Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 109 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Deshpande, Paritosh; Skaar, Christofer; Brattebø, Helge; Fet, Annik Magerholm.
Multi-criteria decision analysis (MCDA) method for assessing the sustainability of end-of-life alternatives for waste plastics: A case study of Norway. Science of the Total Environment 2020 ;Volum 719.(C)
NTNU SINTEF Untitled
 
2 Skaar, Christofer.
Byggenæringen kan kutte 50.000 tonn CO₂ og samtidig spare penger. tu.no [Internett] 2020-05-05
SINTEF Untitled
 
2019
3 Hognes, Erik Skontorp; Skaar, Christofer.
Is the aquaculture industry a significant source of marine pollution? A material flow analysis of the Norwegian aquaculture industry. The 9th International Conference on Life Cycle Management (LCM2019); 2019-09-01 - 2019-09-04
SINTEF OCEAN Untitled
 
4 Skaar, Christofer.
CO2 emissions and buildings. Guest lecture for ZEN PhD course; 2019-02-26
SINTEF Untitled
 
5 Skaar, Christofer.
Grønn anleggssektor - Perspektiv fra Teknisk komité. Grønn anleggssektor - Nettverksseminar om EPD 11. februar 2019; 2019-02-11
SINTEF Untitled
 
6 Skaar, Christofer.
Innledning til bærekraft i et ZEN-perspektiv. Workshop byggehøyder og bærekraftige bygg, Campus Gløshaugen; 2019-05-28
SINTEF Untitled
 
7 Skaar, Christofer.
Status og utfordringer - NTNU Campus Gløshaugen. ZEN-seminar om pilotprosjekter; 2019-05-20
SINTEF Untitled
 
8 Skaar, Christofer.
The role of Environmental Product Declarations (EPD) in the design process ZEB+ buildings. 1st Nordic Conference on Zero Emission and Plus Energy Buildings; 2019-11-06 - 2019-11-07
SINTEF Untitled
 
9 Skaar, Christofer.
Utfordringer ved sammenligning av klimafotavtrykk for bygninger. Norsk Bygningsfysikkdag 2019; 2019-11-27
SINTEF Untitled
 
10 Skaar, Christofer.
ZEN: Zero Emission Neighbourhoods. Karbonklassifisering for bæresystemer i bygg; 2019-06-05
SINTEF Untitled
 
11 Skaar, Christofer; Bergsdal, Håvard; Lausselet, Carine; Resch, Eirik; Brattebø, Helge.
User-oriented LCA database for inventory of ZEN projects. SINTEF akademisk forlag 2019 49 s. ZEN Memo(17)
SINTEF NTNU Untitled
 
12 Skaar, Christofer; Bergsdal, Håvard; Lien, Anne Gunnarshaug.
Simplified LCA tool for ambitious upgrading of wooden dwellings. The 9th International Conference on Life Cycle Management (LCM2019); 2019-09-01 - 2019-09-04
SINTEF Untitled
 
13 Skaar, Christofer; Bergsdal, Håvard; Skjeggerud, Kjell; Holmsen, Sven Egil.
ZEN-case: Norcem / Moelven. ZEN partnerseminar; 2019-10-16 - 2019-10-16
SINTEF NTNU Untitled
 
14 Skaar, Christofer; Gaarder, Jørn Emil; Sletnes, Malin.
A parametric study of the energy performance and carbon footprint of super-insulation in terrace constructions. 1st Nordic Conference on Zero Emission and Plus Energy Buildings; 2019-11-06 - 2019-11-07
SINTEF Untitled
 
15 Skaar, Christofer; Gaarder, Jørn Emil; Sletnes, Malin.
A parametric study of the energy performance and carbon footprint of super-insulation in terrace constructions. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) 2019 ;Volum 352.(1) s. 1-9
SINTEF Untitled
 
16 Skaar, Christofer; Solli, Christian; Vevatne, Jonas.
Designing a ZEN Campus: An exploration of ambition levels and system boundaries. 1st Nordic Conference on Zero Emission and Plus Energy Buildings; 2019-11-06 - 2019-11-07
NTNU SINTEF Untitled
 
17 Skaar, Christofer; Solli, Christian; Vevatne, Jonas.
Designing a ZEN Campus: An exploration of ambition levels and system boundaries. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) 2019 ;Volum 352.
NTNU SINTEF Untitled
 
18 Woods, Ruth; Andresen, Inger; Skaar, Christofer; Berker, Thomas.
Utvikling av pilotprosjekt i Steinkjer kommune: Historier om «det gamle NRK bygget på Lø» og evaluering av prosessen. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1627-8) 32 s. ZEN Report(16)
NTNU SINTEF Untitled
 
2018
19 Fufa, Selamawit Mamo; Skaar, Christofer; Gradeci, Klodian; Labonnote, Nathalie.
Assessment of greenhouse gas emissions of ventilated timber wall constructions based on parametric LCA. Journal of Cleaner Production 2018 ;Volum 197. s. 34-46
SINTEF Untitled
 
20 Nesje, Arne Jan; Skaar, Christofer.
Bærekraftige konstruksjoner med keramiske fliser. Livsløpsvurderinger og miljødokumentasjon. Veiledningshefte 3. Trondheim: Norsk byggkeramikkforening 2018 40 s. Veiledningshefte (Norsk byggkeramikkforening, NBKF)(3)
SINTEF Untitled
 
21 Skaar, Christofer.
Ambisjon når blokka skal oppgraderes? Sett høye mål!. ITB aktuelt [Internett] 2018-10-24
SINTEF Untitled
 
22 Skaar, Christofer.
Bærekraft og klimautfordringer. Miljøvennlige betongkonstruksjoner - planlegging, prosjektering og utførelse; 2018-01-09
SINTEF Untitled
 
23 Skaar, Christofer.
Samarbeider om fornyelse av boligblokker. Blikkenslageren [Avis] 2018-01-26
SINTEF Untitled
 
24 Skaar, Christofer.
Sett høye mål når blokka oppgraderes. Bygg.no [Internett] 2018-10-23
SINTEF Untitled
 
25 Skaar, Christofer.
Sett høye mål når blokka oppgraderes. NTB info [Internett] 2018-10-23
SINTEF Untitled
 
26 Skaar, Christofer.
Standarder og miljøklassifiseringssystemer. Miljøvennlige betongkonstruksjoner - planlegging, prosjektering og utførelse; 2018-01-09
SINTEF Untitled
 
27 Skaar, Christofer; Elvebakk, Kristin; Skeie, Kristian.
Klimafotspor fra byggematerialer ved ambisiøs oppgradering av boligblokker. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-536-1573-8) 36 s. SINTEF Notat(27)
SINTEF Untitled
 
28 Skaar, Christofer; Labonnote, Nathalie; Gradeci, Klodian.
From Zero Emission Buildings (ZEB) to Zero Emission Neighbourhoods (ZEN): A Mapping Review of Algorithm-Based LCA. Sustainability 2018 ;Volum 10.(7) s. 1-19
SINTEF Untitled
 
29 Skaar, Christofer; Lien, Anne Gunnarshaug.
OPPTRE (2018-2021) Energy upgrading of wooden dwellings to near zero energy level. Circular Economy Conference; 2018-05-30 - 2018-05-31
SINTEF Untitled
 
30 Skeie, Kristian; Lien, Anne Gunnarshaug; Skaar, Christofer; Olsen, Erland; Skippervik, Runar; Iversen, Bård Ivar; Westermann, Per-Kristian.
Rehabilitering av borettslag til nesten nullenerginivå. En mulighetsstudie for Boligbyggelaget TOBB. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-536-1573-8) 56 s. SINTEF Notat(26)
SINTEF Untitled
 
31 Wrålsen, Benedikte; O'Born, Reyn Joseph; Skaar, Christofer.
Life cycle assessment of an ambitious renovation of a Norwegian apartment building to nZEB standard. Energy and Buildings 2018 ;Volum 177. s. 197-206
NTNU SINTEF UIA Untitled
 
2017
32 Fufa, Selamawit Mamo; Skaar, Christofer; Gradeci, Klodian; Labonnote, Nathalie; Time, Berit; Kohler, Jochen.
Parametric LCA of a ventilated timber wall construction in tall timber buildings. XIV DBMC - 14th International Conference on Durability of Building Materials and Components; 2017-05-29 - 2017-05-31
NTNU SINTEF Untitled
 
33 Fufa, Selamawit Mamo; Skaar, Christofer; Gradeci, Klodian; Labonnote, Nathalie; Time, Berit; Kohler, Jochen.
Parametric LCA of a ventilated timber wall construction in tall timber buildings. I: XIV DBMC - 14th International Conference on Durability of Building Materials and Components. Rilem publications 2017 ISBN 978-2-35158-159-9. s. 367-368
NTNU SINTEF Untitled
 
34 Hognes, Erik Skontorp; Skaar, Christofer.
Avfallshåndtering fra sjøbasert havbruk. Trondheim: SINTEF Ocean 2017 32 s.
OCEAN SINTEF Untitled
 
35 Labonnote, Nathalie; Skaar, Christofer; Rüther, Petra.
The potential of decision support systems for more sustainable and intelligent constructions: a short overview. Procedia Manufacturing 2017 ;Volum 12. s. 33-41
SINTEF Untitled
 
36 Moum, Anita; Skaar, Christofer; Midthun, Kjetil Trovik.
Sirkulær økonomi i morgendagens byggenæring. Oslo: SINTEF Byggforsk 2017 (ISBN 978-82-14-06705-7) 33 s.
SINTEF Untitled
 
37 Skaar, Christofer.
Betong i et klimaperspektiv. Norsk betongdag og SINTEF-NTNU Betonginformasjonsdag 2017; 2017-10-18 - 2017-10-20
SINTEF Untitled
 
38 Skaar, Christofer.
Hvorfor utslippsfrie byggeplasser?. Dialogkonferanse om fossilfri/utslippsfri byggeplass; 2017-12-05
SINTEF Untitled
 
39 Skaar, Christofer.
Klimagassutslipp fra byggematerialer. Workshop 1: Rehabilitering av TOBB-borettslag til nZEB-område; 2017-05-09 - 2017-05-09
SINTEF Untitled
 
40 Skaar, Christofer.
Miljømål for bygg. Nettverk for bærekraftige bygg; 2017-11-02 - 2017-11-02
SINTEF Untitled
 
41 Skaar, Christofer.
Paneldebatt: Byggeprosessen i et sirkulært perspektiv. Bygg Reis Deg 2017; 2017-10-19 - 2017-10-19
NTNU SINTEF Untitled
 
42 Skaar, Christofer.
Verification of Environmental Product Declarations. Workshop for verifiers; 2017-09-27 - 2017-09-27
NTNU SINTEF Untitled
 
43 Skaar, Christofer; Elvebakk, Kristin; Skeie, Kristian.
Klimafotspor fra byggematerialer ved ambisiøs oppgradering av boligblokker. Trondheim: SINTEF Byggforsk 2017 (ISBN 978-82-14-06728-6) 36 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
44 Skaar, Christofer; Labonnote, Nathalie.
Hva er parametrisk LCA?. ZEN Workshop WP3; 2017-06-13
NTNU SINTEF Untitled
 
45 Skaar, Christofer; Solem, Bård; Rüther, Petra.
Composite floors in urban buildings: Options for a low carbon building design. Forum Wood Building Nordic 2017; 2017-09-27 - 2017-09-29
NTNU SINTEF Untitled
 
46 Skaar, Christofer; Solem, Bård; Rüther, Petra.
Composite floors in urban buildings: Options for a low carbon building design. I: Forum Wood Building / Nordic Trondheim 17. Trondheim: Faculty of Architecture and Design 2017 ISBN 978-82-7551-2060-. s. 85-101
SINTEF Untitled
 
47 Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Skaar, Christofer.
Klimagassutslipp fra byggematerialer. Kurs; 2017-01-18
NTNU SINTEF Untitled
 
48 Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Skaar, Christofer.
Klimagassutslipp fra byggematerialer. Kurs; 2017-06-14 - 2017-06-14
NTNU SINTEF Untitled
 
49 Wyckmans, Annemie; Krogstie, John; Ahlers, Dirk; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Brattebø, Helge; Fufa, Selamawit Mamo; Skaar, Christofer; Lausselet, Carine; Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Baer, Daniela; Nielsen, Brita Fladvad; Uusinoka, Taru; røkseth, lillian.
Status i ZEN-arbeidspakke 1. ZEN-partnermøte; 2017-11-21 - 2017-11-22
NTNU SINTEF Untitled
 
50 Wyckmans, Annemie; Krogstie, John; Ahlers, Dirk; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fufa, Selamawit Mamo; Brattebø, Helge; Skaar, Christofer; Lausselet, Carine; Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Baer, Daniela; Nielsen, Brita Fladvad; Uusinoka, Taru; røkseth, lillian.
ZEN WP1 Arbeidsplan 2018-2019. ZEN-partnermøte; 2017-11-21 - 2017-11-22
NTNU SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste