Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-21 av 21

2019
1 Anvik, Cecilie Høj; Bliksvær, Trond; Breimo, Janne Paulsen; Lo, Christian; Olesen, Esben Søndergaard Bruun; Sandvin, Johans Tveit.
Forskning om koordinerte tjenester til personer med sammensatte behov. Kunnskapsnotat. : Norges forskningsråd 2019 32 s.
NORD Untitled
 
2 Bentzen, Tina; Lo, Christian; Winsvold, Marte.
Strengthening Local Political Leadership through Institutional Design: How and Why. Local Government Studies 2019 ;Volum 46.(3) s. 483-504
NORD UiO Untitled
 
3 Breimo, Janne Paulsen; Lo, Christian; Anvik, Cecilie Høj; Sandvin, Johans Tveit.
Mål og mening med samarbeid - en analyse av barnevernets formaliserte samarbeidsnettverk. Fontene forskning 2019 ;Volum 12.(2) s. 4-17
NORD NF Untitled
 
4 Breimo, Janne Paulsen; Sandvin, Johans Tveit; Anvik, Cecilie Høj; Lo, Christian.
Formaliserte samarbeidsnettverk rundt barn og unge i sårbare livssituasjoner. Praksis og erfaring fra Nordland fylke.. : Nord universitet 2019 39 s.
NORD Untitled
 
5 Gjertsen, Arild; Brobakk, Jostein Tapper; Saglie, Jo; Seppola, Annelin; Lo, Christian; Reinar, Mathias Brynildsen.
Nye veier til godt lokaldemokrati?. Bodø: Nordlandsforskning 2019 (ISBN 978-82-7321-764-6) ;Volum 2019.88 s. Nordlandsforskning rapport(5)
BYGDEFORSK NORD ISF NF Untitled
 
6 Lo, Christian; Breimo, Janne Paulsen.
Samarbeid rundt risikoutsatte barn og unge i Nordland fylke. Foreløpige konklusjoner.. Forum for barn og unge; 2019-06-06
NORD Untitled
 
7 Lo, Christian; Waldahl, Ragnhild Holmen; Antonsen, Yngve.
Tverrfaglig, sammenkoblet og allestedsnærværende – om implementering av velferdsteknologi i kommunale helse- og omsorgstjenester. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research 2019 ;Volum 4.(1) s. -
NF NORCE Untitled
 
8 Røiseland, Asbjørn; Lo, Christian.
Samskaping – nyttig begrep for norske forskere og praktikere?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2019 ;Volum 35.(1) s. 51-58
NORD Untitled
 
9 Turba, Hannu; Breimo, Janne Paulsen; Lo, Christian.
Professional and organizational power intertwined: Barriers to networking?. Children and Youth Services Review 2019 ;Volum 107.(December) s. -
NORD NF Untitled
 
2018
10 Brox, Ellen; Kummervold, Per Egil; Bye, Geir; Ellingsen, May-Britt; Waldahl, Ragnhild Holmen; Lo, Christian.
Teknologi til fallforbygging – prosjektrapport Falltek. (11/2018). : Norut 2018 (ISBN 978-82-7492-410-9) 43 s.
NORD NF NORCE Untitled
 
11 Lo, Christian; Breimo, Janne Paulsen.
Trust and mistrust in Child Protection Networks. ESA RN 26 mid-term; 2018-10-04 - 2018-10-05
NORD UiO Untitled
 
2017
12 Breimo, Janne Paulsen; Sandvin, Johans Tveit; Lo, Christian; Anvik, Cecilie Høj; Turba, Hannu.
Professional and organizational power intertwined: barriers for networking?. NEON- konferanse; 2017-11-22 - 2017-11-23
NORD UiO Untitled
 
13 Kulla, Gunilla; Røli, Kjell Harald; Johnson, Ragnhild; Lo, Christian; Vedeler, Jannike; Robertson, Eva Katarina.
Promoting social innovation within institution-based elderly care - a research and practice based education approach. Wellbeing and caring in changing times; 2017-04-20 - 2017-04-21
NORD NF Untitled
 
14 Lo, Christian.
Between Government and Governance: Opening the Black Box of the Transformation Thesis. International Journal of Public Administration 2017 ;Volum 41.(8) s. 650-656
NF Untitled
 
15 Lo, Christian.
Going from Government to Governance. I: Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance 2017. Springer 2017 ISBN 978-3-319-31816-5. s. -
NORD Untitled
 
16 Lo, Christian.
Normative Hierarchy and Pragmatic Egalitarianism in Municipal Policy Development. I: Egalitarianism in Scandinavia. Historical and Contemporary Perspectives. Palgrave Macmillan 2017 ISBN 978-3-319-59790-4. s. 157-178
NF Untitled
 
17 Lo, Christian; Waldahl, Ragnhild Holmen.
20 prosent teknologi? Digitalisering av pleie- og omsorgstjenestene i Bodø kommune. : Nordlandsforskning 2017 ;Volum 2017.47 s. NF-notat(1004)
NF Untitled
 
2016
18 Lo, Christian; Anvik, Cecilie; Olsen, Terje.
Mellom linjene? En kunnskapsstatus om ungdom med sammensatte behov for offentlige velferdstjenester. Bodø: Nordlandsforskning 2016 26 s. NF-notat(1011)
NF Untitled
 
2015
19 Gjertsen, Hege; Lo, Christian.
Evaluering av Bodøpiloten En satsing på økt samarbeid rundt kunst og kultur i oppl æringen i barnehager og skoler.. Bodø: Nordlandsforskning 2015 53 s. NF-notat(1017)
NF UiT Untitled
 
20 Lo, Christian.
How to Win Friends and Influence Policy. An Ethnographic Study of Government and Governance in Municipal Policy Development. Bodø: University of Nordland 2015 (ISBN 978-82-92958-18-6) 222 s.
NF Untitled
 
2006
21 ; Lo, Christian.
Making it at the Chung-King Mansions : stories from the bottom end of globalization. NTNU: Sosialantropologisk institutt/ Christian Lo 2006 111 s.
NTNU Untitled