Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 88 << Forrige 1 2    Neste >>

2018
1 Berg, Ivar.
Det didaktiske potensialet i namnemateriale(t i Språksamlingane). Språksamlingsseminar; 2018-01-08 - 2018-01-09
NTNU Untitled
 
2 Berg, Ivar.
Namn som kulturelle symbol. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim 2018 (1) s. 72-80
NTNU Untitled
 
3 Berg, Ivar.
Skriftkulturen ved erkesetet i seinmellomalderen. I: Nidaros erkebispesete i seinmiddelalderen - et kultursentrum?. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-7099-882-1. s. 79-103
NTNU Untitled
 
4 Berg, Ivar.
Språk i endring da og no. Temakveld for Gengangere; 2018-04-04 - 2018-04-04
NTNU Untitled
 
5 Berg, Ivar; Bugge, Edit; Røyneland, Unn; Sandøy, Helge.
Geografisk og sosial variasjon. I: Praksis. Norsk språkhistorie II.. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-7099-848-7. s. 163-256
HVL NTNU UiB UiO Untitled
 
6 Berg, Ivar; Ommeren, Rikke van.
A tale of two tongues: The sociolinguistic differentiation of Danish and Norwegian. Making Waves in Historical Sociolinguistics; 2018-05-30 - 2018-06-01
NTNU Untitled
 
7 Ommeren, Rikke van; Berg, Ivar.
«Æg vill voit gamle Norskje Maal Utqvæa». Den sosiolingvistiske differensieringa av dansk og norsk. SONE-konferansen 2018; 2018-04-19 - 2018-04-20
NTNU Untitled
 
8 Thorvaldsen, Bernt Ø; Berg, Ivar; Zilmer, Kristel.
Høringsuttalelse om kjerneelementer i norskfaget fra Samarbeidsnemnda for norrøn filologi. : Utdanningsdirektoratet 2018 1 s.
USN HVL NTNU Untitled
 
2017
9 Berg, Ivar.
"Anno 1537", episode 11. Om skriftkunne og skulegonge i mellomalderen.. [TV] 2017-01-25
NTNU Untitled
 
10 Berg, Ivar.
Business writing in early sixteenth-century Norway. I: Merchants of Innovation. The Languages of Traders. Mouton de Gruyter 2017 ISBN 978-1-5015-0354-2. s. 89-107
NTNU Untitled
 
11 Berg, Ivar.
Code-mixing practices of Norway in the Middle Ages. Bridging formal and sociolinguistic approaches to language contact and code-mixing; 2017-04-27 - 2017-04-28
NTNU Untitled
 
12 Berg, Ivar.
Dei som fyre fór -- dei fyrste dialektgranskarane. MONS 17 (Møte om norsk språk); 2017-11-22 - 2017-11-24
NTNU Untitled
 
13 Berg, Ivar.
Genus i diakront perspektiv. Genus i norsk; 2017-06-14 - 2017-06-14
NTNU Untitled
 
14 Berg, Ivar.
Kor gamle er dei norske dialektane?. I: Ideologi, identitet, intervention. Nordisk dialektologi 10. Helsingfors: Nordica vid Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet 2017 ISBN 9789515129963. s. 123-132-
NTNU Untitled
 
15 Berg, Ivar.
Kristendomen og språkhistoria. Språknytt 2017 (3) s. 24-27
NTNU Untitled
 
16 Berg, Ivar.
Kyrkja, staten og skiftet til dansk skriftspråk i Noreg. Reformasjonen i Danmark og Noreg; 2017-09-12 - 2017-09-13
NTNU Untitled
 
17 Berg, Ivar.
Om 'Akrinn' på Kalvskinnet. Adresseavisen 2017 s. 40-40
NTNU Untitled
 
18 Berg, Ivar.
Politisk makt og oppfatningar av språk -- eit historisk perspektiv. Noregs Mållags haustseminar; 2017-09-22 - 2017-09-23
NTNU Untitled
 
19 Berg, Ivar.
Reformasjonen og norsk språkhistorie. MUSEUM NRK P2 [Radio] 2017-10-21
NTNU Untitled
 
20 Berg, Ivar.
Språkhistorie. I: Norsk 5-10: Språkboka. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215028699. s. 137-151
NTNU Untitled
 
21 Berg, Ivar.
Staten, kyrkja og språkhistoria: refleksjonar kring reformasjonen. Nexus Nidaros forskarseminar; 2017-09-22 - 2017-09-22
NTNU Untitled
 
2016
22 Berg, Ivar.
A note on the relationship between Scandinavian and Low German. Journal of Historical Sociolinguistics 2016 ;Volum 2.(2) s. 189-210
NTNU Untitled
 
23 Berg, Ivar.
Då norsk vart eit eige språk. Språknytt 2016 ;Volum 44.(1) s. 28-31
NTNU Untitled
 
24 Berg, Ivar.
Ei boksamling frå reformasjonstida og norsk litterær kultur i seinmellomalderen. Maal og Minne 2016 (1) s. 1-34
NTNU Untitled
 
25 Berg, Ivar.
Historisk lingvistikk og utforskinga av norrønt. 6. dansk-norske konferanse i historisk språkvitskap; 2016-01-08 - 2016-01-10
NTNU Untitled
 
