Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-48 av 48

2015
1 Amundsen, Stein; Andersen, Torbjørn Herlof; Holte, Jan Stensland.
Veivalg 2015: Årbok for veiledernettverket i Innlandet. Land: Veiledernettverket Innlandet 2015 (ISBN 9788299993906) 80 s.
HINN NTNU Untitled
 
2013
2 Andersen, Torbjørn Herlof.
Å være gutt utsatt for seksuelle overgrep. I: Trygge rom : trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge. Verbum Forlag 2013 ISBN 9788254312650. s. 138-155
NTNU Untitled
 
2012
3 Andersen, Torbjørn Herlof.
Forskning og fagutvikling på omsorgsfeltet. Omsorgskonferanse; 2012-11-21 - 2012-12-22
NTNU Untitled
 
4 Andersen, Torbjørn Herlof.
Når et annet sted blir her. Om seksuelle overgrep i kristne miljøer med spesiell vekt på gutter og menn som utsatte. Baptistsamfunnets landskonferanse; 2012-07-05 - 2012-07-10
NTNU Untitled
 
5 Andersen, Torbjørn Herlof.
Presentasjon av egen bok: Sårbar og sterk. Fagseminar for psykologer og leger; 2012-11-20
NTNU Untitled
 
6 Andersen, Torbjørn Herlof.
Skal vi snakke om det?. Fagkonferanse for Veiledernettverket Innlandet; 2012-02-08 - 2012-02-08
NTNU Untitled
 
7 Andersen, Torbjørn Herlof.
Sårbar og sterk: menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Abstrakt forlag 2012 (ISBN 978-827935-338-6) 195 s.
NTNU Untitled
 
8 Andersen, Torbjørn Herlof.
Violence and sexual abuse. Maskuliniteter i bevegelse - menn, likestilling og livskvalitet; 2012-05-31 - 2012-06-02
NTNU Untitled
 
9 Andersen, Torbjørn Herlof; Hovland, Per.
Hindres av mannsrollen. Oppland Arbeiderblad [Avis] 2012-11-19
NTNU Untitled
 
10 Andersen, Torbjørn Herlof; Romøren, Tor Inge; Lillemoen, Maria.
Supermann som omsorgsperson?. Oppland Arbeiderblad [Avis] 2012-10-15
NTNU Untitled
 
11 Hov, Reidun; Andersen, Torbjørn Herlof; Krüger, Åshild Frida.
Veivalg. Årbok for Veiledernettverket Innlandet. : Veiledernettverket Innlandet 2012 (ISBN 978 82 99889308)
HINN NTNU Untitled
 
2011
12 Andersen, Torbjørn Herlof.
Against the wind: Male victimization and the ideal of manliness. Journal of Social Work 2011
NTNU Untitled
 
13 Andersen, Torbjørn Herlof.
Det er slik livet er: Perspektiver fra et forskningsprosjekt om menn som primære omsorgspersoner for partner/ektefelle med betydelig omsorgsbehov. : Høgskolen i Gjøvik 2011 42 s. Senter for omsorgsforskning, rapportserie(1/2011)
NTNU Untitled
 
14 Andersen, Torbjørn Herlof.
Etikk og veiledning. Kvalifiseringsprogrammet og arbeid med psykisk helse; 2011-10-25 - 2011-10-26
NTNU Untitled
 
15 Andersen, Torbjørn Herlof.
Tom's story. A story of overcoming. Future Perspectives on Intervention, Policy and Research on Men and Masculinities; 2011-03-09 - 2011-03-11
NTNU Untitled
 
16 Andersen, Torbjørn Herlof.
Å reviderer fortellingen om sitt liv. Mestringsstrategier som tilhører en annen tid og en annen virkelighet. Fagkonferanse i spesialpedagogikk; 2011-03-18 - 2011-03-18
NTNU Untitled
 
2008
17 Andersen, Torbjørn Herlof.
Men dealing with memories of childhood sexual abuse: Conditions and possibilities of 'positive deviance'. Journal of Social Work Practice 2008 ;Volum 22.(1) s. 51-65
NTNU Untitled
 
18 Andersen, Torbjørn Herlof.
Speaking About the Unspeakable: Sexually Abused Men Striving Toward Language. American Journal of Men's Health 2008 ;Volum 2.(1) s. 25-36
NTNU Untitled
 
19 Andersen, Torbjørn Herlof.
Vegskifte: Det kvalitative forskningsintervjuet som ideal for den profesjonelle samtalen?. Nordisk sosialt arbeid 2008 ;Volum 28.(1) s. 15-27
NTNU Untitled
 
2007
20 Andersen, Torbjørn Herlof.
Relief, Recovery and Restoration: Helping Men Heal from Sexual Abuse paneldebatt. MaleSurvivor 2007 International Conference; 2007-10-24 - 2007-10-28
NTNU Untitled
 
21 Andersen, Torbjørn Herlof.
Tause menn. Om overgrep mot gutter og menn. Opprustning av kirken i møte med seksuelle overgrep; 2007-09-17 - 2007-09-18
NTNU Untitled
 
2006
22 Andersen, Torbjørn Herlof.
Hjelpeposisjonen i samtalen. Grunnkurs i regi av Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep; 2006-11-08 - 2006-11-10
NTNU Untitled
 
23 Andersen, Torbjørn Herlof.
Overgrepsutsatte menn. Norsk/svensk seminar for kirkelig diakonalt personale engasjert innen problemområdet seksuelle overgrep; 2006-01-20 - 2006-01-20
NTNU Untitled
 
24 Andersen, Torbjørn Herlof.
Samtalen som møtested. Fortbildningsdag för arbetshandledare i Västerås, Luleå, Härnösand och Uppsala stift; 2006-04-27 - 2006-04-27
NTNU Untitled
 
25 Andersen, Torbjørn Herlof.
Speaking about the unspeakable: Sexually abused men striving toward language. Men & Masculinities - Nordic Conference; 2006-05-05 - 2006-05-07
NTNU Untitled
 
2005
26 Andersen, Torbjørn Herlof.
A particular case of the possible sexual abuse in adolescence : a story of overcoming. Qualitative Social Work 2005 ;Volum 4.(3) s. 253-269
NTNU Untitled
 
27 Andersen, Torbjørn Herlof.
En samtale - av noen kalt forskning. 5. Nasjonale konferanse for videreutdannere - forskning og utforskning; 2005-10-05 - 2005-10-06
NTNU Untitled
 
2002
28 Andersen, Torbjørn Herlof.
Det er bare slik det er : menn, makt og overgrep i lys av symbolsk vold. I: I dannelsens tegn : profesjonell selvforståelse i arbeid med mennesker. Gyldendal Akademisk 2002 s. 133-153
NTNU Untitled
 
29 Andersen, Torbjørn Herlof.
Makt, undertrykking og symbolsk vold : perspektiver hentet fra Pierre Bourdieus arbeider. utenTitteltekst; 2002-10-02 - 2002-10-02
NTNU Untitled
 
30 Andersen, Torbjørn Herlof.
Presentasjon av egen bok. utenTitteltekst; 2002-11-26 - 2002-11-26
NTNU Untitled
 
31 Andersen, Torbjørn Herlof.
Psykologiske hovedperspektiver på behandling. utenTitteltekst; 2002-11-02 - 2002-11-02
NTNU Untitled
 
32 Andersen, Torbjørn Herlof.
Språksystemiskt tänkande i arbetshandledning. utenTitteltekst; 2002-06-03 - 2002-06-04
NTNU Untitled
 
33 Andersen, Torbjørn Herlof.
Typisk mann. utenTitteltekst; 2002-12-05 - 2002-12-05
NTNU Untitled
 
2001
34 Andersen, Torbjørn Herlof.
Det kvalitative forskningsintervju. Et kunnskapsmessig konstruksjonsarbeid. Forskningskonferanse innen UNISKA nettverket 3 -4 mai 2001; 2001-05-03 - 2001-05-04
NTNU Untitled
 
35 Andersen, Torbjørn Herlof.
Det kvalitative forskningsintervju. Et kunnskapsmessig konstruksjonsarbeid. Elv erum: Høgskolen i Hedmark 2001 (ISBN 8276711758) 15 s. (10)
NTNU Untitled
 
36 Andersen, Torbjørn Herlof.
Seksuelle overgrep mot gutter. Forskningskonferanse innen UNISKA nettverket 3 -4 mai 2001; 2001-05-03 - 2001-05-04
NTNU Untitled
 
37 Andersen, Torbjørn Herlof.
Seksuelle overgrep mot gutter. I: Psykososialt perspektiv på lidelse. Dokumentasjon fra forskningskonferanse innen UNISKA nettverket. : Høgskolen i Hedmark 2001 s. 37-51
NTNU Untitled
 
38 Andersen, Torbjørn Herlof.
Tause menn : seksuelle overgrep mot gutter i kristne miljøer. Oslo: Verbum 2001 (ISBN 8254308829) 206 s.
NTNU Untitled
 
2000
39 Andersen, Torbjørn Herlof.
Herrens utro tjenere. ? 2000 s. 1-4
NTNU Untitled
 
40 Andersen, Torbjørn Herlof.
Herrens utro tjenere. utenTitteltekst; 2000
NTNU Untitled
 
41 Andersen, Torbjørn Herlof.
Om begrepet maskulinitet. utenTitteltekst; 2000
NTNU Untitled
 
42 Andersen, Torbjørn Herlof.
Sosialkonstruksjonistiske perspektiver på veiledning og behandling. Fortbildningsdagar för handledare och familierådgivare; 2000
NTNU Untitled
 
1999
43 Andersen, Torbjørn Herlof.
Kan menn være offer? Seksuelt misbruk av unge gutter i en religiøs kontekst. En kvalitativ intervju-undersøkelse. utenTitteltekst; 1999
NTNU Untitled
 
44 Andersen, Torbjørn Herlof.
Kvalitativ tilnærming i en undersøkelse om seksuelle overgrep mot gutter i en kristen religiløs kontekst. utenTitteltekst; 1999
NTNU Untitled
 
45 Andersen, Torbjørn Herlof.
Om metode : å anvende Pierre Bourdieus teoretisk perspektiver på et praksisfelt i sosialt arbeid : en forskerfortelling. utenTitteltekst; 1999
NTNU Untitled
 
46 Andersen, Torbjørn Herlof.
Seksuelle overgrep mot gutter i en kristen religiøs kontekst. Vilkår for virkelighetsskaping og mestring. Nordisk fag og forskningskonferanse "Voldens ofre, vårt ansvar".; 1999
NTNU Untitled
 
47 Andersen, Torbjørn Herlof; Gamst, Birthe.
Elsk-verdige undertrykkere. ? 1999 (3) s. 149-157
NTNU Untitled
 
1996
48 Andersen, Torbjørn Herlof; Sponberg, Hilding; Wroldsen, Jørn.
Experience with video conferencing at Gjovik College. : Høgskolen i Gjøvik 1996 6 s.
NTNU Untitled