Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-42 av 42

2020
1 Leunbach, Daniel; Erikson, Truls; Bjørnåli, Ekaterina S..
A subjectivist approach to team entrepreneurship. The Quarterly Journal of Austrian Economics 2020 ;Volum 23.(3-4) s. 542-567
NTNU UiO Untitled
 
2018
2 Bjørnåli, Ekaterina S.; Farstad, Ingvild; Brovold, Benedicte Kimo; Terjesen, Siri.
Kvinne og toppleder: Hvilke faktorer fremmer en lederkarriere?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2018 (5) s. 31-39
NHH NTNU Untitled
 
2017
3 Bjørnåli, Ekaterina S..
Research on the board of directors in high-tech start-ups: an assessment and suggestions for future research. I: Handbook of Research on Corporate Governance and Entrepreneurship. Edward Elgar Publishing 2017 ISBN 978 1 78254 555 2. s. 111-142
NTNU Untitled
 
4 Bjørnåli, Ekaterina S.; Aadland, Torgeir; Ekaterina, Fedorova; Mohammadi, Ali.
Activating high-tech board’s contribution through network capabilities and behavioral integration of the top management team members. EIASM 8th Workshop on Top Management Teams and Business Strategy Research; 2017-03-23 - 2017-03-24
NTNU Untitled
 
5 Bjørnåli, Ekaterina S.; Aadland, Torgeir; Fedorova, Ekaterina; Mohammadi, Ali.
Activating High-Tech Board's Contribution Through Network Capabilities and Behavioral Integration of the Top Management Team Members. Babson College Entrepreneurship Research Conference (BCERC); 2017-06-07 - 2017-06-10
NTNU Untitled
 
6 Bjørnåli, Ekaterina S.; Aadland, Torgeir; Fedorova, Ekaterina; Mohammadi, Ali; Aune, Tina Bjørnevik.
Nettverkskapabiliteter og integrerende adferd hos lederteam og styrer. I: Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50 år: En vitenskapelig jubileumsantologi. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2324-4. s. 271-288
NTNU Untitled
 
7 Bjørnåli, Ekaterina S.; Giones, Ferran; Billström, Lars Anders.
Reveal or Conceal? An explorative study of signaling strategies to build legitimacy in cleantech ventures. the 2017 BCERC Babson College Entrepreneurship Research Conference (BCERC); 2017-06-08 - 2017-06-10
NORD NTNU Untitled
 
8 Bjørnåli, Ekaterina S.; Giones, Ferran; Billström, Lars Anders.
Reveal or Conceal? Signaling Strategies for Building Legitimacy in Cleantech Firms. Sustainability 2017 ;Volum 9.(10)
NORD NTNU Untitled
 
9 Bjørnåli, Ekaterina S.; Hernandez, Roberto Chea.
Do social enterprises benefit from board conflicts? An explorative study of boards of directors as strategic decision-making groups in business incubators in Africa. Innovation, Technology, Entrepreneurship & Marketing (ITEM) group research seminar; 2017-05-31 - 2017-05-31
NTNU Untitled
 
10 Bjørnåli, Ekaterina S.; Hernandez, Roberto Chea.
Do social enterprises benefit from board conflicts? An explorative study of strategic decision-making within the incubator boards in east Africa. The 77th Academy of Management Annual Meeting (AoM); 2017-08-04 - 2017-08-08
NTNU Untitled
 
11 Bjørnåli, Ekaterina S.; Knockaert, Mirjam; Foss, Nicolai; Leunbach, Daniel; Erikson, Truls.
Unraveling the Black Box of New Venture Team Processes. I: The Wiley Handbook of Entrepreneurship. Wiley-Blackwell 2017 ISBN 978-1-118-97083-6. s. 313-348
NTNU UiO Untitled
 
2016
12 Bjørnåli, Ekaterina S.; Aadland, Torgeir; Fedorova, Ekaterina; Mohammadi, Ali.
TMT network capabilities, behavioral integration and board innovative decision making in high-tech start-ups. 16th Annual Conference of the European Academy of Management, EURAM; 2016-06-01 - 2016-06-04
NTNU Untitled
 
13 Bjørnåli, Ekaterina S.; Giones, Ferran; Nordskar, Gjermund Thorson; Wright, Phillip C.; Klimas-Hermansen, Vytautas.
The Determinants of Clean-Tech Venture Performance: Lessons from Technology Entrepreneurship and Research Agenda. 2016 Babson College Entrepreneurship Research Conference (BCERC); 2016-06-08 - 2016-06-11
NTNU Untitled
 
