Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 99 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Moscoso Paredes, Claudia Trinidad; Foss, Trond; Jenssen, Gunnar.
Phantom braking in Advanced Driver Assistance Systems. Driver experience and Car manufacturer warnings in Owner manuals. Trondheim: SINTEF AS 2021 (ISBN 978-82-14-07667-7) 46 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(978-82-14-07667-7)
SINTEF Untitled
 
2 Tronstad, Tron Vedul; Jenssen, Gunnar; Moscoso Paredes, Claudia Trinidad; Södersten, Carl-Johan Hugo; Zaikonnikov, Eugene.
Sound signals to improve evacuation in road tunnels. Fire safety journal 2021 ;Volum 125.
SINTEF Untitled
 
2020
3 Arnesen, Petter; Seter, Hanne; Foss, Trond; Dahl, Erlend; Lillestøl, Per J; Jenssen, Gunnar.
Geofencing for smart urban mobility. Trondheim: SINTEF AS 2020 (ISBN 9788214063073) 56 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:00100)
SINTEF Untitled
 
4 Jenssen, Gunnar.
Dropper synstest. VG [Avis] 2020-10-09
SINTEF Untitled
 
5 Jenssen, Gunnar.
EU hindrer redningsrom. tungt.no [Internett] 2020-08-21
SINTEF Untitled
 
6 Jenssen, Gunnar.
Forskarar tilrår redningsrom i tunnelar. Sogn Avis [Avis] 2020-08-22
SINTEF Untitled
 
7 Jenssen, Gunnar.
Funky lys skal holde deg våken i ny gigatunnel. A-magasinet [Avis] 2020-08-14
SINTEF Untitled
 
8 Jenssen, Gunnar.
Lydsignaler gir sikrere tunnelevakuering. Byggfakta [Fagblad] 2020-06-19
SINTEF Untitled
 
9 Jenssen, Gunnar.
Redningsrom i tunnelar aukar tryggleiken under brann. fjt.no [Internett] 2020-08-22
SINTEF Untitled
 
10 Jenssen, Gunnar.
Tunnelen holdt på å sikres mot brann da bussen tok fyr. Mange tunneler oppfyller ennå ikke sikkerhetskravene.. Bergens tidende [Avis] 2020-07-19
SINTEF Untitled
 
11 Jenssen, Gunnar.
Tunnelregler bygger på utdatert kunnskap. Adresseavisen [Avis] 2020-11-05
SINTEF Untitled
 
12 Jenssen, Gunnar.
Utreder kontorbygg opptil 200 meter under bakken. bygg.no [Internett] 2020-11-25
SINTEF Untitled
 
13 Jenssen, Gunnar; Moen, Terje.
Trafikksikkerhet for automatiserte kjøretøy - SmartFeeder: Erfaringer fra norske piloter med selvkjørende minibusser. : SINTEF 2020 (ISBN 978‐82‐14‐06562‐6) 84 s.
SINTEF Untitled
 
14 Jenssen, Gunnar; Moscoso Paredes, Claudia Trinidad; Hoem, Åsa Snilstveit; Arnesen, Petter; Södersten, Carl-Johan Hugo; Skjermo, Jo; Karlsson, Hampus.
Simulering av opphold i redningsrom. Trondheim: SINTEF AS 2020 (ISBN 978-82-14-06296-0) 60 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:00013)
SINTEF Untitled
 
15 Lervåg, Lone-Eirin; Foss, Trond; Jenssen, Gunnar; Lillestøl, Per J.
Smartfeeder: Hvordan kan smarte tilbringertjenester styrke kollektivtilbudet. Trondheim: SINTEF AS 2020 (ISBN 978-82-14-06313-4) 46 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:00149)
SINTEF Untitled
 
16 Myklebust, Thor; Stålhane, Tor; Jenssen, Gunnar; Wærø, Irene.
Autonomous Cars, Trust and Safety Case for the Public. I: Annual Symposium on Reliability and Maintainability (RAMS). IEEE 2020 ISBN 9781728136899. s. -
NTNU SINTEF Untitled
 
17 Jenssen, Gunnar Deinboll; Skjermo, Jo; Hoem, Åsa Snilstveit; Arnesen, Petter; Södersten, Carl-Johan Hugo; Moscoso Paredes, Claudia Trinidad.
E39 Rogfast - Bokanfjordstunnelen, simulatorstudie - effekt av monotonidempende tiltak. SINTEF Byggforsk 2020 (ISBN 978-82-14-06405-6) 84 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:00184)
SINTEF Untitled
 
2019
18 Jenssen, Gunnar.
Enkle tiltak kan berge liv ved tunnelbrann. NRK.no [Internett] 2019-01-29
SINTEF Untitled
 
19 Jenssen, Gunnar.
Enkle tiltak kan redda liv ved tunnelbrann. Grannar [Avis] 2019-01-28
SINTEF Untitled
 
20 Jenssen, Gunnar.
Forsker på tunnelbrann i VR. CW.no [Internett] 2019-01-28
SINTEF Untitled
 
21 Jenssen, Gunnar.
Forskere: - Enkle sikkerhetstiltak vil redde liv i tunneler. bygg.no [Internett] 2019-01-29
SINTEF Untitled
 
22 Jenssen, Gunnar.
Forskere vil gjøre tunnelsikkerheten bedre. at.no [Internett] 2019-10-29
SINTEF Untitled
 
23 Jenssen, Gunnar.
Forskere vil gjøre tunnelsikkerheten bedre. bobilverden.no [Internett] 2019-10-29
SINTEF Untitled
 
24 Jenssen, Gunnar.
Los ut av tunnelbrann, via lyd og lys. samferdselinfra.no [Internett] 2019-08-30
SINTEF Untitled
 
25 Jenssen, Gunnar.
Los ut av tunnelbrann via lyd og lys. Samferdsel & Infrastruktur 2019 nr. 3 [Fagblad] 2019-05-14
SINTEF Untitled
 
26 Jenssen, Gunnar.
SINTEF og RISE vil bedre tunnelsikkerheten. bygg.no [Internett] 2019-10-29
SINTEF Untitled
 
27 Jenssen, Gunnar.
SINTEF og RISE vil bedre tunnelsikkerheten. NTBinfo [Internett] 2019-10-29
SINTEF Untitled
 
28 Jenssen, Gunnar.
Sintef og Rise vil bedre tunnelsikkerheten. VVSaktuelt.no [Internett] 2019-10-29
SINTEF Untitled
 
29 Johnsen, Stig Ole; Hoem, Åsa Snilstveit; Jenssen, Gunnar; Moen, Terje.
Experiences of main risks and mitigation in autonomous transport systems. Journal of Physics: Conference Series (JPCS) 2019 ;Volum 1357.(1)
SINTEF Untitled
 
30 Venugopal, Vinita; Jenssen, Gunnar; Roberts, Adam C.; Kwok, Kian-Woon; Tan, Zheng; Christopoulos, George I.; Soh, Chee-Kiong.
Digging Deep: The Effect of Design on the Social Behavior and Attitudes of People Working in Underground Workplaces in Europe. Advances in Intelligent Systems and Computing 2019 ;Volum 825. s. 791-802
SINTEF Untitled
 
2018
31 Jenssen, Gunnar.
Lastebilen står i full fyr inne i tunnelen. Køen av biler hoper seg opp. Hva skjer?. rbnett.no [Internett] 2018-10-13
SINTEF Untitled
 
32 Jenssen, Gunnar; Roche-Cerasi, Isabelle; Moe, Dagfinn; Bertelsen, Dag Eiliv.
Self-rescue experience under a tunnel fire Analysis and recommendations. Nordic Fire & Safety Days; 2018-06-07 - 2018-06-08
NTNU SINTEF Untitled
 
33 Jenssen, Gunnar; Skjermo, Jo; Hoem, Åsa Snilstveit; Arnesen, Petter; Frantzich, Håkan; Nilsson, Daniel.
Simulering av evakuering i tunnel. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06915-0) 54 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2018:01000)
SINTEF Untitled
 
34 Johnsen, Stig Ole; Hoem, Åsa Snilstveit; Stålhane, Tor; Jenssen, Gunnar; Moen, Terje.
Risk based regulation and certification of autonomous transport systems. I: Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World. Proceedings of ESREL 2018, June 17-21, 2018, Trondheim, Norway. CRC Press 2018 ISBN 9781351174657. s. 1791-1799
NTNU SINTEF Untitled
 
2017
35 Jenssen, Gunnar.
Autonome kjøretøy. I: Teknologien endrer samfunnet. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2297-1. s. 195-209
SINTEF Untitled
 
36 Jenssen, Gunnar; Roche-Cerasi, Isabelle.
Bruk av automatiserte kjøretøy som tilbringertjeneste til kollektivtransport. Litteraturstudium.. Trondheim: SINTEF 2017 (ISBN 978-82-14-06739-2) 71 s. SINTEF Rapport(2017:00634)
SINTEF Untitled
 
37 Jenssen, Gunnar; Roche-Cerasi, Isabelle; Hoem, Åsa Snilstveit; Grøv, Eivind.
Litteraturundersøkelse -Selvredning i vegtunneler Erfaringer med bruk av redningsrom. : SINTEF 2017 (ISBN 978-82-14-06762-0) SINTEF Rapport(2017:00523)
SINTEF Untitled
 
38 Roche-Cerasi, Isabelle; Jenssen, Gunnar; Moe, Dagfinn; Bertelsen, Dag Eiliv.
Incendie dans un tunnel en Norvège. Lecons apprises sur les stratégies d'auto-évacuation des usagers.. I: Sécurité routière: Un défi à l'aube du XXIème siècle. L'Harmattan 2017 ISBN 978-2-343-10404-1. s. 205-217
SINTEF Untitled
 
2016
39 Helland, Arne; Jenssen, Gunnar; Lervåg, Lone-Eirin; Moen, Terje; Engen, Thomas; Lydersen, Stian; Mørland, Jørg; Slørdal, Lars.
Evaluation of measures of impairment in real and simulated driving: Results from a randomized, placebo-controlled study. Traffic Injury Prevention 2016 ;Volum 17.(3) s. 245-250
FHI NTNU SINTEF STO UiO Untitled
 
40 Helland, Arne; Lydersen, Stian; Lervåg, Lone-Eirin; Jenssen, Gunnar; Mørland, Jørg; Slørdal, Lars.
Driving simulator sickness: Impact on driving performance, influence of blood alcohol concentration, and effect of repeated simulator exposures. Accident Analysis and Prevention 2016 ;Volum 94. s. 180-187
FHI NTNU SINTEF STO UiO Untitled
 
41 Jenssen, Gunnar.
Bekymret over sikkerheten i norske tunneler. Samferdsel innenfra [Internett] 2016-06-08
SINTEF Untitled
 
42 Jenssen, Gunnar.
Fremskrittspartiet mener kunst langs veiene er bortkasta penger. NRK [Radio] 2016-02-11
SINTEF Untitled
 
43 Jenssen, Gunnar.
Frp vil ikke ha kunst langs veien. tv.NRK.no [TV] 2016-02-11
SINTEF Untitled
 
44 Jenssen, Gunnar.
Frp-statsråd mangler kunnskap, sier forsker. www.nrk.no [Internett] 2016-02-11
SINTEF Untitled
 
2015
45 Jenssen, Gunnar; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Njå, Ove.
Metode for vurdering av effekter av Vegtilsynets virksomhet.. Trondheim: SINTEF 2015 (ISBN 9788214057942) 60 s. SINTEF Rapport(A26571)
SINTEF UIS Untitled
 
46 Meland, Solveig; Foss, Trond; Jenssen, Gunnar; Westerheim, Hans; Bjørgen, Astrid; Stenersen, Dag.
Teknologi i transportsystemer for gods. Trondheim: SINTEF 2015 (ISBN 9788214056983) 101 s. SINTEF Rapport(A26324)
OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
47 Netland, Øyvind; Jenssen, Gunnar; Skavhaug, Amund.
The capabilities and effectiveness of remote inspection of wind turbines. Energy Procedia 2015 ;Volum 80. s. 177-184
NTNU SINTEF Untitled
 
2014
48 Jenssen, Gunnar; Skogvang, Øystein; Værnes, Randi; Høm, Nina.
Risikoanalyse av Langfjordtunnelen. : SAFETEC 2014 59 s.
SINTEF Untitled
 
49 Nordtømme, Marianne Elvsaas; Bjerkan, Kristin Ystmark; Kummeneje, An-Magritt; Jenssen, Gunnar Deinboll; Moe, Dagfinn.
Tiltak for gjenerverv av førerett i prøveperioden: Resultater fra forprosjekt. : SINTEF Rapport 2014 (ISBN 9788214056570) 57 s.
SINTEF Untitled
 
50 Nordtømme, Marianne Elvsaas; Jenssen, Gunnar Deinboll; Lervåg, Lone-Eirin; Hjelkrem, Odd Andre; Kummeneje, An-Magritt.
Adaptiv cruisekontroll (ACC) i Norge: Utbredelse, bruksmønster og konsekvenser for trafikksikkerhet og trafikkavvikling. Trondheim: SINTEF Rapport (A26202) 2014 (ISBN 9788214056877) 53 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste