Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-32 av 32

2020
1 Løe, Ida Camilla; Myhr, Arnhild Ramberg; Naper, Linn Renée.
Evaluering av Drømmedagene - et arbeidstiltak ved VekstTorget. TFoU-rapport 2020:4. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2020 (ISBN 978-82-7732-305-3)
TFoU Untitled
 
2 Naper, Linn Renée; Myhr, Arnhild Ramberg; Løe, Ida Camilla; Fagerholt, Randi Ann.
Spørsmål til Barnehage-Norge 2019. TFoU-rapport 2020:1. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2020 (ISBN 978-82-7732-299-5) 99 s.
TFoU Untitled
 
2018
3 Fagerholt, Randi Ann; Naper, Linn Renée.
Rettsliggjøring i barnehagen.. Barnehagesosiologisk nettverkskonferanse; 2018-03-15 - 2018-03-16
TFoU UiT Untitled
 
4 Fagerholt, Randi Ann; Naper, Linn Renée; Sivertsen, Håkon; Haugset, Anne Sigrid; Nilsen, Berit Therese; Stene, Morten.
Spørsmål til Barnehage-Norge 2017. TFoU-rapport 2018:1. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2018 (ISBN 978-82-7732-265-0) 186 s.
TFoU Untitled
 
5 Naper, Linn Renée; Caspersen, Joakim; Franck, Karianne; Haugset, Anne Sigrid; Ljunggren, Birgitte; Lorentzen, Ranveig Sofie; Osmundsen, Tonje Cecilie.
Følgeevaluering av Kompetanse for fremtidens barnehage. Delrapport 3. TFoU-rapport 2018:11. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2018 (ISBN 978-82-7732-275-9) 172 s.
DMMH TFoU SAMFORSK Untitled
 
2017
6 Ljunggren, Birgitte; Moen, Kari Hoås; Seland, Monica; Naper, Linn Renée; Fagerholt, Randi Ann; Leirset, Espen; Gotvassli, Kjell Aage.
Barnehagens rammeplan mellom styring og skjønn - en kunnskapsstatus om implementering og gjennomføring med videre anbefalinger. Trondheim: Dronning Mauds Minne Høgskolen 2017 (ISBN 978-82-7332-095-7) 153 s. DMMH's publikasjonsserie(2017:02)
DMMH NORD NTNU TFoU UiO Untitled
 
7 Naper, Linn Renée; Bjerkli, Camilla Louise; Haugum, Margrete Hembre.
Hvam videregående skole. Framtidig gårds- og næringsdrift. TFoU-rapport 2017:13. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2017 (ISBN 978-82-7732-262-9)
TFoU Untitled
 
8 Naper, Linn Renée; Haugum, Margrete Hembre; Nilsen, Randi Dyblie; Sivertsen, Håkon; Stene, Morten; Ekmann, Lisa.
Spørsmål til Barnehage-Norge 2016. TFoU-rapport 2017:1. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2017 (ISBN 978-82-7732-250-6) 155 s.
NTNU TFoU Untitled
 
9 Sand, Roald; Sivertsen, Håkon; Naper, Linn Renée; Nilsen, Berit Therese.
Utredning av muligheter for etablering av Landbruksdirektoratet i Steinkjer. TFoU-rapport 2017:12. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2017
TFoU Untitled
 
2016
10 Naper, Linn Renée; Haugset, Anne Sigrid; Stene, Morten.
Innføring av effekttariffer i distribusjonsnettet - et forklaringsproblem? TFoU-rapport 2016:18. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-245-2)
TFoU Untitled
 
2013
11 Falch, Torberg; Naper, Linn Renée.
Educational evaluation schemes and gender gaps in student achievement. Economics of Education Review 2013 ;Volum 36. s. 12-25
NTNU Untitled
 
2010
12 Naper, Linn Renée.
Teacher hiring practices and educational efficiency. Economics of Education Review 2010 ;Volum 29.(4) s. 658-668
NTNU Untitled
 
2008
13 Falch, Torberg; Naper, Linn Renée.
Lærerkompetanse og elevresultater i ungdomsskolen. : Senter for økonomisk forskning 2008 54 s. SØF rapport(1/2008)
NTNU Untitled
 
14 Lædre, Ola; Naper, Linn Renée; Haugen, Tore I.
Internhusleie ved NTNU - Vurdering av alternative nye internhusleieordninger for bedre arealbruk og utnytting av eiendomsmassen ved NTNU. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2008 (ISBN 82-7551-044-9) 100 s.
NTNU Untitled
 
15 Naper, Linn Renée.
Educational efficiency and institutions. Institutt for samfunnsøkonomi: NTNU, 2008 134 s.
NTNU Untitled
 
2007
16 Naper, Linn Renée.
Hiring practices and educational efficiency. First World Meeting of the Public Choice Society; 2007-03-29 - 2007-04-01
NTNU Untitled
 
17 Naper, Linn Renée; Haraldsvik, Marianne.
Effektivitet og nye organisatoriske grep i kommunesektoren. Trondheim: Senter for økonomisk forskning 2007 40 s. SØF rapport(2/2007)
NTNU Untitled
 
2006
18 Bonesrønning, Hans; Naper, Linn Renée.
Does competition from private schools raise public schools’ performance: New evidence from Norway. Instituttseminar; 2006-03-16 - 2006-03-16
NTNU Untitled
 
19 Bonesrønning, Hans; Naper, Linn Renée.
Skoleåret 2004/2005: Frittstående grunnskoler under ny lov og frittstående videregående skoler under gammel lov. Trondheim: Senter for økonomisk forskning AS 2006 (ISBN 82-8150-025-5) 74 s. SØF rapport(5/2006)
NTNU Untitled
 
20 Borge, Lars-Erik; Haraldsvik, Marianne; Naper, Linn Renée; Sunnevåg, Kjell J..
Effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunesektoren: Rapport for 2005. Trondheim: Senter for økonomisk forskning AS 2006 (ISBN 82-8150-018-2) 58 s. SØF rapport(2/2006)
NTNU Untitled
 
21 Borge, Lars-Erik; Naper, Linn Renée.
Efficiency Potential and Efficiency Variation in Norwegian Lower Secondary Schools. FinanzArchiv / Public Finance Analysis (FA) 2006 ;Volum 62. s. 221-249
NTNU Untitled
 
22 Borge, Lars-Erik; Naper, Linn Renée.
Ressursbruk i grunnopplæringen. Trondheim: Senter for økonomisk forskning AS 2006 (ISBN 82-8150-017-4) 58 s. SØF rapport(1/2006)
NTNU Untitled
 
23 Naper, Linn Renée.
Decentralized hiring practise of school teachers: an analysis of school sector efficiency in Norway. Instituttseminar ISØ; 2006-09-26 - 2006-09-26
NTNU Untitled
 
2005
24 Bonesrønning, Hans; Naper, Linn Renée.
Does competition from private schools raise public schools' performance?. PhD seminar Tinbergen Institute Amsterdam; 2005-10-18 - 2005-10-18
NTNU Untitled
 
25 Bonesrønning, Hans; Naper, Linn Renée; Strøm, Bjarne.
Gir frittstående skoler bedre elevresultat? Konsekvenser av ny lov om frittstående skoler - baselinerapport I: Elevresultater. Trondheim: Senter for økonomisk forskning AS 2005 (ISBN 82-8150-013-1) 80 s. SØF rapport(07/05)
NTNU Untitled
 
26 Borge, Lars-Erik; Naper, Linn Renée.
Efficiency potential and efficiency variation in Norwegian lower secondary schools. Annual Meeting of the European Public Choice Society; 2005-03-31 - 2005-04-03
NTNU Untitled
 
27 Borge, Lars-Erik; Naper, Linn Renée.
Efficiency potential and efficiency variation in Norwegian lower secondary schools. Trondheim: Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU 2005 27 s. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU(15/2005, ISSN 1503-299X)
NTNU Untitled
 
28 Borge, Lars-Erik; Naper, Linn Renée.
Efficiency potential and efficiency variation in Norwegian lower secondary schools. Annual Congress of the European Economic Association; 2005-08-24 - 2005-08-27
NTNU Untitled
 
29 Borge, Lars-Erik; Naper, Linn Renée.
Efficiency potential and efficiency variation in Norwegian lower secondary schools. Norwegian-German Seminar on Public Economics; 2005-09-16 - 2005-09-17
NTNU Untitled
 
30 Borge, Lars-Erik; Naper, Linn Renée.
Efficiency potential and efficiency variation in Norwegian lower secondary schools. Det nasjonale forskermøte for økonomer; 2005-01-06 - 2005-01-07
NTNU Untitled
 
31 Borge, Lars-Erik; Naper, Linn Renée.
Efficiency potential and efficiency variation in Norwegian lower secondary schools. SNF-SØF seminar; 2005-02-03 - 2005-02-03
NTNU Untitled
 
32 Borge, Lars-Erik; Naper, Linn Renée.
Ressurssituasjonen i grunnskolen 2002-2004. Trondheim: Senter for økonomisk forskning AS 2005 (ISBN 82-8150-011-5) 47 s. SØF rapport(06/05)
NTNU Untitled