14 Bjørnåli, Ekaterina S.; Knockaert, Mirjam; Erikson, Truls.
The Impact of Top Management Team Characteristics and Board Service Involvement on Team Effectiveness in High-Tech Start-Ups. Long range planning 2016 ;Volum 49.(4) s. 447-463
NTNU UiO Untitled
 
15 Bjørnåli, Ekaterina Shepeleva; Giones, Ferran; Nordskar, Gjermund; Wright, Phillip C..
Reveal or Conceal? Signaling Strategies to build legitimacy in clean-tech ventures. IRCA Seminar MCI Innovation Lab; 2016-10-07 - 2016-10-07
NTNU Untitled
 
16 Bjørnåli, Ekaterina Shepeleva; Giones, Ferran; Wright, Phillip C.; Nordskar, Gjermund; Klimas-Hermansen, Vytautas.
Insights from Technology Entrepreneurship for Green-Tech Startups. 100% Renewable Energy – Solutions for crossing borders; 2016-10-04 - 2016-10-05
NTNU Untitled
 
2015
17 Bjørnåli, Ekaterina S.; Ellingsen, Andreas.
Exploring Antecedents and Impact of Board Effectiveness in Clean-Tech Enterprises. I: Studies in Public and Non-Profit Governance. Emerald Group Publishing Limited 2015 ISBN 978-1-78560-4294. s. 31-56
NTNU Untitled
 
18 Knockaert, Mirjam; Bjørnåli, Ekaterina S.; Erikson, Truls.
Joining forces: Top Management Team and Board Chair Characteristics as Antecedents of Board Service Involvement. Journal of Business Venturing 2015 ;Volum 30.(3) s. 420-435
NTNU UiO Untitled
 
2014
19 Bjørnåli, Ekaterina S..
Factors Affecting the Development of Clean-tech Start-Ups: A Literature Review. Renewable Energy Research Conference- RERC; 2014-06-16 - 2014-06-18
NTNU Untitled
 
20 Bjørnåli, Ekaterina S..
Research on board of directors and top management team in high‐tech firms: An assessment and suggestions for future research. EURAM 2014 European Academy of Management; 2014-06-04 - 2014-06-06
NTNU Untitled
 
21 Bjørnåli, Ekaterina S.; Ellingsen, Andreas.
Factors Affecting the Development of Clean-tech Start-Ups: A Literature Review. Renewable Energy Research Conference, RERC 2014; 2014-06-16 - 2014-06-18
NTNU Untitled
 
22 Bjørnåli, Ekaterina S.; Ellingsen, Andreas.
Factors Affecting the Development of Clean-tech Start-Ups: A Literature Review. Energy Procedia 2014 ;Volum 58. s. 43-50
NTNU Untitled
 
23 Bjørnåli, Ekaterina S.; Støren, Liv Anne.
Én av fire eller én av femti? Utbredelse av entreprenørskapstilbud i høyere utdanning. I: Entreprenørskapsutdanning i Norge: Tilnærminger, utbredelse og effekter. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1626-0. s. 103-124
NIFU NTNU Untitled
 
2013
24 Knockaert, Mirjam; Bjørnåli, Ekaterina; Erikson, Truls.
Board Strategic Involvement in Early Stage High Tech Firms: An Attention Based Perspective. 2013 Annual Meeting of the Academy of Management; 2013-08-09 - 2013-08-13
NTNU UiO Untitled
 
25 Knockaert, Mirjam; Bjørnåli, Ekaterina S.; Erikson, Truls.
Board Strategic Involvement in Early Stage High Tech Firms: An Attention Based Perspective.. Academy of Management. Annual Meeting Proceedings 2013
NTNU UiO Untitled
 
2012
26 Bjørnåli, Ekaterina S..
Institutional entrepreneurship in emerging fields: Insights from renewable energy initiatives. Technoport RERC Research Conference 2012; 2012-04-15 - 2012-04-18
NTNU Untitled
 
27 Bjørnåli, Ekaterina S.; Aspelund, Arild.
The role of the entrepreneurial team and the board of directors in the internationalization of academic spin-offs. Journal of International Entrepreneurship 2012 ;Volum 10.(4) s. 350-377
NIFU NTNU Untitled
 
28 Bjørnåli, Ekaterina S.; Støren, Liv Anne.
Examining competence factors that encourage innovative behaviour by European higher education graduate professionals. Journal of Small Business and Enterprise Development 2012 ;Volum 19.(3) s. 402-423.
NIFU Untitled
 
2011
29 Bjørnåli, Ekaterina; Erikson, Truls; Knockaert, Mirjam.
The Impact of Top Management Team Characteristics and Board Strategic Involvement on Team Effectiveness in High-Tech Start-Ups. Academy of Management. Annual Meeting Proceedings 2011
NIFU UiO Untitled
 
30 Bjørnåli, Ekaterina; Erikson, Truls; Knockaert, Mirjam.
The Impact of Top Management Team Characteristics and Board Strategic Involvement on Team Effectiveness in High-Tech Start-Ups. Academy of Management; 2011-08-15 - 2011-08-16
NIFU UiO Untitled
 
31 Erikson, Truls; Bjørnåli, Ekaterina.
Styret som ressurs og ressursene i styret. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2011 ;Volum 14.(7) s. 37-45
HVL NIFU UiO Untitled
 
32 Bjørnåli, Ekaterina.
Venture-kapital i kunnskapsintensive foretak. I: Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer 2011. Oslo: Norges forskningsråd 2011 ISBN 978-82-12-02965-1. s. 112-113
NIFU Untitled
 
33 Bjørnåli, Ekaterina Shepeleva; Støren, Liv Anne; Henaug, Inger.
Entreprenørskap i høyere utdanning – en kartlegging av omfang og innhold. Oslo: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 2011 (ISBN 978-82-7218-753-7) 82 s. NIFU-rapport(17)
NIFU Untitled
 
34 Spilling, Olav R.; Lauritzen, Tonje; Hagen, Svein Erik; Bjørnåli, Ekaterina.
Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner. Oslo: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 2011 (ISBN 978-82-7218-757-5) 64 s. NIFU-rapport(20)
HINN NIFU Untitled
 
35 Spilling, Olav R.; Moen, Øystein; Bjørnåli, Ekaterina; Finne, Håkon; Sørheim, Roger.
Høyvekstforetak - utfordringer, behov og virkemidler: En analyse gjennomført for Innovasjon Norge. Oslo: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 2011 (ISBN 978-82-7218-789-6) 98 s. NIFU-rapport(36)
NIFU NTNU SINTEF Untitled
 
2010
36 Bjørnåli, Ekaterina S..
The role of the top management team and board in academic spin-offs. Trondheim: Høgskolen i Sør-trøndelag, Avdeling for teknologi 2010
NIFU Untitled
 
37 Bjørnåli, Ekaterina Shepeleva; Erikson, Truls.
Board features associated with new team member addition in academic spin-offs. I: The Life cycle of new ventures. Edward Elgar Publishing 2010 ISBN 978-1-84844-697-7. s. 142-156
HVL NIFU NTNU UiO Untitled
 
38 Bjørnåli, Ekaterina Shepeleva; Gulbrandsen, Magnus.
Exploring board formation and evolution of board composition in academic spin-offs. Journal of Technology Transfer 2010 ;Volum 35.(1) s. 92-112
NIFU NTNU Untitled
 
39 Bjørnåli, Ekaterina Shepeleva; Sørheim, Roger; Erikson, Truls.
Design characteristics associated with venture capital acquisitions in academic spin-offs. I: The Life cycle of new ventures. Edward Elgar Publishing 2010 ISBN 978-1-84844-697-7. s. 157-171
HVL NORD NIFU NTNU UiO Untitled
 
40 Spilling, Olav R.; Bjørnåli, Ekaterina S..
Mission impossible? Evaluation of a program for stimulating high-growth entrepreneurship in rural Norway. The 5th International Seminar on Regional Innovation Policies; 2010-10-14 - 2010-10-15
NIFU Untitled
 
41 Spilling, Olav R.; Hansen, Bjørn Harald; S. Bjørnåli, Ekaterina.
Evaluering av nyvekst. Oslo: NIFU STEP 2010 99 s. NIFU STEP rapport(26)
NIFU NMBU Untitled
 
2009
42 Bjørnåli, Ekaterina Shepeleva.
Board of Directors, Top Management Team and the Development of Academic Spin-Off Companies. Trondheim: Tapir Uttrykk 2009 (ISBN 9788247116777) ;Volum 2009.168 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(144)
NTNU Untitled