26 Berg, Ivar.
[Melding av] Ernst Håkon Jahr: Language planning as a sociolinguistic experiment. The case of modern Norwegian. Edinburgh: Edinburgh University Press 2014, 218 sider, og Språkplan­legging og språkstrid. Utsyn over norsk språkhistorie etter 1814. Oslo: Novus 2015, 157 sider.. Norsk lingvistisk tidsskrift 2016 ;Volum 34.(1) s. 107-116
NTNU Untitled
 
27 Berg, Ivar.
Presentasjon av «Geografisk og sosial variasjon før 1600» (NSH II). Norsk språkhistorie - lanseringsseminar; 2016-05-03 - 2016-05-03
NTNU Untitled
 
28 Berg, Ivar.
Prolegomena til ei nyvurdering av norsk-islandsk språkkontakt. 30. Rask-ráðstefnan um íslenskt mál og almenna málfræði; 2016-01-29 - 2016-01-30
NTNU Untitled
 
29 Berg, Ivar.
The Making of the Scandinavian Languages. I: Metalinguistic Perspectives on Germanic Languages. European Case Studies from Past to Present. Peter Lang Publishing Group 2016 ISBN 978-3-0343-1853-2. s. 35-55
NTNU Untitled
 
30 Berg, Ivar; Jones, Ann.
Ny norsk språkhistorie. Språkteigen i NRK P2 [Radio] 2016-05-08
NTNU Untitled
 
31 Berg, Ivar; Jones, Ann.
Når blei norsk eit språk?. Språkteigen i NRK P2 [Radio] 2016-01-03
NTNU Untitled
 
32 ; Heiene, Ingrid Marie.
"Omskriving for den ubrugelige genitiv". Om utviklinga av sin-possesiven, sett i lys av genitivbortfallet i mellomnorsk.. Institutt for språk og litteratur, nordisk: NTNU 2016 70 s.
NTNU Untitled
 
33 Holmqvist, Karen Langsholt.
redę se þe cuinne -- les, den som kan: Lærd kultur møter runeskriften. : NTNU Institutt for språk og litteratur, nordisk 2016 152 s.
NTNU UiO Untitled
 
2015
34 Berg, Ivar.
Books and reading in Norway at the dawn of modern time. Norlit 2015: The book to come; 2015-08-20 - 2015-08-22
NTNU Untitled
 
35 Berg, Ivar.
Da erkebispen prøvde seg som sjørøvar. Spor 2015 (1) s. 32-34
NTNU Untitled
 
36 Berg, Ivar.
Det historiske tilhøvet mellom genus og bøyingsklasse. MONS 16 (Møte om norsk språk); 2015-11-25 - 2015-11-27
NTNU Untitled
 
37 Berg, Ivar.
From Rask to Noreen: Nineteenth-century research on Old Icelandic. 29. Rask-ráðstefnan um íslenskt mál og almenna málfræði; 2015-01-31
NTNU Untitled
 
38 Berg, Ivar.
Gender and declension ‘mismatches’ in West Nordic. International Conference on Historical Linguistics 22; 2015-07-27 - 2015-07-31
NTNU Untitled
 
39 Berg, Ivar.
Kasusbortfallet i norsk (og germansk). Faggruppeseminar; 2015-02-23
NTNU Untitled
 
40 Berg, Ivar.
Nokre sider ved det norske kasusbortfallet i seinmellomalderen. Maal og Minne 2015 (1) s. 1-35
NTNU Untitled
 
41 Berg, Ivar.
Nokre stadnamn, særleg gardsnamn – og litt om dialekt. Årbok for Meldal historielag 2015 s. 5-9
NTNU Untitled
 
42 Berg, Ivar.
Norsk kulturhistorie i seinmellomalderen -- nokre nedslag. Instituttseminar; 2015-10-20 - 2015-10-20
NTNU Untitled
 
43 Berg, Ivar.
Stages in deflexion and the Norwegian dative. I: Historical Linguistics 2013. John Benjamins Publishing Company 2015 ISBN 9789027248534. s. 179-194
NTNU Untitled
 
44 Berg, Ivar; Jones, Ann.
Om objektsformene ‘dem’ og ‘henne’ i norsk. Språkteigen i NRK P2 [Radio] 2015-11-29
NTNU Untitled
 
45 .
«Undersøk i jordeboka om disse jordeiendommene. Noe har vi.» En studie av Aslak Bolts jordebok i et literacyperspektiv. : NTNU grafisk senter 2015
NTNU Untitled
 
2014
46 Berg, Ivar.
Business writing in early 16th-century Norway. Merchants of Innovation: The language of traders; 2014-04-07 - 2014-04-08
NTNU Untitled
 
47 Berg, Ivar.
Gardsnamn og andre stadnamn i Medala. Foredrag; 2014-10-16
NTNU Untitled
 
48 Berg, Ivar.
Kor gamle er dei norske dialektane?. Tionde nordiska dialektologkonferensen; 2014-08-20 - 2014-08-23
NTNU Untitled
 
49 Berg, Ivar.
Language and Writing Culture in Late Medieval Norway. Miðaldastofa Háskóla Íslands; 2014-04-10
NTNU Untitled
 
50 Berg, Ivar.
Mellomnorsk bibliografi 1350--1525. I: Endre-boka. Postfestumskrift til Endre Mørck. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-802-9. s. 365-379
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste