Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 112 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Berg, Ivar.
Fornorsking av stadnamn. Ei gløymd side av målreisinga?. Samling for studentmållaga; 2021-11-13 - 2021-11-13
NTNU Untitled
 
2 HÃ¥rstad, Stian; Berg, Ivar.
Fisket fram navn fra Orkelsjøen til Orkanger. Opp [Avis] 2021-11-18
NTNU Untitled
 
3 Hårstad, Stian; Berg, Ivar.
«Namn langs Orkla» - et møte med forfatterne. Bokpresentasjon; 2021-11-29
NTNU Untitled
 
4 Hårstad, Stian; Berg, Ivar.
Namn langs Orkla – forfattarmøte. Forfattermøte; 2021-11-30
NTNU Untitled
 
5 Hårstad, Stian; Berg, Ivar.
Namn langs Orkla. Namnehistorie frå Orkelsjøen til Orkedalsøren. Museumsforlaget AS 2021 (ISBN 9788283051025) 196 s.
NTNU Untitled
 
2020
6 Berg, Ivar.
Kjeldekritisk kongesoge. [Melding av] Øystein Morten: Jakten på Olav Tryggvason. Vigmostad & Bjørke 2019. Dag og Tid 2020 (3) s. 27-27
NTNU Untitled
 
7 Berg, Ivar.
Meldalsgrensene for 500 år sidan. Årbok for Meldal historielag 2020 s. 14-17
NTNU Untitled
 
8 Berg, Ivar.
Tidsrekning i mellomalderen. Språkteigen, NRK P2 [Radio] 2020-11-29
NTNU Untitled
 
2019
9 Aa, Leiv Inge; Berg, Ivar.
Palatalisering av velarar: historie, variasjon og normering. Sluttseminar for LIA-prosjektet; 2019-11-26 - 2019-11-27
NTNU Untitled
 
10 Berg, Ivar.
Gender and declension mismatches in West Nordic. I: Historical Linguistics 2015 - Selected papers from the 22nd International Conference on Historical Linguistics, Naples, 27-31 July 2015. John Benjamins Publishing Company 2019 ISBN 9789027203250. s. 97-114
NTNU Untitled
 
11 Berg, Ivar.
[Melding av] Bente Lavold og John Ødemark (red.): Reformasjonstidens religiøse bokkultur cirka 1400–1700: tekst, visualitet og materialitet. Oslo: Nasjonalbiblioteket, 2017. 293 s.. Collegium Medievale 2019 ;Volum 32. s. 96-101
NTNU Untitled
 
12 Berg, Ivar.
Morfologi. I: Språket som system: Norsk språkstruktur. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2166-0. s. 69-99
NTNU Untitled
 
13 Berg, Ivar.
Namn og identitet. Litterær Salong: Språk og Identitet; 2019-09-27 - 2019-09-27
NTNU Untitled
 
14 Berg, Ivar.
Nasjonal identitet og den sosiale verdien av språk i seinmellomalderen og tidleg nytid i Noreg. Linguistic Identities; 2019-09-12 - 2019-09-13
NTNU Untitled
 
15 Berg, Ivar.
Språket som vart norsk. Språkhistorie frå urnordisk til 1800-talet. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215033723) 144 s.
NTNU Untitled
 
16 Berg, Ivar.
Språkutvikling i Noreg/Norden og tilhøvet til engelsk. Temakveld om språk; 2019-10-24 - 2019-10-24
NTNU Untitled
 
17 Berg, Ivar.
Stadnamn, namnetolking og skrivemåte i Melhus og elles. Stadnamnkveld; 2019-01-08 - 2019-01-08
NTNU Untitled
 
18 Berg, Ivar.
Unge lar dialekta bli igjen ute på bygda. Under Dusken [Avis] 2019-01-15
NTNU Untitled
 
19 Berg, Ivar.
100 år med nygamle fylkesnamn. Norsk Tidend 2019 (5) s. 15-17
NTNU Untitled
 
20 Haugen, Odd Einar; Bernharðsson, Haraldur; Berg, Ivar.
Ch. 10. Normalisation. I: The Menota Handbook. Guidelines for the electronic encoding of Medieval Nordic primary sources. Version 3.0. Bergen: Medieval Nordic Text Archive 2019 s. -
NTNU UiB Untitled
 
21 Sunde, Anne Mette.
Skjult påvirkning. Tre studier av engelskpåvirkning i norsk.. Trondheim: NTNU 2019 (ISBN 978-82-326-3834-5) 242 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(2019/118)
NTNU Untitled
 
2018
22 Berg, Ivar.
Det didaktiske potensialet i namnemateriale(t i Språksamlingane). Språksamlingsseminar; 2018-01-08 - 2018-01-09
NTNU Untitled
 
23 Berg, Ivar.
Geografisk variasjon i norske innbyggjarnemningar. Den elfte nordiska dialektologkonferensen; 2018-08-20 - 2018-08-22
NTNU Untitled
 
24 Berg, Ivar.
Namn som kulturelle symbol. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim 2018 (1) s. 72-80
NTNU Untitled
 
25 Berg, Ivar.
Reformasjonen og norsk språkhistorie. Teologisk Tidsskrift 2018 ;Volum 7.(3) s. 167-176
NTNU Untitled
 
26 Berg, Ivar.
Skriftkulturen ved erkesetet i seinmellomalderen. I: Nidaros erkebispesete i seinmiddelalderen - et kultursentrum?. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-7099-882-1. s. 79-103
NTNU Untitled
 
27 Berg, Ivar.
Språk i endring da og no. Temakveld for Gengangere; 2018-04-04 - 2018-04-04
NTNU Untitled
 
28 Berg, Ivar.
Språkforsker om skj/kj-lyden: Kan ende med at vi bare sier «s». NRK [Internett] 2018-11-20
NTNU Untitled
 
29 Berg, Ivar; Bugge, Edit; Røyneland, Unn; Sandøy, Helge.
Geografisk og sosial variasjon. I: Norsk språkhistorie II : praksis. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-7099-848-7. s. 163-256
HVL NTNU UiB UiO Untitled
 
30 Berg, Ivar; Ommeren, Rikke van.
A tale of two tongues: The sociolinguistic differentiation of Danish and Norwegian. Making Waves in Historical Sociolinguistics; 2018-05-30 - 2018-06-01
NTNU Untitled
 
31 Ommeren, Rikke van; Berg, Ivar.
«Æg vill voit gamle Norskje Maal Utqvæa». Den sosiolingvistiske differensieringa av dansk og norsk. SONE-konferansen 2018; 2018-04-19 - 2018-04-20
NTNU Untitled
 
32 Thorvaldsen, Bernt Ø; Berg, Ivar; Zilmer, Kristel.
Høringsuttalelse om kjerneelementer i norskfaget fra Samarbeidsnemnda for norrøn filologi. : Utdanningsdirektoratet 2018 1 s.
HVL USN NTNU Untitled
 
2017
33 Berg, Ivar.
"Anno 1537", episode 11. Om skriftkunne og skulegonge i mellomalderen.. [TV] 2017-01-25
NTNU Untitled
 
34 Berg, Ivar.
Business writing in early sixteenth-century Norway. I: Merchants of Innovation. The Languages of Traders. Mouton de Gruyter 2017 ISBN 978-1-5015-0354-2. s. 89-107
NTNU Untitled
 
35 Berg, Ivar.
Code-mixing practices of Norway in the Middle Ages. Bridging formal and sociolinguistic approaches to language contact and code-mixing; 2017-04-27 - 2017-04-28
NTNU Untitled
 
36 Berg, Ivar.
Dei som fyre fór -- dei fyrste dialektgranskarane. MONS 17 (Møte om norsk språk); 2017-11-22 - 2017-11-24
NTNU Untitled
 
37 Berg, Ivar.
Genus i diakront perspektiv. Genus i norsk; 2017-06-14 - 2017-06-14
NTNU Untitled
 
38 Berg, Ivar.
Kor gamle er dei norske dialektane?. I: Ideologi, identitet, intervention. Nordisk dialektologi 10. Helsingfors: Nordica vid Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet 2017 ISBN 9789515129963. s. 123-132-
NTNU Untitled
 
39 Berg, Ivar.
Kristendomen og språkhistoria. Språknytt 2017 (3) s. 24-27
NTNU Untitled
 
40 Berg, Ivar.
Kyrkja, staten og skiftet til dansk skriftspråk i Noreg. Reformasjonen i Danmark og Noreg; 2017-09-12 - 2017-09-13
NTNU Untitled
 
41 Berg, Ivar.
Om 'Akrinn' på Kalvskinnet. Adresseavisen 2017 s. 40-40
NTNU Untitled
 
42 Berg, Ivar.
Politisk makt og oppfatningar av språk -- eit historisk perspektiv. Noregs Mållags haustseminar; 2017-09-22 - 2017-09-23
NTNU Untitled
 
43 Berg, Ivar.
Reformasjonen og norsk språkhistorie. MUSEUM NRK P2 [Radio] 2017-10-21
NTNU Untitled
 
44 Berg, Ivar.
Språkhistorie. I: Norsk 5-10: Språkboka. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215028699. s. 137-151
NTNU Untitled
 
45 Berg, Ivar.
Staten, kyrkja og språkhistoria: refleksjonar kring reformasjonen. Nexus Nidaros forskarseminar; 2017-09-22 - 2017-09-22
NTNU Untitled
 
2016
46 Berg, Ivar.
A note on the relationship between Scandinavian and Low German. Journal of Historical Sociolinguistics 2016 ;Volum 2.(2) s. 189-210
NTNU Untitled
 
47 Berg, Ivar.
Då norsk vart eit eige språk. Språknytt 2016 ;Volum 44.(1) s. 28-31
NTNU Untitled
 
48 Berg, Ivar.
Ei boksamling frå reformasjonstida og norsk litterær kultur i seinmellomalderen. Maal og Minne 2016 (1) s. 1-34
NTNU Untitled
 
49 Berg, Ivar.
Historisk lingvistikk og utforskinga av norrønt. 6. dansk-norske konferanse i historisk språkvitskap; 2016-01-08 - 2016-01-10
NTNU Untitled
 
50 Berg, Ivar.
[Melding av] Ernst Håkon Jahr: Language planning as a sociolinguistic experiment. The case of modern Norwegian. Edinburgh: Edinburgh University Press 2014, 218 sider, og Språkplan­legging og språkstrid. Utsyn over norsk språkhistorie etter 1814. Oslo: Novus 2015, 157 sider.. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 2016 ;Volum 34.(1) s. 107-116
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste