Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 52 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Madsen, Roar; Jørgensen, Camilla Stabel.
Editorial 2020:2. Nordidactica 2020 ;Volum 10.(2) s. i-v
NTNU Untitled
 
2 Unstad, Lars; Jørgensen, Camilla Stabel; Fjørtoft, Henning.
Lesing og skriving i religions-og livssynsfaget i den norske grunnskolen. En kartlegging av forskningsfeltet 2005-2018. Nordidactica 2020 (1) s. 153-174
NTNU Untitled
 
2019
3 Jørgensen, Camilla Stabel.
Etisk ekskursjon og filosofisk samtale. dembra.no HL-senteret 2019
NTNU Untitled
 
4 Jørgensen, Camilla Stabel.
How to handle July 22nd 2011 in an RE-specific way? RE-knowledge relevant in response to terror.. Nordic Conference of Religious Education 2019; 2019-06-11 - 2019-06-14
NTNU Untitled
 
5 Jørgensen, Camilla Stabel.
Å leke seg til det som i himmelen er gjemt - om fest og feiring i steinerskolen. Et religions- og livssynsdidaktisk perspektiv på fest og feiringer i steinerskolen. Oslokurset 2019; 2019-08-05 - 2019-08-09
NTNU Untitled
 
6 Jørgensen, Camilla Stabel; Andreassen, Øyvind Soltun.
Etisk ekskursjon og filosofiske samtaler i Dembra. Dembrakonferansen 2019; 2019-03-13 - 2019-03-14
NTNU Untitled
 
7 Jørgensen, Camilla Stabel; Andreassen, Øyvind Soltun.
Theory and practice in RE-teacher education: Investigation of how a writing assignment invite students to establish relevance of theory to practice.. Nordic Congress of Religious Education; 2019-06-11 - 2019-06-14
NTNU Untitled
 
8 Jørgensen, Camilla Stabel; Lomsdalen, Christian.
Camilla Stabel Jørgensen om etiske ekskursjoner. http://lektorlomsdalen.no/ [Internett] 2019-05-07
NTNU Untitled
 
9 Jørgensen, Camilla Stabel; Madsen, Roar.
Editorial Nordidactica 2019:1. Nordidactica 2019 ;Volum 9.(1-2019) s. -
NTNU Untitled
 
10 Madsen, Roar; Jørgensen, Camilla Stabel.
Editorial 2 Nordidactica 2019 3. Informasjon om den redaksjonelle prosessen. Nordidactica 2019 (3) s. -
NTNU Untitled
 
11 Madsen, Roar; Jørgensen, Camilla Stabel.
Editorial 2019:4 Kjerneelementer og store ideer. Nordidactica 2019 (4) s. -
NTNU Untitled
 
12 Madsen, Roar; Jørgensen, Camilla Stabel.
Editorial/Oaivečálus Nordidactica 2019:2. Nordidactica 2019 ;Volum 2019.(2) s. -
NTNU Untitled
 
13 Stabel, Anne-Mette; Jørgensen, Camilla Stabel.
Om månedsfester og årstidsfester i steinerskolen. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2019 (2) s. 49-86
NTNU RSH Untitled
 
2018
14 Britton, Thérése Halvarson; Jørgensen, Camilla Stabel.
The construction of ‘religions’ during field visits. Intercultural Education 2018 s. -
NTNU Untitled
 
15 Jørgensen, Camilla Stabel.
Ethical Excursions and Philosophical Dialogues in Teacher Education. A Waste of Time or a Wise Way to Necessary Knowledge?. I: Challenging Life. Existential Questions as a Resource for Education. Waxmann Verlag 2018 ISBN 978-3-8309-3886-6. s. 297-311
NTNU Untitled
 
16 Jørgensen, Camilla Stabel.
RE-searchere i KRLE- lærerutdanningen – noen refleksjoner. Prismet 2018 ;Volum 69.(1) s. 91-98
NTNU Untitled
 
17 Jørgensen, Camilla Stabel; Britton, Thérése Halvarson.
Construction of “religions” during study visits in RE. International Seminar on Religious Education and Values Session XXI in Nürnberg, Germany; 2018-07-29 - 2018-08-03
NTNU Untitled
 
18 Jørgensen, Camilla Stabel; Jenssen, Annepetra Røkke.
How do we assess teacher students in Physical Education and Religious Education? Similarities and differences. 11th annual International Conference of Education, Research and Innovation; 2018-11-12 - 2018-11-14
NTNU Untitled
 
