Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 54 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Bania, Elisabeth Valmyr; Ytreland, Kristin; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Martinsen, Kristin Dagmar; Lisøy, Carina; Holen, Solveig; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Askeland, Anne Liv; Goverud Andersson, Ola; Adolfsen, Frode; Haug, Ida Mari; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter.
"Hvilken betydning har foreldreinvolvering i et gruppebasert tiltak for triste og engstlige barn?". Barn og unge kongressen 2020; 2020-12-01 - 2020-12-03
AHUS NTNU RBUP-ØS UiT Untitled
 
2 Ingul, Jo Magne.
Setter i gang nytt prosjekt som skal gjøre engstelige barn tryggere.. Innherred [Avis] 2020-01-18
NTNU Untitled
 
3 Ingul, Jo Magne.
Triste og engstelige barn.. Foreldremøte Egge barneskole; 2020-01-07 - 2020-01-07
NTNU Untitled
 
4 Ingul, Jo Magne; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Martinsen, Kristin Dagmar; Ytreland, Kristin; Bania, Elisabeth Valmyr; Sund, Anne Mari; Lisøy, Carina; Holen, Solveig; Askeland, Anne Liv; Adolfsen, Frode; Andersson, Ola; Haug, Ida Mari; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter.
Virtual Reality for engstelige og triste barn; optimering av atferds-eksperimenter og aktivering. Barn og Unge kongressen 2020; 2020-12-01 - 2020-12-03
AHUS NTNU RBUP-ØS UiT Untitled
 
5 Lisøy, Carina; Martinsen, Kristin Dagmar; Askeland, Anne Liv; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Ingul, Jo Magne; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Ytreland, Kristin; Bania, Elisabeth Valmyr; Haug, Ida Mari; Patras, Joshua; Anderson, Ola Goverud; Neumer, Simon-Peter.
ECHO: Optimalisering av et gruppebasert tiltak for engstelige og triste barn. Barn og Unge Kongressen 2020; 2020-12-01 - 2020-12-02
AHUS NTNU RBUP-ØS UiT Untitled
 
6 Martinsen, Kristin Dagmar; Lisøy, Carina; Askeland, Anne Liv; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Goverud Andersson, Ola; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Ytreland, Kristin; Bania, Elisabeth Valmyr; Haug, Ida Mari; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter.
Digital betingelse - Diggi - Kan delvis digital gjennomføring gi god effekt for barna?. Barn & Unge kongressen 2020; 2020-12-01 - 2020-12-02
AHUS NTNU RBUP-ØS UiT Untitled
 
7 Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski.
Gi barn som strever hjelp til mestring på egne premisser. Forskning.no 2020
NTNU RBUP-ØS UiT Untitled
 
8 Neumer, Simon-Peter; Haug, Ida Mari; Patras, Joshua; Lisøy, Carina; Askeland, Anne Liv; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Ingul, Jo Magne; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Ytreland, Kristin; Bania, Elisabeth Valmyr; Andersson, Ola; Martinsen, Kristin Dagmar.
MittEcho - En brukerstemme til barn og unge i ECHO studien. Barn og Unge konferansen 2020; 2020-12-01 - 2020-12-03
AHUS NTNU RBUP-ØS UiT Untitled
 
9 Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Ingul, Jo Magne.
Måleegenskaper ved den norske versjonen av Multidimensional Anxiety Scale for Children – Parent version (MASC-P). PsykTestBARN 2020 ;Volum 10.(1)
HNT NTNU UiT Untitled
 
2019
10 Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Marie; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig.
ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge. Faglig foredrag; 2019-05-27 - 2019-05-27
NTNU RBUP-ØS UiT Untitled
 
11 Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Marie.
ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge. Faglig foredrag; 2019-05-22 - 2019-05-22
NTNU RBUP-ØS UiT Untitled
 
12 Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Sund, Anne Marie; Ingul, Jo Magne.
ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge. Faglig foredrag; 2019-04-25 - 2019-04-25
NTNU RBUP-ØS UiT Untitled
 
13 Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Ingul, Jo Magne; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Sund, Anne Marie.
ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge. Faglig foredrag; 2019-08-13 - 2019-08-13
NTNU RBUP-ØS UiT Untitled
 
14 Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Marie; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter.
ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge. Staped; 2019-03-08 - 2019-03-08
NTNU RBUP-ØS UiT Untitled
 
15 Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Marie; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig.
ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge. FAglig foredrag; 2019-04-26 - 2019-04-26
NTNU RBUP-ØS UiT Untitled
 
16 Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Martinsen, Kristin Dagmar; Sund, Anne Mari; Ingul, Jo Magne.
ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge. Faglig foredrag; 2019-08-16 - 2019-08-16
NTNU RBUP-ØS UiT Untitled
 
17 Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Sund, Anne Marie; Ingul, Jo Magne; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter.
ECHO- Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge. Faglig foredrag; 2019-06-24 - 2019-06-24
NTNU RBUP-ØS UiT Untitled
 
18 Bania, Elisabeth Valmyr; Sandvik, Kristin; Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Sund, Anne Mari.
Presentasjon av ECHO for Stjørdal Kommune. foredrag for Stjørdal Kommune; 2019-04-04 - 2019-04-04
NTNU RBUP-ØS UiO UiT Untitled
 
19 Bania, Elisabeth Valmyr; Ytreland, Kristin; Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Sund, Anne Mari.
Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon; 2019-07-02 - 2019-07-02
NTNU UiO UiT Untitled
 
20 Bania, Elisabeth Valmyr; Ytreland, Kristin; Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Sund, Anne Mari.
Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon; 2019-09-23 - 2019-09-23
NTNU UiO UiT Untitled
 
21 Bania, Elisabeth Valmyr; Ytreland, Kristin; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski.
Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon; 2019-05-24 - 2019-05-24
NTNU UiO UiT Untitled
 
22 Bania, Elisabeth Valmyr; Ytreland, Kristin; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua.
Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon; 2019-05-29 - 2019-05-29
NTNU UiO UiT Untitled
 
23 Heyne, David; Gentle-Genitty, Carolyn; Landell, Malin Gren; Melvin, Glenn; Chu, Brian C.; Gallé-Tessonneau, Marie; Askeland, Kristin Gärtner; Gonzálvez, Carolina; Havik, Trude; Ingul, Jo Magne; Johnsen, Daniel Bach; Keppens, Gil; Knollmann, Martin; Lyon, Aaron R.; Maeda, Naoki; Reissner, Volker; Sauter, Floor; Silverman, Wendy K.; Thastum, Mikael; Tonge, Bruce J.; Kearney, Christopher A..
Improving school attendance by enhancing communication among stakeholders: establishment of the International Network for School Attendance (INSA). European Child and Adolescent Psychiatry 2019
NORCE NTNU UIS Untitled
 
24 Ingul, Jo Magne; Martinsen, Kristin Dagmar; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Neumer, Simon-Peter; Sund, Anne Mari; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Bania, Elisabeth Valmyr.
PARENTAL INVOLVEMENT; WILL IT MAKE A DIFFERENCE?. 5th International Congress of Clinical and health psychology on children and adolescents; 2019-11-14 - 2019-11-16
NTNU RBUP-ØS UiT Untitled
 
25 Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Sund, Anne Mari.
Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon; 2019-05-14 - 2019-05-14
NTNU UiO UiT Untitled
 
26 Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Sund, Anne Mari.
Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon; 2019-08-13 - 2019-08-13
NTNU UiO UiT Untitled
 
27 Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Sund, Anne Mari.
Presentasjon av ECHO for Levanger Kommune. foredrag for Levanger Kommune; 2019-02-25 - 2019-02-25
NTNU RBUP-ØS UiO UiT Untitled
 
28 Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Sund, Anne Mari.
Presentasjon av ECHO for Melhus Kommune. foredrag for Melhus Kommune; 2019-03-22 - 2019-03-22
NTNU RBUP-ØS UiO UiT Untitled
 
29 Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski.
Presentasjon av ECHO for Trondheim Kommune. foredrag for Trondheim kommune; 2019-02-11 - 2019-02-11
NTNU RBUP-ØS UiO UiT Untitled
 
30 Ingul, Jo Magne; Ytreland, Kristin; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Sund, Anne Mari.
Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon; 2019-09-30 - 2019-09-30
NTNU UiO UiT Untitled
 
31 Ingul, Jo Magne; Ytreland, Kristin; Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua.
Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon; 2019-08-27 - 2019-08-27
NTNU UiO UiT Untitled
 
32 Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari.
Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon; 2019-04-09
NTNU UiO UiT Untitled
 
33 Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski.
Fra TIM til ECHO: optimalisering av et gruppebasert tiltak rettet mot barn med emosjonelle vansker. Fra TIM til ECHO: optimalisering av et gruppebasert tiltak rettet mot barn med emosjonelle vansker; 2019-08-15 - 2019-08-15
NTNU RBUP-ØS UiT Untitled
 
34 Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode.
Fra TIM til ECHO: optimalisering av et gruppebasert tiltak rettet mot barn med emosjonelle vansker. Fra TIM til Echo, Optimalisering av et skolebasert tiltak for barn med emosjonelle vansker; 2019-08-13 - 2019-08-13
NTNU RBUP-ØS UiT Untitled
 
35 Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Løvaas, Mona Elisabeth S; Ingul, Jo Magne; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua.
TRANSFER FROM A TRADITIONAL CBT GROUP INTERVENTION TO A PARTIAL WEB-BASED SOLUTION. 5th International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents; 2019-11-15 - 2019-11-15
NTNU RBUP-ØS UiT Untitled
 
