Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-27 av 27

2019
1 ; Schanke, Tuva.
Preparing for and entering school. : NTNU 2019 189 s.
NTNU Untitled
 
2018
2 Schanke, Tuva.
Children’s participation in a school-preparation letter activity. Childhood 2018 ;Volum 26.(1) s. 113-131
NTNU Untitled
 
2014
3 Johansen, Vegard; Schanke, Tuva.
Entrepreneurship projects and pupils' academic performance: A study of Norwegian secondary schools. European Educational Research Journal 2014 ;Volum 13.(2) s. 155-166
HINN Untitled
 
4 Johansen, Vegard; Schanke, Tuva.
Entreprenørskapsprosjekter og elevers skoleprestasjoner. I: Entreprenørskapsutdanning i Norge: Tilnærminger, utbredelse og effekter. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1626-0. s. 147-162
HINN Untitled
 
5 Johansen, Vegard; Schanke, Tuva.
Utbredelse av entreprenørskapstilbud i grunnopplæringen. I: Entreprenørskapsutdanning i Norge: Tilnærminger, utbredelse og effekter. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1626-0. s. 81-102
HINN Untitled
 
2013
6 Johansen, Vegard; Clausen, Tommy Høyvarde; Schanke, Tuva.
Entrepreneurship education and boys`and girls` perceptions of entrepreneurs. International Journal of Entrepreneurship and Small Business (IJESB) 2013 ;Volum 19.(2) s. 127-141
HINN NF Untitled
 
7 Johansen, Vegard; Schanke, Tuva.
Entrepreneurship education in secondary education and training. Scandinavian Journal of Educational Research 2013 ;Volum 57.(4) s. 357-368
HINN Untitled
 
2012
8 Johansen, Vegard; Schanke, Tuva; Clausen, Tommy Høyvarde.
Entrepreneurship education and pupils' attitudes towards entrepreneurs. I: Entrepreneurship - born, made and educated. IntechOpen 2012 ISBN 978-953-51-0210-6. s. 113-126
HINN NF Untitled
 
2011
9 Johansen, Vegard; Schanke, Tuva.
Entreprenørskap i grunnopplæringen: status 2010. Lillehammer: Østlandsforskning 2011 (ISBN 978-82-7356-681-2) 58 s. ØF-rapport(05)
HINN Untitled
 
10 Johansen, Vegard; Schanke, Tuva; Solheim, Liv Johanne.
Absence and alternative learning : The Company Programme and inclusive working life as a means to reduce high school absence. I: Social aspects of illness, disease and sickness absence. Unipub forlag 2011 ISBN 978-82-7477-480-3. s. 243-263
HINN Untitled
 
2009
11 Johansen, Vegard; Schanke, Tuva.
Hvorfor er ungdom borte fra skolen. Romerikes Blad 2009 s. -
HINN Untitled
 
12 Johansen, Vegard; Schanke, Tuva.
Mer trivsel med Ungdomsbedrift – og mindre skolefravær. Sosial trygd 2009 (3) s. 40-43
HINN Untitled
 
13 Johansen, Vegard; Schanke, Tuva.
Risikofaktorer for skolefravær. Gudbrandsdølen Dagningen 2009 s. -
HINN Untitled
 
14 Johansen, Vegard; Schanke, Tuva.
Risikofaktorer for skolefravær. Østlandets Blad 2009 s. -
HINN Untitled
 
15 Johansen, Vegard; Schanke, Tuva.
Risikofaktorer for skolefravær. Hamar arbeiderblad 2009 s. -
HINN Untitled
 
16 Johansen, Vegard; Schanke, Tuva.
Seks av ti unge vil flytte. Gudbrandsdølen Dagningen 2009 s. -
HINN Untitled
 
17 Johansen, Vegard; Schanke, Tuva.
Trivsel og fravær i videregående opplæring. Lillehammer: Østlandsforskning 2009 (ISBN 978-82-7356-651-5) 72 s. ØF-rapport(08)
HINN Untitled
 
18 Johansen, Vegard; Schanke, Tuva.
Utdanning, yrke og bosted. Hamar arbeiderblad 2009 s. -
HINN Untitled
 
19 Johansen, Vegard; Schanke, Tuva; Hauge, Atle Jensen.
Den skal tidlig krøkes: entreprenørskap i skolen. I: Samhandling og innovasjon - aktører, systemer og initiativ i Innlandet. Oplandske Bokforlag 2009 ISBN 978-82-7518-165-5. s. 189-211
HINN Untitled
 
20 Rønning, Rolf; Schanke, Tuva; Johansen, Vegard.
Frivillighetens muligheter i eldreomsorgen. Lillehammer: Østlandsforskning 2009 (ISBN 9788273566553) 91 s. ØF-rapport(11)
HINN Untitled
 
2008
21 Johansen, Vegard; Schanke, Tuva.
Evaluation of pedagogical entrepreneurship: Evaluation of the preparatory work on introducing entrepreneurship in Namibian secondary schools. Lillehammer: Østlandsforskning 2008 (ISBN 978-82-7356-632-4) ØF-rapport(11)
HINN Untitled
 
22 Johansen, Vegard; Schanke, Tuva; Lauritzen, Tonje.
Ungt Entreprenørskap og regional utvikling. Lillehammer: Østlandsforskning 2008 (ISBN 978-82-7356-639-3) 102 s. ØF-rapport(18)
HINN Untitled
 
23 Johansen, Vegard; Schanke, Tuva; Lauritzen, Tonje.
Ungt Entreprenørskap og regional utvikling: Hovedkonklusjoner. Lillehammer: Østlandsforskning 2008 20 s. ØF-notat(17)
HINN Untitled
 
24 Johansen, Vegard; Skålholt, Asgeir; Schanke, Tuva.
Entreprenørskapsopplæring og elevenes læringsutbytte. Lillehammer: Østlandsforskning 2008 (ISBN 978-82-7356-629-4) 152 s. ØF-rapport(08)
HINN Untitled
 
25 Schanke, Tuva; Andersen, Torhild.
Evaluering av 2-årskontakten i barnehagene i Hamar kommune. Lillehammer: Østlandsforskning 2008 (ISBN 978-82-7356-623-2) 48 s. ØF-rapport(02)
HINN Untitled
 
26 Schanke, Tuva; Lauritzen, Tonje; Leirvik, Birgit.
Kvinner i forsvaret: Kunnskapsunderlag med fokus på tre tema; ungdoms valg av utdanning og yrke, det kjønnsdelte arbeidsliv og mangfold i organisasjoner. Lillehammer: Østlandsforskning 2008 45 s. ØF-notat(05)
HINN Untitled
 
27 Schanke, Tuva; Skålholt, Asgeir.
Kunnskapsstatus om skolebygg: En kartlegging av forskning på sammenheng mellom skolebyggs utforming og elevers læringsutbytte. Lillehammer: Østlandsforskning 2008 33 s. ØF-notat(02)
HINN Untitled