Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-37 av 37

2016
1 Kjølle, Kari Hovin; Hauge, Åshild Lappegard; Wågø, Solvår Irene.
Synergier mellom energieffektivitet og universell utforming i oppgradering av flerboligbygg. SINTEF akademisk forlag 2016 (ISBN 978-82-536-1519-6) 35 s. SINTEF Notat(18)
SINTEF Untitled
 
2015
2 Gullbrekken, Lars; Woods, Ruth; Kjølle, Kari Hovin.
Overhalla housing: Affordable retrofitting of municipal housing in partnership with Secondary Schools. Nordic Environmental Social Science Conference 2015; 2015-06-09 - 2015-06-11
NTNU SINTEF Untitled
 
2014
3 Kjølle, Kari; Blakstad, Siri Hunnes.
Architects and end users : boundary objects in participatory briefing and design. Nordisk arkitekturforskning 2014 ;Volum 26.(1)
NTNU SINTEF Untitled
 
4 Woods, Ruth; Kjølle, Kari; Gullbrekken, Lars.
Beboernes og boligenes behov : Beboermedvirkning og beboeropplæring – i kommunale boliger i Steinkjer. Oslo: SINTEF akademisk forlag 2014 (ISBN 978-82-536-1421-2) 47 s. SINTEF Notat(12)
SINTEF Untitled
 
2013
5 Blakstad, Siri Hunnes; Kjølle, Kari.
Workpractice - impact on users' assessment of usability. I: 7th Nordic Conference on Construction Economics and Organisation, Trondheim, June 12-14, 2013. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0273-0. s. 155-164
NTNU SINTEF Untitled
 
6 Buvik, Karin; Denizou, Karine; Hauge, Åshild Lappegard; Magnus, Eva; Klinski, Michael; Wigenstad, Tore; Øyen, Cecilie Flyen; Löfström, Erica; Maltha, Mette Maren; Kjølle, Kari.
Presentasjon av casestudier i REBO. SINTEF akademisk forlag 2013 (ISBN 978-82-536-1351-2) ;Volum 2013.82 s. SINTEF Notat(6)
NTNU SINTEF Untitled
 
7 Bøkestad, Hilde; Kielland, Nina; Rørholt, Siri; Støa, Eli; Kjølle, Kari.
Arkitektur eller politikk. Adresseavisen 2013
NTNU Untitled
 
8 Denizou, Karine; Klinski, Michael; Löfström, Erica; Kjølle, Kari.
Nordahl Bruns gate 2 i Drammen. Et pilotprosjekt i REBO. Blindern, Oslo: SINTEF akademisk forlag 2013 (ISBN 978-82-536-1345-1) ;Volum 2013.46 s. SINTEF Notat(2)
SINTEF Untitled
 
9 Denizou, Karine; Klinski, Michael; Löfström, Erica; Kjølle, Kari.
Nordre Gran BL i Groruddalen, Oslo. Et pilotprosjekt i REBO. SINTEF akademisk forlag 2013 (ISBN 978-82-536-1347-5) ;Volum 2013.36 s. SINTEF Notat(4)
SINTEF Untitled
 
10 Kjølle, Kari.
Oppgradering av boligblokker. Et viktig bidrag i møte med demografiske endringer. I: REBO - Bærekraftig oppdatering av etterkrigstidens boligblokker: Artikkelsamling fra Husbankens strategiske forskningsprogram REBO 2008-2012. SINTEF akademisk forlag 2013 ISBN 978-82-536-1342-0. s. -
SINTEF Untitled
 
11 Kjølle, Kari.
Tilfeldig rehabilitering eller planmessig oppgradering?. REBO Avslutningskonferanse 09.04; 2013-04-09 - 2013-04-09
SINTEF Untitled
 
12 Kjølle, Kari; Denizou, Karine; Hauge, Åshild Lappegard; Lien, Anne Gunnarshaug; Magnus, Eva; Skeie, Kristian Stenerud.
REBO - Bærekraftig oppdatering av etterkrigstidens boligblokker: Artikkelsamling fra Husbankens strategiske forskningsprogram REBO 2008-2012. SINTEF akademisk forlag 2013 (ISBN 978-82-536-1342-0) 53 s. SINTEF Fag(8)
NTNU SINTEF Untitled
 
