Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-28 av 28

2018
1 Andersen, Thale Kvernberg; Håpnes, Tove Rigmor.
God toppledelse av kunnskapsbedrifter. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06788-0) 9 s. SINTEF Rapport(2018:01455)
SINTEF Untitled
 
2015
2 Håpnes, Tove Rigmor; Lamvik, Gunnar Martin; Torvatn, Hans Yngvar.
Er hyperbyråkratiet verdt prisen?. Dagens næringsliv 2015
SINTEF Untitled
 
2014
3 Andersen, Thale Kvernberg; Ravn, Johan Elvemo; Øyum, Lisbeth; Håpnes, Tove Rigmor.
Robust organisering. Trondheim: SINTEF / Abelia / NHO 2014 60 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
2013
4 Håpnes, Tove Rigmor; Buvik, Marte Pettersen.
Evaluering av NHOs Female Future program. : SINTEF rapport 2013 (ISBN 9788214056198) 63 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
2012
5 Håpnes, Tove Rigmor.
Evaluering av NHO Buskerud sitt prosjekt ""Arbeidskraft uten merkelapp"". Bedre bruk av arbeidskraftressursene hos ungdom som ikke har fullført videregående opplæring. : SINTEF rapport 2012 (ISBN 9788214054828) 41 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
6 Håpnes, Tove Rigmor.
Evaluering av NHO Buskerud sitt prosjekt "Arbeidskraft uten merkelapp". Bedre bruk av arbeidskraftressursene hos ungdom som ikke har fullført videregående opplæring. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn 2012 (ISBN 9788214054828)
SINTEF Untitled
 
7 Håpnes, Tove Rigmor; Pettersen, Marte Buvik.
Evaluering av NHOs Global Future program. Ressursmobilisering hos høyt utdannede personer med innvandrerbakgrunn. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn 2012 (ISBN 9788214053920) 65 s.
SINTEF Untitled
 
8 Rasmussen, Bente; Håpnes, Tove Rigmor.
Permanent temporariness? Changes in social contracts in knowledge work. Nordic Journal of Working Life Studies 2012 ;Volum 2.(1) s. 5-23
NTNU SINTEF Untitled
 
2011
9 Håpnes, Tove Rigmor; Rasmussen, Bente.
Policies and Practices of Family Friendliness. Time and Employment Relations in Knowledge Work. Nordic Journal of Working Life Studies 2011 ;Volum 1.(2) s. 39-57
NTNU SINTEF Untitled
 
10 Håpnes, Tove Rigmor; Rasmussen, Bente.
Presteskap, byråkrati og marked : forsøk på å konstruere en moderne kunnskapsorganisasjon. Nordiske organisasjonsstudier 2011 ;Volum 13.(2) s. 35-56
NTNU SINTEF Untitled
 
2010
11 Forseth, Ulla; Håpnes, Tove Rigmor; Berge, Liv.
Globalization, resistance, and diverse work practices in an international finance company. 26th EGOS Colloqium 2010; 2010-06-28 - 2010-07-03
SINTEF Untitled
 
12 Forseth, Ulla; Håpnes, Tove Rigmor; Berge, Liv.
Sunne arbeidsplasser og robuste arbeidskulturer. Avslutningskonferanse for Arbeidslivsprogrammet; 2010-01-27 - 2010-01-27
SINTEF Untitled
 
13 Håpnes, Tove Rigmor; Berge, Liv.
Dressing up for Halloween - Creating a Collective Work Identity in a Customer Centre Team in a Finance Company. Standing Conference of Organizational Symbolism (SCOS); 2010-07-07 - 2010-07-10
SINTEF Untitled
 
14 Øyum, Lisbeth; Håpnes, Tove Rigmor; Nilssen, Tore Geir.
""Radical Consent"": Norwegian cases of labour-management consensus on plant closures. BSA Work, Employment and Society Conference; 2010-09-07 - 2010-09-10
SINTEF Untitled
 
2009
15 Berge, Liv; Forseth, Ulla; Håpnes, Tove Rigmor.
Salg, salg, salg - over hele linja! Mandag hele året? om mestringsstrategier og arbeidsstiler i salg av forsikringer. Sosiologisk Tidsskrift 2009 ;Volum 17.(3) s. 195-216
SINTEF Untitled
 
16 Forseth, Ulla; Håpnes, Tove Rigmor; Berge, Liv.
New World of Work - Coping and Control in the Finance Industry. 15th World Congress of the International Industrial Relations Association (IIRA); 2009-08-24 - 2009-08-27
SINTEF Untitled
 
17 Håpnes, Tove Rigmor; Finnestrand, Hanne Gudrun.
Verdalsprosjektet - krafttak for inkludering. Følgeforskningsrapport. : SINTEF rapport 2009 (ISBN 9788214048094) 37 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
2007
18 Håpnes, Tove Rigmor.
Tidskulturer og fleksible organisasjonsformer i kunnskapsarbeid - inkludering versus utstøting?. Arbeidstilsynet; 2007-05-31 - 2007-05-31
SINTEF Untitled
 
2006
19 Håpnes, Tove Rigmor.
Verdalsprosjektet - krafttak for inkludering. Rapport fra forprosjektet januar-juli 2006. : SINTEF rapport 2006 (ISBN 8214039835) 68 s. SINTEF Rapport(STF50 A06082)
SINTEF Untitled
 
2004
20 Håpnes, Tove Rigmor; Berg, Berit.
Innvandrerkvinners arbeidstilknytning - en pilotstudie. : SINTEF rapport 2004 (ISBN 8214030226) 45 s. SINTEF Rapport(STF38 A04508)
SINTEF Untitled
 
21 Håpnes, Tove Rigmor; Rasmussen, Bente.
A Sustainable Organisation and knowledge Work. WES-conference; 2004-09-01 - 2004-09-03
SINTEF Untitled
 
22 Håpnes, Tove Rigmor; Rasmussen, Bente.
Fra faste forhold til løse forbindelser - dynamiske organisasjoner i det kunnskapsbaserte arbeidslivet. Seminardag ved STK/KULT; 2004-01-28 - 2004-01-28
SINTEF Untitled
 
2002
23 Håpnes, Tove Rigmor; Øyum, Lisbeth.
Bedriftsutvikling og integrering av ansatte med innvandrerbakgrunn. : SINTEF rapport 2002 13 s. SINTEF Rapport(Notat 1/02)
SINTEF Untitled
 
2001
24 Munkeby, Ida; Håpnes, Tove Rigmor; Hansen, Pål Lynne.
Utvecklingsprojekt i norska företag. Företagsutveckling - utan gränser; 2001-02-14 - 2001-02-15
SINTEF Untitled
 
2000
25 Berg, Berit; Håpnes, Tove Rigmor.
Mangfold til begjær eller til besvær? Om innvandrere i norsk arbeidsliv. Sysselsettingskonferanse i Norges Forskningsråd; 2000-05-15 - 2000-05-15
SINTEF Untitled
 
26 Håpnes, Tove Rigmor.
Hur ta till vara på olikheter vid företagsutvekling. .; 2000-01-17 - 2000-01-18
SINTEF Untitled
 
27 Håpnes, Tove Rigmor; Rasmussen, Bente.
New Technology Increasing Old Technology?. I: Women, Work and Computerization. : Kluwer Academic 2000 ISBN 0792378644.
SINTEF Untitled
 
1999
28 Håpnes, Tove Rigmor; Rasmussen, Bente.
Girls' identity on the Internet. Womens' world 99; 1999-06-24 - 1999-06-25
SINTEF Untitled