Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 143 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Flyen, Cecilie; Flyen, Anne Cathrine.
Bli mer energieffektiv! Bærekraftige murgårder. Styrelederskolen; 2021-06-16 - 2021-06-16
NIKU NTNU Untitled
 
2 Flyen, Cecilie; Schjølberg, Elisabeth; Johannesen, Birgitte G.; Moen, Anders S..
Pilotprosjekt | Vannplanlegging for klimarobust bytvikling. SINTEF akademisk forlag 2021 18 s. Klima 2050 Note(115)
SINTEF Untitled
 
3 Fredriksson, Anna; Janné, Mats; Flyen, Cecilie; Fufa, Selamawit Mamo; Billger, Monica; Brusselaers, Nicolas.
Evaluation of Smart Governance 1.0. : MIMIC 2021 19 s.
SINTEF Untitled
 
4 Fufa, Selamawit Mamo; Flyen, Cecilie; Flyen, Anne Cathrine.
How can existing buildings with historic values contribute to achieving emission reduction ambitions?. Applied Sciences 2021 ;Volum 11.(13) s. 1-19
SINTEF NIKU Untitled
 
2020
5 Brusselaers, Nicolas; Mommens, Koen; Janné, Mats; Fredriksson, Anna; Venås, Christoffer; Flyen, Cecilie; Fufa, Selamawit Mamo; Macharis, Cathy.
Economic, social and environmental impact assessment for off-site construction logistics: the data availability issue. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) 2020 ;Volum 588.
SINTEF Untitled
 
6 Flyen, Anne Cathrine; Flyen, Cecilie; Fufa, Selamawit Mamo.
Life Cycle Analyzes Applied to Historic Buildings: Introducing Socio-cultural Values in the Calculus of Sustainability. REHABEND 2020: 8th Euro American Congress. Construction Pathology, Rehabilitation Technology and Heritage Management; 2020-09-28 - 2020-09-30
NIKU SINTEF NTNU Untitled
 
7 Flyen, Anne Cathrine; Flyen, Cecilie; Fufa, Selamawit Mamo.
Life Cycle Analyzes Applied to Historic Buildings: Introducing Socio-Cultural Values in the Calculus Of Sustainability SOCIO-CULTURAL VALUES IN THE CALCULUS OF SUSTAINABILITY. REHABEND 2020 Euro-American Congress Construction Pathology, Rehabilitation Technology and Heritage Management 2020 ;Volum 8. s. 2326-2335
NIKU NTNU SINTEF Untitled
 
8 Flyen, Anne Cathrine; Flyen, Cecilie; Mattsson, Johan.
Climate change impacts and fungal decay in vulnerable historic buildings at Svalbard. E3S Web of Conferences 2020 ;Volum 172. s. -
NIKU NTNU SINTEF Untitled
 
9 Flyen, Anne Cathrine; Flyen, Cecilie; Mattsson, Johan.
Climate change impacts and fungal decay in vulnerable historic structures at Svalbard. NSB 2020 12TH NORDIC SYMPOSIUM ON BUILDING PHYSICS; 2020-09-07 - 2020-09-09
NIKU NTNU Untitled
 
10 Flyen, Cecilie.
Forsker: - Politikerne har ikke fått det de ønsket. Budstikka [Avis] 2020-09-18
SINTEF Untitled
 
11 Flyen, Cecilie.
Metodeseminar ADAPT: Erfaringer fra metodebruk i egen forskning. Metodeseminar i forskningsprosjektet ADAPT; 2020-01-28 - 2020-01-28
SINTEF Untitled
 
12 Flyen, Cecilie; Flyen, Anne Cathrine.
Bli mer energieffektiv! Bærekraftig oppussing av eldre murgårder. Styrelederskolen; 2020-11-26 - 2020-11-26
SINTEF NTNU Untitled
 
13 Flyen, Cecilie; Flyen, Anne Cathrine.
CULTCOAST reference group meeting: WP 4 Tourism, public use and heritage Developments/results, Svalbard/Russekeila and Hiorthamn. Reference group meeting Cultcoast; 2020-10-27 - 2020-10-27
SINTEF NTNU Untitled
 
14 Flyen, Cecilie; Flyen, Anne Cathrine.
CULTCOAST: WP 4 Tourism, public use and heritage. Developments/results, Svalbard/Russekeila and Hiorthamn. Workshop Cultcoast; 2020-10-26 - 2020-10-26
SINTEF NTNU Untitled
 
15 Flyen, Cecilie; Fufa, Selamawit Mamo; Fjellheim, Kristin; Brevik, Christian.
Ba om nullutslipp fra byggeplass – kun én anleggsmaskin er elektrisk. Budstikka [Avis] 2020-09-18
SINTEF Untitled
 
16 Fufa, Selamawit Mamo; Flyen, Cecilie; Venås, Christoffer.
Grønt er ikke bare en farge: Bærekraftige bygninger eksisterer allerede. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1669-8) 107 s. SINTEF Fag(68)
SINTEF Untitled
 
17 Hauge, Åshild Lappegard; Flyen, Cecilie; Venås, Christoffer; Kokkonen, Anne; Aall, Carlo.
Public-Private Cooperation for Climate Adaptation - Providing Insurance Loss Data to the Municipalities. I: Handbook of Climate Services. Springer 2020 ISBN 978-3-030-36874-6. s. 157-181
BI HINN SINTEF VF Untitled
 
18 Hauge, Åshild Lappegard; Time, Berit; Flyen, Cecilie; Sivertsen, Edvard; Venås, Christoffer; Thomassen, Maria Kristina Kollberg.
Klimatilpasning – hvordan få det til å skje? Betydningen av læring i nettverk= Climate adaptation – how to make it happen? The meaning of learning in networks. Kart og Plan 2020 ;Volum 113.(3) s. 145-167
SINTEF HINN Untitled
 
19 Ramstad, Lone Sletbakk; Welde, Morten; Flyen, Cecilie; Finne, Håkon; Andersen, Bjørn Sørskot.
Følgeforskning av planprosjektet E18 Dørdal – Grimstad. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2020 137 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
20 Sørensen, Tom Erik; Flyen, Cecilie.
Pusse opp eller rive og bygge nytt? Det kan være fristende å rive for å bygge nytt og moderne, men å rehabilitere gamle bygg påvirker miljøet halvparten så mye. NRK P1+ [Radio] 2020-12-10
SINTEF Untitled
 
21 Venås, Christoffer; Flyen, Cecilie; Fufa, Selamawit Mamo; Janné, Mats; Fredriksson, Anna; Brusselaers, Nicolas; Mommens, Koen; Macharis, Cathy.
No or low emissions from construction logistics – Just a dream or future reality?. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) 2020 ;Volum 588.
SINTEF Untitled
 
22 Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Flyen, Cecilie; Fufa, Selamawit Mamo; Venås, Christoffer.
Lessons learnt from green public procurement within the construction sector in Norway. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) 2020 ;Volum 588.
SINTEF Untitled
 
2019
23 Martens, Vibeke Vandrup; Flyen, Anne Cathrine; Stalsberg, Knut; Rubensdotter, Lena; Renssen, Hans; Flyen, Cecilie; Dawson, Tom; Nicu, Ionut Cristi.
CULTCOAST - Cultural Heritage Sites in Coastal Areas. Monitor, Manage and Preserve Sites and Landscapes under Climate Change and Development Pressure. Researcher Project-RCN MILJØFORSK, environmental research. INQUA; 2019-07-25 - 2019-07-31
USN NIKU NTNU Untitled
 
24 Eidsvig, Unni; Ekeheien, C.; Kalsnes, Bjørn; Hauge, Åshild Lappegard; Flyen, Cecilie.
Temasamling | Risikovurdering som verktøy for klimatilpasning. Trondheim: SINTEF Community 2019 Klima 2050 Note(75)
NGI SINTEF Untitled
 
25 Flyen, Cecilie.
Gir ut veileder om oppgradering av gamle bygårder. Bygg.no [Internett] 2019-02-27
SINTEF Untitled
 
26 Flyen, Cecilie.
Gir ut veileder om oppgradering av gamle bygårder. byggfakta.no [Internett] 2019-02-27
SINTEF Untitled
 
27 Flyen, Cecilie.
Gir ut veileder om oppgradering av gamle bygårder. Fremtidens bygg [Internett] 2019-02-27
SINTEF Untitled
 
28 Flyen, Cecilie.
Gir ut veileder om oppgradering av gamle bygårder. NTBinfo [Internett] 2019-02-27
SINTEF Untitled
 
29 Flyen, Cecilie.
Teknologi for klimatilpasning av bygninger–hva finnes og hva trengs av nye løsninger, teknologi?. Klimaomstilling 2019; 2019-04-24
SINTEF Untitled
 
30 Flyen, Cecilie.
Veileder til oppgradering av gamle bygårder. Byggmesteren [Internett] 2019-02-28
SINTEF Untitled
 
31 Flyen, Cecilie; Flyen, Anne Cathrine; Fufa, Selamawit Mamo.
Miljøvurdering ved oppgradering av verneverdig bebyggelse. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1616-2) 31 s. SINTEF Fag(58)
NIKU SINTEF Untitled
 
32 Flyen, Cecilie; Mellegård, Sofie Elisabet; Flyen, Anne Cathrine; Hauge, Åshild Lappegard.
Oppgradering av verneverdige bygg krever kunnskap. Byggeindustrien 2019 (8) s. 30-
NIKU SINTEF Untitled
 
33 Hauge, Åshild Lappegard; Moe, Ellinor; Venås, Christoffer; Flyen, Cecilie; Thomassen, Maria Kristina Kollberg.
Nye nettsider for klimaservice – etablering og brukerevaluering. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1641-4) 48 s. Klima 2050 Report(17)
HINN SINTEF Untitled
 
34 Martens, Vibeke Vandrup; Flyen, Anne Cathrine; Stalsberg, Knut; Rubensdotter, Lena; Renssen, Hans; Flyen, Cecilie; Dawson, Tom; Nicu, Ionut Cristi.
CULTCOAST - Cultural Heritage Sites in Coastal Areas. Monitor, Manage and Preserve Sites and Landscapes under Climate Change and Development Pressure: Introduction of new research project. EAA 2019; 2019-09-04 - 2019-09-07
USN NIKU NTNU Untitled
 
35 Welde, Morten; Volden, Gro Holst; Flyen, Cecilie; Ramstad, Lone Sletbakk.
Nytenking i Nye Veier: Nye løsninger kan gi økt lønnsomhet. Samferdsel 2019
OCEAN NTNU Untitled
 
2018
36 Flyen, Anne Cathrine; Flyen, Cecilie.
Miljøvennlig oppgradering og rehabilitering av gamle og verneverdige bygninger. Seminar Resultater fra FoU-finansierte prosjekter (2017); 2018-01-25 - 2018-01-25
NIKU NTNU Untitled
 
37 Flyen, Anne Cathrine; Flyen, Cecilie; Fufa, Selamawit Mamo.
Miljøvennlig oppgradering og rehabilitering av gamle og verneverdige bygninger – MIL-ORG. Seminar hos Riksantikvaren; 2018-01-25
NIKU SINTEF Untitled
 
38 Flyen, Cecilie; Flyen, Anne Cathrine.
Veileder: Klimavennlig oppgradering av gamle murgårder. Seminar for styreledere i; 2018-01-04 - 2018-01-04
NIKU NTNU Untitled
 
39 Flyen, Cecilie; Flyen, Anne Cathrine; Mellegård, Sofie Elisabet.
Klimavennlig oppgradering av gamle bygårder i mur. Veileder for eiere og beboere. : SINTEF Byggforsk : NIKU 2018 (ISBN 978-82-536-1600-1) 44 s.
NIKU SINTEF Untitled
 
40 Flyen, Cecilie; Hauge, Åshild Lappegard.
Veiledere for klimatilpasning av bygninger og infrastruktur – oversikt og tematisk analyse. Klimanettverk i Østfold; 2018-02-14
SINTEF Untitled
 
41 Flyen, Cecilie; Hauge, Åshild Lappegard; Almås, Anders-Johan; Godbolt, Åsne Lund.
Municipal collaborative planning boosting climate resilience in the built environment. International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment 2018 ;Volum 9.(1) s. 58-69
NTNU SINTEF Untitled
 
42 Flyen, Cecilie; Kokkonen, Anne.
Attitudes in Norwegian insurance companies towards sharing loss data. Conference on Environmental Psychology 2018; 2018-11-29 - 2018-11-30
BI SINTEF Untitled
 
43 Flyen, Cecilie; Kokkonen, Anne; Hauge, Åshild Lappegard.
Attitudes in Norwegian insurance companies towards sharing loss data. NOCCA Conference; 2018-10-23 - 2018-10-25
BI SINTEF Untitled
 
44 Fufa, Selamawit Mamo; Mellegård, Sofie Elisabet; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Flyen, Cecilie; Hasle, Geir; Bach, Lukas; González, Pablo; Løe, Erlend Salberg; Idsøe, Flemming.
Utslippsfrie byggeplasser. State of the art. Veileder for innovative anskaffelsesprosesser. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-536-1589-9) 72 s. SINTEF Fag(49)
SINTEF Untitled
 
45 Godbolt, Åsne Lund; Flyen, Cecilie; Hauge, Åshild Lappegard; Flyen, Anne Cathrine; Moen, Louise Leren.
Future resilience of cultural heritage buildings – how do residents make sense of public authorities' sustainability measures?. International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment 2018 ;Volum 9.(1) s. 18-30
NIKU NTNU SINTEF Untitled
 
46 Hauge, Åshild Lappegard; Flyen, Cecilie.
Nettverksarbeid og implementering av kunnskap. Nettverk for klimatilpasning; 2018-03-14
SINTEF Untitled
 
47 Hauge, Åshild Lappegard; Flyen, Cecilie; Venås, Christoffer; Aall, Carlo; Kokkonen, Anne; Ebeltoft, Mia.
Attitudes in Norwegian insurance companies towards sharing loss data – Public-private cooperation for improved climate adaptation. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-536-1590-5) 47 s. Klima 2050 Report(11)
BI SINTEF VF Untitled
 
48 Hauge, Åshild Lappegard; Hanssen, Gro Sandkjær; Flyen, Cecilie.
Multilevel networks for climate change adaptation – what works?. International Journal of Climate Change Strategies and Management 2018
OSLOMET NTNU SINTEF Untitled
 
49 Hauge, Åshild Lappegard; Hanssen, Gro Sandkjær; Flyen, Cecilie; Strømø, Ellen-Birgitte.
Nettverk for å lære klimatilpasning. Hvorfor og hvordan?. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-536-1582-0) 46 s. Klima 2050 Report(9)
OSLOMET SINTEF Untitled
 
50 Hauge, Åshild Lappegard; Strømø, Ellen-Birgitte; Andreassen, Stein-Arne; Flyen, Cecilie.
Bli god på klimatilpasning gjennom nettverk. Kommunal rapport 2018
SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste