Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-43 av 43

2019
1 Føre, Heidi Moe; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Gaarder, Rune Harald.
Tensile strength of Nylon netting subjected to various concentrations of disinfecting chemicals. Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering 2019 ;Volum 141.(1) s. 1-8
OCEAN SINTEF Untitled
 
2 Føre, Heidi Moe; Endresen, Per Christian; Eidnes, Grim; Bondø, Morten Steen; Norvik, Carina; Tsarau, Andrei; Kristiansen, David; Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Hydrodynamic loads on exposed fish farms. AQUACULTURE EUROPE 19; 2019-10-08 - 2019-10-10
OCEAN NTNU Untitled
 
3 Føre, Heidi Moe; Thorvaldsen, Trine; Bjørgum, Astrid Jørgine; Lona, Eivind; Fagertun, Jan Tore.
Tekniske årsaker til rømming av oppdrettslaks og regnbueørret - For perioden 2014-2018 - 2019:00668 A. : SINTEF Ocean AS 2019 (ISBN 978-82-14-06361-5) 31 s.
OCEAN SINTEF Untitled
 
4 Føre, Heidi Moe; Thorvaldsen, Trine; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Okstad, Eivind Halvard.
Kunnskap og metoder for å forebygge rømming - Faglig sluttrapport - 2019:00669 A. : SINTEF Ocean AS 2019 (ISBN 978-82-14-06363-9) 39 s.
OCEAN SINTEF Untitled
 
5 Grimaldo, Eduardo; Herrmann, Bent; Su, Biao; Føre, Heidi Moe; Vollstad, Jørgen; Olsen, Leonore; Larsen, Roger B.; Tatone, Ivan.
Comparison of fishing efficiency between biodegradable gillnets and conventional nylon gillnets. Fisheries Research 2019 ;Volum 213. s. 67-74
OCEAN SINTEF UiT Untitled
 
6 Su, Biao; Føre, Heidi Moe; Grimaldo, Eduardo.
A Comparative Study of Mechanical Properties of Biodegradable PBSAT and PA Gillnets in Norwegian Coastal Waters. ASME 2019 38th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE2019); 2019-06-09 - 2019-06-14
OCEAN Untitled
 
7 Su, Biao; Føre, Heidi Moe; Grimaldo, Eduardo.
A Comparative Study of Mechanical Properties of Biodegradable PBSAT and PA Gillnets in Norwegian Coastal Waters. I: ASME 2019 38th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE2019): Volume 4: Materials Technology. The American Society of Mechanical Engineers (ASME) 2019 ISBN 978-0-7918-5879-0.
OCEAN Untitled
 
8 Thorvaldsen, Trine; Føre, Heidi Moe; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Okstad, Eivind Halvard.
Hvorfor rømmer oppdrettsfisk?. Norsk Fiskeoppdrett 2019 (5) s. 58-61
OCEAN SINTEF Untitled
 
2018
9 Føre, Heidi Moe; Gaarder, Rune Harald.
RobustNot -Dokumentasjon av mekaniske egenskaper og dimensjoner til notlin i oppdrettsnøter. : SINTEF Ocean 2018 (ISBN 978-82-14-06914-3) 95 s.
OCEAN SINTEF Untitled
 
10 Grimaldo, Eduardo; Herrmann, Bent; Su, Biao; Føre, Heidi Moe; Vollstad, Jørgen; Olsen, Leonore; Larsen, Roger B.; Tatone, Ivan.
COMPARISON OF FISHING EFFICIENCY BETWEEN BIODEGRADABLE PBSAT GILLNETS AND CONVENTIONAL NYLON (PA) GILLNETS. ICES annual meeting of theworking group on Fisheries Technology and Fish behaviour; 2018-06-04 - 2018-06-09
OCEAN SINTEF UiT Untitled
 
11 Grimaldo, Eduardo; Herrmann, Bent; Vollstad, Jørgen; Su, Biao; Føre, Heidi Moe; Larsen, Roger B.; Tatone, Ivan.
Comparison of fishing efficiency between biodegradable PBSAT gillnets and conventional nylon gillnets in the cod (Gadus morhua) fishery in northern Norway.. ICES Annual Science Conference; 2018-09-24 - 2018-09-27
OCEAN UiT Untitled
 
12 Grimaldo, Eduardo; Herrmann, Bent; Vollstad, Jørgen; Su, Biao; Føre, Heidi Moe; Larsen, Roger B.; Tatone, Ivan.
Fishing efficiency of biodegradable PBSAT gillnets and conventional nylon gillnets used in Norwegian cod (Gadus morhua)and saithe (Pollachius virens)fishery.. ICES Journal of Marine Science 2018
OCEAN UiT Untitled
 
13 Thorvaldsen, Trine; Føre, Heidi Moe; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Okstad, Eivind Halvard.
Menneskelige og organisatoriske årsaker til rømming av oppdrettslaks og regnbueørret. : SINTEF Ocean AS 2018 (ISBN 978-82-14-06773-6) SINTEF Rapport(2018:01362)
OCEAN SINTEF Untitled
 
2017
14 Føre, Heidi Moe; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Gaarder, Rune Harald.
OMAE2017-61519 Tensile Strength of Nylon Netting Subjected to Various Concentrations of Disinfecting Chemicals. OMAE 2017; 2017-06-25 - 2017-06-30
OCEAN SINTEF Untitled
 
15 Føre, Heidi Moe; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Gaarder, Rune Harald.
OMAE2017-61519 Tensile Strength of Nylon Netting Subjected to Various Concentrations of Disinfecting Chemicals. I: ASME 2017 36th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 6: Ocean Space Utilization. ASME Press 2017 ISBN 978-0-7918-5772-4. s. -
OCEAN SINTEF Untitled
 
16 Føre, Heidi Moe; Thorvaldsen, Trine.
Årsaker til rømming av oppdrettslaks og ørret i perioden 2010-2016 - OC2017 A-116. : SINTEF Ocean 2017 (ISBN 978-82-7174-292-8) 19 s.
OCEAN Untitled
 
2016
17 Føre, Heidi Moe; Endresen, Per Christian; Jensen, Østen.
Temporary-creep and postcreep properties of aquaculture netting materials with UHMWPE fibers. Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering 2016 ;Volum 138:031201.(3) s. 1-6
OCEAN Untitled
 
18 Føre, Heidi Moe; Lader, Pål; Lien, Egil; Hopperstad, Odd Sture.
Structural response of high solidity net cage models in uniform flow. Journal of Fluids and Structures 2016 ;Volum 65. s. 180-195
OCEAN NTNU Untitled
 
2015
19 Føre, Heidi Moe.
Vurdering av årsak til skade på not i forbindelse med rømmingshendelse i 2014. : SINTEF Fiskeri og Havbruk 2015 13 s.
OCEAN Untitled
 
20 Føre, Heidi Moe; Endresen, Per Christian; Aarsæther, Karl Gunnar; Jensen, Jørgen Haavind; Føre, Martin; Kristiansen, David; Fredheim, Arne; Lader, Pål; Reite, Karl Johan.
Structural analysis of aquaculture nets: comparison and validation of different numerical modeling approaches. Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering 2015 ;Volum 137.(4) s. -
OCEAN Untitled
 
21 Føre, Heidi Moe; Holmen, Ingunn Marie; Thorvaldsen, Trine; Moe, Helene Katrine; Lien, Andreas Myskja.
Menneskets rolle i rømmingshendelser. Kurs i rømmingssikring; 2015-03-10 - 2015-03-10
OCEAN NTNU Untitled
 
22 Føre, Heidi Moe; Lien, Andreas Myskja.
Hindre rømming ved notvask. Kurs i rømmingssikring; 2015-03-10 - 2015-03-10
OCEAN Untitled
 
2014
23 Føre, Heidi Moe; Endresen, Per Christian; Aarsæther, Karl Gunnar; Jensen, Jørgen Haavind; Føre, Martin; Kristiansen, David; Fredheim, Arne; Lader, Pål; Reite, Karl Johan.
Structural analysis of aquaculture nets: comparison and validation of different numerical modelling approaches. I: 33rd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering Volume 7: Ocean Space Utilization; Professor Emeritus J. Randolph Paulling Honoring Symposium on Ocean Technology. ASME Press 2014 ISBN 978-0-7918-4549-3. s. -
OCEAN Untitled
 
24 Føre, Heidi Moe; Lien, Andreas Myskja.
Utredning og tiltak mot skader på not ved vasking i sjø. : SINTEF rapport 2014 (ISBN 9788214057669) 25 s. SINTEF Rapport
OCEAN Untitled
 
25 Føre, Heidi Moe; Lien, Andreas Myskja.
Utredning og tiltak mot skader på not ved vasking i sjø.. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2014 (ISBN 978-82-14-05766-9) 25 s.
OCEAN Untitled
 
2013
26 Føre, Heidi Moe.
Temporary-creep and post-creep properties of aquaculture netting materials with UHMWPE fibres. ASME 2013 32nd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, OMAE2013; 2013-06-09 - 2013-06-14
OCEAN Untitled
 
27 Føre, Heidi Moe; Endresen, Per Christian; Jensen, Østen.
Temporary-creep and post-creep properties of aquaculture netting materials with UHMWPE fibres. I: ASME 2013 32nd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, Volume 5 Ocean Engineering. ASME Press 2013 ISBN 978-0-7918-5539-3. s. -
OCEAN Untitled
 
2012
28 Høy, Erik; Volent, Zsolt; Moe, Heidi; Dempster, Timothy David.
Loads applied to aquaculture nets by the biting behaviour of Atlantic cod (Gadus morhua). Aquacultural Engineering 2012 ;Volum 47. s. 60-63
OCEAN Untitled
 
2011
29 Lien, Andreas Myskja; Egil, Lien; Føre, Heidi Moe.
Siging av PE-rør Kartlegging av plastrørs egenskaper som konstruksjonselement i forhold til langtids bøyebelastning. : SINTEF rapport 2011 (ISBN 9788214052091) 36 s. SINTEF Rapport
OCEAN Untitled
 
2010
30 Moe, Heidi; Fredheim, Arne; Hopperstad, Odd Sture.
Structural analysis of aquaculture net cages in current. Journal of Fluids and Structures 2010 ;Volum 26.(3) s. 503-516
OCEAN NTNU Untitled
 
2009
31 Moe, Heidi; Gaarder, RH; Olsen, Anna; Hopperstad, Odd Sture.
Resistance of aquaculture net cage materials to biting by Atlantic Cod (Gadus morhua). Aquacultural Engineering 2009 ;Volum 40.(3) s. 126-134
NTNU SINTEF Untitled
 
32 Føre, Heidi Moe.
Strength analysis of net Structures. : Special Report 2009 (ISBN 9788247114698)
OCEAN Untitled
 
33 Føre, Heidi Moe.
Strength analysis of net structures. : NTNU 2009 166 s.
NTNU Untitled
 
34 Moe, Heidi; Hopperstad, Odd Sture; Ivanova, Anna; Jensen, Østen; Fredheim, Arne.
Temporary-creep and post-creep properties of aquaculture netting materials. Ocean Engineering 2009 ;Volum 36.(12-13) s. 992-1002
NTNU SINTEF Untitled
 
2007
35 Føre, Heidi Moe; Dempster, T; Sunde, Leif Magne; Winther, Ulf; Fredheim, Arne.
Technological solutions and operational measures to prevent escapes of Atlantic cod (Gadus morhua) from sea cages. Aquaculture Research 2007 ;Volum 38.
OCEAN NTNU Untitled
 
36 Moe, Heidi; Olsen, Anna; Hopperstad, Odd Sture; Jensen, Østen; Fredheim, Arne.
Tensile properties for netting materials used in aquaculture net cages. Aquacultural Engineering 2007 ;Volum 37.(3) s. 252-265
NTNU SINTEF Untitled
 
2006
37 Føre, Heidi Moe; Olsen, Anna.
Forprosjekt: Kunnskap om notkvalitet og notbehandling for å hindre rømming fra torskeoppdrett. : SINTEF rapport 2006 (ISBN 8214039606) 24 s. SINTEF Rapport(A064067)
OCEAN Untitled
 
2005
38 Moe, Heidi; Fredheim, Arne; Heide, M..
New net cage designs to prevent tearing during handling. IMAM 2005; 2005-09-26 - 2005-09-30
NTNU Untitled
 
39 Føre, Heidi Moe; Krokstad, Jørgen; Lien, Egil; Heide, Mats Augdal.
Konsept og styrkemessig vurdering av nye forankringssystemer for stålanlegg. : SINTEF rapport 2005 (ISBN 8214033179) 44 s. SINTEF Rapport
OCEAN Untitled
 
2004
40 Føre, Heidi Moe; Lien, Egil.
Modellforsøk Nye rømmingssikre merdkonsept. : SINTEF rapport 2004 (ISBN 8214033144) 23 s. SINTEF Rapport
OCEAN Untitled
 
41 Føre, Heidi Moe; Pedersen, Roar; Heide, Mats Augdal.
Oversikt over notsystemer Nye rømmingssikre merdkonsept. : SINTEF rapport 2004 (ISBN 8214033128) 14 s. SINTEF Rapport
OCEAN Untitled
 
42 Heide, Mats Augdal; Føre, Heidi Moe.
Alternative notkonsepter - Delrapport i prosjekt ""nye rømmingssikre merdkonsept"". : SINTEF rapport 2004 (ISBN 8214033098) 20 s. SINTEF Rapport
OCEAN Untitled
 
2003
43 Føre, Heidi Moe; Heide, Mats Augdal.
Riving og deformasjon av not Nye rømmingssikre merdkonsept. : SINTEF rapport 2003 (ISBN 8214033136) 44 s. SINTEF Rapport
OCEAN Untitled