Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 100 << Forrige 1 2    Neste >>

2018
1 Skjeggedal, Terje.
Bærekraftig planlegging i praksis?. Nasjonal masterklasse i planlegging 2018; 2018-02-21 - 2018-02-23
NTNU Untitled
 
2 Skjeggedal, Terje.
Fjellbygd eller feriefjell? Hytteliv i endring - fra fritidsbolig til flerhushjem. Torsdagsseminar; 2018-02-15
NTNU Untitled
 
3 Skjeggedal, Terje.
Kronikk 1,2,3 (Hvordan skrive kronikk?). Nasjonal masterklasse i planlegging 2018; 2018-02-21 - 2018-02-23
NTNU Untitled
 
4 Skjeggedal, Terje; Arnesen, Tor.
Hva er problemet med hytteutbyggingen?. Aftenposten 2018
ØF NTNU Untitled
 
2017
5 Skjeggedal, Terje; Clemetsen, Morten.
Integrated and decentralised protection and development of mountain landscapes. Landscape Research 2017 ;Volum 43.(1) s. 64-76
NTNU NMBU Untitled
 
6 Skjeggedal, Terje; Clemetsen, Morten.
Integrated and decentralised protection and Development of protected landscapes. International symposium of society and resource management; 2017-06-18 - 2017-06-22
NTNU NMBU Untitled
 
7 Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell.
Cultural heritage management and local development in a South Sámi and Norse mountainous borderland. Norsk Geografisk Tidsskrift 2017 ;Volum 71.(1) s. 30-45
NTNU ØF Untitled
 
2016
8 Overvåg, Kjell; Skjeggedal, Terje; Sandström, Camilla.
Management of mountain areas in Norway and the persistence of local–national conflicts. Journal of Environmental Planning and Management 2016 ;Volum 59.(7) s. 1186-1204
NTNU ØF Untitled
 
9 Medalen, Tor; Frøyen, Yngve Karl; Skjeggedal, Terje.
Bilen er en del av framtiden, men.... Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2016 (5) s. 26-31
NTNU Untitled
 
10 Overvåg, Kjell; Skjeggedal, Terje.
Management of National Parks in Norway, Sweden, Austria and Scotland. I: I International Conference on Research for Sustainable Development in Mountain Regions: Book of Abstracts. : Instituto Politécnico de Bragança 2016 ISBN 978‐972‐745‐214‐9.
NTNU ØF Untitled
 
11 Skjeggedal, Terje.
Har fjellteksten nyttet? Hva skjer med fjellbygdene?. Heiplansamlinga 2016; 2016-09-21 - 2016-09-22
NTNU Untitled
 
12 Skjeggedal, Terje.
Land-use planning in mountain areas:Local development or nature protection?. Miniseminar; 2016-02-19
NTNU Untitled
 
13 Skjeggedal, Terje.
Turveier og turstier i nærmiljøet. Erfaringer fra forskningsprosjektet Nærtur.. Styringsgruppemøte i "Turskiltprosjektet"; 2016-12-15
NTNU Untitled
 
14 Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell.
Culture heritage management and local development in a South Sámi and Norse mountain borderland. I: I International Conference on Research for Sustainable Development in Mountain Regions: Book of Abstracts. : Instituto Politécnico de Bragança 2016 ISBN 978‐972‐745‐214‐9. s. -
NTNU ØF Untitled
 
15 Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell.
Kulturminneforvaltning og lokal utvikling. Sluttkonferanse forskningsprosjekt; 2016-02-25
NTNU ØF Untitled
 
16 Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell; Riseth, Jan Åge.
Land-Use Planning in Norwegian Mountain Areas: Local Development or Nature Protection?. European Planning Studies 2016 ;Volum 24.(2) s. 344-363
NORUT NTNU ØF Untitled
 
17 Thoren, Anne-Karine Halvorsen; Vistad, Odd Inge; Skjeggedal, Terje.
Spillemidlene må brukes til å bedre folkehelsen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016
NINA NTNU NMBU Untitled
 
18 Thorén, Kine Halvorsen; Skjeggedal, Terje; Vistad, Odd Inge.
Kommunale planer for idrett og fysisk aktivitet. Om spillemidlenes betydning for å etablere turveier og turstier i nærmiljøet. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2938-8) 71 s. NINA Kortrapport(26)
NINA NTNU Untitled
 
19 Thorén, Kine Halvorsen; Skjeggedal, Terje; Vistad, Odd Inge.
Spillemidlene må brukes til å bedre folkehelsen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016
NINA NTNU NMBU Untitled
 
20 Thorén, Kine Halvorsen; Skjeggedal, Terje; Vistad, Odd Inge.
Spillemidlene må brukes til å bedre folkehelsen. Kronikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016
NINA NTNU NMBU Untitled
 
2015
21 Amundsen, Hilde Rigmor; Overvåg, Kjell; Skjeggedal, Terje; Swensen, Grete; Grahn, Wera.
Outline research articles WP2, WP3, WP4, WP5: Cultural history, cultural management and mediation in a South Sami and Norse borderland. Forskerseminar; 2015-05-06 - 2015-05-07
NIKU NTNU Untitled
 
22 Frøyen, Yngve Karl; Medalen, Tor; Skjeggedal, Terje.
Å gå -transport, rekreasjon eller folkehelse?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2015 (3-4) s. 38-43
NTNU Untitled
 
23 Overvåg, Kjell; Skjeggedal, Terje; Sandström, Camilla.
Nasjonalparkforvaltning i Norge i lys av europeiske modeller. I: Fjellbygd eller feriefjell?. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1905-6. s. 203-224
NTNU ØF Untitled
 
24 Overvåg, Kjell; Skjeggedal, Terje; Sandström, Camilla.
Statlig styring versus lokal autonomi i forvatning av fjellområdene. I: Fjellbygd eller feriefjell?. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1905-6. s. 181-200
NTNU ØF Untitled
 
25 Skjeggedal, Terje.
Land-use planning in Norwegian mountain areas: local development or nature protection?. Breakfast seminar: Sustainable land use; 2015-09-10
NTNU Untitled
 
26 Skjeggedal, Terje.
Planlegging for levende bygdesentrum: Faglige innspill og ideer fra pågående studentprosjekt. Åpent temamøte: Liv i Klæbu sentrum?; 2015-11-02
NTNU Untitled
 
27 Skjeggedal, Terje; Halvorsen Thorén, Kine; Vistad, Odd Inge.
"Nærtur" i kommunale planer for idrett og fysisk aktivitet. Avdelingsseminar; 2015-11-26
NINA NTNU NMBU Untitled
 
28 Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell.
Fjellbygd eller feriefjell?. Fagbokforlaget 2015 (ISBN 978-82-450-1905-6) 256 s.
NTNU ØF Untitled
 
29 Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell.
Land-use planning in Norwegian mountain areas: local development or nature protection?. Perth III: Mountains of Our Future Earth; 2015-10-04 - 2015-10-08
NTNU ØF Untitled
 
30 Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell.
Utfordringer til en fjellpolitikk. I: Fjellbygd eller feriefjell?. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1905-6. s. 13-31
NTNU ØF Untitled
 
31 Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell; Arnesen, Tor; Birgitta, Ericsson.
Hytteliv i endring - fra fritidsbolig til flerhushjem. I: Fjellbygd eller feriefjell?. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1905-6. s. 55-77
NTNU ØF Untitled
 
32 Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell; Riseth, Jan Åge.
Arealplanlegging i fjellkommuner: For lokal utvikling eller naturvern?. I: Fjellbygd eller feriefjell?. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1905-6. s. 131-153
NORUT NTNU ØF Untitled
 
33 Teigen, Håvard; Skjeggedal, Terje.
Fjellpolitikk. Eit historisk tilbakeblikk. I: Fjellbygd eller feriefjell?. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1905-6. s. 33-53
HINN NTNU Untitled
 
34 Thoren, Anne-Karine Halvorsen; Vistad, Odd Inge; Wold, Line Camilla; Skår, Margrete; Gundersen, Vegard; Bærum, Kim Magnus; Nordh, Helena; Skjeggedal, Terje.
Å gå i nærmiljøet i Moss – hvem, når og hvorfor ikke? Foreløpige resultater fra NFR – prosjektet Nærtur. Forskning i friluft; 2015-01-27 - 2015-01-28
NINA NTNU UiO NMBU Untitled
 
35 Thoren, Kine H.; Wold, Line Camilla; Vistad, Odd Inge; Skår, Margrete; Gundersen, Vegard; Bærum, Kim Magnus; Nordh, Helena; Skjeggedal, Terje.
Å gå i nærmiljøet i Moss - hvem, når og hvorfor ikke?. I: Rapport fra konferansen Forskning i friluft 2015: 27. og 28. januar. Oslo: Norsk friluftsliv 2015 s. 127-135
NINA NTNU NMBU Untitled
 
2014
36 Overvåg, Kjell; Skjeggedal, Terje.
Land Use Planning and Management of Second Homes and Tourism Development in a Mountainous District: Ringebu, Norway. I: Global Amenity Migration. Transforming Rural Culture Economy & Landscape. Kaslo, British Columbia, Canada: The New Ecology Press 2014 ISBN 978-0-9936351-0-6. s. 265-277
NTNU ØF Untitled
 
37 Amundsen, Hilde Rigmor; Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell; Swensen, Grete.
Presentasjoner forskningsprosjekt WP2, WP3, WP4: Kulturhistorie, kulturminneforvaltning og -formidling i et sørsamisk og norrønt grenseland. Workshop referanse- og brukergrupper; 2014-11-25
NIKU NTNU ØF Untitled
 
38 Gundersen, Vegard; Nerhoel, Ingrid; Panzacchi, Manuela; Strand, Olav; Van Moorter, Bram F. A.; Skjeggedal, Terje; Flemseter, Frode.
Adaptive management: Is there a golden toolbox hidden behind a buzz word and a utopian panacea?. Miljø2015 konferansen; 2014-11-06 - 2014-11-07
NINA NTNU Untitled
 
39 Skjeggedal, Terje.
Hvis "Kotengblokka" er svaret. Adresseavisen 2014
NTNU Untitled
 
40 Skjeggedal, Terje.
Vil nasjonal fjellpolitikk få betydning for Forollhogna?. Årskonferanse Forollhogna 2014; 2014-02-03
NTNU Untitled
 
41 Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell.
Fjellkommuner i Norge: Bygdesamfunn eller verneområder?. