2014-09-09 - 2014-09-11
NTNU SAMFORSK Untitled
 
40 Kermit, Patrick Stefan; Tharaldsteen, Anne Mali; Haugen, Gry Mette D.; Wendelborg, Christian.
Å være "en av flokken"? Inkludering, deltakelse og ungdom med sansetap. Norsk Nettverk for Forskning om Funksjonshemming (NNFF) 6. forskningskonferansen; 2014-05-05 - 2014-05-06
NTNU SAMFORSK Untitled
 
41 Kermit, Patrick Stefan; Wendelborg, Christian.
Søsken til funksjonshemmete barn og unge. I: Oppvekst med funksjonshemming. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 978-82-05-45898-7. s. 105-125
NTNU SAMFORSK Untitled
 
42 Kermit, Patrick; Tharaldsteen, Anne Mali; Haugen, Gry Mette D.; Wendelborg, Christian.
En av flokken? : Inkludering og ungdom med sansetap - muligheter og begrensninger. : NTNU Samfunnsforskning AS 2014 (ISBN 978-82-7570-357-4) 145 s.
SAMFORSK Untitled
 
43 Olsen, Terje; Kermit, Patrick Stefan.
UNCRPD and Rule of Law. Lancaster disability studies conference; 2014-09-09 - 2014-09-11
NF NTNU Untitled
 
2013
44 Kermit, Patrick.
Børn, børnefællesskab og fælleskab - en vurdering af, hvordan Axel Honneths teori om anerkendese har relevans i dagtilbud og skole. I: Jeg ser dig - nye perspektiver på anerkendende pædagogik. Dafolo Forlag 2013 ISBN 9788772819143. s. 31-47
NTNU Untitled
 
45 Kermit, Patrick.
Inklusion und Anerkennung – hermeneutische Analyse einer Szene. I: „Dabeisein ist nicht alles“ – Inklusion und Zusammenleben im Kindergarten. 3. Auflage. Ernst Reinhardt Verlag GmbH & Co KG 2013 ISBN 9783497024292. s. 153-168
NTNU Untitled
 
46 Olsen, Terje; Kermit, Patrick Stefan.
“To the equal protection and equal benefit of the law” – Deaf people and equal access to the criminal court system. NNDR2013 – 12th Research Conference; 2013-05-30 - 2013-05-31
NF NTNU Untitled
 
47 Tøssebro, Jan; Kermit, Patrick Stefan; Wendelborg, Christian; Kittelsaa, Anna M..
Siblings of disabled children – Negotiating the ordinary and extraordinary. NNDR2013 – 12th Research Conference; 2013-03-02 - 2013-03-03
NTNU Untitled
 
2012
48 Elvegård, Kurt Idar Løkke; Berg, Berit; Kermit, Patrick Stefan; Jæger, Irene.
Fra pilot til skvadron. Evaluering av Frivillighetsprosjektet i Byer i Midt-Norge. : NTNU Samfunnsforskning AS 2012 (ISBN 978-82-7570-274-4) 35 s.
SAMFORSK Untitled
 
49 Kermit, Patrick Stefan.
Barn, barnefellesskap og fellesskap – En vurdering av hvordan Axel Honneths teori om anerkjennelse har relevans i barnehage og skole. I: Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-01962-8. s. 41-60
SAMFORSK Untitled
 
50 Kermit, Patrick Stefan.
Enhancement Technology and Outcomes: What Professionals and Researchers Can Learn from Those Skeptical About Cochlear Implants. Health Care Analysis 2012 ;Volum 20.(4) s. 367-384
SAMFORSK Untitled
 
    Vis neste liste