Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 88 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Almås, Karl Andreas; Josefsen, Kjell Domaas; Gjøsund, Svein Helge; Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Jafarzadeh, Sepideh; Sletta, Håvard; Aasen, Inga Marie; Hagemann, Andreas; Chauton, Matilde Skogen; Aursand, Ida Grong; Evjemo, Jan Ove; Slizyte, Rasa; Standal, Inger Beate; Grimsmo, Leif; Aursand, Marit.
Bærekraftig fôr til norsk laks. : SINTEF Ocean AS 2020 119 s.
OCEAN SINTEF Untitled
 
2019
2 Erikson, Ulf Gøran; Digre, Hanne; Tveit, Guro Møen; Grimsmo, Leif; Schei, Marte; Aursand, Ida Grong; Lambooij, Bert; van de Vis, Hans; Reimert, Henny G.M.; Rosten, Carolyn.
Levendelagring og elektrisk immobilisering av hvitfisk om bord - ulike strategier for bedre utblødning - Resultater fra flere prosjekter ved SINTEF de siste 10+ år. FoU samling 2019. Levende sjømat – siste nytt om fangstbasert akvakultur. Tromsø, 25-26.11.2019.; 2019-11-25 - 2019-11-26
OCEAN NINA Untitled
 
2017
3 Digre, Hanne; Rosten, Carolyn; Erikson, Ulf Gøran; Mathiassen, John Reidar Bartle; Aursand, Ida Grong.
The on-board live storage of Atlantic cod (Gadus morhua) and haddock (Melanogrammus aeglefinus) caught by trawl: Fish behaviour, stress and fillet quality. Fisheries Research 2017 ;Volum 189. s. 42-54
OCEAN NINA Untitled
 
2016
4 Andreetta-Gorelkina, Irina Victorovna; Greiff, Kirsti; Rustad, Turid; Aursand, Ida Grong.
Reduction of salt in haddock mince: Effect of different salts on the solubility of proteins. Journal of Aquatic Food Product Technology 2016 ;Volum 25.(4) s. 518-530
OCEAN NTNU Untitled
 
5 Aursand, Ida Grong; Gallart, Lorena Jornet.
A27202 - Skånsom pumping av pelagisk fisk fra not til fartøy - Sammenlikning av to pumpeteknologier. : SINTEF Ocean 2016 (ISBN 978-82-14-06002-7) 37 s.
OCEAN Untitled
 
6 Digre, Hanne; Tveit, Guro Møen; Solvang-Garten, Torfinn; Eilertsen, Aleksander; Aursand, Ida Grong.
Pumping of mackerel (Scomber scombrus) onboard purse seiners, the effect on mortality, catch damage and fillet quality. Fisheries Research 2016 ;Volum 176. s. 65-75
OCEAN Untitled
 
7 Eilertsen, Aleksander; Aursand, Ida Grong; Mathiassen, John Reidar Bartle; Øye, Elling Ruud.
Automatisk veiing av pelagisk fisk ombord Fase 1 - Sluttrapport. : SINTEF Fiskeri og Havbruk 2016 (ISBN 978-82-14-06023-2) 23 s.
OCEAN Untitled
 
8 Erikson, Ulf Gøran; Kjørsvik, Elin; Bardal, Tora; Digre, Hanne; Schei, Marte; Søreide, T.; Aursand, Ida Grong.
Quality of Atlantic Cod Frozen in Cell Alive System, Air-Blast, and Cold Storage Freezers. Journal of Aquatic Food Product Technology 2016 ;Volum 25.(7) s. 1001-1020
OCEAN NTNU Untitled
 
2015
9 Aursand, Ida Grong; Bondø, Morten Steen.
Ny design av silkasse for ombordhåndtering av pelagisk fisk. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2015 (ISBN 978-82-14-06004-1) 26 s.
OCEAN Untitled
 
10 Aursand, Ida Grong; Dahle, Stine Wiborg; Bondø, Morten Steen.
Evaluering av teknologi for ombordpumping av pelagisk fisk. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2015 (ISBN 978-82-14-06003-4) 22 s.
OCEAN Untitled
 
11 Aursand, Ida Grong; Digre, Hanne; Ladstein, Jarle; Kyllingstad, Lars Tandle; Erikson, Ulf Gøran; Tveit, Guro Møen; Backi, Christoph Josef; Reite, Karl Johan.
Development and assessment of novel technologies improving the fishing operation and on board processing with respect to environmental impact and fish quality (DANTEQ). Trondheim: SINTEF 2015 (ISBN 978-82-14-06014-0) 66 s.
OCEAN NTNU Untitled
 
12 Aursand, Ida Grong; Mathiassen, John Reidar Bartle; Bondø, Morten Steen; Toldnes, Bendik.
Teknologi for optimal håndtering av pelagisk fisk ombord - Evaluering av fiskekvalitet som funksjon av design av sil kasse samt utvikling av et stikkprøvesystem for automatisk vektestimering av enkeltfisk. : SINTEF Fiskeri og Havbruk 2015 (ISBN 978-82-14-06005-8) 57 s.
OCEAN Untitled
 
13 Aursand, Ida Grong; Sævik, Rita; Ervik, Espen; Bondø, Morten Steen; Eilertsen, Aleksander; Mathiassen, John Reidar Bartle; Fossum, John André; Gjelseth, Leif Roger.
Fremtidens teknologi for håndtering av pelagisk fangst ombord. : SINTEF Fiskeri og Havbruk 2015 (ISBN 978-82-14-06012-6) 19 s.
OCEAN Untitled
 
14 Greiff, Kirsti; Aursand, Ida Grong; Erikson, Ulf Gøran; Josefsen, Kjell Domaas; Rustad, Turid.
Effects of type and concentration of salts on physicochemical properties in fish mince. Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie 2015 ;Volum 64.(1) s. 220-226
OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
15 Greiff, Kirsti; Mathiassen, John Reidar Bartle; Misimi, Ekrem; Hersleth, Margrethe; Aursand, Ida Grong.
Gradual Reduction in Sodium Content in Cooked Ham, with Corresponding Change in Sensorial Properties Measured by Sensory Evaluation and a Multimodal Machine Vision System. PLOS ONE 2015 ;Volum 10.(9) s. -
OCEAN NOFIMA NTNU Untitled
 
16 Tveit, Guro Møen; Digre, Hanne; Aursand, Ida Grong; Bondø, Morten Steen; Eilertsen, Aleksander; Sævik, Rita.
Fremtidens teknologi for håndtering av pelagisk fangst ombord - kvalitetseffekter. Pelagisk seminar; 2015-12-15 - 2015-12-15
OCEAN Untitled
 
17 Tveit, Guro Møen; Digre, Hanne; Aursand, Ida Grong; Solvang-Garten, Torfinn; Eilertsen, Aleksander; Schei, Marte.
Overpumping av makrell - Effekt på fangstkvalitet - Sammendrag av resultater fra tokt gjennomført i 2012, 2013 og 2014. : SINTEF Fiskeri og Havbruk 2015 (ISBN 978-82-14-05869-7) 40 s.
OCEAN Untitled
 
2014
18 Aursand, Ida Grong; Digre, Hanne; Schei, Marte.
Overpumping av makrell (II) Effekt pa fangstkvalitet. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2014 (ISBN 978-82-14-05652-5) 25 s.
OCEAN NTNU Untitled
 
19 Aursand, Ida Grong; Digre, Hanne; Schei, Marte.
Overpumping av makrell (II) Effekt på fangstkvalitet. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2014 (ISBN 978-82-14-05652-5) 25 s.
OCEAN NTNU Untitled
 
20 Aursand, Ida Grong; Greiff, Kirsti; Erikson, Ulf Gøran; Gallart-Jornet, Lorena; Perisic, Nebojsa; Kohler, Achim; Afseth, Nils Kristian; Ofstad, Ragni; Storrø, Ivar; Josefsen, Kjell Domaas.
Low salt products Final report. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2014 (ISBN 978-82-14-05763-8) 26 s.
OCEAN NOFIMA SINTEF NMBU Untitled
 
21 Aursand, Ida Grong; Sævik, Rita.
Skånsom og effektiv lasting, kjøling og lossing av pelagisk fisk ombord. FishTech 2014; 2014-01-15 - 2014-01-16
OCEAN Untitled
 
22 Breien, William Topper; Aursand, Ida Grong; Digre, Hanne.
Hurtig innsalting av sildefilet. Trondheim: SINTEF 2014 (ISBN 978-82-14-05640-2) 26 s.
OCEAN Untitled
 
23 Digre, Hanne; Mozuraityte, Revilija; Aursand, Ida Grong; Greiff, Kirsti; Hyldig, Grethe; Hauch nielsen, Henrik.
Reduction of salt in marinated herring (Clupea harengus L.) products. The 1st International PLEASURE Conference; 2014-06-18 - 2014-06-19
OCEAN Untitled
 
24 Greiff, Kirsti; Fuentes, Ana; Aursand, Ida Grong; Erikson, Ulf Gøran; Masot, Rafa; Alcañiz, Miguel; Barat, José Manuel.
Innovative Nondestructive Measurements of Water Activity and the Content of Salts in Low-Salt Hake Minces. Journal of Agricultural and Food Chemistry 2014 ;Volum 62.(12) s. 2496-2505
OCEAN NTNU Untitled
 
25 Greiff, Kirsti; Mathiassen, John Reidar Bartle; Misimi, Ekrem; Hersleth, Margrethe; Aursand, Ida Grong.
Natriumreduksjon i kokt skinke -effekter på kjemiske og sensoriske egenskaper. Resultat fra SALTO prosjektet. Salt i maten?; 2014-10-21 - 2014-10-21
OCEAN NOFIMA NTNU Untitled
 
26 Greiff, Kirsti; Misimi, Ekrem; Mathiassen, John Reidar Bartle; Hersleth, Margrethe; Aursand, Ida Grong.
Gradual reduction in sodium content in cooked ham, with corresponding change in sensorial properties measured by sensory evaluation and a multimodal machine vision system. The 1st International PLEASURE Conference; 2014-06-18 - 2014-06-19
OCEAN NTNU NMBU Untitled
 
27 Mozuraityte, Revilija; Digre, Hanne; Aursand, Ida Grong; Greiff, Kirsti; Rustad, Turid; Hyldig, Grethe; Nielsen, Henrik Hauch; Undeland, Ingrid.
Reduction of salt in marinated herring (Clupea harengus L.)products. WEFTA 2014. SEAFOOD Science for changing demand; 2014-06-09 - 2014-06-11
OCEAN NTNU Untitled
 
28 Staurem, Charlotte Jatteau; Aursand, Ida Grong; Digre, Hanne.
Sommerprosjekt 2014 - Makrell i tomat. : SINTEF 2014 40 s.
OCEAN NTNU Untitled
 
29 Tveit, Guro Møen; Digre, Hanne; Aursand, Ida Grong; Schei, Marte; Solvang-Garten, Torfinn; Eilertsen, Aleksander.
Overpumping av makrell (II) Effekt på fangstkvalitet. : SINTEF rapport 2014 (ISBN 978-82-14-05869-7) 25 s. SINTEF Rapport(A26694)
OCEAN Untitled
 
2013
30 Aursand, Ida Grong; Eilertsen, Aleksander Børresen; Toldnes, Bendik; Mathiassen, John Reidar Bartle; Salomonsen, Cecilie; Bondø, Morten Steen.
Utvikling av system for automatisk prøvetaking og vektestimering av pelagisk fisk ombord på fiskefartøy. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2013 (ISBN 978-82-14-05570-2) 24 s.
OCEAN NMBU Untitled
 
31 Aursand, Ida Grong; Eilertsen, Aleksander; Toldnes, Bendik; Mathiassen, John Reidar Bartle; Salomonsen, Cecilie; Bondø, Morten Steen.
Utvikling av system for automatisk prøvetaking og vekstestimering av pelagisk fisk ombord på fiskefartøy. : SINTEF rapport 2013 (ISBN 9788214055702) 24 s. SINTEF Rapport(A24002)
OCEAN Untitled
 
32 Aursand, Ida Grong; Gjelseth, Leif Roger; Bondø, Morten Steen; Mathiassen, John Reidar Bartle.
New concept for gentle and effective catch handling and storage of pelagic fish on board. New technology for the Nordic fishing fleet: Fishing gear and effective catch handling; 2013-09-30 - 2013-10-02
OCEAN NTNU Untitled
 
33 Aursand, Ida Grong; Gjelseth, Leif Roger; Bondø, Morten Steen; Mathiassen, John Reidar Bartle.
New concept for gentle and effective catch handling and storage of pelagic fish onboard. 43rd Annual WEFTA Meeting; 2013-11-09 - 2013-11-11
OCEAN NTNU Untitled
 
34 Aursand, Ida Grong; Greiff, Kirsti.
Saltreduksjon i sjømat. Kick-offmøte i ProHealtPelagic; 2013-01-17 - 2013-01-17
OCEAN NTNU Untitled
 
35 Aursand, Ida Grong; Grimaldo, Eduardo; Digre, Hanne; Gjøsund, Svein Helge; Grimsmo, Leif.
Toktaktivitet ved SINTEF Fiskeri og havbruk. Styremøte i SINTEF Fiskeri og havbruk; 2013-02-26 - 2013-02-26
OCEAN Untitled
 
36 Aursand, Ida Grong; Grimaldo, Eduardo; Digre, Hanne; Gjøsund, Svein Helge; Grimsmo, Leif.
Toktaktivitet ved SINTEF Fiskeri og havbruk. Møte for konsernledelsen i SINTEF; 2013-05-14 - 2013-05-14
OCEAN Untitled
 
37 Aursand, Ida Grong; Standal, Inger Beate; Erikson, Ulf Gøran; Veliyulin, Emil; Aursand, Marit.
Research and industrial applications of NMR to seafood. Nordic Committee on Food Analysis seminar on NMR and NIR; 2013-11-21 - 2013-11-21
OCEAN NTNU Untitled
 
38 Breien, William Topper; Aursand, Ida Grong; Aursand, Marit.
Hurtig innsalting av sildefilet. Sommerprosjekt 2013. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2013 (ISBN 978-82-14-05640-2) 26 s.
OCEAN NTNU Untitled
 
39 Digre, Hanne; Aursand, Ida Grong.
Overpumping av makrell - effekt på fangstkvalitet. : SINTEF rapport 2013 (ISBN 9788214055634) SINTEF Rapport
OCEAN Untitled
 
40 Digre, Hanne; Aursand, Ida Grong.
Overpumping av makrell Effekt på fangstkvalitet. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2013 (ISBN 978-82-14-05563-4) 22 s.
OCEAN NTNU Untitled
 
41 Digre, Hanne; Aursand, Ida Grong; Grimsmo, Leif; Erikson, Ulf Gøran; Lambooij, Bert; van de Vis, Hans.
Electrical stunning of wild cod, haddock and saithe – the effect on fish quality, handling stress and fish welfare. WEFTA 2013; 2013-10-09 - 2013-10-11
OCEAN Untitled
 
42 Digre, Hanne; Mozuraityte, Revilija; Standal, Inger Beate; Aursand, Ida Grong; Greiff, Kirsti; Rustad, Turid; Undeland, Ingrid; Hyldig, Grethe.
Preserving the positive health effects in innovative pelagic fish products through the value chain. 43rd WEFTA Meeting; 2013-10-09 - 2013-10-11
OCEAN NTNU Untitled
 
43 Greiff, Kirsti; Aursand, Ida Grong.
Kokt skinke med redusert innhold av natrium - optimalisering av resept med hensyn til sensoriske og kjemiske egenskaper. : SINTEF Fiskeri og havbruk AS 2013 29 s.
OCEAN NTNU Untitled
 
44 Greiff, Kirsti; Fuentes, Ana; Aursand, Ida Grong; Erikson, Ulf Gøran; Masot, Rafa; Alcañiz, Miguel; Barat, José Manuel.
Innovative non-destructive measurements of salt in low-salt fish products. 43rd WEFTA Meeting; 2013-10-09 - 2013-10-11
OCEAN NTNU Untitled
 
45 Grimsmo, Leif; Digre, Hanne; Aursand, Ida Grong; Toldnes, Bendik.
Effective catch handling systems for cod, haddock and Saithe. New technology for the Nordic fishing fleet: Fishing gear and effective catch handling, Reykjavik, October 2013; 2013-10-01 - 2013-10-02
OCEAN Untitled
 
46 Slizyte, Rasa; Mozuraityte, Revilija; Martinez, iciar; Aursand, Ida Grong.
Teknologiutvikling ombord for forbedret fiskekvalitet og HMS for fiskerne. En oversikt over flere pågående prosjekter. Pelagisk medlemsmøte i Fiskebåt; 2013-05-07 - 2013-05-07
OCEAN NTNU UiT Untitled
 
47 Sævik, Rita; Aursand, Ida Grong; Gjelseth, Leif Roger; Mathiassen, John Reidar Bartle; Bondø, Morten Steen.
The effective and gentle catch handling system on board Christina E. Meeting and research cruise with Homan AS onboard Christina E.; 2013-11-26 - 2013-11-29
OCEAN NTNU Untitled
 
48 Toldnes, Bendik; Aursand, Ida Grong.
Automatisk veiing eller vektestimering av enkeltfisk ombord på pelagiske fartøy. Styringsgruppemøte FHF-prosjekt; 2013-03-05 - 2013-03-05
OCEAN Untitled
 
2012
49 Aursand, Ida Grong.
Snill mot sild.
OCEAN Untitled
 
50 Aursand, Ida Grong; Bondø, Morten Steen; Fossum, John A.; Mathiassen, John Reidar Bartle.
Evaluering av laste-/losse- og kjølesystem om bord på pelagisk fartøy Effekt på fangstkvalitet. : SINTEF rapport 2012 (ISBN 9788214054330) 56 s. SINTEF Rapport(A22610)
OCEAN Untitled
 
    Vis neste liste