Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 375 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8    Neste >>

2020
1 Getz, Linn Okkenhaug; Kirkengen, AL; Ulvestad, Elling.
Kroppsliggjøring av erfaring og mening - belastende erfaringers innvirkning på menneskets biologi.. I: Sykdommers sosiale røtter. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 978-82-05-52394-4. s. 204-234
NTNU UiB Untitled
 
2 Mjølstad, Bente Prytz; Getz, Linn Okkenhaug.
Om kostholdsdebatt, vikarierende motiv og (u)kritisk journalistikk. Adresseavisen 2020
NTNU UiO Untitled
 
3 Mjølstad, Bente Prytz; Rønneberg, Marianne; Myklestul, Hans-Christian; Getz, Linn Okkenhaug.
Aftenpostens legeroman. Aftenposten.no 2020
NTNU UiO Untitled
 
4 Westin, Steinar; Getz, Linn Okkenhaug.
Hva med journalnotatene? - bør pasienter ha tilgang til allmennlegejournalen sin på nett?. Grunnkurs A for allmennleger; 2020-03-04 - 2020-03-04
NTNU UiO Untitled
 
2019
5 Getz, Linn Okkenhaug.
Allmennmedisin og samfunnsmedisin = VBK (verdens beste kampsaker). Prisvinnerforedrag. Nidaroskongressen 2019; 2019-10-24
NTNU Untitled
 
6 Getz, Linn Okkenhaug.
Allostatisk overbelastning- prisen for tilpasning og overlevelse. Emnekurs for fastleger, psykologer og tannleger; 2019-10-21
NTNU Untitled
 
7 Getz, Linn Okkenhaug.
Biologi, biografi og allostatisk belastning - et språk for å beskrive tilpasninger, mestring og prisen for overlevelse. Schizofrenidagene 2019; 2019-11-07
NTNU Untitled
 
8 Getz, Linn Okkenhaug.
Fedme behandles på dugnad. Pasientene havner mellom to stoler. NRK Trøndelag [Radio] 2019-02-17
UiO Untitled
 
9 Getz, Linn Okkenhaug.
Hele pasienter i det delte helsevesen. Innlegg og etterfølgende paneldebatt i konferansens plenum. Schizofrenidagene 2019; 2019-11-08
NTNU Untitled
 
10 Getz, Linn Okkenhaug.
Hvordan livserfaringer påvirker den menneskelige biologien – om traumer, stress, epigenetikk og sykdomsutvikling, samt muligheter for forebygging. Møte for Rådmannens stab; 2019-11-02
NTNU Untitled
 
11 Getz, Linn Okkenhaug.
Hvordan livserfaringer påvirker den menneskelige biologien – om traumer, stress, epigenetikk og sykdomsutvikling, samt muligheter for forebygging.. Fagdag for Statlige fosterhjem; 2019-09-25
NTNU Untitled
 
12 Getz, Linn Okkenhaug.
Introduction to Complexity Science. 21st Nordic Congress for General Practice; 2019-06-17 - 2019-06-20
NTNU Untitled
 
13 Getz, Linn Okkenhaug.
Kloke valg - klok student. Diskusjonskveld, debattforum. Norsk Medisinstudentforening ved NTNU, temakveld Kloke valg; 2019-02-28
NTNU Untitled
 
14 Getz, Linn Okkenhaug.
Livet setter seg i kroppen. Om belastende erfaringers innvirkning på menneskets biologi.. Møte i Trøndelag medisinske seniorforening; 2019-11-04
NTNU Untitled
 
15 Getz, Linn Okkenhaug.
Livserfaringer, biologi, kropp, fedme – et puslespill av kunnskap.. Fedmeseminar i regi av MHOBY prosjektet; 2019-10-02
NTNU Untitled
 
16 Getz, Linn Okkenhaug.
Multimorbiditet i Primærhelsetjenesten. Norsk Smerteforenings Fagkonferanse for Kunnskapsbasert Smertebehandling; 2019-01-03
NTNU Untitled
 
17 Getz, Linn Okkenhaug.
NTNUs Forskerfredag på Byscenen, deltakelse i "Alltid beredt" - populærvitenskapelig paneldebatt om Immunsystemet i regi av NTNU/NRK Kunnskapskanalen. NTNU og NRK Kunnskapskanalen [TV] 2019-10-27
NTNU Untitled
 
18 Getz, Linn Okkenhaug.
Refleksjonsnotat fra klinisk praksis i primærhelsetjenesten. Praksisveilederkurs NTNU; 2019-01-02
NTNU Untitled
 
19 Getz, Linn Okkenhaug; Sundby, Harald; Næss, Sveinung.
Kommunikativ ekstremsport. På lag med dem som utfordrer oss mest. Et undervisningsopplegg ved medisinstudiet, NTNU. Læringsfestivalen 2019; 2019-05-06
NTNU DMMH Untitled
 
20 Hetlevik, Irene; Getz, Linn Okkenhaug; Eriksen, Thor Eirik; Sørbø, Jan Inge; Ulvestad, Elling; Vetlesen, Arne Johan; Kirkengen, Anna Luise.
Tor-Johan Ekeland -- en tenker i en trengselstid. I: Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket. Abstrakt forlag 2019 ISBN 978-82-7935-394-2. s. 245-252
HVO NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
21 Hjørleifsson, Stefan; Hvas, Lotte; Saxtrup, Nils; Sturmberg, Joachim; Getz, Linn Okkenhaug.
Working with complexity is a core generalist competence – Obesity as a case. Symposium at the 21st Nordic Congress of general Practice, Aalborg 17-20 June 2019. 21st Nordic Congress of General Practice 17-20 June 2019, Aalborg, Denmark 2019
NTNU UiB Untitled
 
22 Hofmann, Bjørn Morten; Skolbekken, John-Arne; Getz, Linn Okkenhaug.
The name of the game: Is preventive screening “cancer screening?”. European Journal of Clinical Investigation 2019 ;Volum 49.(6) s. e13096-
NTNU Untitled
 
23 Mjølstad, Bente Prytz; Getz, Linn Okkenhaug.
Konsultasjonen i allmennpraksis. Kommunikasjon. Grunnkurs A, Trondheim; 2019-06-05 - 2019-06-05
NTNU Untitled
 
24 Mjølstad, Bente Prytz; Getz, Linn Okkenhaug.
Konsultasjonen i allmennpraksis. Kommunikasjon.. Grunnkurs A, Oppdal.; 2019-03-06 - 2019-03-06
NTNU Untitled
 
25 Moumakwa, Cheneso; Getz, Linn Okkenhaug; Mjølstad, Bente Prytz; Steinsbekk, Aslak.
To what extent do patients with pulmonary cancer have contact with a GP in Norway: A registry study. Nidaroskongressen 2019; 2019-10-24
NTNU Untitled
 
26 Rønneberg, Marianne; Mjølstad, Bente Prytz; Getz, Linn Okkenhaug.
Livserfaringer og helse - et faglig anliggende. En fokusgruppestudie.. Nidaroskongressen 2019; 2019-10-21 - 2019-10-25
NTNU UiO Untitled
 
27 Rønneberg, Marianne; Mjølstad, Bente Prytz; Hvas, Lotte; Getz, Linn Okkenhaug.
Understanding patients` stories as medically relevant. 21 st Nordic Conference of General Practice; 2019-06-17 - 2019-06-20
NTNU Untitled
 
28 Sturmberg, Joachim; Hvas, Lotte; Saxtrup, Niels; Hjørleifsson, Stefan; Getz, Linn Okkenhaug.
From Theory to practice: Complexity science in Daily Practice. Workshop, Nordic Congress of General Practice, Aalborg 17-20 June 2019. Abstracts Nordic Congress of General Practice 2019 2019
NTNU UiB Untitled
 
29 Sundby, Harald; Næss, Sveinung; Mjølstad, Bente Prytz; Getz, Linn Okkenhaug.
Kommunikativ ekstremsport: På lag med dem som utfordrer oss mest. Et undervisningsopplegg ved medisinstudiet, NTNU. Læringsfestivalen program 2019
DMMH NTNU Untitled
 
2018
30 Getz, Linn Okkenhaug.
Canonical papers in general practice, why and what. Introduction to Workshop: Core writings as an antidote to „too much medicine".. Preventing Overdiagnosis 2018; 2018-08-20 - 2018-08-22
NTNU Untitled
 
31 Getz, Linn Okkenhaug.
Cochrane-review på skråplanet. Dagens medisin 2018
NTNU Untitled
 
32 Getz, Linn Okkenhaug.
Derfor er jeg lege: For å hjelpe må jeg evne å se. Tidsskrift for Den norske legeforening 2018 ;Volum 138.(20) s. 2013-
NTNU Untitled
 
33 Getz, Linn Okkenhaug.
Designens mastergrep: Livsbevarelsens fysiologi og prisen for overlevelse.. Forutsetninger for en helhetlig helseforståelse. Emnekurs for allmennleger, tannleger og psykologer.; 2018-10-25 - 2018-10-26
NTNU UiO Untitled
 
34 Getz, Linn Okkenhaug.
DrugStars driver veldedighet med private data. Artikkelen har intervju med Linn Getz. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2018
NTNU Untitled
 
35 Getz, Linn Okkenhaug.
For å hjelpe må jeg evne å se. Videoportrett av Linn Getz, laget av Den norske Legeforening. Den norske legeforening/YouTube [Internett] 2018-12-12
NTNU Untitled
 
36 Getz, Linn Okkenhaug.
Hver 6 nordmann er overvektig. Intervju Dagsrevyen, i anledning Fedmeforskningskonferansen i Bodø. Dagsrevyen, NRK [TV] 2018-10-18
NTNU Untitled
 
37 Getz, Linn Okkenhaug.
Hvordan livserfaringer innskrives i biologien. Obligatorisk Grunnkurs i Psykiatri; 2018-11-20
NTNU Untitled
 
38 Getz, Linn Okkenhaug.
Livserfaring og biologi – et akademisk puslespill med stadig flere brikker.. Emnekurs om medisinsk uforklarte symptomer og plager; 2018-05-28
NTNU UiO Untitled
 
39 Getz, Linn Okkenhaug.
Livserfaringer og biologi. Refleksjoner omkring et puslespill med mange brikker - med relevans for personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Seminar, Regionalt Kompetansesenter for Vold og Traumatisk Stress; 2018-04-18
NTNU Untitled
 
40 Getz, Linn Okkenhaug.
Livserfaringer-biologi-kropp-fedme: et akademisk puslespill.. Fedmeforskningsdagene; 2018-10-18 - 2018-10-19
NTNU Untitled
 
41 Getz, Linn Okkenhaug.
Multimorbidity in General Practice. Research Collaboration seminar: University of Botswana & Norwegian Medical Schools; 2018-02-12 - 2018-02-13
NTNU Untitled
 
42 Getz, Linn Okkenhaug; Mjølstad, Bente Prytz.
Konsultasjon og kommunikasjon i allmennpraksis. Dagseminar med flere forelesningsinnslag.. Grunnkurs A i Allmennmedisin; 2018-05-31
NTNU Untitled
 
43 Getz, Linn Okkenhaug; Mjølstad, Bente Prytz.
Konsultasjon og kommunikasjon i allmennpraksis. Heldags seminar.. Grunnkurs A i Allmennmedisin; 2018-03-07
NTNU Untitled
 
44 Halle, Kristine Flo; Fjose, Maria; Kristjansdottir, Hildur; Björnsdottir, Amalia; Getz, Linn Okkenhaug; Tomasdottir, Margret Olafia; Sigurdsson, Johann Agust.
Use of pregnancy ultrasound before the 19th week scan: an analytical study based on the Icelandic Childbirth and Health Cohort. BMC Pregnancy and Childbirth 2018 ;Volum 18.(512) s. 1-8
NTNU Untitled
 
45 Hjørleifsson, Stefan; Heath, Iona; Getz, Linn Okkenhaug.
Good doctoring: Core writings as an antidote to „too much medicine. BMJ Evidence Based Medicine 2018 ;Volum 23. Suppl. 2 s. A3-
NTNU UiB Untitled
 
46 Hvas, Lotte; Getz, Linn Okkenhaug.
Tag patienternes historie alvorligt- en narrativ tilgang til arbeidet i almen praksis.. iPRAKSIS - Tidsskrift for praksispersonale 2018 ;Volum Aug. s. 6-10
NTNU Untitled
 
47 Stige, Brynjulf; Getz, Linn Okkenhaug; Sommerbakk, Morten; Tuastad, Lars.
Kropp og sjel og sånn. Hva vet vi om sammenhengene mellom levd liv, følelser og estetikk på den ene siden, og helse på den andre?. Filosofisk helsekontroll 20 år etter: hvor er medisinen på vei?; 2018-09-15 - 2018-09-15
UiB UiO Untitled
 
2017
48 Fors, Egil Andreas; Solvin, Håvard Ø.; Stranden, Magne; Getz, Linn Okkenhaug; Helvik, Anne-Sofie.
Opplever fibromyalgipasienter oftere nedsatt hørsel enn andre?. Revmatologi BestPractice 2017 ;Volum Mai.
NTNU Untitled
 
49 Getz, Linn Okkenhaug.
Academic Canon: a phd course at the Norwegian GP Research School. Nordic Congress for General Practice; 2017-06-15 - 2017-06-15
NTNU Untitled
 
50 Getz, Linn Okkenhaug.
Allmennmedisin i skjæringspunktet mellom den kunnskapsbaserte medisinske tradisjon og den sosialmedisinske virkeligheten. Hvor står vi?. Grunnkurs A i allmennmedisin; 2017-05-11
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste