Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 97 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Skaar, Christofer.
CO2 emissions and buildings. Guest lecture for ZEN PhD course; 2019-02-26
SINTEF Untitled
 
2 Skaar, Christofer.
Grønn anleggssektor - Perspektiv fra Teknisk komité. Grønn anleggssektor - Nettverksseminar om EPD 11. februar 2019; 2019-02-11
SINTEF Untitled
 
3 Skaar, Christofer.
Innledning til bærekraft i et ZEN-perspektiv. Workshop byggehøyder og bærekraftige bygg, Campus Gløshaugen; 2019-05-28
SINTEF Untitled
 
4 Skaar, Christofer.
Status og utfordringer - NTNU Campus Gløshaugen. ZEN-seminar om pilotprosjekter; 2019-05-20
SINTEF Untitled
 
5 Skaar, Christofer.
ZEN: Zero Emission Neighbourhoods. Karbonklassifisering for bæresystemer i bygg; 2019-06-05
SINTEF Untitled
 
6 Woods, Ruth; Andresen, Inger; Skaar, Christofer; Berker, Thomas.
Utvikling av pilotprosjekt i Steinkjer kommune: Historier om «det gamle NRK bygget på Lø» og evaluering av prosessen. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1627-8) 32 s. ZEN Report(16)
NTNU SINTEF Untitled
 
2018
7 Fufa, Selamawit Mamo; Skaar, Christofer; Gradeci, Klodian; Labonnote, Nathalie.
Assessment of greenhouse gas emissions of ventilated timber wall constructions based on parametric LCA. Journal of Cleaner Production 2018 ;Volum 197. s. 34-46
SINTEF Untitled
 
8 Nesje, Arne Jan; Skaar, Christofer.
Bærekraftige konstruksjoner med keramiske fliser. Livsløpsvurderinger og miljødokumentasjon. Veiledningshefte 3. Trondheim: Norsk byggkeramikkforening 2018 40 s. Veiledningshefte (Norsk byggkeramikkforening, NBKF)(3)
SINTEF Untitled
 
9 Skaar, Christofer.
Ambisjon når blokka skal oppgraderes? Sett høye mål!. ITB aktuelt [Internett] 2018-10-24
SINTEF Untitled
 
10 Skaar, Christofer.
Bærekraft og klimautfordringer. Miljøvennlige betongkonstruksjoner - planlegging, prosjektering og utførelse; 2018-01-09
SINTEF Untitled
 
11 Skaar, Christofer.
Samarbeider om fornyelse av boligblokker. Blikkenslageren [Avis] 2018-01-26
SINTEF Untitled
 
12 Skaar, Christofer.
Sett høye mål når blokka oppgraderes. Bygg.no [Internett] 2018-10-23
SINTEF Untitled
 
13 Skaar, Christofer.
Sett høye mål når blokka oppgraderes. NTB info [Internett] 2018-10-23
SINTEF Untitled
 
14 Skaar, Christofer.
Standarder og miljøklassifiseringssystemer. Miljøvennlige betongkonstruksjoner - planlegging, prosjektering og utførelse; 2018-01-09
SINTEF Untitled
 
15 Skaar, Christofer; Elvebakk, Kristin; Skeie, Kristian.
Klimafotspor fra byggematerialer ved ambisiøs oppgradering av boligblokker. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-536-1573-8) 36 s. SINTEF Notat(27)
SINTEF Untitled
 
16 Skaar, Christofer; Labonnote, Nathalie; Gradeci, Klodian.
From Zero Emission Buildings (ZEB) to Zero Emission Neighbourhoods (ZEN): A Mapping Review of Algorithm-Based LCA. Sustainability 2018 ;Volum 10.(7) s. 1-19
SINTEF Untitled
 
17 Skaar, Christofer; Lien, Anne Gunnarshaug.
OPPTRE (2018-2021) Energy upgrading of wooden dwellings to near zero energy level. Circular Economy Conference; 2018-05-30 - 2018-05-31
SINTEF Untitled
 
18 Skeie, Kristian; Lien, Anne Gunnarshaug; Skaar, Christofer; Olsen, Erland; Skippervik, Runar; Iversen, Bård Ivar; Westermann, Per-Kristian.
Rehabilitering av borettslag til nesten nullenerginivå. En mulighetsstudie for Boligbyggelaget TOBB. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-536-1573-8) 56 s. SINTEF Notat(26)
SINTEF Untitled
 
19 Wrålsen, Benedikte; O'Born, Reyn Joseph; Skaar, Christofer.
Life cycle assessment of an ambitious renovation of a Norwegian apartment building to nZEB standard. Energy and Buildings 2018 ;Volum 177. s. 197-206
NTNU SINTEF UIA Untitled
 
2017
20 Fufa, Selamawit Mamo; Skaar, Christofer; Gradeci, Klodian; Labonnote, Nathalie; Time, Berit; Kohler, Jochen.
Parametric LCA of a ventilated timber wall construction in tall timber buildings. XIV DBMC - 14th International Conference on Durability of Building Materials and Components; 2017-05-29 - 2017-05-31
NTNU SINTEF Untitled
 
21 Fufa, Selamawit Mamo; Skaar, Christofer; Gradeci, Klodian; Labonnote, Nathalie; Time, Berit; Kohler, Jochen.
Parametric LCA of a ventilated timber wall construction in tall timber buildings. I: XIV DBMC - 14th International Conference on Durability of Building Materials and Components. Rilem publications 2017 ISBN 978-2-35158-159-9. s. 367-368
NTNU SINTEF Untitled
 
22 Hognes, Erik Skontorp; Skaar, Christofer.
Avfallshåndtering fra sjøbasert havbruk. Trondheim: SINTEF Ocean 2017 32 s.
OCEAN SINTEF Untitled
 
23 Labonnote, Nathalie; Skaar, Christofer; Rüther, Petra.
The potential of decision support systems for more sustainable and intelligent constructions: a short overview. Procedia Manufacturing 2017 ;Volum 12. s. 33-41
SINTEF Untitled
 
24 Moum, Anita; Skaar, Christofer; Midthun, Kjetil Trovik.
Sirkulær økonomi i morgendagens byggenæring. Oslo: SINTEF Byggforsk 2017 (ISBN 978-82-14-06705-7) 33 s.
SINTEF Untitled
 
25 Skaar, Christofer.
Betong i et klimaperspektiv. Norsk betongdag og SINTEF-NTNU Betonginformasjonsdag 2017; 2017-10-18 - 2017-10-20
SINTEF Untitled
 
26 Skaar, Christofer.
Hvorfor utslippsfrie byggeplasser?. Dialogkonferanse om fossilfri/utslippsfri byggeplass; 2017-12-05
SINTEF Untitled
 
27 Skaar, Christofer.
Klimagassutslipp fra byggematerialer. Workshop 1: Rehabilitering av TOBB-borettslag til nZEB-område; 2017-05-09 - 2017-05-09
SINTEF Untitled
 
28 Skaar, Christofer.
Miljømål for bygg. Nettverk for bærekraftige bygg; 2017-11-02 - 2017-11-02
SINTEF Untitled
 
29 Skaar, Christofer.
Paneldebatt: Byggeprosessen i et sirkulært perspektiv. Bygg Reis Deg 2017; 2017-10-19 - 2017-10-19
NTNU SINTEF Untitled
 
30 Skaar, Christofer.
Verification of Environmental Product Declarations. Workshop for verifiers; 2017-09-27 - 2017-09-27
NTNU SINTEF Untitled
 
31 Skaar, Christofer; Elvebakk, Kristin; Skeie, Kristian.
Klimafotspor fra byggematerialer ved ambisiøs oppgradering av boligblokker. Trondheim: SINTEF Byggforsk 2017 (ISBN 978-82-14-06728-6) 36 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
32 Skaar, Christofer; Labonnote, Nathalie.
Hva er parametrisk LCA?. ZEN Workshop WP3; 2017-06-13
NTNU SINTEF Untitled
 
33 Skaar, Christofer; Solem, Bård; Rüther, Petra.
Composite floors in urban buildings: Options for a low carbon building design. Forum Wood Building Nordic 2017; 2017-09-27 - 2017-09-29
NTNU SINTEF Untitled
 
34 Skaar, Christofer; Solem, Bård; Rüther, Petra.
Composite floors in urban buildings: Options for a low carbon building design. I: Forum Wood Building / Nordic Trondheim 17. Trondheim: Faculty of Architecture and Design 2017 ISBN 978-82-7551-2060-. s. 85-101
SINTEF Untitled
 
35 Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Skaar, Christofer.
Klimagassutslipp fra byggematerialer. Kurs; 2017-01-18
NTNU SINTEF Untitled
 
36 Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Skaar, Christofer.
Klimagassutslipp fra byggematerialer. Kurs; 2017-06-14 - 2017-06-14
NTNU SINTEF Untitled
 
37 Wyckmans, Annemie; Krogstie, John; Ahlers, Dirk; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Brattebø, Helge; Fufa, Selamawit Mamo; Skaar, Christofer; Lausselet, Carine; Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Baer, Daniela; Nielsen, Brita Fladvad; Uusinoka, Taru; røkseth, lillian.
Status i ZEN-arbeidspakke 1. ZEN-partnermøte; 2017-11-21 - 2017-11-22
NTNU SINTEF Untitled
 
38 Wyckmans, Annemie; Krogstie, John; Ahlers, Dirk; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fufa, Selamawit Mamo; Brattebø, Helge; Skaar, Christofer; Lausselet, Carine; Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Baer, Daniela; Nielsen, Brita Fladvad; Uusinoka, Taru; røkseth, lillian.
ZEN WP1 Arbeidsplan 2018-2019. ZEN-partnermøte; 2017-11-21 - 2017-11-22
NTNU SINTEF Untitled
 
2016
39 ; Wrålsen, Benedikte.
Life Cycle Assessment of an Ambitious Upgrading of an Apartment Building - An Environmental Approach on Upgrading Projects. Trondheim: NTNU 2016 108 s.
NTNU UIA Untitled
 
40 Skaar, Christofer.
Nullutslippsbygg, livssyklusanalyse og reduksjon av klimagassutslipp gjennom materialproduksjon og materialvalg. Sirkulær økonomi-konferansen 2016: Sirkulære og innovative innkjøp; 2016-09-13 - 2016-09-13
NTNU SINTEF Untitled
 
41 Skaar, Christofer; Bergem, Morten; Jakobsen, Pål Drevland.
Environmental impact - TBM versus D&B. Tekna TBM applications II; 2016-06-06 - 2016-06-07
NTNU SINTEF Untitled
 
42 Skaar, Christofer; Nordby, Anne Sigrid.
Business models for sustainable reuse and recycling: the case of the Norwegian construction sector. SMART Conference: Life-Cycle Based Management and Reporting for Sustainable Business; 2016-11-29 - 2016-11-30
NTNU SINTEF Untitled
 
43 Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Skaar, Christofer.
Klimagassutslipp fra byggematerialer. Kurs; 2016-09-21 - 2016-09-21
NTNU SINTEF Untitled
 
2015
44 Larsen, Hogne Nersund; Skaar, Christofer; Solli, Christian; Rasmussen, Grete.
Developing a Carbon Footprint inventory for a regional network of municipalities. Life Cycle Management Conference 2015 (LCM2015); 2015-08-30 - 2015-09-02
Untitled
 
45 Pettersen, Johan Berg; Bergsdal, Håvard; Bjørnbet, Marit Moe; Silva, Eduardo João; Estrela, Marco António; Chaves, Paulo Alexandre; Skaar, Christofer.
Ecodesign for Space and Aerospace: What happens when we make ecodesign relevant for demanding applications?. Challenges in European Aerospace (5th CEAS Air & Space Conference); 2015-11-07 - 2015-11-11
NTNU Untitled
 
46 Skaar, Christofer; Solli, Christian; Jorge, Raquel Santos.
Project evaluation using LCA and EEIOA: A case study of Enova supported projects. Life Cycle Management Conference 2015 (LCM2015); 2015-08-30 - 2015-09-02
NTNU Untitled
 
47 Solli, Christian; Nordby, Anne Sigrid; Fuglseth, Mie Sparby; Dahlstrøm, Oddbjørn; Skaar, Christofer.
Environmental impact considerations of building materials under different methodological approaches. Life Cycle Management Conference 2015 (LCM2015); 2015-08-30 - 2015-09-02
Untitled
 
48 Svanes, Erik; Aspen, Dina Margrethe; Skaar, Christofer.
Facilitating the use of EPDs as a sustainability tool in the construction sector. Life Cycle Management Conference 2015 (LCM2015); 2015-08-30 - 2015-09-02
NTNU ØSTFOLDFOR Untitled
 
2014
49 Larsen, Hogne Nersund; Skaar, Christofer; Ness, Christen.
The Carbon Footprint of Municipalities in Oppland. I: Proceedings of the 20th Annual International Sustainable Development Research Conference (ISDRC 2014). Trondheim: Norwegian University of Science and Technology, Department of Product Design 2014 ISBN 978-82-91917-34-4. s. 391-398
Untitled
 
50 Larsen, Hogne Nersund; Skaar, Christofer; Solli, Christian; Pettersen, Johan; Loveland, Simon.
Green Procurement as a Means Towards Resilient Public Organizations. I: Proceedings of the 20th Annual International Sustainable Development Research Conference (ISDRC 2014). Trondheim: Norwegian University of Science and Technology, Department of Product Design 2014 ISBN 978-82-91917-34-4. s. 655-663
Untitled
 
    Vis neste liste