Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-43 av 43

2017
1 Alsos, Gry Agnete; Haugum, Margrete Hembre; Ljunggren, Elisabet Carine.
Gender equality in regional entrepreneurial ecosystems: The implementation of policy initiatives. I: Entrepreneurial Ecosystems and Growth of Women’s Entrepreneurship A Comparative Analysis. Edward Elgar Publishing 2017 ISBN 978 1 78536 461 7.
NORD TFoU Untitled
 
2 Haugum, Margrete Hembre; Grande, Jorunn.
The Role of Marketing in Local Food Network. International Journal on Food System Dynamics 2017 ;Volum 8.(1) s. 1-13
NORD TFoU Untitled
 
3 Haugum, Margrete Hembre; Ljunggren, Birgitte; Haugset, Anne Sigrid; Osmundsen, Tonje; Caspersen, Joakim; Franck, Karianne; Lorentzen, Ranveig Sofie.
Evaluering av Kompetanse for framtidens barnehage. Delrapport 2. TFoU-rapport 2017:09. Steinkjer: TFoU A/S 2017 (ISBN 978-82-7732-258-2) 126 s.
DMMH NORD HIOA NTNU TFoU Untitled
 
4 Naper, Linn Renée; Haugum, Margrete Hembre; Nilsen, Randi Dyblie; Sivertsen, Håkon; Stene, Morten; Ekmann, Lisa.
Spørsmål til Barnehage-Norge 2016. TFoU-rapport 2017:1. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2017 (ISBN 978-82-7732-250-6) 155 s.
NTNU TFoU Untitled
 
2016
5 Haugset, Anne Sigrid; Osmundsen, Tonje; Caspersen, Joakim; Haugum, Margrete Hembre; Ljunggren, Birgitte.
Kompetanse for framtidens barnehage. Delrapport 1: Følgeevaluering av strategien Kompetanse for framtidens barnehage. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82–7732–236-0) 144 s.
DMMH HIOA SAMFORSK TFoU Untitled
 
6 Haugum, Margrete Hembre.
Informasjon om og kunnskap fra jordbruksforskning. TFoU-rapport 2016:22. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-249-0)
TFoU Untitled
 
7 Haugum, Margrete Hembre; Mathiesen, Ida Holth; Buland, Trond Hallgeir; Carlsson, Espen.
Mangfold for innovasjon - Om etnisitet og kjønn i videregående opplæring og næringsutvikling i Nord-Trøndelag. Steinkjer: Trøndelag forskning og utvikling 2016 (ISBN 978-82–7732–242-1) 106 s.
IRIS NTNU TFoU Untitled
 
8 Ljunggren, Elisabet Carine; Haugum, Margrete Hembre.
Innovative industries and gender: Can gender change understandings of what an innovative industry is?. the DIANA International Research Conference; 2016-06-12 - 2016-06-14
NF TFoU Untitled
 
9 Ljunggren, Elisabet Carine; Haugum, Margrete Hembre.
Innovatve industries and gender: What’s the problem? Investigating innovative industries with a gender perspective.. NEON-konferansen; 2016-11-23 - 2016-11-24
NF TFoU Untitled
 
10 Ljunggren, Elisabet; Haugum, Margrete Hembre; Angell, Elisabeth.
Kjønnsperspektiv og kjønnsbalanse i VRI – hvilke verktøy trenger vi?. VRI Strosamling; 2016-08-28 - 2016-08-29
NF TFoU UNI Untitled
 
11 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Haugum, Margrete Hembre.
Attraktivitet og verdiskaping - om mulige sammenhenger. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-227-8)
TFoU Untitled
 
2015
12 Haugset, Anne Sigrid; Nilsen, Randi Dyblie; Haugum, Margrete Hembre.
Spørsmål til Barnehage-Norge 2015. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 (ISBN 978-82-7732-225-4)
NTNU TFoU Untitled
 
13 Haugum, Margrete Hembre.
Evaluering av tiltak i Kompetanseløft trøndersk landbruk. Styringsgruppemøte Kompetanseløft trøndersk landbruk; 2015-04-15 - 2015-04-15
TFoU Untitled
 
14 Haugum, Margrete Hembre.
Evaluering av tiltak i Kompetanseløft trøndersk landbruk. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 (ISBN 978-82-7732-217-9)
TFoU Untitled
 
15 Haugum, Margrete Hembre.
Implementering av kjønnsbalanse i VRI-programmet. Kjønnsforskning NÅ!; 2015-11-24 - 2015-11-25
TFoU Untitled
 
16 Haugum, Margrete Hembre.
Startup firms and entrepreneurial Identity - The case of women Entrepreneurs in Mid-Skandinavia. RENT XXIX; 2015-11-18 - 2015-11-20
TFoU Untitled
 
17 Haugum, Margrete Hembre; Haugset, Anne Sigrid; Næss, Per Reidar.
Hybelhus på Mære. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 (ISBN 978-82-7732-214-8)
TFoU Untitled
 
18 Haugum, Margrete Hembre; Ljunggren, Elin Birgitte.
Samarbeid for kritisk infrastruktur - en kunnskapsbase. Forprosjektrapport. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2015 (ISBN 978-82-7732-208-7)
DMMH TFoU Untitled
 
19 Ljunggren, Elisabet; Alsos, Gry Agnete; Haugum, Margrete Hembre.
Implementation of gender equality in an innovation scheme: Ensuring an economic ecosystem also suitable for women?. Diana International Research Conference; 2015-06-08 - 2015-06-09
NORD NF TFoU Untitled
 
20 Ljunggren, Elisabet; Haugum, Margrete Hembre.
Kjønn i VRI Finnmark - En verden bak telling av hoder.. Refleksiv Workshop med styringsgruppen til VRI-Finnmark; 2015-02-20 - 2015-02-20
NF TFoU Untitled
 
21 Sivertsen, Håkon; Haugset, Anne Sigrid; Haugum, Margrete Hembre; Carlsson, Espen; Nilsen, Randi Dyblie; Nossum, Gunnar.
Spørsmål til Barnehage-Norge 2014. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 (ISBN 978-82-7732-207-0) 116 s.
NTNU TFoU Untitled
 
2014
22 Cruickshank, Jørn; Vasstrøm, Mikaela; Sand, Roald; Haugum, Margrete Hembre; Sivertsen, Håkon.
Samfunnsutviklingskapasitet i småkommuner. En studie av 41 småkommuner.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2014 56 s.
AGDERFORSK TFoU UIA Untitled
 
2013
23 Carlsson, Espen; Haugum, Margrete Hembre; Aasetre, Jørund.
Lokalt utviklingsarbeid. En vurdering av resultater og effekter i Rindal og Rauma kommune. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 (ISBN 978-82-7732-174-5) 119 s.
NTNU TFoU Untitled
 
24 Grande, Jorunn; Magnus, Trine; Haugum, Margrete Hembre.
Market strategies at entrepreneurial farms exploring food specialties. ESU-conference 2013; 2013-08-19 - 2013-08-23
BYGDEFORSK NORD TFoU Untitled
 
25 Haugset, Anne Sigrid; Haugum, Margrete Hembre; Iversen, Jon Marius Vaag; Nossum, Gunnar.
Mære landbruksskole. Mære sin rolle for landbruket og konsekvenser av endringer i gårdsdrifta. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 (ISBN 978-82-7732-187-5) 153 s.
TFoU Untitled
 
26 Haugum, Margrete Hembre.
Grunnlagsdokument Logimat. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 (ISBN 978-82-7732-173-8) 59 s.
TFoU Untitled
 
27 Haugum, Margrete Hembre.
Statusrapport næringsmiddelindustrien i Møre og Romsdal. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 (ISBN 978-82-7732-172-1) 120 s.
TFoU Untitled
 
28 Haugum, Margrete Hembre; Iversen, Jon Marius Vaag; Nossum, Gunnar.
Evaluering av Etablereropplæringen og Alkymisten. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 (ISBN 978-82-7732-182-0) 78 s.
TFoU Untitled
 
29 Vaag Iversen, Jon Marius; Nossum, Gunnar; Haugum, Margrete Hembre.
Mære landbruksskole. Mære sin rolle for landbruket og konsekvenser av endringer i gårdsdrifta. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 (ISBN 978-82-7732-187-5) 153 s.
TFoU Untitled
 
2012
30 Devik, Siri Andreassen; Enmarker, Ingela; Haugum, Margrete Hembre.
Evaluering av Mestring i lag – sammen om rehabilitering. Prosjekt ved Namdal rehabilitering. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 34 s.
NORD TFoU Untitled
 
31 Haugum, Margrete Hembre.
Evaluering av mestring i lag - sammen om rehabilitering. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 (ISBN 978-82-7732-161-5) 44 s.
TFoU Untitled
 
32 Haugum, Margrete Hembre.
Kompetanseløft trøndersk landbruk - forprosjekt. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 (ISBN 978-82-7732-162-2) 104 s.
TFoU Untitled
 
33 Haugum, Margrete Hembre.
Matverdikjeder. I: Lokal og regional mat. Samhandling, innovasjon og identitet i alternative matverdikjeder. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2753-6. s. 21-45
TFoU Untitled
 
34 Haugum, Margrete Hembre.
Opplevelse med oppleverens blikk. I: Opplevelser : innhold, verdi, næring og sted. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2729-1. s. 103-129
TFoU Untitled
 
35 Sæther, Bjørnar; Haugum, Margrete Hembre.
Bakgrunn for framveksten av alternative matverdikjeder. I: Lokal og regional mat. Samhandling, innovasjon og identitet i alternative matverdikjeder. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2753-6. s. 9-21
TFoU UiO Untitled
 
36 Sæther, Bjørnar; Haugum, Margrete Hembre.
Lokal og regional mat. Samhandling, innovasjon og identitet i alternative matverdikjeder. Tapir Akademisk Forlag 2012 (ISBN 978-82-519-2753-6) 215 s.
ØF TFoU Untitled
 
2011
37 Carlsson, Espen; Haugum, Margrete Hembre.
Effekter av Nord-Trøndelag Fylkeskommunes innsats innenfor stedsutvikling - En vurdering på grunnlag av tre eksempelstudier. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2011 (ISBN 978-82-7732-151-6) 82 s.
TFoU Untitled
 
38 Haugum, Margrete Hembre; Mørkved, Britt Paula; Dalborg, Cecilia; von Friedrich, Yvonne.
Businesswoman discussing growth - What are the talking about?. The 56th Annual ICSB World Conference; 2011-06-15 - 2011-06-18
NORD TFoU Untitled
 
2008
39 Haugum, Margrete Hembre.
Kvalitetsledelse i kvasiorganisasjoner - en studie av verdikjeden for matpotet. Tapir Akademisk Forlag 2008 (ISBN 978-82-471-9032-6) ;Volum 2008.236 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(148)
NORD NTNU Untitled
 
2000
40 Haugum, Margrete.
Spennende mat ÆKronikk - Forskningsdagene 2000Å. Trønder-avisa 2000 s. 4-
NORD Untitled
 
41 Spidsø, Tor K.; Bjelkåsen, Toralf; Hansen, Hanne Solheim; Haugum, Margrete.
Informasjonshefte om kandidatoppgaven Ka 198. Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag. 2000 (ISBN 82-7456-201-1) 17 s. Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag(nr 98)
NORD Untitled
 
1999
42 Haugum, Margrete.
Bøndene trenger utdannig @<kronikk@>. Trønder-avisa 1999 s. 4-
NORD Untitled
 
1998
43 Haugum, Margrete; Mørkved, Ole Jørgen.
Landbruksdirektorat - hvilken lokalisering er best <kronikk>. Trønder-avisa 1998 s. 4-
NORD Untitled