Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-35 av 35

2019
1 Broch, Ole Jacob; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Lona, Eivind; Solvang, Torfinn.
Taredyrking som klimapositivt tiltak. Klimamarin - klimakonferanse for fiskeri- og havbruksnæringen; 2019-11-12 - 2019-11-13
OCEAN NTNU Untitled
 
2 Forbord, Silje; Matsson, Sanna; Broch, Ole Jacob; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn; Steinhovden, Kristine; Solvang, Torfinn; Olsen, Yngvar.
Seaweed cultivation in Norway- ecology and strategy. SIG Seaweed 5; 2019-11-27 - 2019-11-28
OCEAN NTNU UiT Untitled
 
3 Forbord, Silje; Steinhovden, Kristine; Rød, Kaia Kjølbo; Skjermo, Jorunn; Kvæstad, Bjarne; Solvang, Torfinn; Handå, Aleksander.
Cultivation protocol for Saccharina latissima- state of the art and new technology development. Phycomorph Final Meeting; 2019-03-13 - 2019-03-13
OCEAN NTNU Untitled
 
4 Forbord, Silje; Steinhovden, Kristine; Solvang, Torfinn; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn.
Effect of seeding methods and hatchery period on sea cultivation of Saccharina latissima (Phaeophyceae): a Norwegian case-study. Journal of Applied Phycology 2019 s. -
OCEAN NTNU Untitled
 
5 Handå, Aleksander; Broch, Ole Jacob; Forbord, Silje; Matsson, Sanna; Solvang, Torfinn; Sjøtun, Kjersti; Endresen, Per Christian; Skjermo, Jorunn.
MACROSEA - A knowledge Platform for Industrial Macroalgae Cultivation. Seaweed Applications; 2019-09-04 - 2019-09-06
OCEAN NTNU UiB UiT Untitled
 
6 Skjermo, Jorunn; Broch, Ole Jacob; Forbord, Silje; Solvang, Torfinn; Handå, Aleksander.
Taredyrking og klimaeffekter. Blått karbon; 2019-05-08 - 2019-05-08
OCEAN Untitled
 
7 Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Steinhovden, Kristine; Solvang, Torfinn; Handå, Aleksander.
Effect of vector and direct seeding on growth of sugar kelp Saccharina latissima at sea. 23'd International Seaweed Symposium; 2019-04-28 - 2019-05-03
OCEAN Untitled
 
8 Solvang, Torfinn.
Automation of cultivation technology. SIG Seaweed conference; 2019-11-27 - 2019-11-28
OCEAN Untitled
 
2018
9 Forbord, Silje; Brodahl, Guri; Matsson, Sanna; Broch, Ole Jacob; Skjermo, Jorunn; Alver, Morten; Solvang, Torfinn; Saifullah, Saifullah; Steinhovden, Kristine; Foldal, Solveig; Olsen, Yngvar; Handå, Aleksander.
A Norwegian cultivation program for sugar kelp (Saccharina latissima). Tjärnö International Seaweed Conference; 2018-06-18 - 2018-06-20
OCEAN NTNU UiT Untitled
 
10 Forbord, Silje; Brodahl, Guri; Matsson, Sanna; Skjermo, Jorunn; Broch, Ole Jacob; Alver, Morten; Solvang, Torfinn; Saifullah, Saifullah; Steinhovden, Kristine; Foldal, Solveig; Olsen, Yngvar; Handå, Aleksander.
A NORWEGIAN CULTIVATION PROGRAM FOR THE SUGAR KELP Saccharina latissima. Aqua 2018 #We R Aquaculture; 2018-08-25 - 2018-08-29
OCEAN NTNU UiT Untitled
 
11 Alver, Morten; Solvang, Torfinn.
2018:00785 - MACROSEA WP5 - D5.2 Proof of concept on seeding systems. : SINTEF Ocean 2018 (ISBN 978-82-14-06931-0) 13 s.
OCEAN Untitled
 
12 Bloecher, Nina; Floerl, Oliver; Solvang, Torfinn.
Assessment of novel antifouling coatings for salmon farming. Aqua2018; 2018-08-25 - 2018-08-29
OCEAN Untitled
 
13 Eisenhauer, Lionel; Alver, Morten; Svendsen, Eirik; Solvang, Torfinn.
Kan behandlingstiltak øke risikoen for eksternsmitte av lakselus?. Kyst.no [Internett] 2018-06-29
OCEAN Untitled
 
14 Erikson, Ulf Gøran; Solvang, Torfinn; Schei, Marte; Ag, Siri; Strand, Amund; Aalberg, Kristian.
Hydrolicer - Utredning av system, stress og velferd ved avlusing - 2018:01081 A. : SINTEF Ocean AS 2018 (ISBN 978-82-14-06861-0) 95 s.
OCEAN Untitled
 
15 Finstad, Bengt; Solberg, Ingrid; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Diserud, Ola Håvard; Frank, Kevin; Helgesen, Kari Marie Olli; Bråthen Kristoffersen, Anja; Nytrø, Ane Vigdisdatter; Revie, Crawford W.; Jeong, Jaewoon; SivertsgÅrd, rolf; Solvang, Torfinn; Sunde, Leif Magne; Thorvaldsen, Trine; Uglem, Ingebrigt; Mo, Tor Atle.
Menneskelig lusetelling. Går veien til mer presis lakseluskamp og bedre fiskevelferd gjennom sertifiserte tellere?. TEKMAR 2018; 2018-11-04 - 2018-11-05
OCEAN NINA NTNU VETINST Untitled
 
16 Handå, Aleksander; Broch, Ole Jacob; Forbord, Silje; Skjermo, Jorunn; Alver, Morten; Solvang, Torfinn; Matsson, Sanna; Sjøtun, Kjersti; Olsen, Yngvar; Endresen, Per Christian.
Taredyrking – en næring i vekst. Havbrukskonferasen; 2018-04-15 - 2018-04-15
OCEAN NTNU UiB UiT Untitled
 
17 Handå, Aleksander; Solvang, Torfinn; Alver, Morten.
Automatisering kan gjøre Norge verdensledende på taredyrking. Norsk Sjømat 2018 (3) s. 22-23
OCEAN NTNU Untitled
 
18 Skjermo, Jorunn; Broch, Ole Jacob; Endresen, Per Christian; Forbord, Silje; Mo, Brage; Kvæstad, Bjarne; Steinhovden, Kristine; Solvang, Torfinn; Handå, Aleksander.
Technology development for up-scaling of seaweed biomass production. Sea Tech Week; 2018-11-08 - 2018-11-12
OCEAN Untitled
 
19 Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Steinhovden, Kristine; Solvang, Torfinn; Størseth, Trond Røvik; Handå, Aleksander.
Optimalisering av kimplanteproduksjon for makroalger. Havbrukskonferansen 2018; 2018-04-18 - 2018-04-20
OCEAN Untitled
 
20 Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Steinhovden, Kristine; Solvang, Torfinn; Størseth, Trond Røvik; Handå, Aleksander.
Optimizing of winged kelp Alaria esculenta hatchery conditions. AQUA 2018; 2018-08-25 - 2018-08-29
OCEAN NTNU Untitled
 
21 Solberg, Ingrid; Finstad, Bengt; Berntsen, Henrik H.; Diserud, Ola Håvard; Frank, Kevin; Helgesen, Kari Marie Olli; Jeong, Jaewoon; Kristoffersen, Anja Bråthen; Nytrø, Ane Vigdisdatter; Revie, Crawford W.; Sivertsgård, Rolf; Solvang, Torfinn; Sunde, Leif Magne; Thorvaldsen, Trine; Uglem, Ingebrigt; Mo, Tor Atle.
Kartlegging og testing av metodikk for telling av lakselus og beregning av luseforekomst. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3279-1) ;Volum 1541.39 s. NINA rapport(1541)
OCEAN NINA VETINST Untitled
 
22 Solvang, Torfinn; Hagemann, Andreas.
A machine vision system for zooplankton behavioural studies: A case study on the phototactic behaviour of sea lice (Lepeophtheirus salmonis) during sound and ultrasound stimuli. Journal of Experimental Biology 2018 ;Volum 221. s. 1-4
OCEAN Untitled
 
2017
23 Tveit, Guro Møen; Solvang-Garten, Torfinn; Eilertsen, Aleksander; Digre, Hanne.
Utvikling av beste praksis for pumping av pelagisk fisk. : SINTEF Ocean 2017 (ISBN 978-82-7174-275-1) 89 s.
OCEAN Untitled
 
2016
24 Digre, Hanne; Tveit, Guro Møen; Solvang-Garten, Torfinn; Eilertsen, Aleksander; Aursand, Ida Grong.
Pumping of mackerel (Scomber scombrus) onboard purse seiners, the effect on mortality, catch damage and fillet quality. Fisheries Research 2016 ;Volum 176. s. 65-75
OCEAN Untitled
 
2015
25 Forbord, Silje; Skjermo, Jorunn; Steinhovden, Kristine; Broch, Ole Jacob; Solvang-Garten, Torfinn; Handå, Aleksander.
Norwegian Seaweed Technology Center- ongoing projects. Seaweed Symposium; 2015-05-05 - 2015-05-07
OCEAN Untitled
 
26 Solvang-Garten, Torfinn; Bondø, Morten Steen; Gjøsund, Svein Helge.
Flotasjon av lakselus. : SINTEF Fiskeri og Havbruk 2015 (ISBN 978-82-14-06012-6) 14 s.
OCEAN Untitled
 
27 Tveit, Guro Møen; Digre, Hanne; Aursand, Ida Grong; Solvang-Garten, Torfinn; Eilertsen, Aleksander; Schei, Marte.
Overpumping av makrell - Effekt på fangstkvalitet - Sammendrag av resultater fra tokt gjennomført i 2012, 2013 og 2014. : SINTEF Fiskeri og Havbruk 2015 (ISBN 978-82-14-05869-7) 40 s.
OCEAN Untitled
 
2014
28 Digre, Hanne; Tveit, Guro Møen; Solvang-Garten, Torfinn; Eilertsen, Aleksander; Schei, Marte.
Overpumping av makrell (Ill) Effekt pa fangstkvalitet, resultater fra tokt 2014. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2014 (ISBN 978-82-14-05778-2) 39 s.
OCEAN NTNU STO NMBU Untitled
 
29 Tveit, Guro Møen; Digre, Hanne; Aursand, Ida Grong; Schei, Marte; Solvang-Garten, Torfinn; Eilertsen, Aleksander.
Overpumping av makrell (II) Effekt på fangstkvalitet. : SINTEF rapport 2014 (ISBN 978-82-14-05869-7) 25 s. SINTEF Rapport(A26694)
OCEAN Untitled
 
2013
30 Skøien, Kristoffer Rist; Alver, Morten; Føre, Martin; Solvang-Garten, Torfinn; Aas, Turid Synnøve; Åsgård, Torbjørn Einar; Alfredsen, Jo Arve.
Modellbasert pelletplassering i stormerd - neste skritt?. TEKMAR; 2013-12-03 - 2013-12-04
OCEAN NOFIMA NTNU Untitled
 
31 Skøien, Kristoffer Rist; Alver, Morten; Føre, Martin; Solvang-Garten, Torfinn; Aas, Turid Synnøve; Åsgård, Torbjørn Einar; Alfredsen, Jo Arve.
Modelling and measurement of feed concentrations in salmon cages - Tools for optimization of feeding. AQUACULTURE EUROPE 2013; 2013-08-09 - 2013-08-12
OCEAN NOFIMA NTNU Untitled
 
32 Skøien, Kristoffer Rist; Alver, Morten; Føre, Martin; Solvang-Garten, Torfinn; Aas, Turid Synnøve; Åsgård, Torbjørn Einar; Alfredsen, Jo Arve.
Pellet distribution modelling: a tool for improved feed delivery in sea cages. International Aquafeed 2013
OCEAN NOFIMA NTNU Untitled
 
2007
33 Alfredsen, Jo Arve; Holand, Bård; Solvang-Garten, Torfinn; Uglem, I.
Feeding activity and opercular pressure transients in Atlantic salmon (Salmo salar L.): application to feeding management in fish farming. Hydrobiologia 2007 ;Volum 582. s. 199-207
NINA NTNU Untitled
 
34 Alfredsen, Jo Arve; Holand, Bård; Solvang-Garten, Torfinn; Uglem, I.
Feeding activity and opercular pressure transients in Atlantic salmon (Salmo salar L.): applications to feeding management in fish farming. I: Developments in fish telemetry. Springer 2007 ISBN 978-1-4020-6236-0. s. -
NTNU Untitled
 
2005
35 Alfredsen, Jo Arve; Solvang, Torfinn; Holand, Bård.
Feeding activity and opercular pressure transients in Atlantic salmon (Salmo salar L.): application to feeding management in fish farming. The 6th fish telemetry conference held in Europe; 2005-06-05 - 2005-06-10
NTNU Untitled