Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-43 av 43

2019
1 Austad, Bjarne.
Hvor søker jeg midler til forskning i allmennmedisin?. Oppdalsuka; 2019-03-05 - 2019-03-05
NTNU Untitled
 
2 Austad, Bjarne; Svedahl, Ellen Rabben; Pape, Kristine; Toch-Marquardt, Marlen; Skarshaug, Lena Janita; Kaspersen, Silje Lill; Bjørngaard, Johan Håkon.
Increasing workload in Norwegian general practice – a qualitative study. Nidaroskongressen; 2019-10-24 - 2019-10-24
NTNU SINTEF Untitled
 
3 Svedahl, Ellen Rabben; Pape, Kristine; Toch-Marquardt, Marlen; Skarshaug, Lena Janita; Kaspersen, Silje Lill; Bjørngaard, Johan Håkon; Austad, Bjarne.
Increasing workload in Norwegian general practice – a qualitative study. BMC Family Practice 2019 ;Volum 20.(68) s. -
NTNU SINTEF STO Untitled
 
4 Svedahl, Ellen Rabben; Pape, Kristine; Toch-Marquardt, Marlen; Skarshaug, Lena Janita; Kaspersen, Silje Lill; Bjørngaard, Johan Håkon; Austad, Bjarne.
Workload in general practice – a qualitative study from Norway. The third Norwegian Health Service Research Conference; 2019-03-12 - 2019-03-13
NTNU SINTEF Untitled
 
2018
5 Austad, Bjarne.
Hvor søker jeg midler til forskning i allmennmedisin?. Oppdalsuka; 2018-03-09 - 2018-03-09
NTNU Untitled
 
6 Toch-Marquardt, Marlen; Svedahl, Ellen Rabben; Kaspersen, Silje Lill; Skarshaug, Lena Janita; Pape, Kristine; Austad, Bjarne; Bjørngaard, Johan Håkon.
Health care services under pressure in Norway – a qualitative study of GPs’ workload. ESHMS Conference; 2018-06-06 - 2018-06-08
NTNU Untitled
 
2017
7 Austad, Bjarne.
ConVenTu (Control of Ventilation Tubes) studien: bakgrunn. Oppstartsmøte ConVenTu studien (multisenter RCT på 7 sykehus i Norge); 2017-06-13 - 2017-06-13
NTNU Untitled
 
8 Austad, Bjarne.
ConVenTu studien (Control of Ventilation Tubes). Randomisert, kontrollert, multisenter studie. Ragionalt fagmøte for ØNH leger i Midt-Norge; 2017-01-26 - 2017-01-26
NTNU Untitled
 
9 Austad, Bjarne.
Utfordringer ved bruk av kliniske retningslinjer. Nidaroskongressen 2017; 2017-10-19 - 2017-10-19
NTNU Untitled
 
10 Austad, Bjarne.
Utfordringer ved bruk av kliniske retningslinjer (disputasforedrag). AFE-seminar; 2017-03-06 - 2017-03-06
NTNU Untitled
 
11 Austad, Bjarne.
Utfordringer ved bruk av kliniske retningslinjer i allmennpraksis. Årlig fagmøte; 2017-05-05 - 2017-05-05
NTNU Untitled
 
12 Austad, Bjarne.
Challenges of adhering to clinical practice guidelines in general practice A quantitative study of a guideline for follow-ups after insertion of tympanic membrane ventilation tubes, and a qualitative study of GPs’ experiences with clinical practice guidelines. Trondheim: NTNU 2017 (ISBN 978-82-326-2204-7) 174 s.
NTNU Untitled
 
2016
13 Austad, Bjarne.
Utfordringer ved bruk av kliniske retningslinjer i allmennpraksis. Fagmøte ("Torsdagsmøte") Institutt for Samfunnsmedisin; 2016-12-08 - 2016-12-08
NTNU Untitled
 
14 Austad, Bjarne; Hetlevik, Irene; Mjølstad, Bente Prytz; Helvik, Anne-Sofie.
Applying clinical guidelines in general practice: A qualitative study of potential complications. BMC Family Practice 2016 ;Volum 17.(1) s. -
NTNU STO Untitled
 
2015
15 Austad, Bjarne.
Allmennlegers erfaringer med kliniske retningslinjer. Nidaroskongressen; 2015-10-22 - 2015-10-22
NTNU Untitled
 
16 Austad, Bjarne.
Hvorfor følges ikke retningslinjer i allmennpraksis?. NTNU blogg [Internett] 2015-05-06
NTNU Untitled
 
17 Austad, Bjarne.
Implementering av kliniske retningslinjer i allmennpraksis. AFE-seminar; 2015-12-10 - 2015-12-10
NTNU Untitled
 
18 Austad, Bjarne.
Implementering av kliniske retningslinjer i allmennpraksis. Fagseminar; 2015-12-10 - 2015-12-10
NTNU Untitled
 
19 Austad, Bjarne.
Multimorbiditet og nasjonale retningslinjer. Rådsmøte; 2015-03-02 - 2015-03-02
NTNU Untitled
 
20 Austad, Bjarne.
Retningslinjer kontra individuelle vurderinger. RELIS Jubileumsseminar; 2015-10-19 - 2015-10-19
NTNU Untitled
 
21 Austad, Bjarne; Hetlevik, Irene; Mjølstad, Bente Prytz; Helvik, Anne-Sofie.
General practitioners’ experiences with multiple clinical guidelines: A qualitative study from Norway. Quality in Primary Care 2015 ;Volum 23.(2) s. 70-77
NTNU Untitled
 
22 Meland, Svein Inge; Austad, Bjarne.
Allmennlegene drukner i papirer. Adresseavisen [Avis] 2015-05-05
NTNU Untitled
 
2014
23 Austad, Bjarne.
Dilemmaer med nasjonale faglige retningslinjer. Rådsmøte, miniseminar om multisyke; 2014-06-02 - 2014-06-02
NTNU Untitled
 
24 Austad, Bjarne.
Dilemmaer med nasjonale faglige retningslinjer - fra allmennlegens perspektiv. Helsedirektoratet, implementeringsseminar; 2014-06-19 - 2014-06-19
NTNU Untitled
 
25 Austad, Bjarne.
Drukner i retningslinjer. Dagens Medisin [Avis] 2014-10-09
NTNU Untitled
 
26 Austad, Bjarne.
Nasjonale retningslinjer. AFE seminar; 2014-02-27 - 2014-02-28
NTNU Untitled
 
27 Austad, Bjarne.
Nasjonale retningslinjer i allmennpraksis - for mye av det gode?. Utposten 2014 (2) s. 20-21
NTNU Untitled
 
28 Austad, Bjarne; Hetlevik, Irene; Bugten, Vegard; Wennberg, Siri; Olsen, Anita Helene; Helvik, Anne-Sofie.
Can general practitioners do the follow-ups after surgery with ventilation tubes in the tympanic membrane? Two years audiological data. BMC Ear, Nose and Throat Disorders 2014 ;Volum 14.(2) s. -
NTNU STO Untitled
 
29 Austad, Bjarne; Hetlevik, Irene; Mjølstad, Bente Prytz; Helvik, Anne-Sofie.
Guideline overload as a hindrance to optimal care. A critical view from Norwegian general practice. Preventing Overdiagnosis; 2014-09-15 - 2014-09-17
NTNU Untitled
 
30 Austad, Bjarne; Hetlevik, Irene; Mjølstad, Bente Prytz; Helvik, Anne-Sofie.
Guideline overload as a hindrance to optimal care. A critical view from Norwegian general practice. Primærmedisinsk uke; 2014-10-20 - 2014-10-24
NTNU Untitled
 
31 Bordvik, Målfrid; Austad, Bjarne.
Øreoperererte barn hører like godt med oppfølging hos fastlege. Dagens Medisin [Avis] 2014-05-22
NTNU Untitled
 
32 Hetlevik, Irene; Austad, Bjarne.
Leger drukner i retningslinjer. dagens medisin [Internett] 2014-10-17
NTNU Untitled
 
33 Storvik, AG; Hetlevik, Irene; Austad, Bjarne.
Styres av 5000 sider med retningslinjer. Dagens Medisin [Avis] 2014-10-09
NTNU Untitled
 
2013
34 Austad, Bjarne.
Hva med fenomenologi i mitt prosjekt: "Implementering av kliniske retningslinjer i allmennpraksis". Fagdag om fenomenologi; 2013-10-09 - 2013-10-09
NTNU Untitled
 
35 Austad, Bjarne.
Kan fastlegen ta oppfølgingskontrollene etter operasjon med dren i trommehinnen? En retrospektiv studie fra Midt-Norge. Nidaroskongressen; 2013-10-24 - 2013-10-24
NTNU Untitled
 
36 Austad, Bjarne.
Kan fastlegen ta oppfølgingskontrollene etter operasjon med dren i trommehinnen? En retrospektiv studie fra Midt-Norge. Høstmøte Øre-nese-hals foreningen; 2013-10-25 - 2013-10-25
NTNU Untitled
 
37 Austad, Bjarne.
Kliniske retningslinjer i allmennpraksis. Multimorbiditet; 2013-01-17 - 2013-01-18
NTNU Untitled
 
38 Austad, Bjarne; Hetlevik, Irene; Bugten, Vegard; Wennberg, Siri; Olsen, Anita Helene; Helvik, Anne-Sofie.
Implementing guidelines for follow-up after surgery with ventilation tube in the tympanic membrane in Norway: a retrospective study. BMC Ear, Nose and Throat Disorders 2013 ;Volum 13.(2) s. -
NTNU STO Untitled
 
39 Fosse, Anette; Austad, Bjarne; Eid, John-Tore; Bell, Hege Therese; Brænd, Anja Maria Lyche; Fidjeland, Heidi Lidal; Vallersnes, Odd Martin; Vik, Ingvild; Gullbrå, Frøydis; Jansen, Kristian; Schei, Edvin; Simonsen, Kristian Anton; Laue, Johanna; Sandvik, Reidun Karin.
Primærhelsetjenesten - fremtidens forskningsfront. Dagens medisin 2013 (21) Suppl. spesialutgave s. 20-21
NORCE NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
2012
40 Austad, Bjarne.
Implementering av kliniske retningslinjer i allmennpraksis. AFE seminar; 2012-10-16 - 2012-10-16
NTNU Untitled
 
41 Austad, Bjarne.
Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten. Oppfølging av barn med ventilasjonsrør i trommehinnen. AFE seminar; 2012-03-05 - 2012-03-05
NTNU Untitled
 
2011
42 Austad, Bjarne.
Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten. Interundervisning Øre-Nese-Hals avdelingen, St Olav; 2011-05-09 - 2011-05-09
NTNU Untitled
 
2002
43 Austad, Bjarne.
Hvordan leger kan møte eksistensielle utfordringer hos pasienter. Intermedicos 2002 ;Volum 4. s. 12-15
NTNU Untitled