19 Jørgensen, Camilla Stabel; Talsnes, Anne.
Undersøkelse av lærings- og refleksjonsmateriell knyttet til 22. juli. Kontroversiella samhällsfrågor i utbildning och demokrati; 2018-10-24 - 2018-10-25
NTNU Untitled
 
20 Lenz, Claudia; Korbøl, Karsten; Anker, Trine; Bråten, Oddrun Marie Hovde; Kvamme, Ole Andreas; Sæther, Elin; Døving, Alexa; Erdal, Silje Førland; Jørgensen, Camilla Stabel; Stray, Janicke Heldal; Korsvoll, Nils H.; Nustad, Peder; Lippe, von der, Marie; Eriksen, Eli-Anne Vongraven.
Overstyring av 22. juli-senterets formidlingsvirksomhet. VG : Verdens gang 2018
MF NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
21 Strander, Stine; Jørgensen, Camilla Stabel.
Stor pågang til Utøya-seminar Skal utvikle nytt læringsmateriell.. P4 Nyhetene [Radio] 2018-12-31
NTNU Untitled
 
2017
22 Jørgensen, Camilla Stabel.
Bør ekskursjoner være del av religions- og livssynsundervisningen?. I: Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215029078. s. 144-164
NTNU Untitled
 
23 Jørgensen, Camilla Stabel.
Camilla Stabel Jørgensen responderer på Verdensreligionsmodellen med Marie von der Lippe og Sissel Undheim.
NTNU Untitled
 
24 Jørgensen, Camilla Stabel.
Elevtekster fra RLE i Normprosjektet eller Hvordan kan KRLElærere få mer varierte svar enn Jesus?. Grep om skriveopplæring. Innsikter frå ny forsking på skriving og vurdering i Trondheim 1.–3. november 2017; 2017-11-01 - 2017-11-03
NTNU Untitled
 
25 Jørgensen, Camilla Stabel.
Klok i kriser. Grunnskolelærerstudenter, medieformidlede kriser og faglig læring. Utdanningskonferansen for SU-fakultetet; 2017-10-02 - 2017-10-03
NTNU Untitled
 
26 Jørgensen, Camilla Stabel.
Response to Robert Jackson on his presentation "The Implications of Empirical Research for the Development of European Guidelines: Toledo and Signposts". Seminar in Honour of Sidsel Lied; 2017-05-23 - 2017-05-23
NTNU Untitled
 
27 Jørgensen, Camilla Stabel.
Verdiløft og læringssyn. Prismet 2017 ;Volum 68.(4) s. 329-330
NTNU Untitled
 
2015
28 Jørgensen, Camilla Stabel.
Siden det er du som spør, er vel Jesus svaret! Om skriveoppgaver med relevans for RLE-faget i Normprosjektet. I: Å invitere elever til skriving. Ulike perspektiver på skriveoppgaver.. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1813-4. s. 181-200
NTNU Untitled
 
29 Jørgensen, Camilla Stabel.
The border between textbook-religion and religion as experienced by teacher students on excursions. Nordic Conference on Religious Education ’Shifting borders in Religious Education’; 2015-06-15 - 2015-06-18
NTNU Untitled
 
30 Jørgensen, Camilla Stabel.
Training RE-teacher students in assessment of written contributions in RE. the Nordic Symposium on Testing and Assessing Writing; 2015-09-28 - 2015-09-29
NTNU Untitled
 
2014
31 Jørgensen, Camilla Stabel.
Elevvurdering i religions- og livssynsfaget Kvantitativt og kvalitativt rapporterte vurderingspraksiser: Hva forteller ulike tilnærminger?. I: RLE i klemme: Ein studie av det erfarte RLE-faget. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788232102525. s. 199-224
NTNU Untitled
 
32 Jørgensen, Camilla Stabel.
Endringer i forståelsen av dannelse i skolens religions- og livssynsfag. Om noen utfordringer til faget i juridiske og pedagogiske/didaktiske tekster og hvordan skriving kan være med på å løse dem. Prismet 2014 (2) s. 65-83
NTNU Untitled
 
33 Jørgensen, Camilla Stabel.
Pupils’ texts and contexts: A multiple case study of Bildung in pupils’ writing in Norwegian RE. International Seminar on Religious Education and Values; 2014-07-27 - 2014-08-01
NTNU Untitled
 
34 Jørgensen, Camilla Stabel.
Som du spør får du svar? En empirisk studie av skriving i religions- og livssynsfaget. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2014 (ISBN 978-82-471-4941-6) ;Volum 2014.399 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(15)
NTNU Untitled
 
2011
35 Jørgensen, Camilla Stabel.
Fagsjangere og fagspråk i RLE. I: På sporet av god skriveopplæring - ei bok for lærere i alle fag. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2748-2. s. 225-240
NTNU Untitled
 
36 Jørgensen, Camilla Stabel.
How to investigate RE-texts written by pupils to explore the potential of writing as part of the RE-teaching – Theoretical and methodological suggestions. the 11th Nordic Conference of Religious Education (NCRE); 2011-06-06 - 2011-06-09
NTNU Untitled
 
37 Jørgensen, Camilla Stabel.
Importance and potentials of local religious context to pupils’ writing in RE. The European Network for Religious Education in Europe through Contextual Approaches (ENRECA) Conference; 2011-05-12 - 2011-05-16
NTNU Untitled
 
2010
38 Jørgensen, Camilla Stabel.
Eksistensiell kompetanse i elevtekster i RLE ? forslag til definisjon og utprøving gjennom analyse. Tekst og tegn - en konferanse om lesing, skriving og multimodalitet i skole og samfunn; 2010-09-20 - 2010-09-21
NTNU Untitled
 
39 Jørgensen, Camilla Stabel.
Eksistensiell kompetanse i elevtekster i RLE-faget - drøfting av utvalg av tekster til analyse. NAFOL: Utdanning og forskningspolitikk; 2010-09-20 - 2010-09-21
NTNU Untitled
 
40 Jørgensen, Camilla Stabel.
Skriftlige spor etter elevers lesing i religions- og livssynsfaget - en undersøkelse av elevers KRL-notater. I: Faglig lesing i skole og barnehage. Novus Forlag 2010 ISBN 978-82-7099-591-2. s. 141-162
NTNU Untitled
 
41 Jørgensen, Camilla Stabel.
Skriving i religions- og livssynsfaget - en analyse av læreplaner for faget. I: Rammer for skriving. Om skriveutvikling i skole og yrkesliv. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2567-9. s. 229-241
NTNU Untitled
 
42 Jørgensen, Camilla Stabel; Domaas, Ola Erik.
I hvilken grad og på hvilken måte gir skriveoppgavene i religions- og livssynsfaget på mellom- og ungdomstrinnet elevene anledning til å utvikle kritisk literacy?. FoU i praksis. Nordisk konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanninga; 2010-05-10 - 2010-05-11
NTNU Untitled
 
43 Jørgensen, Camilla Stabel; Domaas, Ola Erik.
Kritisk literacy i elevers skriving i RLE. I: Skriving i alle fag - innsyn og utspill. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2686-7. s. 89-111
NTNU Untitled
 
2009
44 Jørgensen, Camilla Stabel.
Moskeen i Kjøpmannsgata. Adresseavisen 2009 s. 39-
NTNU Untitled
 
45 Jørgensen, Camilla Stabel.
Religious education texts written by pupils in grade 8 and 9 - writing competence, subject knowledge and identity. Researching writing in education and organization, with a focus on research design and method; 2009-04-14 - 2009-04-15
NTNU Untitled
 
2008
46 Jørgensen, Camilla Stabel.
Religionsfaglig skrivekompetanse i grunnskolens læreplan og elevtekster fra 8. og 9. trinn. Skriveopplæring i "kunnskapssamfunnet"?; 2008-11-17 - 2008-11-18
NTNU Untitled
 
47 Jørgensen, Camilla Stabel.
Skriving og engasjement. Om oppgavene i de nye lærebøkene i KRL. I: Å skrive i alle fag. Universitetsforlaget 2008 s. 181-190
NTNU Untitled
 
48 Jørgensen, Camilla Stabel.
Skriving på KRL på 4. trinn. FoU i praksis; 2008-04-17 - 2008-04-18
NTNU Untitled
 
2007
49 Jørgensen, Camilla Stabel.
Fortelling som skriftlig sjanger i KRL. Fagdidaktikk mellom skole og lærerutdanning. Første nordiske konferanse; 2007-05-14 - 2007-05-16
NTNU Untitled
 
50 Jørgensen, Camilla Stabel.
Hva skjer i KRL-timene?. FoU i praksis; 2007-04-19 - 2007-04-20
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste