Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 120 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Eidsvig, Unni; Ekeheien, C.; Kalsnes, Bjørn; Hauge, Åshild Lappegard; Flyen, Cecilie.
Temasamling | Risikovurdering som verktøy for klimatilpasning. Trondheim: SINTEF Community 2019 Klima 2050 Note(75)
NGI SINTEF Untitled
 
2 Flyen, Cecilie.
Gir ut veileder om oppgradering av gamle bygårder. NTBinfo [Internett] 2019-02-27
SINTEF Untitled
 
3 Flyen, Cecilie.
Gir ut veileder om oppgradering av gamle bygårder. Fremtidens bygg [Internett] 2019-02-27
SINTEF Untitled
 
4 Flyen, Cecilie.
Gir ut veileder om oppgradering av gamle bygårder. byggfakta.no [Internett] 2019-02-27
SINTEF Untitled
 
5 Flyen, Cecilie.
Gir ut veileder om oppgradering av gamle bygårder. Bygg.no [Internett] 2019-02-27
SINTEF Untitled
 
6 Flyen, Cecilie.
Teknologi for klimatilpasning av bygninger–hva finnes og hva trengs av nye løsninger, teknologi?. Klimaomstilling 2019; 2019-04-24
SINTEF Untitled
 
7 Flyen, Cecilie.
Veileder til oppgradering av gamle bygårder. Byggmesteren [Internett] 2019-02-28
SINTEF Untitled
 
8 Flyen, Cecilie; Flyen, Anne Cathrine; Fufa, Selamawit Mamo.
Miljøvurdering ved oppgradering av verneverdig bebyggelse. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1616-2) 31 s. SINTEF Fag(58)
NIKU SINTEF Untitled
 
9 Flyen, Cecilie; Mellegård, Sofie Elisabet; Flyen, Anne Cathrine; Hauge, Åshild Lappegard.
Oppgradering av verneverdige bygg krever kunnskap. Byggeindustrien 2019 (8) s. 30-
NIKU SINTEF Untitled
 
10 Martens, Vibeke Vandrup; Flyen, Anne Cathrine; Stalsberg, Knut; Rubensdotter, Lena; Renssen, Hans; Flyen, Cecilie; Dawson, Tom; Nicu, Ionut Cristi.
CULTCOAST - Cultural Heritage Sites in Coastal Areas. Monitor, Manage and Preserve Sites and Landscapes under Climate Change and Development Pressure: Introduction of new research project. EAA 2019; 2019-09-04 - 2019-09-07
USN NIKU NTNU Untitled
 
11 Martens, Vibeke Vandrup; Flyen, Anne Cathrine; Stalsberg, Knut; Rubensdotter, Lena; Renssen, Hans; Flyen, Cecilie; Dawson, Tom; Nicu, Ionut Cristi.
CULTCOAST - Cultural Heritage Sites in Coastal Areas. Monitor, Manage and Preserve Sites and Landscapes under Climate Change and Development Pressure. Researcher Project-RCN MILJØFORSK, environmental research. INQUA; 2019-07-25 - 2019-07-31
USN NIKU NTNU Untitled
 
12 Welde, Morten; Volden, Gro Holst; Flyen, Cecilie; Ramstad, Lone Sletbakk.
Nytenking i Nye Veier: Nye løsninger kan gi økt lønnsomhet. Samferdsel 2019
OCEAN NTNU Untitled
 
2018
13 Flyen, Anne Cathrine; Flyen, Cecilie.
Miljøvennlig oppgradering og rehabilitering av gamle og verneverdige bygninger. Seminar Resultater fra FoU-finansierte prosjekter (2017); 2018-01-25 - 2018-01-25
NIKU NTNU Untitled
 
14 Flyen, Anne Cathrine; Flyen, Cecilie.
Veileder: Klimavennlig oppgradering av gamle murgårder. Seminar for styreledere i; 2018-01-04 - 2018-01-04
NIKU NTNU Untitled
 
15 Flyen, Anne Cathrine; Flyen, Cecilie; Fufa, Selamawit Mamo.
Miljøvennlig oppgradering og rehabilitering av gamle og verneverdige bygninger – MIL-ORG. Seminar hos Riksantikvaren; 2018-01-25
NIKU SINTEF Untitled
 
16 Flyen, Cecilie; Flyen, Anne Cathrine; Mellegård, Sofie Elisabet.
Klimavennlig oppgradering av gamle bygårder i mur. Veileder for eiere og beboere. : SINTEF Byggforsk : NIKU 2018 (ISBN 978-82-536-1600-1) 44 s.
NIKU SINTEF Untitled
 
17 Flyen, Cecilie; Hauge, Åshild Lappegard.
Veiledere for klimatilpasning av bygninger og infrastruktur – oversikt og tematisk analyse. Klimanettverk i Østfold; 2018-02-14
SINTEF Untitled
 
18 Flyen, Cecilie; Hauge, Åshild Lappegard; Almås, Anders-Johan; Godbolt, Åsne Lund.
Municipal collaborative planning boosting climate resilience in the built environment. International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment 2018 ;Volum 9.(1) s. 58-69
NTNU SINTEF Untitled
 
19 Flyen, Cecilie; Kokkonen, Anne.
Attitudes in Norwegian insurance companies towards sharing loss data. Conference on Environmental Psychology 2018; 2018-11-29 - 2018-11-30
BI SINTEF Untitled
 
20 Flyen, Cecilie; Kokkonen, Anne; Hauge, Åshild Lappegard.
Attitudes in Norwegian insurance companies towards sharing loss data. NOCCA Conference; 2018-10-23 - 2018-10-25
BI SINTEF Untitled
 
21 Fufa, Selamawit Mamo; Mellegård, Sofie Elisabet; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Flyen, Cecilie; Hasle, Geir; Bach, Lukas; González, Pablo; Løe, Erlend Salberg; Idsøe, Flemming.
Utslippsfrie byggeplasser. State of the art. Veileder for innovative anskaffelsesprosesser. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-536-1589-9) 72 s. SINTEF Fag(49)
SINTEF Untitled
 
22 Godbolt, Åsne Lund; Flyen, Cecilie; Hauge, Åshild Lappegard; Flyen, Anne Cathrine; Moen, Louise Leren.
Future resilience of cultural heritage buildings – how do residents make sense of public authorities' sustainability measures?. International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment 2018 ;Volum 9.(1) s. 18-30
NIKU NTNU SINTEF Untitled
 
23 Hauge, Åshild Lappegard; Flyen, Cecilie.
Nettverksarbeid og implementering av kunnskap. Nettverk for klimatilpasning; 2018-03-14
SINTEF Untitled
 
24 Hauge, Åshild Lappegard; Flyen, Cecilie; Venås, Christoffer; Aall, Carlo; Kokkonen, Anne; Ebeltoft, Mia.
Attitudes in Norwegian insurance companies towards sharing loss data – Public-private cooperation for improved climate adaptation. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-536-1590-5) 47 s. Klima 2050 Report(11)
BI SINTEF VF Untitled
 
25 Hauge, Åshild Lappegard; Hanssen, Gro Sandkjær; Flyen, Cecilie.
Multilevel networks for climate change adaptation – what works?. International Journal of Climate Change Strategies and Management 2018
OSLOMET NTNU SINTEF Untitled
 
26 Hauge, Åshild Lappegard; Hanssen, Gro Sandkjær; Flyen, Cecilie; Strømø, Ellen-Birgitte.
Nettverk for å lære klimatilpasning. Hvorfor og hvordan?. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-536-1582-0) 46 s. Klima 2050 Report(9)
OSLOMET SINTEF Untitled
 
27 Hauge, Åshild Lappegard; Strømø, Ellen-Birgitte; Andreassen, Stein-Arne; Flyen, Cecilie.
Bli god på klimatilpasning gjennom nettverk. Kommunal rapport 2018
SINTEF Untitled
 
28 Kokkonen, Anne; Hauge, Åshild Lappegard; Flyen, Cecilie.
Framing Co-Creation of Social Responsibility in the Case of Climate Adaptation. Working Papers Series on Social Responsibility, Ethics and Sustainable Business 2018
BI SINTEF Untitled
 
2017
29 Bråthen, Ketil; Flyen, Cecilie; Moland, Leif; Moum, Anita; Skinnarland, Sol.
SamBIM. Bedre samhandling i byggeprosessen med BIM som katalysator. Hovedrapport. Oslo: SINTEF ; FAFO 2017 (ISBN 978-82-14-06111-6) 204 s. SINTEF Rapport(SBF 2016 A0549)
FAFO SINTEF Untitled
 
30 Bull, Hans Jacob; Flyen, Cecilie; Riis, Christian.
Forslag til finansierings- og forsikringsordninger for kommunal infrastruktur. Forslag og prosessrapport. : KS 2017 29 s.
BI SINTEF UiO Untitled
 
31 Flyen, Cecilie.
Bærekraftig klimatilpasning med fokus på byggeskikk og stedtilhørighet. DiBK; 2017-02-02
SINTEF Untitled
 
32 Flyen, Cecilie.
Hva betyr klimaendringene for bygningsmassen vår?. Klimanettverk Østfold; 2017-11-22
SINTEF Untitled
 
33 Flyen, Cecilie.
Ille er det og verre blir det – men hva gjør vi med det?. Nasjonalt fuktseminar 2017; 2017-03-23
SINTEF Untitled
 
34 Flyen, Cecilie.
Jo mere vi er sammen... Om samhandling med størst vekt på prosjekteringsfasen. Bedre samhandling i byggeprosesser - SamBIM; 2017-01-13
SINTEF Untitled
 
35 Flyen, Cecilie.
Jo mere vi er sammen… Om samhandling med størst vekt på prosjekteringsfasen. Prosjekt Norge partnerforum; 2017-03-20
SINTEF Untitled
 
36 Flyen, Cecilie.
Overordnet perspektiv på planlegging og byutforming – eksempler. Klimanettverk Østfold; 2017-11-22
SINTEF Untitled
 
37 Flyen, Cecilie.
Pressemelding. Mange hindre for klimatilpasning.
SINTEF Untitled
 
38 Flyen, Cecilie.
Stedstilpasset og Bærekraftig byggeskikk. NKF-Fagkonferansen; 2017-08-28
SINTEF Untitled
 
39 Flyen, Cecilie.
Varmere, villere, våtere – hvordan påvirker klimaendringene gamle hus?. Fagdag om ENØK i gamle hus; 2017-11-29
SINTEF Untitled
 
40 Flyen, Cecilie.
Vedlikehold i nytt klima – Del 1: Hva betyr klimaendringene for bygningsmassen vår?. Teknisk forum NBBL; 2017-10-25
SINTEF Untitled
 
41 Flyen, Cecilie.
Vedlikehold i nytt klima – Del 2: Hva betyr klimaendringene for vedlikeholdet?. Teknisk forum NBBL; 2017-10-25
SINTEF Untitled
 
42 Flyen, Cecilie; Hauge, Åshild Lappegard.
Hva er vitsen med nettverk for klimatilpasning?. Klima 2050 dagen; 2017-10-26
SINTEF Untitled
 
43 Hauge, Åshild Lappegard; Almås, Anders-Johan; Flyen, Cecilie; Stoknes, Per Espen; Lohne, Jardar.
User guides for the climate adaptation of buildings and infrastructure in Norway – Characteristics and impact. Climate Services 2017 ;Volum 6. s. 23-33
BI NTNU SINTEF Untitled
 
44 Hauge, Åshild Lappegard; Flyen, Cecilie; Almås, Anders-Johan; Ebeltoft, Mia.
Klimatilpasning av bygninger og infrastruktur – samfunnsmessige barrierer og drivere. SINTEF akademisk forlag 2017 (ISBN 978-82-536-1532-5) 92 s. Klima 2050 Report(4)
SINTEF Untitled
 
45 Hauge, Åshild Lappegard; Hanssen, G.S.; Flyen, Cecilie.
Network learning and attitudes towards climate adaptation. International Conference on Environmental Psychology; 2017-11-29 - 2017-11-30
SINTEF Untitled
 
2016
46 Flyen, Anne Cathrine; Flyen, Cecilie.
Resilience towards human intervensions in display of Arctic cultural heritage sites. 41st IAHS World Congress on Housing. Sustainability and Inovation for the Future; 2016-09-13 - 2016-09-16
NIKU SINTEF Untitled
 
47 Flyen, Anne Cathrine; Flyen, Cecilie.
RESILIENCE TOWARDS HUMAN INTERVENTIONS IN DISPLAY OF ARCTIC CULTURAL HERITAGE SITES. I: Proceedings of the 41th International Association for Housing Science (IAHS) World Congress on Housing. Algarve, Portugal, 13-16.09.2016. : TTeCons 2016 ISBN 978-989-98949-4-5.
NIKU NTNU Untitled
 
48 Flyen, Cecilie.
Cultural valuable buildings and climate change responses in a user perspective - CulClim.. Lunsjpresentasjon i Klima 2050; 2016-02-11
SINTEF Untitled
 
49 Flyen, Cecilie.
Samhandling og BIM tidlig i byggeprosessen. Eikefjord-modellen – pilot for uttesting. SINTEF akademisk forlag 2016 (ISBN 978-82-536-1524-0) 63 s. SINTEF Fag(39)
SINTEF Untitled
 
50 Flyen, Cecilie.
Synkende kulturskatter. NRK [Internett] 2016-01-04
SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste