Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 111 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Bye, Rolf Johan; Ramstad, Lone Sletbakk; Finne, Håkon.
Evaluering av Strategisk program for kunnskapsbasert Innovasjon. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-14-06407-0) 64 s.
SINTEF Untitled
 
2 Finne, Håkon; Torvatn, Hans Yngvar.
Kompetansemegling i FORREGION – teoretisk fundament og veier fremover. Trondheim: SINTEF Digital, Teknologiledelse 2020 (ISBN 978-82-14-06539-8) ;Volum 2020.27 s. SINTEF Rapport(00478)
SINTEF Untitled
 
3 Ramstad, Lone Sletbakk; Welde, Morten; Flyen, Cecilie; Finne, Håkon; Andersen, Bjørn Sørskot.
Følgeforskning av planprosjektet E18 Dørdal – Grimstad. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2020 137 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
4 Steen, Markus; Hansen, Teis; Bugge, Markus; Finne, Håkon; Ullern, Eli Fyhn.
Policy mixes for regional green growth. Geography of Innovation Conference 2020; 2020-01-29 - 2020-01-31
SINTEF UiO Untitled
 
2019
5 Finne, Håkon.
Styring og gjennomføring av store statlige IKT-prosjekter : eksperters erfaringer og vurderinger. Trondheim: Ex Ante akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-93253-75-4) 106 s. Concept rapport(56)
SINTEF Untitled
 
6 Finne, Håkon; Aasen, Tone Merethe.
The bond, the bridge and the broker: knowledge conversion in the university–industry nexus. I: The Entrepreneurial Discovery Process and Regional Development. New Knowledge Emergence, Conversion and Exploitation. Routledge 2019 ISBN 978-1-138-57455-7. s. 115-135
SINTEF Untitled
 
7 Finne, Håkon; Bakken, Terje; Lall, Marta Therese; Lamvik, Gunnar Martin; Stene, Trine Marie; Sørensen, Anette Østbø.
Bedrifters møte med kompetansemegling i FORREGION. Trondheim: SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06393-6) 27 s. SINTEF Rapport(2019:00742)
SINTEF Untitled
 
8 Finne, Håkon; Jordal, Hilde; Landmark, Andreas D.; Samset, Knut Fredrik; Stene, Trine Marie.
En sikker investering for framtiden(?) Etterevaluering av Jernbaneverkets utbygging av togradiosystemet GSM-R. Trondheim: SINTEF Digital 2019 (ISBN 978-82-14-06236-6) 76 s. SINTEF Rapport(2019:01389)
NTNU SINTEF Untitled
 
9 Finne, Håkon; Ramstad, Lone Sletbakk; Vik, Lars Harald.
Mobilisering, kapasitetsløft og dialog. Forventede resultater og effekter av Forskningsrådets FORREGION-program på innovasjonssystemenes utvikling. Trondheim: SINTEF Digital 2019 (ISBN 978-82-14-06396-7) 124 s. SINTEF Rapport(2019:00882)
SINTEF Untitled
 
10 Løvland, Jarle; Finne, Håkon.
The transformation of Lofoten islands into a year-round experience destination. I: The Entrepreneurial Discovery Process and Regional Development. New Knowledge Emergence, Conversion and Exploitation. Routledge 2019 ISBN 978-1-138-57455-7. s. 269-287
NF SINTEF Untitled
 
11 Mariussen, Åge; Finne, Håkon.
Summary and conclusions. I: The Entrepreneurial Discovery Process and Regional Development. New Knowledge Emergence, Conversion and Exploitation. Routledge 2019 ISBN 978-1-138-57455-7. s. 307-321
NF SINTEF Untitled
 
12 Mariussen, Åge; Virkkala, Seija; Finne, Håkon; Aasen, Tone Merethe.
The Entrepreneurial Discovery Process and Regional Development. New Knowledge Emergence, Conversion and Exploitation. Routledge 2019 (ISBN 978-1-138-57455-7) 320 s.
NF SINTEF Untitled
 
13 Ramstad, Lone Sletbakk; Stene, Trine Marie; Finne, Håkon.
Nullpunktanalyse av Kapasitetsløft-prosjektene i FORREGION. Trondheim: SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06354-7) 85 s. SINTEF Rapport(2019:00481)
SINTEF Untitled
 
2018
14 Finne, Håkon; Løvland, Jarle; Mariussen, Åge; Madsen, Einar Lier; Bjørkan, Maiken.
Blir Nordland mer nyskapende? Midtveisrapport fra følgeforskningen av fylkets strategi for smart spesialisering. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06933-4) 86 s. SINTEF Rapport(2018:00805)
NF SINTEF Untitled
 
2017
15 Finne, Håkon.
Forskningens roller i smart spesialisering. Smart spesialiserings-skolen i Nordland; 2017-12-12 - 2017-12-12
SINTEF Untitled
 
16 Finne, Håkon.
Gir smart spesialisering resultater?. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2017 ;Volum 48.(2) s. 8-13
SINTEF Untitled
 
17 Finne, Håkon.
<<Må det være så vanskelig>>. Sluttevaluering av kompetansemegling i forsøket. Avslutning VRI / Kick-off Mobiliseringsprosjektet; 2017-02-14 - 2017-02-14
SINTEF Untitled
 
18 Finne, Håkon.
Smart spesialisering: Hvorfor og hvordan?. Regina workshop om smart næringsutvikling og innovasjon; 2017-04-26 - 2017-04-26
SINTEF Untitled
 
19 Finne, Håkon.
Utdypende om vanskelige momenter i smart spesialisering. Smart spesialiserings-skolen i Nordland; 2017-10-17 - 2017-10-17
SINTEF Untitled
 
20 Finne, Håkon.
Veier videre til å implementere entreprenørielle oppdagelsesprosesser. Smart spesialiserings-skolen i Nordland; 2017-11-14 - 2017-11-14
SINTEF Untitled
 
21 Finne, Håkon; Landmark, Andreas D.; Mordal, Siri; Ullern, Eli Fyhn.
R&D in teacher education milieus. A descriptive mapping of research and development in milieus that educate teachers for primary and lower secondary schools in Norway (GLU).. Trondheim: Stiftelsen SINTEF 2017 (ISBN 978-82-14-06963-1) 79 s.
SINTEF Untitled
 
22 Finne, Håkon; Mariussen, Åge.
Hva er smart spesialisering, og hvorfor skal regionale myndigheter ha en strategi for det?. Smart spesialiserings-skolen i Nordland; 2017-09-12 - 2017-09-12
NF SINTEF Untitled
 
23 Finne, Håkon; Mordal, Siri; Ullern, Eli Fyhn.
Oppfatning av kvalitet i lærerutdanningene 2016. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn 2017 (ISBN 978-82-14-06201-4) 43 s. SINTEF Rapport(A28066)
SINTEF Untitled
 
24 Finne, Håkon; Thorsen, Hans Wilhelm Engel.
- Må det være så vanskelig? Sluttevaluering av forsøk med alternativ organisering av kompetansemegling i VRI Trøndelag. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn 2017 (ISBN 978-82-14-06952-5) 36 s. SINTEF Rapport(A28067)
NORD SINTEF Untitled
 
25 Klemsdal, Lars; Ravn, Johan Elvemo; Amble, Nina; Finne, Håkon.
The Organization Theories of the Industrial Democracy Experiments Meet Contemporary Organizational Realities. Nordic Journal of Working Life Studies 2017 ;Volum 7.(s2) s. 1-15
NORD OSLOMET SINTEF UiO Untitled
 
26 Løvland, Jarle; Finne, Håkon.
Hvilken rolle spiller kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting (KIFT) i regional innovasjon i Nordland?. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn 2017 24 s.
NF SINTEF Untitled
 
27 Løvland, Jarle; Mariussen, Åge; Finne, Håkon.
Innovasjonssystem for kraftforedlende industri i Nordland. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn 2017 27 s.
NF SINTEF Untitled
 
28 Mariussen, Åge; Finne, Håkon.
Entrepreneurial discoveries in Norway, what's new?. Innovation research in Norway - recent findings and future perspectives; 2017-03-03 - 2017-03-03
NF SINTEF Untitled
 
29 Mariussen, Åge; Finne, Håkon.
Hvordan kan regionale myndigheter gi regi til entreprenørielle oppdagelsesprosesser?. Smart spesialiserings-skolen i Nordland; 2017-09-12 - 2017-09-12
NF SINTEF Untitled
 
30 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Finne, Håkon; Steen, Markus; Vik, Lars Harald.
Kunnskapsgrunnlag for verdiskaping i Trøndelag. TFoU-rapport 2017:10. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2017 (ISBN 978-82-7732-259-9)
SINTEF TFoU Untitled
 
2016
31 Finne, Håkon.
Bedre ledelse gir bedre skole. Utdanningsnytt.no [Internett] 2016-01-17
SINTEF Untitled
 
32 Finne, Håkon.
Forsøk med næringshager som leverandør av kompetansemegling i VRI Trøndelag. En underveisevaluering. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn 2016 (ISBN 978-82-14-06200-7) 31 s. SINTEF Rapport(A28065)
SINTEF Untitled
 
33 Finne, Håkon.
From the dictionary of the innovation strategy: How do we interpret "smart specialisation", "entrepreneurial discoveries", and "related variety"?. Network seminar for innovation actors in Nordland; 2016-10-14
SINTEF Untitled
 
34 Finne, Håkon.
Ray Pawsons "realist evaluation". Evalueringskonferansen 2016; 2016-09-29 - 2016-09-30
SINTEF Untitled
 
35 Finne, Håkon.
Regionalt innovationsarbete i Tröndelag. Regional Nationell Dialog: Forsknings- och innovationsfrågorna ur ett regionalt perspektiv; 2016-05-09 - 2016-05-09
SINTEF Untitled
 
36 Mariussen, Åge; Finne, Håkon; Ljunggren, Elisabet Carine.
Hva er smart spesialisering?. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn 2016 28 s.
NF SINTEF Untitled
 
37 Osmundsen, Tonje; Finne, Håkon.
Nysgjerrig på påstander i regionmeldingen. FiskeribladetFiskaren 2016
SAMFORSK SINTEF Untitled
 
38 Osmundsen, Tonje; Olsen, Marit Schei; Finne, Håkon; Thorvaldsen, Trine.
The making of a louse - constructing a governable object. NEON-konferansen 2016; 2016-11-23 - 2016-11-24
OCEAN NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
2015
39 Finne, Håkon.
Regional innovation through situated knowledge conversion (RISKC), its context and its project design. RISKC workshop; 2015-02-25 - 2015-02-27
SINTEF Untitled
 
40 Finne, Håkon.
Sosiotekniske organisasjonsprinsipper: Teknisk design eller sosiale prosesser?. Neon 2015: Norske organisasjoner i usikkerhetens forandringens tid; 2015-11-25 - 2015-11-27
SINTEF Untitled
 
41 Finne, Håkon; Lædre, Ola; Volden, Gro Holst.
Studentliv i Halden sentrum, studiested i utkanten av byen, eller høyskole i en helt annen by? Evaluering av bygging av høyskolesenter på Remmen i Halden. Trondheim: SINTEF 2015 (ISBN 978-82-14-05951-9) 114 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
42 Osmundsen, Tonje; Finne, Håkon.
Modell for samhandling og forvaltning i regional marin sektor : En veileder. : NTNU Samfunnsforskning AS 2015 (ISBN 978-827570-396-3) 55 s.
SAMFORSK SINTEF Untitled
 
43 Risvik, Einar; Sjøvold, Endre; Finne, Håkon.
Rissamat - Forskning om hovrdan mat kan bidra til mestring og trivsel i utdanningsløpet. Innovasjon i offentlig sektor. Kommunestyremøte; 2015-10-13 - 2015-10-13
NOFIMA NTNU SINTEF Untitled
 
44 Steen, Markus; Finne, Håkon; Aasen, Tone Merethe.
Knowledge conversion in a regional aquaculture innovation system. Regional Innovation Policy Conference; 2015-10-15 - 2015-10-16
SINTEF Untitled
 
2014
45 Finne, Håkon.
Eksempel på en etterevaluering for Concept: Svinesund kontrollstasjon. Er statlige investeringsprosjekter vellykkede?; 2014-10-22 - 2014-10-22
SINTEF Untitled
 
46 Finne, Håkon.
Et kritisk blikk på denne typen overordnede minimumsevalueringer i Concept. Er statlige investeringsprosjekter vellykkede?; 2014-10-22 - 2014-10-22
SINTEF Untitled
 
47 Finne, Håkon.
Forskning, lokalt næringsliv og offentlige aktører: En tango for tre?. Verrankonferansen 2014; 2014-09-10 - 2014-09-10
SINTEF Untitled
 
48 Finne, Håkon.
Fotballinspirerte innovasjonsforskere. Samhandling, tillit og regionale forskjeller [Fagblad] 2014-03-01
SINTEF Untitled
 
49 Finne, Håkon.
Hovedfunn i studiekvalitetsundersøkelsen 2013. Partnerskapsmøte 19 for GNIST-partnerskapet; 2014-01-28 - 2014-01-28
SINTEF Untitled
 
50 Finne, Håkon.
Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag. Europa i min region. Er regionen vår smart nok?; 2014-11-12 - 2014-11-12
SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste