Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 146 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Haualand, Hilde; Bø, Vibeke; Vonen, Arnfinn Muruvik; Hjulstad, Johan; Ringsø, Torill; Nilsson, Anna-Lena; Ferrara, Lindsay Nicole; Anible, Benjamin Donald; Urdal, Gro Hege Saltnes; Agerup, Charlotte Helene; Slowikowska, Beata; Torbjørnsen, Inger Birgitte; Nyhus, Marianne Pilskog; Kermit, Patrick Stefan; Løkken, Marita; Amundsen, Guri; Halvorsen, Rolf Piene.
Når fagfolks manglende kunnskap om språk hindrer hørselshemmede barns utviklingsmuligheter – et tilsvar til Skaug (2020). Norsk tidsskrift for logopedi 2020 ;Volum 20.(3)
HVL OSLOMET NTNU Untitled
 
2 Olsen, Terje; Kermit, Patrick Stefan.
Utviklingshemmedes rettssituasjon - utsyn over kunnskapsfeltet. I: Utviklingshemming og seksuelle overgrep. Kunnskap, rettssikkerhet og beskyttelse. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-04143-8. s. 38-51
FAFO NTNU Untitled
 
3 Phelan, Mary; Rudvin, Mette; Skaaden, Hanne; Kermit, Patrick Stefan.
Ethics in Public Service Interpreting. Routledge 2020 (ISBN 978-1-138-88614-8) 206 s.
OSLOMET NTNU Untitled
 
2019
4 Kermit, Patrick Stefan.
Barn, barnefellesskap og fellesskap. I: Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032023. s. 41-60
NTNU Untitled
 
5 Kermit, Patrick Stefan.
Har vi fantasi til å forestille oss den inkluderende skolen?. I: Skolen vår!. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-49597-5. s. 38-62
NTNU SAMFORSK Untitled
 
6 Kermit, Patrick Stefan.
Passing for recognition – deaf children’s moral struggles languaging in inclusive education settings. Deafness and Education International 2019 ;Volum 21.(2-3) s. 116-132
OSLOMET NTNU Untitled
 
7 Olsen, Terje; Kermit, Patrick Stefan.
Access to the criminal justice system - People with intellectual disabilities and law. Nordic Network on Disability Research Conference - Inclusion and Exclusion in the Welfare Society; 2019-05-08 - 2019-05-10
FAFO NTNU Untitled
 
8 Pedersen, Heidi; Søderstrøm, Sylvia; Kermit, Patrick Stefan.
Assistive activity technology as symbolic expressions of the self. Technology and Disability 2019 ;Volum 31.(3) s. 129-140
OSLOMET NTNU Untitled
 
9 Pedersen, Heidi; Søderstrøm, Sylvia; Kermit, Patrick Stefan.
“The fact that I can be in front of others, I am used to being a bit behind”: how assistive activity technology affects participation in everyday life. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology 2019 s. 1-9
NTNU Untitled
 
10 Søndenaa, Erik; Olsen, Terje; Kermit, Patrick Stefan; Dahl, Nina; Envik, Robert.
Intellectual disabilities and offending behaviour: the awareness and concerns of the police, district attorneys and judges. Journal of intellectual disabilities and offending behaviour 2019 ;Volum 10.(2) s. 34-42
FAFO NTNU STO Untitled
 
11 Søndenaa, Erik; Olsen, Terje; Kermit, Patrick Stefan; Envik, Robert.
Intellectual disabilities and offending behaviour: the awareness and concerns of the police, district attorneys and judges. Journal of Intellectual Disabilities 2019
FAFO OSLOMET NTNU STO Untitled
 
2018
12 Berg, Berit; Haugen, Gry Mette D.; Elvegård, Kurt Idar Løkke; Kermit, Patrick Stefan.
Marginalitet,sårbarhet, mestring. Metodiske utfordringer i praksisnær forskning. Universitetsforlaget 2018 (ISBN 978-82-15-02980-1) 221 s.
DMMH NTNU SAMFORSK Untitled
 
13 Kermit, Patrick Stefan.
Forståelser av begrepet sårbarhet i lys av forskningsetiske tradisjoner. I: Marginalitet,sårbarhet, mestring. Metodiske utfordringer i praksisnær forskning. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-02980-1. s. 19-34
NTNU SAMFORSK Untitled
 
14 Kermit, Patrick Stefan.
Hørselshemmede barns og unges opplæringsmessige og sosiale vilkår i barnehage og skole : Kunnskapsoversikt over nyere nordisk forskning. : NTNU Samfunnforskning AS 2018 (ISBN 978-82-7570-542-4) 67 s.
SAMFORSK Untitled
 
15 Kermit, Patrick Stefan.
What does it mean to be young and hearing-impaired in Nordic kindergartens or schools?. Intergenerational and Comparative Perspectives on Quality Inclusive Education (ICPQIE); 2018-06-18 - 2018-06-19
NTNU Untitled
 
