Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 55 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Andersen, Marit; Rønningen, Grete Eide; Løhre, Audhild.
Listen to the voices of the students! The role of peers in academic and social school connectedness. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2019 ;Volum 5. s. 147-161
USN NTNU Untitled
 
2 Østerlie, Ove; Løhre, Audhild; Haugan, Gørill.
The Situational Motivational Scale (SIMS) in physical education: A validation study among Norwegian adolescents. Cogent Education 2019 ;Volum 6.(1)
NTNU Untitled
 
2018
3 Bækkelien, Bente; Løhre, Audhild.
Er støtte fra medelever viktigere enn lærerstøtte for ensomme elever? En kvantitativ studie av elever i videregående skole. FoU i praksis; 2018-10-24 - 2018-10-25
NTNU Untitled
 
4 Grimsmo, Anders; Løhre, Audhild; Røsstad, Tove Garåsen; Gjerde, Ingunn; Heiberg, Ina Heidi; Steinsbekk, Aslak.
Disease-specific clinical pathways - are they feasible in primary care? : a mixed-methods study. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2018 ;Volum 36.(2) s. 152-160
HIM NTNU UNN Untitled
 
5 Haugan, Gørill; Moksnes, Unni Karin; Løhre, Audhild.
Quality of life in cognitively intact nursing home patients. 5th Nursing Home Research - LONG-TERM CARE RESEARCH; 2018-09-13 - 2018-09-14
NTNU Untitled
 
6 Løhre, Audhild.
Fra mentalt kaos til mental ro. En kvalitativ studie av erfarte endringer hos elever med konsentrasjonsvansker etter sju måneder med skytetrening. FoU i praksis; 2018-10-24 - 2018-10-25
NTNU Untitled
 
7 Løhre, Audhild.
Om resultater fra Skyting for mestring, Berkåk. Adresseavisen [Avis] 2018-05-06
NTNU Untitled
 
8 Løhre, Audhild.
Skyting for mestring: Resultater. Åpent informasjonsmøte om Skyting for mestring; 2018-03-14 - 2018-03-14
NTNU Untitled
 
9 Løhre, Audhild.
Skyting for mestring: Skytetrening har stor effekt https://radio.nrk.no/serie/norgesglasset/DMTA01008018/23-04-2018#t=1h8m4.08s. NRK Norgesglasset [Radio] 2018-04-23
NTNU Untitled
 
10 Løhre, Audhild.
Tilhørighet til skolen. Betydningen av ensomhet og vennskap.. I: Ungdom, danning og fellesskap. Samfunns- og kulturpedagogiske perspektiv. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 978-82-02-50363-5. s. 107-131
NTNU Untitled
 
11 Løhre, Audhild; Rygg, Lisbeth Østgaard; Grimsmo, Anders.
Når pasienten ikke stemmer med oppskriften – pasientforløp i primærhelsetjenesten.. Best Practice – Diabetes/Hjerte-karsykdommer 2018 ;Volum 28.(8)
NORD NTNU Untitled
 
12 Løhre, Audhild; Sløgedal, Simen.
Hvorfor virker Skyting for mestring? En kvalitativ studie av tilrettelagt skytetrening som skoletilbud for elever med konsentrasjonsvansker. FoU i praksis; 2018-10-24 - 2018-10-25
NTNU Untitled
 
13 Løhre, Audhild; Sløgedal, Simen; Østerlie, Ove.
Shooting for Mastery in schools: The role of a nongovernmental organization in implementing the program. 10th IUHPE - Health Promotion in the Life Course; 2018-09-24 - 2018-09-26
NTNU Untitled
 
14 Tangen, Truls Nilsen; Madsen, Anders; Løhre, Audhild.
Pedagogikkfagets kraft for lærerstudenter i profesjonsutdanningen. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2018 ;Volum 4. s. 32-49
NTNU Untitled
 
15 Østerlie, Ove; Buaas, Ingrid Østgaard; Vedul-Kjelsås, Vigdis; Løhre, Audhild.
Skytetrening for elever med konsentrasjonsvansker; Evaluering av et tiltak i skolen. Trondheim: NTNU 2018 (ISBN 978-82-7923-081-6) 64 s.
NTNU Untitled
 
16 Østerlie, Ove; Løhre, Audhild; Haugan, Gørill.
The Expectancy-Value Questionnaire in Physical Education – a validation study among Norwegian adolescents. Scandinavian Journal of Educational Research 2018 s. 1-15
NTNU Untitled
 
2017
17 Rygg, Lisbeth Østgaard; Løhre, Audhild; Hellzèn, Per Ove.
Lifestyle Changes in Diet and Physical Activities after Group Education for Type 2 Diabets - The Active Ingredient in the Education. A Qualitative Study. Open Journal of Nursing 2017 (7) s. 1181-1195
NORD NTNU Untitled
 
