Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 62 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Løhre, Audhild.
Identity Formation in Adolescents with Concentration Problems, High Levels of Activity or Impulsiveness: A Pragmatic Qualitative Study. International Journal of Educational Psychology 2020 ;Volum 9.(1) s. 1-23
NTNU Untitled
 
2 Løhre, Audhild.
The TROLIMO History. Norwegian - Zambian School Collaboration 2007-2020. Trondheim: Department of Teacher Education, Norwegian University of Science and Technology 2020 (ISBN 978 82 7923 090 8) 92 s.
NTNU Untitled
 
3 Løhre, Audhild; Etnan, Randi; Moen, Elin Tronsaune.
Tilhørighet under klassens himmel: Lærerstudenter midtveis i profesjonsutdanningen. I: Studenten skal bli lærer: Kunnskap, identitet og profesjonsutvikling. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 978-82-02-65237-1. s. 137-157
NTNU Untitled
 
4 Løhre, Audhild; Lund, Anne Carine Bonnevie.
Studenten skal bli lærer: Kunnskap, identitet og profesjonsutvikling. Cappelen Damm Akademisk 2020 (ISBN 978-82-02-65237-1) 157 s.
NTNU Untitled
 
5 Madsen, Anders Aasgaard; Tangen, Truls Nilsen; Løhre, Audhild.
Skjønn som profesjonell kompetanse hos lærerstudenter. I: Studenten skal bli lærer: Kunnskap, identitet og profesjonsutvikling. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 978-82-02-65237-1. s. 119-135
NTNU Untitled
 
6 Page, Alexander Gamst; Lund, Anne Carine Bonnevie; Løhre, Audhild.
Introduksjon: Om ProfILU, antologien og nye utfordringer. I: Studenten skal bli lærer: Kunnskap, identitet og profesjonsutvikling. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 978-82-02-65237-1. s. 9-24
NTNU Untitled
 
2019
7 Andersen, Marit; Rønningen, Grete Eide; Løhre, Audhild.
Listen to the voices of the students! The role of peers in academic and social school connectedness. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2019 ;Volum 5. s. 147-161
USN NTNU Untitled
 
8 Etnan, Randi; Løhre, Audhild.
Engasjement og faglig tilfredshet i klasserommet. Norsk pedagogisk tidsskrift 2019 ;Volum 103.(1) s. 16-28
NTNU Untitled
 
9 Østerlie, Ove; Løhre, Audhild; Haugan, Gørill.
The Situational Motivational Scale (SIMS) in physical education: A validation study among Norwegian adolescents. Cogent Education 2019 ;Volum 6:1603613. s. 1-15
NTNU Untitled
 
2018
10 Bækkelien, Bente; Løhre, Audhild.
Er støtte fra medelever viktigere enn lærerstøtte for ensomme elever? En kvantitativ studie av elever i videregående skole. FoU i praksis; 2018-10-24 - 2018-10-25
NTNU Untitled
 
11 Grimsmo, Anders; Løhre, Audhild; Røsstad, Tove Garåsen; Gjerde, Ingunn; Heiberg, Ina Heidi; Steinsbekk, Aslak.
Disease-specific clinical pathways - are they feasible in primary care? : a mixed-methods study. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2018 ;Volum 36.(2) s. 152-160
HIM NTNU UNN Untitled
 
12 Haugan, Gørill; Moksnes, Unni Karin; Løhre, Audhild.
Quality of life in cognitively intact nursing home patients. 5th Nursing Home Research - LONG-TERM CARE RESEARCH; 2018-09-13 - 2018-09-14
NTNU Untitled
 
13 Løhre, Audhild.
Fra mentalt kaos til mental ro. En kvalitativ studie av erfarte endringer hos elever med konsentrasjonsvansker etter sju måneder med skytetrening. FoU i praksis; 2018-10-24 - 2018-10-25
NTNU Untitled
 
14 Løhre, Audhild.
Om resultater fra Skyting for mestring, Berkåk. Adresseavisen [Avis] 2018-05-06
NTNU Untitled
 
15 Løhre, Audhild.
Skyting for mestring: Resultater. Åpent informasjonsmøte om Skyting for mestring; 2018-03-14 - 2018-03-14
NTNU Untitled
 
16 Løhre, Audhild.
Skyting for mestring: Skytetrening har stor effekt https://radio.nrk.no/serie/norgesglasset/DMTA01008018/23-04-2018#t=1h8m4.08s. NRK Norgesglasset [Radio] 2018-04-23
NTNU Untitled
 
17 Løhre, Audhild.
Tilhørighet til skolen. Betydningen av ensomhet og vennskap.. I: Ungdom, danning og fellesskap. Samfunns- og kulturpedagogiske perspektiv. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 978-82-02-50363-5. s. 107-131
NTNU Untitled
 
18 Løhre, Audhild; Rygg, Lisbeth Østgaard; Grimsmo, Anders.
Når pasienten ikke stemmer med oppskriften – pasientforløp i primærhelsetjenesten.. Best Practice – Diabetes/Hjerte-karsykdommer 2018 ;Volum 28.(8)
NORD NTNU Untitled
 
19 Løhre, Audhild; Sløgedal, Simen.
Hvorfor virker Skyting for mestring? En kvalitativ studie av tilrettelagt skytetrening som skoletilbud for elever med konsentrasjonsvansker. FoU i praksis; 2018-10-24 - 2018-10-25
NTNU Untitled
 
20 Løhre, Audhild; Sløgedal, Simen; Østerlie, Ove.
Shooting for Mastery in schools: The role of a nongovernmental organization in implementing the program. 10th IUHPE - Health Promotion in the Life Course; 2018-09-24 - 2018-09-26
NTNU Untitled
 
21 Tangen, Truls Nilsen; Madsen, Anders; Løhre, Audhild.
Pedagogikkfagets kraft for lærerstudenter i profesjonsutdanningen. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2018 ;Volum 4. s. 32-49
NTNU Untitled
 
22 Østerlie, Ove; Buaas, Ingrid Østgaard; Vedul-Kjelsås, Vigdis; Løhre, Audhild.
Skytetrening for elever med konsentrasjonsvansker; Evaluering av et tiltak i skolen. Trondheim: NTNU 2018 (ISBN 978-82-7923-081-6) 64 s.
NTNU Untitled
 
23 Østerlie, Ove; Løhre, Audhild; Haugan, Gørill.
The Expectancy-Value Questionnaire in Physical Education – a validation study among Norwegian adolescents. Scandinavian Journal of Educational Research 2018 s. 1-15
NTNU Untitled
 
2017
24 Rygg, Lisbeth Østgaard; Løhre, Audhild; Hellzèn, Per Ove.
Lifestyle Changes in Diet and Physical Activities after Group Education for Type 2 Diabets - The Active Ingredient in the Education. A Qualitative Study. Open Journal of Nursing 2017 (7) s. 1181-1195
NORD NTNU Untitled
 
2016
25 Etnan, Randi; Løhre, Audhild.
Assosiations to academic satisfaction among school children.. Health Promotion Research - An International Forum. "Next Society"; 2016-09-28 - 2016-09-30
NTNU Untitled
 
26 Etnan, Randi; Løhre, Audhild.
The longitudinal role of academic support in school connectedness: Aroad to healt equity?. The 22nd IUHPE World Conference on Health Promotion; 2016-05-22 - 2016-05-26
NTNU Untitled
 
27 Grimsmo, Anders; Løhre, Audhild; Røsstad, Tove; Gjerde, Ingunn; Heiberg, Ina Heidi; Steinsbekk, Aslak.
Helhetlige pasientforløp – gjennomføring i primærhelsetjenesten. Tidsskrift for omsorgsforskning 2016 ;Volum 2.(2) s. 78-87
HIM NTNU UNN Untitled
 
28 Haugan, Gørill; Moksnes, Unni Karin; Løhre, Audhild.
Intrapersonal self-transcendence, meaning-in-life and nurse–patient interaction: powerful assets for quality of life in cognitively intact nursing-home patients. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2016 ;Volum 30.(4) s. 790-801
NTNU Untitled
 
29 Løhre, Audhild; Moen, Elin; Etnan, Randi; Andersen, Marit; Uthus, Marit.
Verdier, engasjement og tilhørighet som drivkrefter i lærerstudenters yrkesvalg og utvilking av læreridentitet. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2016 ;Volum 2.(1) s. 73-87
NTNU Untitled
 
30 Østerlie, Ove; Buaas, Ingrid Østgaard; Løhre, Audhild.
Shooting training for pupils with concentration difficulties; Evaluation of an intervention in school. Health Promotion Research - An International Forum; 2016-09-28 - 2016-09-30
NTNU Untitled
 
2015
31 Etnan, Randi; Løhre, Audhild.
Hvordan kan samarbeid støtte opp om helsefremmende læring?. SALUS 2015 Samvärkan för hälsa; 2015-10-15 - 2015-10-16
NTNU Untitled
 
32 Kvande, Marianne N.; Reidunsdatter, Randi Johansen; Løhre, Audhild; Nielsen, Michael Engelbrecht; Espnes, Geir Arild.
Religiousness and Social Support: A Study in Secular Norway. Review of religious research 2015 ;Volum 57.(1) s. 87-109
NTNU Untitled
 
33 Løhre, Audhild; Grimsmo, Anders.
Samhandling og pasientforløp i støpeskjeen. Sluttrapport. Trondheim: Intistutt for samfunnsmedisin, DMF, NTNU 2015 12 s.
NTNU Untitled
 
34 Løhre, Audhild; Grimsmo, Anders.
Samhandling og pasientforløp i støpeskjeen (SPIS). Trondheim: Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie 2015 15 s.
NTNU Untitled
 
35 Løhre, Audhild; Moen, Elin; Uthus, Marit.
Hvor vil den ferske lærerstudenten - og hvordan komme dit?. FoU i praksis 2015; 2015-04-09 - 2015-04-10
NTNU Untitled
 
2014
36 Etnan, Randi.
Tilfredshet med skolearbeidet i et salutogent perspektiv. En kvantitativ undersøkelse av grunnskoleelever fra 1.-10.klasse.. Trondheim: NTNU 2014 73 s.
NTNU Untitled
 
37 Grimsmo, Anders; Løhre, Audhild.
Erfaringer med etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utposten 2014 ;Volum 43.(4) s. 14-17
NTNU Untitled
 
38 Haugan, Gørill; Moksnes, Unni Karin; Løhre, Audhild.
Nurse-patient-interaction and meaning-in-life: powerful predictors of Quality of life in cognitively intact nursing-home patients. 8th ICN INP/APNN Advanced Nursing Practice: Expanding access and improving health care outcomes; 2014-08-18 - 2014-08-20
NTNU Untitled
 
39 Løhre, Audhild; Kvande, Marianne Nilsen; Hjemdal, Odin; Lillefjell, Monica.
A two-year perspective: Who may ease the burden of girls' loneliness in school?. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH) 2014 ;Volum 8.(10) s. -
NTNU Untitled
 
40 Løhre, Audhild; Moksnes, Unni Karin; Lillefjell, Monica.
Gender differences in predictors of school wellbeing?. Health Education Journal 2014 ;Volum 73.(1) s. 90-100
NTNU Untitled
 
41 Moksnes, Unni Karin; Løhre, Audhild; Byrne, Don; Haugan, Gørill.
Satisfaction with life scale in adolescents: Evaluation of the factor structure and gender invariance in a Norwegian sample. Social Indicators Research 2014 ;Volum 118.(2) s. 657-671
NTNU Untitled
 
42 Moksnes, Unni Karin; Løhre, Audhild; Lillefjell, Monica; Byrne, Don G.; Haugan, Gørill.
The Association Between School Stress, Life Satisfaction and Depressive Symptoms in Adolescents: Life Satisfaction as a Potential Mediator. Social Indicators Research 2014 ;Volum 125. s. 339-357
NTNU Untitled
 
2013
43 Løhre, Audhild.
Students' wellbeing: dichotomy or continuum?. The 7th Nordic Research Conference in Health Promotion; 2013-06-17 - 2013-06-19
NTNU Untitled
 
44 Løhre, Audhild; Lillefjell, Monica; Haugan, Gørill; Moksnes, Unni Karin.
What characterize school experiences among adolescent girls and boys with emotional symptoms?. The 7th Nordic Research Conference in Health Promotion; 2013-06-17 - 2013-06-19
NTNU Untitled
 
45 Løhre, Audhild; Lillefjell, Monica; Haugan, Gørill; Moksnes, Unni Karin.
What frightens in the mirror: Gender differences in students' perceptions of their school setting. The 21st IUHPE World Conference on Health Promotion; 2013-08-25 - 2013-08-29
NTNU Untitled
 
46 Løhre, Audhild; Steinsbekk, Aslak; Rise, Marit By.
Characteristics of Female and Male Visitors to Practitioners of Acupuncture in the HUNT3 Study. THE American journal of Chinese medicine 2013 ;Volum 41.(5) s. 995-1010
NTNU Untitled
 
47 Moksnes, Unni Karin; Løhre, Audhild; Espnes, Geir Arild.
The association between sense of coherence and life satisfaction in adolescents. Quality of Life Research 2013 ;Volum 22.(6) s. 1331-1338
NTNU Untitled
 
48 Moksnes, Unni Karin; Løhre, Audhild; Haugan, Gørill.
The role of sense of coherence in association with depressive symptoms in Norwegian adolescents. The 21st IUHPE World Conference on Health Promotion; 2013-08-25 - 2013-08-29
NTNU Untitled
 
2012
49 Løhre, Audhild.
How to promote the wellbeing of students and young people?. Faculty of Health Research Forum; 2012-11-19
NTNU Untitled
 
50 Løhre, Audhild.
School wellbeing among children: The dialogue and possibilities. I: Health Promotion - Theory and Practise. : Research Centre for Health Promotion and Resources HiST/NTNU 2012 ISBN 9788293158110. s. 237-252
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste