Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-10 av 10

2020
1 Kvello, Pål; Barstad, Stine Slaatsveen; Rønning, Bernt; Moen, Elin Tronsaune; Østerlie, Ove.
Omvendt undervisning versus tradisjonell undervisning i naturfag på ungdomsskolen: En studie av elevers motivasjon, forberedelser og læringsutbytte. Acta Didactica Norden (ADNO) 2020 ;Volum 14.(1) s. 1-36
NTNU Untitled
 
2 Løhre, Audhild; Etnan, Randi; Moen, Elin Tronsaune.
Tilhørighet under klassens himmel: Lærerstudenter midtveis i profesjonsutdanningen. I: Studenten skal bli lærer: Kunnskap, identitet og profesjonsutvikling. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 978-82-02-65237-1. s. 137-157
NTNU Untitled
 
3 Moen, Elin Tronsaune; Page, Alexander Gamst.
Kunnskapsformer og danningsidealer i lærerutdanningen. I: Studenten skal bli lærer: Kunnskap, identitet og profesjonsutvikling. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 978-82-02-65237-1. s. 85-104
NTNU Untitled
 
4 Page, Alexander Gamst; Moen, Elin Tronsaune.
En vei til profesjonell kunnskap i sirkler? Praksisperiodens påvirkning på kunnskapsproduksjon i lærerutdanning. I: Studenten skal bli lærer: Kunnskap, identitet og profesjonsutvikling. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 978-82-02-65237-1. s. 105-118
NTNU Untitled
 
2019
5 Moen, Elin Tronsaune; Järnerot, Anna.
What Would Klafki And Aristoteles Say About Our Student Teachers?. ECER; 2019-09-04
NTNU Untitled
 
2017
6 Moen, Elin.
Utvikling av skolekultur og lærerens handlingsrom i en flerkulturell skole. I: Mangfold gjennom anerkjennelse og inkludering i skolen. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205493926. s. 67-81
NTNU Untitled
 
2016
7 Kvello, Pål; Barstad, Stine Slaatsveen; Østerlie, Ove; Moen, Elin.
Omvendt undervisning eller tradisjonell undervisning. Hva er best?. Forskerskole for lærerutdannere i naturfag; 2016-10-21 - 2016-10-21
NTNU Untitled
 
8 Løhre, Audhild; Moen, Elin; Etnan, Randi; Andersen, Marit; Uthus, Marit.
Verdier, engasjement og tilhørighet som drivkrefter i lærerstudenters yrkesvalg og utvilking av læreridentitet. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2016 ;Volum 2.(1) s. 73-87
NTNU Untitled
 
2015
9 Løhre, Audhild; Moen, Elin; Uthus, Marit.
Hvor vil den ferske lærerstudenten - og hvordan komme dit?. FoU i praksis 2015; 2015-04-09 - 2015-04-10
NTNU Untitled
 
2007
10 Moen, Elin.
"Da slipp du å sitt der å vær dum". En fenomenologisk studie av gutters opplevelse knyttet til bruk av læringsstrategier. Tapir Akademisk Forlag 2007 (ISBN 978-82519-2219-7) 100 s. Skriftserien klasseromsforskning(17)
NTNU Untitled