Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-38 av 38

2019
1 Giæver, Fay.
Using Choral Singing to Improve Employee Well-Being and Social Cohesion in the Norwegian Public Sector. I: Sensuous Learning for Practical Judgment in Professional Practice. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-319-98862-7. s. 97-115
NTNU Untitled
 
2018
2 Giæver, Fay; Doern, Rachel.
Organizational greening: Ecopreneurs and the role of emotions and coping. Conference on environmental psychology; 2018-11-29 - 2018-11-30
NTNU Untitled
 
3 Løvseth, Lise T; Giæver, Fay.
Physician Parents Attending Work Despite Own Sick Children: A Qualitative Study on Caregiver Presenteeism Among Norwegian Hospital Physicians. Health Services Insights (HSI Journal) 2018 ;Volum 11. s. 1-11
NTNU STO Untitled
 
2017
4 Espenes, Thomas Christian; Giæver, Fay.
Facilitating a Meaningful Work Situation — A Double-Edged Sword?. I: The Positive Side of Occupational Health Psychology. Springer 2017 ISBN 978-3-319-66780-5. s. 33-44
NTNU Untitled
 
5 Giæver, Fay.
How can ecopreneurship be promoted, and sustained, over time? A psychological emotions perspective. Sustainability Research Institute seminar, University of Leeds, UK; 2017-11-08 - 2017-11-08
NTNU Untitled
 
6 Giæver, Fay; Vaag, Jonas; Wennes, Grete.
Choral singing as an arts-based organisational intervention: A qualitative study of employees’ experiences. Arts and Health 2017 ;Volum 9.(1) s. 26-41
HNT NTNU Untitled
 
2016
7 Giæver, Fay; Lohmann-Lafrenz, Signe; Løvseth, Lise T.
Why hospital physicians attend work while ill? The spiralling effect of positive and negative factors. BMC Health Services Research 2016 ;Volum 16:548.(1) s. 1-7
NTNU STO Untitled
 
8 Townsend, Martine; Giæver, Fay; Undebakke, Kirsti Godal.
Employees’ experiences from a participative organizational health intervention. Webside: http://www.srhe.ac.uk/conference2016/abstracts 2016
NTNU Untitled
 
9 Townsend, Martine; Giæver, Fay; Undebakke, Kirsti Godal.
Employees’ experiences from a participative organizational health intervention. Exploring freedom and control in global higher education; 2016-12-07
NTNU Untitled
 
2015
10 Giæver, Fay; Espenes, Thomas Christian.
Tilrettelegging for en meningsfylt arbeidssituasjon - et tveegget sverd?. I: Arbeidshelsepsykologi på norsk. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245016314. s. 79-103
NTNU Untitled
 
11 Giæver, Fay; Iversen, Anne; Lohmann-Lafrenz, Signe; Løvseth, Lise T.
High performers: Intervention through identity construction?. EAWOP; 2015-05-20 - 2015-05-23
NTNU STO Untitled
 
12 Giæver, Fay; Lohmann-Lafrenz, Signe; Løvseth, Lise T.
Job crafting: A double-edged sword? The case of sickness presence among hospital physicians. EAWOP; 2015-05-20 - 2015-05-23
NTNU STO Untitled
 
13 Giæver, Fay; Smollan, Roy K..
Evolving emotional experiences following organizational change: a longitudinal qualitative study. Qualitative research in organization and management 2015 ;Volum 10.(2) s. 105-133
NTNU Untitled
 
14 Løvseth, Lise T; Lafrenz, Signe; Giæver, Fay.
Why do hospital physicians attend work when ill? The HOUPE study.. Nordic Research on Health and Working conditions of the medical profession; 2015-01-26 - 2015-01-27
NTNU STO Untitled
 
2014
15 Vaag, Jonas; Giæver, Fay; Bjerkeset, Ottar.
Specific demands and resources in the career of the Norwegian freelance musician. Arts and Health 2014 ;Volum 6.(3) s. 205-222
NORD HNT NTNU Untitled
 
2013
16 Giæver, Fay; Saksvik, Per Øystein; Thun, Sylvi.
Psychologists authorizing sick leave - Potential opportunities and challenges. Nordic Psychology 2013 ;Volum 65.(1) s. 33-47
NTNU Untitled
 
17 Milch, Vibeke; Saksvik, Per Øystein; Vaag, Jonas; Giæver, Fay.
Utilization of countervailing interventions to promote well-being and health. EAWOP 2013; 2013-05-23 - 2013-05-26
HNT NTNU Untitled
 
18 Milch, Vibeke; Vaag, Jonas; Giæver, Fay; Saksvik, Per Øystein.
Building Healthy Organizations Through Music and Culture Interventions. I: Salutogenic Organizations and Change. The concepts behind organizational health intervention research. Springer Science+Business Media B.V. 2013 ISBN 978-94-007-6469-9. s. 291-305
NTNU Untitled
 
19 Saksvik, Per Øystein; Vaag, Jonas; Giæver, Fay; Kico, Emir; Bjerkeset, Ottar.
Evaluating The Sound of Well-being. Work, Stress and Health 2013; 2013-05-17 - 2013-05-19
HNT NTNU Untitled
 
20 Vaag, Jonas; Saksvik, Per Øystein; Giæver, Fay; Milch, Vibeke; Bjerkeset, Ottar.
Project “Evaluation of the Sound of Well-Being”. SEMPRE International Conference "Setting the tempo"; 2013-04-19 - 2013-04-20
HNT NTNU Untitled
 
2012
21 Giæver, Fay.
Understanding the complexity of evolving emotional change-experiences. EGOS; 2012-07-05 - 2012-07-07
NTNU Untitled
 
22 Pettersen, Rannveig Staal; Giæver, Fay; Wennes, Grete.
Mellomleders rolle i en omstillingsprosess. Psykologisk tidsskrift 2012 ;Volum 16.(3) s. 8-13
NTNU Untitled
 
2011
23 Giæver, Fay.
Omstilling og emosjoner: Hva kan man forvente av de ansatte, og hvordan bør ledelsen forholde seg?. I: Arbeids- og organisasjonspsykologi - Aktuelle tema til inspirasjon for et bedre arbeidsliv. Cappelen Damm AS 2011 ISBN 978-82-02-34307-1. s. 359-375
NTNU Untitled
 
2010
24 Giæver, Fay; Hellesø, Ragnhild.
Negative experiences of organizational change from an emotions perspective: A qualitative study of the Norwegian nursing sector. Nordic Psychology 2010 ;Volum 62.(1) s. 37-52
UiO Untitled
 
2009
25 Giæver, Fay.
Looking Forwards and Back: Exploring Anticipative Versus Retrospective Emotional Change-Experiences. Journal of Change Management 2009 ;Volum 9.(4) s. 419-434
NTNU Untitled
 
26 Giæver, Fay.
Understanding the Emotional Experience of Organizational Change. I: Prerequisites for healthy organisational change / Saksvik, Per Øystein, ed. : Bentham ebooks 2009
NTNU Untitled
 
27 Giæver, Fay.
Understanding the Emotional Experience of Organizational Change. I: Prerequisites for Healthy Organizational Change. Bentham eBooks 2009 ISBN 978-1-60805-011-6. s. 33-40
NTNU Untitled
 
2007
28 Giæver, Fay.
Endring på arbeidsplassen - lederes redsel for de ansattes følelser. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2007 ;Volum 10.(5) s. 37-43
NTNU Untitled
 
29 Giæver, Fay.
Understanding emotional responses to anticipated change: the case of introducing electronic care plans in hospitals. International Journal of Work Organisation and Emotion 2007 ;Volum 2.(1) s. 49-70
NTNU Untitled
 
2006
30 Giæver, Fay.
Emotional ambivalence during change : the case of the introduction of electronic care plans. I: British Psychological Society, Occupational Psychology Conference, Proceedings. Glasgow: British Psychological Society 2006 s. 225-226
NTNU Untitled
 
31 Giæver, Fay.
Emotional ambivalence during change : the case of the introduction of electronic care plans. British Psychological Society. Occupational Psychology Annual Conference; 2006-01-11 - 2006-01-13
NTNU Untitled
 
32 Giæver, Fay.
Følelsesmessige reaksjoner på innføringen av elektronisk pleieplan. Fagmøte for avdelingssykepleiere ved Ortopedisk avdeling; 2006-03-22 - 2006-03-22
NTNU Untitled
 
33 Giæver, Fay.
Hvordan er det å være ansatt i en organisasjon som er i stadig endring? Kan man si at de ansatte er motvillige eller ønsker de endring? Funn fra en studie utført ved St. Olav. Nettverksmøte ved St. Olav hospital; 2006-05-11 - 2006-05-11
NTNU Untitled
 
34 Giæver, Fay.
Omstillingsprosesser i organisasjoner: Hva har følelser med saken å gjøre ?. Norsk psykologikongress; 2006-08-31 - 2006-08-31
NTNU Untitled
 
35 Giæver, Fay.
Omstillingsprosjekter på arbeidsplassen : hva har følelser med saken å gjøre?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2006 ;Volum 9.(05.jun) s. 130-139
NTNU Untitled
 
2005
36 Giæver, Fay.
Nurses` emotional ambivalence towards the introduction of electronic care plans. First international conference of Work organisation and Emotion; 2005-09-23 - 2005-09-23
NTNU Untitled
 
2004
37 Giæver, Fay.
Grounded Theory som metodisk perspektiv og anvendelsen av allerede eksisterende teori og empiri. Trondheim: Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling Trondheim økonomiske høgskole 2004 (ISBN 8278771154) 10 s. (13)
NTNU Untitled
 
38 Giæver, Fay.
Om emosjoner og sosial konstruktivisme. Trondheim: Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling Trondheim økonomiske høgskole 2004 (ISBN 8278771146) 6 s. (12)
NTNU Untitled