Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 131 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Anvik, Cecilie Høj; Breimo, Janne Paulsen.
Ungdomshjernen er ikke alene. trønderdebatt.no 2020
NORD Untitled
 
2 Anvik, Cecilie Høj; Moen, Hilde Berit; Breimo, Janne Paulsen.
Velferdstjenestenes vilkår - nasjonal politikk og lokale erfaringer. I: Velferdstjenestenes vilkår. Nasjonal politikk og lokale erfaringer. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215034713. s. 13-25
NORD Untitled
 
3 Anvik, Cecilie Høj; Sandvin, Johans Tveit; Breimo, Janne Paulsen; Henriksen, Øystein.
Velferdstjenestenes vilkår. Nasjonal politikk og lokale erfaringer. Universitetsforlaget 2020 (ISBN 9788215034713) 277 s.
NORD Untitled
 
4 Anvik, Cecilie Høj; Vedeler, Janikke Solstad; Wegener, Charlotte; Slettebø, Åshild; Ødegård, Atle.
Practice-based learning and innovation in nursing homes. Journal of Workplace Learning 2020 ;Volum 32.(2) s. 122-134
NORD HIM NF UIA UIS Untitled
 
2019
5 Antonsen, Karin Marie; Waldahl, Ragnhild Holmen; Anvik, Cecilie Høj.
Welfare service navigators - creating spaces for innovative collaboration?. PUBSIC conference 2019; 2019-01-23 - 2019-01-25
NF NORD Untitled
 
6 Anvik, Cecilie Høj.
«Dagens ungdom, og sånt…». Fagseminar; 2019-02-15 - 2019-02-15
NORD Untitled
 
7 Anvik, Cecilie Høj.
«Elever som sliter med psykososiale utfordringer; Hva handler det om, egentlig?». Fagdag ansatte i videregående skole; 2019-04-23 - 2019-04-23
NORD Untitled
 
8 Anvik, Cecilie Høj.
Kunnskapsstatus om koordinering og samhandling rundt personer med sammensatte behov. Forskningsfrokost: Hva vet vi om koordinering av tjenester til personer med sammensatte behov?; 2019-11-12 - 2019-11-12
NORD Untitled
 
9 Anvik, Cecilie Høj.
«Sårbare unge i sårbare overganger». Fagseminar; 2019-10-17 - 2019-10-17
NORD Untitled
 
10 Anvik, Cecilie Høj.
Unge, psykisk helse, sårbare overganger. Fagseminar; 2019-05-08 - 2019-05-08
NORD Untitled
 
11 Anvik, Cecilie Høj; Bjerkås, Silje; Brodtkorb, Kari; Dubland, Tove Olaug Åsemoen; Fredriksen, Marit; Hagh, Renate; Johnsen, Ragnhild; Kommedahl, Elsa Fagervik; Kristensen, Thea M.; Kulla, Gunilla; Lovring, Iben; Neverdal, Kari Tjemsland; Røli, Kjell Harald; Skaar, Ragnhild; Stenholt, Britta; Undheim, Marie; Vedeler, Janikke Solstad; Waldahl, Ragnhild Holmen; Wegener, Charlotte; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle.
Hva er et godt sykehjem? : en samling av tekster fra livet i og omkring sykehjem : formidling fra prosjektet Sosial innovasjon i sykehjem. : SIS : Sosial innovasjon i sykehjem 2019 52 s.
NORD HIM NF UIA UIS Untitled
 
12 Anvik, Cecilie Høj; Bliksvær, Trond; Breimo, Janne Paulsen; Lo, Christian; Olesen, Esben Søndergaard Bruun; Sandvin, Johans Tveit.
Forskning om koordinerte tjenester til personer med sammensatte behov. Kunnskapsnotat. : Norges forskningsråd 2019 32 s.
NORD Untitled
 
13 Breimo, Janne Paulsen; Lo, Christian; Anvik, Cecilie Høj; Sandvin, Johans Tveit.
Mål og mening med samarbeid - en analyse av barnevernets formaliserte samarbeidsnettverk. Fontene forskning 2019 ;Volum 12.(2) s. 4-17
NORD NF Untitled
 
14 Breimo, Janne Paulsen; Sandvin, Johans Tveit; Anvik, Cecilie Høj; Lo, Christian.
Formaliserte samarbeidsnettverk rundt barn og unge i sårbare livssituasjoner. Praksis og erfaring fra Nordland fylke.. : Nord universitet 2019 39 s.
NORD Untitled
 
15 Olsen, Terje; Breimo, Janne Paulsen; Anvik, Cecilie Høj.
– De kan ha hull i CV-en for min del… Unge, psykiske helseproblemer og inkludering i arbeidslivet.. Bodø: Nordlandsforskning 2019 78 s.
NORD FAFO Untitled
 
16 Vedeler, Janikke S.; Anvik, Cecilie Høj.
“Workplace learning and innovation - An examination of collaboration between managers and employees in Danish and Norwegian nursing homes”. PUBSIC; 2019-01-23 - 2019-01-25
NF NORD Untitled
 
17 Vedeler, Janikke Solstad; Anvik, Cecilie Høj.
Flexibility and visibility. An examination of the narratives of Norwegian people with disabilities about working part-time. Alter - European Journal of Disability Research 2019 ;Volum 14.(1) s. 1-12
NORD OSLOMET Untitled
 
2018
18 Anvik, Cecilie Høj.
«Når begynner frafallet? Når barn og unge faller utenfor».. Konferanse for ledere i norske kommuner; 2018-05-29 - 2018-05-29
NORD Untitled
 
19 Anvik, Cecilie Høj.
«Perspektiv Nordland – Sårbare barn og unge».. fagsamling om oppvekst,; 2018-10-27 - 2018-10-27
NORD Untitled
 
20 Anvik, Cecilie Høj.
«Tverrprofesjonelt samarbeid i skolen rundt barn og unge i sårbare livssituasjoner.». Framtidsrettet læringsmiljø, samarbeid Nord, Åbo, Umeå og Helsiniks universiteter; 2018-10-23 - 2018-10-24
NORD Untitled
 
21 Anvik, Cecilie Høj.
«Ung og utenfor - Ungdom i sårbare overganger.». Innspillkonferanse; 2018-05-23 - 2018-05-23
NORD Untitled
 
22 Anvik, Cecilie Høj.
«Unge i sårbare overganger.». Faglig bidrag; 2018-03-06 - 2018-03-06
NORD Untitled
 
23 Anvik, Cecilie Høj; Olsen, Terje; Lie, Malene Paulsen; Breimo, Janne Paulsen.
Er inkluderende arbeidsliv avhengig av IA-sjeler?. Forskningskonferanse; 2018-06-04 - 2018-06-05
NORD NF Untitled
 
24 Anvik, Cecilie Høj; Vedeler, Janikke Solstad.
«Sosial innovasjon i sykehjem»,. Fagseminar Socialt företagende och social innovation; 2018-04-27 - 2018-04-27
NORD OSLOMET Untitled
 
25 Anvik, Cecilie Høj; Vedeler, Janikke Solstad; Wegener, Charlotte; Slettebø, Åshild; Ødegård, Atle.
Levende og lærende sykehjem : en utforsking av forutsetninger for sosial innovasjon i danske og norske sykehjem. NEON-konferansen 2018; 2018-11-20 - 2018-11-22
NORD HIM OSLOMET UIA Untitled
 
26 Anvik, Cecilie Høj; Waldahl, Ragnhild Holmen.
Sustainable collaboration to support vulnerable youth: Mental health support teams in upper secondary school. Social Inclusion 2018 ;Volum 6.(3) s. 282-288
NF Untitled
 
27 Larsen, Torill Marie Bogsnes; Urke, Helga Bjørnøy; Holsen, Ingrid; Anvik, Cecilie Høj; Olsen, Terje; Waldahl, Ragnhild Holmen; Antonsen, Karin Marie; Johnson, Ragnhild; Tobro, Marte; Brastad, Bjørn; Hansen, Tor Borgar.
COMPLETE - a school-based intervention project to increase completion of upper secondary school in Norway: study protocol for a cluster randomized controlled trial.. BMC Public Health 2018 ;Volum 18:340. s. 1-12
NF UiB Untitled
 
28 Vedeler, Janikke S.; Anvik, Cecilie Høj.
«Å lete etter gull i egne rekker»– Utforsking av samarbeid mellom ledere og medarbeidere i danske og norske sykehjem. NEON-konferansen; 2018-11-20 - 2018-11-22
NORD NF Untitled
 
29 Waldahl, Ragnhild Holmen; Anvik, Cecilie Høj.
Boundary practices and brokers around youth with complex needs from the welfare services. IRSPM; 2018-04-11 - 2018-04-13
NF NORD Untitled
 
30 Waldahl, Ragnhild Holmen; Larsen, Torill Marie Bogsnes; Anvik, Cecilie Høj.
Balansekunst - Hvordan håndtere ulike idealer i samarbeidsdrevne randomiserte kontrollerte innovasjonsstudier. Neon 2018; 2018-11-21 - 2018-11-22
NF NORD UiB Untitled
 
2017
31 Anvik, Cecilie.
"Hvordan takler man utenforskapet". Nrk Nordland Nordland i dag [Radio] 2017-09-15
NF Untitled
 
32 Anvik, Cecilie.
Samarbeid på tvers av forskning, policy og praksis Erfaring fra forskning om sårbare grupper i velferdsstaten. Kick Off Horizon 2020 Nord universitet; 2017-12-04 - 2017-12-04
NF Untitled
 
33 Anvik, Cecilie.
Skulker eller sliter de?. I: Pedagogikk, trender og politikk i klasserommet. Empiriske og teoretiske studier av pedagogisk praksis. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-49388-9. s. 175-195
NF Untitled
 
34 Anvik, Cecilie.
Ungdom, utdanning og risiko. Sammen@ungdommen Fagkonferanse; 2017-09-25 - 2017-09-26
NF Untitled
 
35 Anvik, Cecilie.
Utenforskap. Nettverkssamling rådgivere videregående skole Nordland; 2017-10-25 - 2017-10-25
NF Untitled
 
36 Anvik, Cecilie Høj; Waldahl, Ragnhild Holmen.
Fra idé til aktiv hverdag? - En studie av implementeringen av innovasjon i sykehjem i Meløy. : Nordlandsforskning 2017
UiB Untitled
 
37 Anvik, Cecilie; Waldahl, Ragnhild Holmen.
Excluded Youth in Iceland, the Faroe Islands and Norway. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research 2017 ;Volum 2.(01) s. 17-29
NF Untitled
 
38 Anvik, Cecilie; Waldahl, Ragnhild Holmen.
Når noen må ta regien - Om unge i sårbare livssituasjoner på Island, Færøyene og i Norge. Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete och utbildning; 2017-01-20 - 2017-01-20
NF Untitled
 
39 Larsen, Torill Marie Bogsnes; Anvik, Cecilie Høj; Tobro, Marte; Waldahl, Ragnhild Holmen; Olsen, Terje; Antonsen, Karin Marie; Urke, Helga Bjørnøy; Holsen, Ingrid; Brastad, Bjørn; Hansen, Tor Borgar.
Delrapport fra Complete-prosjektet. Bergen: Hemil 2017 154 s. HEMIL-rapport(-)
NF UiB Untitled
 
40 Olsen, Terje; Gustavsen, Annelin; Anvik, Cecilie.
Vær i skole - Lavterskeltilbud med spesialistkompetanse. Bodø: Nordlandsforskning 2017 ;Volum 2017.31 s. NF-notat(1001)
NF Untitled
 
41 Vedeler, Janikke Solstad; Willumsen, Elisabeth; Anvik, Cecilie.
Det gode sykehjem - betydninger av innovasjon. Det gode sykehjem – betydninger av innovasjon; 2017-11-21 - 2017-11-21
HIM UiB NORD Untitled
 
42 Waldahl, Ragnhild Holmen; Anvik, Cecilie.
Between welfare policy and the everyday life of youth in the Nordic countries - Boundary practices around a wicked problem. (Un)making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities. ESA 13th Conference of the European Sociological Association; 2017-08-29 - 2017-09-01
NF Untitled
 
2016
43 Antonsen, Karin Marie; Anvik, Cecilie; Waldahl, Ragnhild Holmen.
Jeg skulle ikke være en som slutter, liksom! Frafall og tiltak mot frafall i videregående opplæring i Lofoten. Bodø: Nordlandsforskning 2016 (ISBN 978-82-7321-701-1) 147 s.
NF UiB Untitled
 
44 Anvik, Cecilie.
Forskning om unge i sårbare overganger. Forskningsdagene 2016; 2016-09-22 - 2016-09-22
NF Untitled
 
45 Anvik, Cecilie.
Forskning om velferdsinnovasjon ved Nordlandsforskning. Kunnskapsutvikling rundt unge i sårbare livssituasjoner. Nettverksmøte om utsatte barn og unge; 2016-08-27 - 2016-08-27
NF Untitled
 
46 Anvik, Cecilie.
Generasjon prestér - psykisk helse. Nordland fylkes fagseminar for helsesøstre; 2016-03-02 - 2016-03-02
NF Untitled
 
47 Anvik, Cecilie.
Gode psykososiale læringsmiljø bedrer gjennomføring i den videregående skolen. Samling Oppfølgingstjenesten i Nordland; 2016-10-20 - 2016-10-20
NF Untitled
 
48 Anvik, Cecilie.
Ikke slipp dem! Sårbare unge i vanskelige møter. I: Sett, hørt og forstått? Om profesjonelle møter med unge i sårbare livssituasjoner. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02624-4. s. 28-48
NF Untitled
 
49 Anvik, Cecilie.
Ung og utenfor. Kunnskapsturne Sammen om økt gjennomføring; 2016-11-11 - 2016-11-25
NF Untitled
 
50 Anvik, Cecilie.
Ungdom, psykisk helse, skole og livet og sånn. Fagdag ansatte Bodin videregående skole; 2016-08-18 - 2016-08-18
NF Untitled
 
    Vis neste liste