36 Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari.
Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Koordinatormøte i Østfoldhelsa; 2019-04-05
NTNU RBUP-ØS UiO UiT Untitled
 
37 Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Patras, Joshua; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari.
Development of a new measurement feedback system for children with emotional problems. Konferanse; 2019-11-13 - 2019-11-16
NTNU RBUP-ØS UiT Untitled
 
38 Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Ingul, Jo Magne; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua.
Forebyggende arbeid i kommunene: Erfaringer fra TIM-studien og videreføring i ECHO. RBUP Jubileumskonferanse; 2019-10-08 - 2019-10-08
NTNU RBUP-ØS UiT Untitled
 
39 Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari; Tore, Wentzel-Larsen; Ingul, Jo Magne; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua.
Forebyggende arbeid i kommunene: Erfaringer fra TIM-studien og videreføring i ECHO. Innafor Konferansen; 2019-10-08 - 2019-10-10
NTNU RBUP-ØS UiT Untitled
 
40 Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari.
Optimizing Evidence Based Interventions (EBI) for children and adolescents in Norway. Pre-Symposium WCBCT; 2019-07-14 - 2019-07-16
NTNU RBUP-ØS UiO UiT Untitled
 
41 Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Neumer, Simon-Peter; Patras, Joshua; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Holen, Solveig.
HOW CAN USE OF VIRTUAL REALITY TECHNOLOGY HELP IMPROVE AN INTERVENTION FOR CHILDREN WITH EMOTIONAL PROBLEMS?. 5th International Congress of Clinical and health psychology on children and adolescents; 2019-11-14 - 2019-11-16
NTNU RBUP-ØS UiT Untitled
 
2018
42 Holden, Karianne Framstad; Rimehaug, Tormod; Ingul, Jo Magne; Steinsli, Kjersti; Wold, Jan Egil.
Familieambulatoriet - en vellykket modellfor identifisering av sped- og småbarn i risiko?. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2018 ;Volum 15.(04) s. 323-334
HNT NTNU UiT Untitled
 
43 Ingul, Jo Magne; Havik, Trude; Heyne, David.
Emerging school refusal: a school-based framework for identifying early signs and risk factors. Cognitive and Behavioral Practice 2018 ;Volum In Press, Corrected Proof. s. 1-17
HNT NTNU UIS Untitled
 
44 Rimehaug, Tormod; Undheim, Anne Mari; Ingul, Jo Magne.
Learning Problems among Adolescents in Residential Youth Care. Residential Treatment for Children & Youth 2018 ;Volum 35.(1) s. 24-46
HNT NTNU Untitled
 
2016
45 Ingul, Jo Magne.
Angst og skolevegring hos ungdom: Kan behandlingsforskning rundt sosial fobi bedre effekten av tiltakene våre?. NBUP Landskonferanse; 2016-06-01 - 2016-06-02
NTNU Untitled
 
46 Ingul, Jo Magne.
Erfaring med 15 års arbeid med skolefravær i Nord Trøndelag. Konsekvenser for tidlig intervensjon. Trøndelagskonferansen; 2016-10-20 - 2016-10-21
NTNU Untitled
 
47 Larsson, Bo Sture; Ingul, Jo Magne; Jozefiak, Thomas; Leikanger, Einar; Sund, Anne Mari.
Prevalence, stability, 1-year incidence and predictors of depressive symptoms among Norwegian adolescents in the general population as measured by the Short Mood and Feelings Questionnaire. Nordic Journal of Psychiatry 2016 ;Volum 70.(4) s. 290-296
HMR HNT NTNU STO Untitled
 
48 Rimehaug, Tormod; Undheim, Anne Mari; Ingul, Jo Magne.
Multiple perspectives on improving residential care - Learning disorders, combined problem load and educational adaptations as the baseline for adult careers after RYC.. EUSARF, XIV International Conference,; 2016-09-13 - 2016-09-16
NTNU Untitled
 
2014
49 Ingul, Jo Magne; Nordahl, Hans Morten; Wold, Jan Egil; Olsson, Craig A.
Personality Inventory for Children: A measure of biopsychosocial status in children and adolescents. European Journal of Psychiatry 2014 ;Volum 28.(1) s. 5-16
HNT NTNU Untitled
 
2013
50 Ingul, Jo Magne; Aune, Tore; Nordahl, Hans.
A Randomized Controlled Trial of Individual Cognitive Therapy, Group Cognitive Behaviour Therapy and Attentional Placebo for Adolescent Social Phobia. Psychotherapy and Psychosomatics 2013 ;Volum 83.(1) s. 54-61
NORD HNT NTNU Untitled
 
    Vis neste liste