Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-39 av 39

2021
1 Løhre, Audhild; Vedul-Kjelsås, Vigdis; Østerlie, Ove.
Enjoyment as a learning resource: Stories told by students with harmful concentration problems.. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2021
NTNU Untitled
 
2 Vedul-Kjelsås, Vigdis; Elnan, Ingrid.
Bodily learning to promote teacher students' understanding of inclusive physical education (PE). Konferanse: Bodily learning; 2021-04-22 - 2021-04-23
NTNU Untitled
 
3 Vedul-Kjelsås, Vigdis; Elnan, Ingrid.
Kroppslig læring for å fremme lærerstudenters forståelse av inkluderende kroppsøvingsundervisning. Universitetsforlaget 2021 (ISBN 9788215043708) 13 s.
NTNU Untitled
 
4 Vedul-Kjelsås, Vigdis; Haga, Monika.
Kroppslig læring som motorisk kompetanse. I: Kroppslig læring - perspektiver og praksiser. Universitetsforlaget 2021 ISBN 978-82-15-04370-8. s. 63-73
NTNU Untitled
 
5 Østerlie, Ove; Vedul-Kjelsås, Vigdis.
[Podcast, krø.no]. Tilpasset opplæring og anerkjennelse i kroppsøving. www.krø.no [Internett] 2021-03-09
NTNU Untitled
 
2020
6 Vedul-Kjelsås, Vigdis.
Tilrettelegging i paraidrett.. Tilrettelegging i paraidrett; 2020-02-28
NTNU Untitled
 
2019
7 Elnan, Ingrid; Vedul-Kjelsås, Vigdis.
Tilrettelegging av kroppsøving for elever med funksjonsnedsettelser. FAF-seminar (Fysisk aktivitet for funksjonshemmede); 2019-11-07 - 2019-11-08
NTNU Untitled
 
8 Vedul-Kjelsås, Vigdis.
”Det slo meg at om det er en som ikke skal være med, så er det meg”. Tilrettelegging av kroppsøvingsundervisning for elever med funksjonsnedsettelser.. Kroppsøvingskonferansen; 2019-06-06 - 2019-06-07
NTNU Untitled
 
9 Vedul-Kjelsås, Vigdis.
Tilrettelegging i paraidrett. Kurs. Tilrettelegging i paraidrett; 2019-09-11 - 2019-09-11
NTNU Untitled
 
10 Vedul-Kjelsås, Vigdis.
Tilrettelegging i paraidrett. Kurs. Tilrettelegging i paraidrett; 2019-11-21 - 2019-11-21
NTNU Untitled
 
2018
11 Vedul-Kjelsås, Vigdis.
Tilrettelegging av paraidrett. Kurs i Tilrettelegging av paraidrett; 2018-04-25
NTNU Untitled
 
12 Vedul-Kjelsås, Vigdis.
Tilrettelegging av paraidrett. Kurs. Tilrettelegging i paraidrett; 2018-10-03 - 2018-10-03
NTNU Untitled
 
13 Østerlie, Ove; Buaas, Ingrid Østgaard; Vedul-Kjelsås, Vigdis; Løhre, Audhild.
Skytetrening for elever med konsentrasjonsvansker; Evaluering av et tiltak i skolen. Trondheim: NTNU 2018 (ISBN 978-82-7923-081-6) 64 s.
NTNU Untitled
 
2017
14 Vedul-Kjelsås, Vigdis.
Tilrettelegging av paraidrett. Kurs. Tilrettelegging i paraidrett; 2017-09-27 - 2017-09-27
NTNU Untitled
 
2016
15 Elnan, Ingrid; Vedul-Kjelsås, Vigdis; Kristensen, Geir Olav.
Tidsbruk og læringsmål i kroppsøving. Kroppsøvingskonferansen 2016; 2016-06-09 - 2016-06-10
NTNU Untitled
 
16 Vedul-Kjelsås, Vigdis.
"D e nå i kroppen som vil leik" Motorisk kompetanse, fysisk form, selvoppfatning og fysisk aktivitet hos barn og unge. I: Motorikk i et didaktisk perspektiv. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205491786. s. 95-115
NTNU Untitled
 
17 Vedul-Kjelsås, Vigdis.
Tilrettelegging av fysisk aktivitet for personer med funksjonsnedsettelse. Kurs. Tilrettelegging; 2016-04-26 - 2016-04-26
NTNU Untitled
 
18 Vedul-Kjelsås, Vigdis.
Tilrettelegging av fysisk aktivitetet for personer med funksjonsnedsettelse. Kurs. Tilrettelegging; 2016-09-27 - 2016-09-27
NTNU Untitled
 
2015
19 Vedul-Kjelsås, Vigdis.
Hvem er jeg i den konteksten jeg er en del av? Motorisk kompetanse, fysisk form og selvoppfatning. Ungdomsseminar Trondheim; 2015-09-24 - 2015-09-24
NTNU Untitled
 
20 Vedul-Kjelsås, Vigdis.
Kurs: Hvordan tilrettelegge for fysisk aktivitet for personer med funksjonsnedsettelser i gymsalen og i friluftsliv. Kurs i forbindelse med Grenseløse idrettsdager; 2015-10-28 - 2015-10-28
NTNU Untitled
 
21 Vedul-Kjelsås, Vigdis.
Kurs: Hvordan tilrettelegge for fysisk aktivitet for personer med funksjonsnedsettelser i gymsalen og i friluftsliv. Grenseløse idrettsdager; 2015-10-21 - 2015-10-21
NTNU Untitled
 
22 Vedul-Kjelsås, Vigdis.
Ser du meg, eller tar du bare tida på meg? Fysisk form, selvoppfatning og fysisk aktivitet hos barn med ulik motorisk kompetanse. Kroppsøvingsfaget i bevegelse; 2015-06-11 - 2015-06-12
NTNU Untitled
 
23 Vedul-Kjelsås, Vigdis.
Ser du meg, eller tar du bare tida på meg? Motorisk kompetanse, fysisk form og selvoppfatning. Kunnskapsbyen Trondheim; 2015-03-07 - 2015-03-07
NTNU Untitled
 
24 Vedul-Kjelsås, Vigdis.
Tilrettelegging i kroppsøving. Lærerkurs; 2015-03-05 - 2025-03-05
NTNU Untitled
 
25 Vedul-Kjelsås, Vigdis; Stensdotter, Ann-Katrin; Haga, Monika; Sigmundsson, Hermundur.
Physical fitness, self-perception and physical activity in children with different motor competence. European Journal of Adapted Physical Activity 2015 ;Volum 8.(1) s. 45-57
NTNU Untitled
 
26 Østerlie, Ove; Kristensen, Geir Olav; Vedul-Kjelsås, Vigdis.
Basis II. I artikkelkompendium K2 GLU 1-7 og 5-10. Akademika forlag 2015 120 s.
NTNU Untitled
 
2014
27 Vedul-Kjelsås, Vigdis.
Barn med dårligere motorikk og fysisk form har lavere selvoppfatning. Adresseavisen, Fædrelandsvennen, Osloby [Internett] 2014-10-24
NTNU Untitled
 
28 Vedul-Kjelsås, Vigdis.
Forskjeller blir jevnet ut i naturen. Adresseavisen [Avis] 2014-11-08
NTNU Untitled
 
29 Vedul-Kjelsås, Vigdis.
Gutter har bedre selvbilde enn jentene. Høgskoleavisa [Avis] 2014-09-30
NTNU Untitled
 
30 Vedul-Kjelsås, Vigdis.
Motor competence, Physical fitness, Self-Perception and Physical Activity in children. Trondheim: NTNU 2014 (ISBN 9788232603848) 150 s.
NTNU Untitled
 
31 Vedul-Kjelsås, Vigdis.
Motorisk kompetanse, selvoppfatning og fysisk form. Fagligpedagogisk dag for kroppsøving og idrettsfag videregående; 2014-11-28 - 2014-11-28
NTNU Untitled
 
32 Vedul-Kjelsås, Vigdis.
"Se meg, ikke bare se på meg!". Kroppsøving 2014 (6) s. 24-28
NTNU Untitled
 
33 Vedul-Kjelsås, Vigdis.
"Se meg, ikke bare se på meg!" Motorisk kompetanse, fysisk form og selvoppfatning. Forskningsdagene HiST; 2014-09-19 - 2014-09-19
NTNU Untitled
 
34 Vedul-Kjelsås, Vigdis.
Tilrettelegging av kroppsøving og fysisk aktivitet for funksjonshemmede i gymsal og ute. Kurs. Tilrettelegging; 2014-11-14 - 2014-11-14
NTNU Untitled
 
35 Vedul-Kjelsås, Vigdis.
Tilrettelegging av kroppsøving og fysisk aktivitet for funksjonshemmede i gymsal og ute. Kurs; 2014-10-23 - 2014-10-23
NTNU Untitled
 
2013
36 Vedul-Kjelsås, Vigdis; Stensdotter, Ann-Katrin I; Sigmundsson, Hermundur.
Motor Competence in 11-Year-Old Boys and Girls. Scandinavian Journal of Educational Research 2013 ;Volum 57.(5) s. 561-570
NTNU Untitled
 
2012
37 Vedul-Kjelsås, Vigdis.
"Hvordan tilrettelegge for fysisk aktivitet for personer med funksjonsnedsettelser, i gymsal og friluft." Tre 3-timers kurs som er en del av samarbeidet mellom "Den fysiske skolesekken" og Norges Idrettsforbund (NIF). Kurs; 2012-09-27
NTNU Untitled
 
38 Vedul-Kjelsås, Vigdis.
Inkludering av elever med funksjonsnedsettelse i kroppsøving. Miniseminar om "Fysisk aktivitet og funksjonshemming"; 2012-04-26 - 2012-04-26
NTNU Untitled
 
39 Vedul-Kjelsås, Vigdis; Sigmundsson, Hermundur; Haga, Monika; Stensdotter, Ann-Katrin.
The relationship between motor competence, physical fitness and self-perception in children. Child: Care, Health and Development 2012 ;Volum 38.(3) s. 394-402
NTNU Untitled