Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-47 av 47

2019
1 Nilsen, Heidi Rapp.
Eksisterer naturen kun for oss mennensker? Hvorfor ta hensyn til de globale økosystemene?. NTNU Kveld; 2019-04-23 - 2019-04-23
NTNU Untitled
 
2 Nilsen, Heidi Rapp.
FNs bærekraftsmål og sirkulær økonomi. Sentrale konsept, flere dilemma.. Kurs "Etikk, samfunnsansvar og bærekraft" for økonomistudenter; 2019-03-26 - 2019-03-26
NTNU Untitled
 
3 Nilsen, Heidi Rapp.
Fra Holocen til Antropocen. Får dette konsekvenser for økonomiens tilnærming til natur?. Instituttseminar; 2019-03-14 - 2019-03-14
NTNU Untitled
 
4 Nilsen, Heidi Rapp.
Norway's Sovereign Wealth Fund selling investments in oil firms. BBC World News [Radio] 2019-03-08
NTNU Untitled
 
5 Nilsen, Heidi Rapp.
Norwegian Sovereign Wealth Fund. Canadian public radio's national evening show [Radio] 2019-03-08
NORUT Untitled
 
6 Nilsen, Heidi Rapp.
The World Tonight reporting on the Norwegian SWF dis-investing from oil. BBC, The World Tonight, Radio 4 [Radio] 2019-03-08
NTNU Untitled
 
7 Nilsen, Heidi Rapp.
Whose nature? Ethical perspectives on the moral status of ecosystems.. Course 'Sustainable management of ecosystem services'; 2019-04-09 - 2019-04-09
NTNU Untitled
 
8 Nilsen, Heidi Rapp; Carson, Siri Granum.
Ecological degradation devaluates the Ethical Guidelines of the Norwegian Government Pension Fund Global. FIBE 2019; 2019-01-03 - 2019-01-04
NTNU Untitled
 
9 Sjåfjell, Beate; Nilsen, Heidi Rapp.
Pretty villages aside, Norway has not stopped drilling for oil - and it may never lose its fossil fuel addiction. Independent - nettavis 2019
NTNU UiO Untitled
 
2018
10 Antonsen, Yngve; Normann, anne k meinich; Nilsen, Heidi Rapp; Magelssen, Morten.
Systematisk etikkarbeid krever lederforankring. Tidsskrift for omsorgsforskning 2018 ;Volum 4.(1) s. 40-49
NORUT UiO UiT Untitled
 
11 Nilsen, Heidi Rapp.
From Weak to Strong sustainability? On the responsibility to address counteracting sustainable development goals. ELSA Norway 2018 conference; 2018-11-02 - 2018-11-04
NTNU Untitled
 
12 Nilsen, Heidi Rapp.
Insights from the Fishing Industry for a sustainable circular economy: Understanding the current situation in fishing areas of the Arctic and identifying ways to go forward.. 6th International Marine Debris Conference; 2018-03-12 - 2018-03-16
NORUT Untitled
 
13 Nilsen, Heidi Rapp; Nilsen, Trond.
With license to pollute: Stakeholders suggestions of environmental improvements regarding drilling waste in the Barents Sea. Barents Studies 2018 ;Volum 5.(1) s. 58-81
NORUT Untitled
 
14 Nilsen, Heidi Rapp; Sjåfjell, Beate.
Svar på Høring – NOU 2018: 12 Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland. Oslo: Finansdepartementet 2018 2 s.
NORUT UiO Untitled
 
15 Sjåfjell, Beate; Nilsen, Heidi Rapp; Richardson, Benjamin R..
Investing in Sustainability or Feeding on Stranded Assets? The Norwegian Government Pension Fund Global. Wake Forest Law Review 2018 ;Volum 52.(4) s. 949-979
NORUT UiO Untitled
 
2017
16 Nilsen, Heidi Rapp; Strømsnes, Kristin; Schmidt, Ulla.
A broad alliance of civil society organizations on climate change mitigation: political Strength or legitimizing support?. Journal of Civil Society 2017 ;Volum 14.(1) s. 20-40
NORUT UiB Untitled
 
2016
17 Bresciani, Stefano; Ferraris, Alberto; Santoro, Gabriele; Nilsen, Heidi Rapp.
Wine Sector: Companies' Performance and Green Economy as a Means of Societal Marketing.. Journal of Promotion Management 2016 ;Volum 22.(2) s. 251-267
NORUT Untitled
 
18 Nilsen, Heidi Rapp; Myhr, Sindre.
Kartlegging av omdømmet til planlegging. En undersøkelse blant studenter og brukere. (10/2016). Tromsø: Norut 2016 37 s.
NORUT Untitled
 
2015
19 Nilsen, Heidi Rapp.
With license to pollute. Rearranging permission to discharge drilling waste. Arctic Frontiers; 2015-01-20 - 2015-01-23
NORUT Untitled
 
20 Nilsen, Heidi Rapp; Ellingsen, May-Britt.
The power of environmental indifference. A critical discourse analysis of a collaboration of tourism firms. Ecological Economics 2015 ;Volum 109. s. 26-33
NORUT Untitled
 
21 Ringholm, Toril M; Mikkelsen, Eirik Inge; Alnes, Per Kristian; Hauge, Atle; Lie, Ivar; Nilsen, Heidi Rapp; Gløtvold-Solbu, Katrine.
Økonomisk samspill og vekstmuligheter I Sør-Tromsregionen. Tromsø: Norut - Northern Research Institute 2015 (ISBN 978-82-7492-298-3) 178 s. Rapport - NORUT samfunnsforskning(4/2015)
NORUT Untitled
 
22 Ringholm, Toril; Nilsen, Heidi Rapp; Mikkelsen, Eirik Inge.
Vekst i Sør-Troms?. Nordlys 2015 s. 3-3
NORUT Untitled
 
2014
23 Giacosa, Elisa; Giovando, Guido; Nilsen, Heidi Rapp.
Companies’ performance and the green economy in the wine sector. 7th EuroMed Conference of the EuroMed Academy of Business 2014.; 2014-09-18 - 2014-09-19
NORUT Untitled
 
24 Nilsen, Heidi Rapp; Schmidt, Ulla.
Norms, ethics and climate policy. The case of Klimavalg2013, a Social movement in Norway. International Society for Ecological Economics' conference; 2014-08-12 - 2014-08-15
NORUT Untitled
 
25 Ringholm, Toril; Alnes, Per Kristian; Hauge, Atle Jensen; Lie, Ivar; Nilsen, Heidi Rapp; Gløtvold-Solbu, Katrine.
Økonomisk samspill og vekstmuligheter i Sør-Tromsregionen (4/2015). Tromsø: Norut 2014 (ISBN 978-82-7492-298-3) 178 s.
NORUT ØF UiT Untitled
 
2013
26 Ellingsen, May-Britt; Nilsen, Heidi Rapp; Bye, Geir.
Innovasjon og samhandling i bioteknologi og reiseliv. Sluttrapport fra VRI-Troms, Forskerprosjektet. Tromsø: Norut Tromsø 2013 (ISBN 978-82-7492-276-1) 200 s.
NORUT UiT Untitled
 
27 Nilsen, Heidi Rapp.
The power of Environmental indifference and the tool of Discourse. A case from a collaboration of tourism firms. International conference on Tourism; 2013-10-02 - 2013-10-04
NORUT Untitled
 
2012
28 Ellingsen, May-Britt; Nilsen, Heidi Rapp; Bye, Geir.
Nyskapende nordnorsk reiseliv. Harstad Tidende 2012
NORUT Untitled
 
29 Nilsen, Heidi Rapp; Lie, Ivar; Nilssen, Inge Berg; Myhr, Sindre.
Sør-Troms/nordre Nordland - faktagrunnlag om næringsliv og befolkningsstruktur. Tromsø: Norut 2012 104 s.
NORUT Untitled
 
2011
30 Aure, Marit; Nilsen, Heidi Rapp; Josefsen, Eva; Ringholm, Toril.
Evaluating strategies for recruiting workforce to the Norwegian rural areas. Tendenser i norsk evaluering; 2011-08-31 - 2011-09-01
NORUT UiT Untitled
 
31 Aure, Marit; Nilsen, Heidi Rapp; Josefsen, Eva; Ringholm, Toril.
Med håp og engasjement. En kunnskapsstatus om utfordringer og strategier i rekruttering av arbeidskraft til distriktskommuner. Tromsø: Norut 2011 77 s.
NORUT UiT Untitled
 
32 Aure, Marit; Nilsen, Heidi Rapp; Ringholm, Toril.
Håp, engasjement - men kommer det flere folk?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2011 ;Volum 6. s. 32-36
NORUT UiT Untitled
 
33 Bye, Geir; Nilsen, Heidi Rapp.
VinterTroms AS – Pilotstudie av en nettverksdannelse innen reiselivet i Troms. Tromsø: Norut 2011 24 s.
NORUT Untitled
 
34 Nilsen, Heidi Rapp.
Klimautslipp, energibruk og energiproduksjon. Kommunene i Troms. Tromsø: Norut 2011 32 s.
NORUT Untitled
 
2010
35 Dybvig, Dagfinn Døhl; Nilsen, Heidi Rapp.
Frikjente demokratier. Dagbladet 2010 (21. Aug.) s. 65-
NORD Untitled
 
36 Nilsen, Heidi Rapp.
Overlapping consensus versus discourse in climate change policy: The case of Norway's Sovereign Wealth Fund. Environmental Science and Policy 2010 ;Volum 13.(2) s. 123-130
NORD Untitled
 
37 Nilsen, Heidi Rapp.
The joint discourse 'reflexive sustainable development' - From weak towards strong sustainable development. Ecological Economics 2010 ;Volum 69.(3) s. 495-501
NORD Untitled
 
38 Nilsen, Heidi Rapp; Smith, Kristin Haugland; Solvoll, Gisle.
Plattformbru over Mistfjorden. Miljøaspekter og lovmessige utfordringer. Bodø: Senter for Innovasjon og bedriftsøkonomi (SiB), Hibo, UiN 2010 37 s.
NORD NORUT Untitled
 
2009
39 Nilsen, Heidi Rapp.
From Weak towards Strong sustainable development - Consensus and Compromise in a joint Discourse. World Social Science Forum 2009; 2009-05-10 - 2009-05-12
NORUT Untitled
 
40 Vetlesen, Arne Johan; Nilsen, H. R..
Oppskrift for kollaps. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2009 (08.sep) s. 97-97
NORD Untitled
 
2008
41 Nilsen, Heidi Rapp.
Carbon capture and storage in the light of circulation economics. International Journal of Social Economics 2008 ;Volum 35.(01.feb) s. 111-124
NORD Untitled
 
42 Nilsen, Heidi Rapp.
Strong sustainable development - a premise for renewable energy. The Green Box; 2008-02-20 - 2008-02-20
NORUT Untitled
 
2007
43 Nilsen, Heidi Rapp.
Climate change and the petroleum industry: Analyzing an environmental value chain for CO2. I: Bourmistrov, A.og Mellemvik F. (eds.), Norwegian-Russian Cooperation in Business Education and Research: Visions and Challenges in Perspectives of the High North. Cappelen Damm Akademisk 2007 s. 143-151
NORD Untitled
 
44 Nilsen, Heidi Rapp.
Utilitarianism applied on mitigating climate change. Profesjonsetisk nettverk; 2007-06-11 - 2007-06-12
NORUT Untitled
 
2006
45 Nilsen, H. R..
Climate change and the petroleum industry. Analyzing an environmental value chain for CO2. Higher Education and Research: Visions and Challenges in Perspectives of the High North; 2006-09-18 - 2006-09-19
NORD Untitled
 
46 Nilsen, H. R..
Climate change and the petroleum industry. Circulation economics as a value chain for CO2. Corporate responsibility Research Conference; 2006-09-03 - 2006-09-05
NORD Untitled
 
47 Nilsen, Heidi Rapp.
Climate change and the petroleum industry. Analyzing an environmental value chain for CO2. Higher Education and Research: The CSR Research: Visions and Challenges in Perspectives of the High North; 2006-09-18 - 2006-09-19
NORUT Untitled