16 Kermit, Patrick Stefan; Berge, Sigrid Slettebakk.
Tegnspråktolking i videregående skole - inkludering og skoletolkens ansvar. I: Tolking - språkarbeid og profesjonsutøvelse. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 978-82-05-49528-9. s. 353-371
NTNU Untitled
 
17 Kermit, Patrick Stefan; Holiman, Sidsel Marianne.
Inclusion in Norwegian Higher Education: Deaf Students’ Experiences with Lecturers. Social Inclusion 2018 ;Volum 6.(4) s. 158-167
NTNU SAMFORSK Untitled
 
18 Langørgen, Eli; Kermit, Patrick Stefan; Magnus, Eva.
Gatekeeping in professional higher education in Norway:ambivalence among academic staff and placement supervisors towards students with disabilities. International Journal of Inclusive Education 2018 s. 1-15
NTNU SAMFORSK Untitled
 
19 Mjøen, Odd Morten; Kermit, Patrick Stefan.
Døve mennesker møte med politi og rettsvesen - barrierer og muligheter. I: Marginalitet,sårbarhet, mestring. Metodiske utfordringer i praksisnær forskning. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-02980-1. s. 131-144
NTNU SAMFORSK Untitled
 
20 Olsen, Terje; Kermit, Patrick Stefan; Søndenaa, Erik; Dahl, Nina; Envik, Robert.
Rettssikkerhet – likeverd og likeverdig behandling. Mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser i møte med strafferettspleien. : Nordlandsforskning 2018 (ISBN 978-82-7321-741-7) 93 s.
NTNU STO UiB Untitled
 
21 Soldatic, Karen; Melbøe, Line; Kermit, Patrick Stefan; Somers, Kelly.
Challenges in global Indigenous-Disability comparative research, or, why nation-state political histories matter. Disability and the Global South 2018 ;Volum 5.(2) s. 1450-1471
NTNU SAMFORSK UiT Untitled
 
2017
22 Berge, Sigrid Slettebakk; Kermit, Patrick Stefan.
Deaf Students’ Access to Informal Group-Work Activities Seen in Light of the Educational Interpreter’s Role. I: Marginalization Processes across Different Settings: Going beyond the Mainstream.. Cambridge Scholars Publishing 2017 ISBN 9781527503298. s. 106-128
NTNU Untitled
 
23 Kermit, Patrick Stefan.
La Møller barnehage leve!. Adresseavisen 2017 s. -
NTNU Untitled
 
24 Langørgen, Eli; Kermit, Patrick Stefan; Magnus, Eva.
Academic staff and placement supervisors as gatekeepers to professional education for students with disabilities. 14th NNDR Research Conference; 2017-05-03 - 2017-05-05
NTNU Untitled
 
25 Langørgen, Eli; Kermit, Patrick Stefan; Magnus, Eva.
Ergoterapeuter og andre portvakter til høyere utdanning for studenter med funksjonsnedsettelse. Norsk fagkongress i ergoterapi; 2017-11-06 - 2017-11-08
NTNU Untitled
 
2016
26 Kermit, Patrick Stefan; Olsen, Terje.
Legal safety and sign language interpreting in the Norwegian criminal justice system. Critical Link 8; 2016-06-29 - 2016-07-01
NTNU Untitled
 
27 Nilsen, Anita Blakstad.
Kampen for kontroll -En kvalitativ studie om opplevelsen av arbeidshverdagen og betydningsfulle forhold for arbeidsdeltakelse hos mennesker med nedsatt hørsel. Trondheim: NTNU 2016 83 s.
NTNU Untitled
 
28 Olsen, Terje; Kermit, Patrick Stefan.
Rights and Intellectual Disability. A Review Study.. Lancaster Disability Studies Conference; 2016-09-06 - 2016-09-08
NF NTNU Untitled
 
29 Olsen, Terje; Kermit, Patrick Stefan.
«Sign language, translation and rule of law – deaf people's experiences from encounters with the Norwegian criminal justice system». Sluttseminar, Fritz Moens forskningsfond; 2016-03-31 - 2016-03-31
NF NTNU Untitled
 
30 Olsen, Terje; Kermit, Patrick Stefan.
Utviklingshemmedes rettsikkerhet - 25 år etter ansvarsreformen. Forskning om funksjonshemming - 7. forskningskonferanse; 2016-05-09 - 2016-05-10
NF NTNU Untitled
 
31 Olsen, Terje; Kermit, Patrick Stefan; Rønning, Hild; Hustad, Jon Haakon; Eriksen, John.
Kunnskapsstatus: Rettssikkerhet for personer med utviklingshemming. Bodø: Nordlandsforskning 2016 (ISBN 978-82-7321-668-7) 126 s. Nordlandsforskning rapport(4/2016)
ISF NF NTNU PHS Untitled
 
32 ; Berge, Sigrid Slettebakk.
Tolkemediert undervisning for tegnspråklige elever i videregående skole. En analyse av undervisningstolkers rollesett.. : NTNU 2016 (ISBN 978-82-326-1728-9) 229 s.
NTNU Untitled
 
2015
33 Berg, Berit; Kermit, Patrick Stefan.
Prat, les, klikk : Biblioteket som integreringsarena. : NTNU Samfunnsforskning AS 2015 (ISBN 978-82-7570-409-0) 38 s.
NTNU SAMFORSK Untitled
 
34 Haugen, Gry Mette D.; Kermit, Patrick Stefan; Wik, Sigrid Elise; Hjulstad, Johan Arve; Holkesvik, Anne Hildrum.
Kunnskapsoversikt over forskningsfunn om læring hos barn og unge med hørselshemming. : NTNU Samfunnsforskning AS 2015 (ISBN 978-82-7570-438-0)
SAMFORSK Untitled
 
35 Kermit, Patrick Stefan.
Disability. I: Encyclopedia of Global Bioethics. Springer 2015 ISBN 978-3-319-05544-2. s. -
NTNU SAMFORSK Untitled
 
36 Kermit, Patrick Stefan.
Disability studies i de nordiska länderna – några perspektiv inifrån och utifrån. Hur mår svensk funktionshinderforskning?; 2015-11-26 - 2015-11-26
NTNU Untitled
 
37 Kermit, Patrick Stefan.
Kampen for å høre og høre til. Tidsskrift for Den norske legeforening 2015 ;Volum 135.(23/24) s. 2204-2204
NTNU Untitled
 
38 Kermit, Patrick Stefan.
Paradoxes of Inclusion - Deaf children and questions of identities, a critical theoretical approach. Nordic Network on Disability Research 13th Research Conference; 2015-05-06 - 2015-05-08
NTNU Untitled
 
39 Kermit, Patrick Stefan.
Tegnspråktolkenes profesjonsetikk – en forhandling mellom teori og praksis?. Program for tegnspråk- og tolkeutdanningens 20-årsjubileum; 2015-06-05 - 2015-06-05
NTNU Untitled
 
40 Kermit, Patrick Stefan; Kittelsaa, Anna M.; Ytterhus, Borgunn; Gustavsson, Anders.
Utviklingshemming: Hverdagsliv, levekår og politikk. Universitetsforlaget 2015 (ISBN 978-82-15-02438-7) 171 s.
NTNU SAMFORSK Untitled
 
41 Kermit, Patrick Stefan; Siri, Ante.
Inkludering - et pedagogisk og moralsk prosjekt. StatpedMagasinet [Fagblad] 2015-05-01
NTNU Untitled
 
42 Kermit, Patrick Stefan; Tharaldsteen, Anne Mali; Haugen, Gry Mette D.; Wendelborg, Christian.
Om rapporten «En av flokken». Nasjonal brukerkonferanse i Statped 2015; 2015-02-03 - 2015-02-03
NTNU SAMFORSK Untitled
 
43 Kermit, Patrick Stefan; Thornam, Ragnhild Thomsen.
Fellesskapet tilpassar seg individet. StatpedMagasinet [Fagblad] 2015-05-01
NTNU Untitled
 
44 Kermit, Patrick Stefan; Thornam, Ragnhild Thomsen.
Lærte alle barna teiknspråk. Norsk Tidend [Tidsskrift] 2015-09-28
NTNU Untitled
 
45 Kermit, Patrick Stefan; Thornam, Ragnhild Thomsen.
Lærte alle barna teiknspråk. Framtida.no [Internett] 2015-06-29
NTNU Untitled
 
46 Kermit, Patrick Stefan; Thornam, Ragnhild Thomsen.
Lærte alle barna teiknspråk. Forskning.no [Internett] 2015-06-26
NTNU Untitled
 
47 Kittelsaa, Anna M.; Kermit, Patrick Stefan.
Voksen og utviklingshemmet - motsetning eller mulighet?. I: Utviklingshemming: Hverdagsliv, levekår og politikk. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02438-7. s. 137-150
NTNU SAMFORSK Untitled
 
48 Kittelsaa, Anna M.; Kermit, Patrick Stefan; Wik, Sigrid Elise; Klingenberg, Oliv Jorid Gravåsen; Holkesvik, Anne Hildrum.
Kunnskapsoversikt over forskningsfunn om læring hos barn og unge med synshemming. : NTNU Samfunnsforskning AS 2015 (ISBN 978-82-7570-436-6) 80 s.
SAMFORSK Untitled
 
49 Kittelsaa, Anna M.; Ytterhus, Borgunn; Kermit, Patrick Stefan.
Reformer og dagligliv. I: Utviklingshemming: Hverdagsliv, levekår og politikk. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02438-7. s. 11-28
NTNU SAMFORSK Untitled
 
50 Olsen, Terje; Kermit, Patrick Stefan.
Sign language, translation and rule of law – deaf people's experiences from encounters with the Norwegian criminal justice system. Scandinavian Journal of Disability Research 2015 ;Volum 17. s. 23-41
NF NTNU SAMFORSK Untitled
 
    Vis neste liste