2016
18 Etnan, Randi; Løhre, Audhild.
Assosiations to academic satisfaction among school children.. Health Promotion Research - An International Forum. "Next Society"; 2016-09-28 - 2016-09-30
NTNU Untitled
 
19 Etnan, Randi; Løhre, Audhild.
The longitudinal role of academic support in school connectedness: Aroad to healt equity?. The 22nd IUHPE World Conference on Health Promotion; 2016-05-22 - 2016-05-26
NTNU Untitled
 
20 Grimsmo, Anders; Løhre, Audhild; Røsstad, Tove; Gjerde, Ingunn; Heiberg, Ina Heidi; Steinsbekk, Aslak.
Helhetlige pasientforløp – gjennomføring i primærhelsetjenesten. Tidsskrift for omsorgsforskning 2016 ;Volum 2.(2) s. 78-87
HIM NTNU UNN Untitled
 
21 Haugan, Gørill; Moksnes, Unni Karin; Løhre, Audhild.
Intrapersonal self-transcendence, meaning-in-life and nurse–patient interaction: powerful assets for quality of life in cognitively intact nursing-home patients. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2016 ;Volum 30.(4) s. 790-801
NTNU Untitled
 
22 Løhre, Audhild; Moen, Elin; Etnan, Randi; Andersen, Marit; Uthus, Marit.
Verdier, engasjement og tilhørighet som drivkrefter i lærerstudenters yrkesvalg og utvilking av læreridentitet. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2016 ;Volum 2.(1) s. 73-87
NTNU Untitled
 
23 Østerlie, Ove; Buaas, Ingrid Østgaard; Løhre, Audhild.
Shooting training for pupils with concentration difficulties; Evaluation of an intervention in school. Health Promotion Research - An International Forum; 2016-09-28 - 2016-09-30
NTNU Untitled
 
2015
24 Etnan, Randi; Løhre, Audhild.
Hvordan kan samarbeid støtte opp om helsefremmende læring?. SALUS 2015 Samvärkan för hälsa; 2015-10-15 - 2015-10-16
NTNU Untitled
 
25 Kvande, Marianne N.; Reidunsdatter, Randi Johansen; Løhre, Audhild; Nielsen, Michael Engelbrecht; Espnes, Geir Arild.
Religiousness and Social Support: A Study in Secular Norway. Review of religious research 2015 ;Volum 57.(1) s. 87-109
NTNU Untitled
 
26 Løhre, Audhild; Grimsmo, Anders.
Samhandling og pasientforløp i støpeskjeen. Sluttrapport. Trondheim: Intistutt for samfunnsmedisin, DMF, NTNU 2015 12 s.
NTNU Untitled
 
27 Løhre, Audhild; Grimsmo, Anders.
Samhandling og pasientforløp i støpeskjeen (SPIS). Trondheim: Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie 2015 15 s.
NTNU Untitled
 
28 Løhre, Audhild; Moen, Elin; Uthus, Marit.
Hvor vil den ferske lærerstudenten - og hvordan komme dit?. FoU i praksis 2015; 2015-04-09 - 2015-04-10
NTNU Untitled
 
2014
29 Etnan, Randi.
Tilfredshet med skolearbeidet i et salutogent perspektiv. En kvantitativ undersøkelse av grunnskoleelever fra 1.-10.klasse.. Trondheim: NTNU 2014 73 s.
NTNU Untitled
 
30 Grimsmo, Anders; Løhre, Audhild.
Erfaringer med etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utposten 2014 ;Volum 43.(4) s. 14-17
NTNU Untitled
 
31 Haugan, Gørill; Moksnes, Unni Karin; Løhre, Audhild.
Nurse-patient-interaction and meaning-in-life: powerful predictors of Quality of life in cognitively intact nursing-home patients. 8th ICN INP/APNN Advanced Nursing Practice: Expanding access and improving health care outcomes; 2014-08-18 - 2014-08-20
NTNU Untitled
 
32 Løhre, Audhild; Kvande, Marianne Nilsen; Hjemdal, Odin; Lillefjell, Monica.
A two-year perspective: Who may ease the burden of girls' loneliness in school?. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH) 2014 ;Volum 8.(10) s. -
NTNU Untitled
 
33 Løhre, Audhild; Moksnes, Unni Karin; Lillefjell, Monica.
Gender differences in predictors of school wellbeing?. Health Education Journal 2014 ;Volum 73.(1) s. 90-100
NTNU Untitled
 
34 Moksnes, Unni Karin; Løhre, Audhild; Byrne, Don; Haugan, Gørill.
Satisfaction with life scale in adolescents: Evaluation of the factor structure and gender invariance in a Norwegian sample. Social Indicators Research 2014 ;Volum 118.(2) s. 657-671
NTNU Untitled
 
35 Moksnes, Unni Karin; Løhre, Audhild; Lillefjell, Monica; Byrne, Don G.; Haugan, Gørill.
The Association Between School Stress, Life Satisfaction and Depressive Symptoms in Adolescents: Life Satisfaction as a Potential Mediator. Social Indicators Research 2014 ;Volum 125. s. 339-357
NTNU Untitled
 
2013
36 Løhre, Audhild.
Students' wellbeing: dichotomy or continuum?. The 7th Nordic Research Conference in Health Promotion; 2013-06-17 - 2013-06-19
NTNU Untitled
 
37 Løhre, Audhild; Lillefjell, Monica; Haugan, Gørill; Moksnes, Unni Karin.
What characterize school experiences among adolescent girls and boys with emotional symptoms?. The 7th Nordic Research Conference in Health Promotion; 2013-06-17 - 2013-06-19
NTNU Untitled
 
38 Løhre, Audhild; Lillefjell, Monica; Haugan, Gørill; Moksnes, Unni Karin.
What frightens in the mirror: Gender differences in students' perceptions of their school setting. The 21st IUHPE World Conference on Health Promotion; 2013-08-25 - 2013-08-29
NTNU Untitled
 
39 Løhre, Audhild; Steinsbekk, Aslak; Rise, Marit By.
Characteristics of Female and Male Visitors to Practitioners of Acupuncture in the HUNT3 Study. THE American journal of Chinese medicine 2013 ;Volum 41.(5) s. 995-1010
NTNU Untitled
 
40 Moksnes, Unni Karin; Løhre, Audhild; Espnes, Geir Arild.
The association between sense of coherence and life satisfaction in adolescents. Quality of Life Research 2013 ;Volum 22.(6) s. 1331-1338
NTNU Untitled
 
41 Moksnes, Unni Karin; Løhre, Audhild; Haugan, Gørill.
The role of sense of coherence in association with depressive symptoms in Norwegian adolescents. The 21st IUHPE World Conference on Health Promotion; 2013-08-25 - 2013-08-29
NTNU Untitled
 
2012
42 Løhre, Audhild.
How to promote the wellbeing of students and young people?. Faculty of Health Research Forum; 2012-11-19
NTNU Untitled
 
43 Løhre, Audhild.
School wellbeing among children: The dialogue and possibilities. I: Health Promotion - Theory and Practise. : Research Centre for Health Promotion and Resources HiST/NTNU 2012 ISBN 9788293158110. s. 237-252
NTNU Untitled
 
44 Løhre, Audhild.
Skoleprosjekt for å fremme trivsel og helse. Helsesøstre 2012 (2) s. 30-34
NTNU Untitled
 
45 Løhre, Audhild.
The impact of loneliness on self-rated health symptoms among victimzed school children. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH) 2012 ;Volum 6.(20) s. -
NTNU Untitled
 
46 Løhre, Audhild; Moksnes, Unni Karin; Lillefjell, Monica.
How to promote wellbeing among boys and girls in schools?. Health Promotion Research – An International Forum. State of the art - direction for the future; 2012-08-06 - 2012-08-09
NTNU Untitled
 
47 Løhre, Audhild; Rise, Marit By; Steinsbekk, Aslak.
Characteristics of visitors to practitioners of homeopathy in a large adult Norwegian population (the HUNT 3 study). Homeopathy 2012 ;Volum 101.(3) s. 175-181
NTNU Untitled
 
2011
48 Løhre, Audhild; Lydersen, Stian; Paulsen, Bård; Mæhle, Magne Olav; Vatten, Lars Johan.
Peer victimization as reported by children, teachers, and parents in relation to children's health symptoms. BMC Public Health 2011 ;Volum 11. s. -
HVL NORCE NTNU SINTEF Untitled
 
2010
49 Løhre, Audhild.
Health symptoms and the multifaceted picture of school wellbeing. 4 th World Congress of the A.P.P.A.C. Association of Psychology & Psychiatry for Adults & Children; 2010-05-04 - 2010-05-07
NTNU Untitled
 
50 Løhre, Audhild; Lydersen, Stian; Paulsen, Bård; Mæhle, Magne Olav; Vatten, Lars Johan.
Who are we to believe – the child, teacher, or parent?Reports on victimization from different informants, and associations with children’s health complaints. Den 18. norske epidemiologikonferansen; 2010-11-04 - 2010-11-05
NORCE NTNU Untitled
 
    Vis neste liste