13 Kjølle, Kari; Denizou, Karine; Lien, Anne Gunnarshaug; Magnus, Eva; Buvik, Karin; Hauge, Åshild Lappegard; Klinski, Michael; Löfström, Erica; Wigenstad, Tore; Øyen, Cecilie Flyen.
Flerfaglig analyse av casestudier i REBO. Bærekraftig oppgradering av boligblokker. Oslo: SINTEF akademisk forlag 2013 (ISBN 978-82-536-1357-4) 75 s. SINTEF Fag(10)
NTNU SINTEF Untitled
 
14 Klakegg, Ole Jonny; Kjølle, Kari; Mehaug, Cecilie Gillesen; Olsson, Nils; Shiferaw, Asmamaw Tadege; Woods, Ruth.
7th Nordic Conference on Construction Economics and Organisation, Trondheim, June 12-14, 2013. Akademika forlag 2013 (ISBN 978-82-321-0273-0) 609 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
15 Lien, Anne Gunnarshaug; Magnus, Eva; Kjølle, Kari; Christophersen, Jon; Löfström, Erica.
Tollåsenga boligområde i Kristiansund: Et pilotprosjekt i REBO. Norge: SINTEF 2013 (ISBN 978-82-536-1350-5) 68 s. SINTEF Notat(5)
NTNU SINTEF Untitled
 
16 Lien, Anne Gunnarshaug; Magnus, Eva; Kjølle, Kari; Christophersen, Jon; Löfström, Erica.
Trollåsenga boligområde i Kristiansund. Et pilotprosjekt i REBO. SINTEF akademisk forlag 2013 (ISBN 978-82-536-1350-5) ;Volum 2013.66 s. SINTEF Notat(5)
NTNU SINTEF Untitled
 
17 Magnus, Eva; Hauge, Åshild Lappegard; Löfström, Erica; Kjølle, Kari.
Beslutningsprosesser ved oppgradering til universiell utforming og høy energistandard. Casestudier i REBO. SINTEF akademisk forlag 2013 (ISBN 978-82-536-1346-8) ;Volum 2013.43 s. SINTEF Notat(3)
NTNU SINTEF Untitled
 
18 Simonsen, Ingeborg; Lien, Anne Gunnarshaug; Magnus, Eva; Löfström, Erica; Kjølle, Kari.
Arilds gate 6 - oppgradering av en verneverdig bygård i Trondheim: Et pilotprosjekt i REBO. SINTEF akademisk forlag 2013 (ISBN 978-82-536-1338-3) ;Volum 2013.56 s. SINTEF Notat(1)
NTNU SINTEF Untitled
 
19 Woods, Ruth; Kjølle, Kari; Gullbrekken, Lars.
Rimelige boliger for vanskeligstilte : Fase 3 - "Åfjordmodellen". : SINTEF akademisk forlag 2013 (ISBN 978-82-536-1354-3) 52 s. SINTEF Notat(9)
SINTEF Untitled
 
20 Woods, Ruth; Kjølle, Kari; Gullbrekken, Lars.
Sustainable low cost housing for the socially disadvantaged: the Vassneset example. I: 7th Nordic Conference on Construction Economics and Organisation, Trondheim, June 12-14, 2013. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0273-0. s. 134-144
SINTEF Untitled
 
2011
21 Kjølle, Kari.
Nytt kontorbygg for Trondheim kommune : Inspirasjon og erfaringsoverføring programmeringsprosesser. Inspirasjonsforedrag for Trondheim kommune vedrørende kontorløsninger; 2011-06-08 - 2011-06-08
SINTEF Untitled
 
22 Kjølle, Kari; Blakstad, Siri Hunnes.
Involving end-users’ experience and awareness: using boundary objects in briefing. I: Proceedings of the 6th Nordic Conference on Construction Economics and Organisation – Shaping the Construction/Society Nexus. Volume 1 - Clients and users. Aalborg: SBi Danish Building Research Institute, Aalborg University ▪ CIB Publication. 2011 ISBN 978-87-563-1516-6. s. 55-69
NTNU SINTEF Untitled
 
23 Kjølle, Kari; Hansen, Geir Karsten; Ulleberg, Hans Petter.
Undersøkelse av skolebygg i Trondheim. Hovedfunn og trender fra spørreundersøkelse gjennomført ved 12 utvalgte skoler. Trondheim: SINTEF Byggforsk 2011 45 s.
NTNU Untitled
 
2010
24 Kjølle, Kari; Gustafsson, C..
Boundary objects in design. I: Performance Improvement in Construction Management. Spon press 2010 ISBN 978-0-415-54598-3. s. 219-232
NTNU SINTEF Untitled
 
2008
25 Kjølle, Kari.
Boundary objects as a translation instrument. Nordisk Visual Research Seminar; 2008-10-28 - 2008-10-28
SINTEF Untitled
 
2007
26 Kjølle, Kari.
Boundary object as a translation instrument in design. 4th Nordic Construction Economics and Organisation; 2007-06-14 - 2014-06-15
SINTEF Untitled
 
27 Kjølle, Kari.
KUNNEarbeidsplassen - The knowledge workplace. Foredrag for tyske FM studenter; 2007-09-20 - 2007-09-20
SINTEF Untitled
 
28 Kjølle, Kari.
The Boundary Rider crossing borders. Presentasjon hos DEGW, arkitekt- og konsulentfirma, som var hovedcase-studie vinteren 2006-2007; 2007-06-08 - 2007-06-08
SINTEF Untitled
 
29 Kjølle, Kari.
The KUNNEworkplace. Boundary objects for design of knowledge workplaces. Foredrag møte ved Inst. for byggekunst, prosjektering og forvaltning, Fakultet for arkitektur, NTNU; 2007-11-27 - 2007-11-27
SINTEF Untitled
 
2006
30 Kjølle, Kari.
Erfaringer med tverrfaglig samarbeid i forskningsprosjektet KUNNEarbeidsplassen. Boligforum: seminar om tverrfaglighet; 2006-01-13 - 2006-01-13
SINTEF Untitled
 
31 Kjølle, Kari.
Hva kan rom bidra med i åpne kontorløsninger?. Seminar om åpne kontorløsninger i regi av Lindbak AS; 2006-08-23 - 2006-08-23
SINTEF Untitled
 
32 Kjølle, Kari.
Kunnskapsarbeidsplassen - hva kan vi oppnå med nye kontorløsninger?. Foredrag for RIF Trøndelag; 2006-04-25 - 2006-04-25
SINTEF Untitled
 
2005
33 Kjølle, Kari; Haugen, Tore I; Blakstad, Siri.
Boundary Objects for Design of Knowledge Workplaces. CIB W096 Architectural Management "Design value: New Directions in Architectural Management"; 2005-11-02 - 2005-11-04
NTNU Untitled
 
34 Rolfsen, Rolf Kenneth; Kongsvold, Kenneth; Kjølle, Kari; Karlsen, Ståle.
Boundless Technologies: Mind-setting value creations. Quality Management for Organisational and regional Development; 2005-06-29 - 2005-07-01
NTNU Untitled
 
35 Kjølle, Kari.
Boundary objects for design of knowledge workplaces. CIB W096 Designing value: New directions in architectural management; 2005-11-03 - 2005-11-04
SINTEF Untitled
 
36 Kjølle, Kari.
Kontorarbeidsplasser blir møteplasser. Frokostmøte LINDBAK; 2005-06-08 - 2005-06-08
SINTEF Untitled
 
37 Kjølle, Kari.
Samhandlingsrom / møteplasser i kunnskapsarbeidsplassen. Nettverk for Næringseiendom; 2005-10-02 - 2005-10-02
SINTEF Untitled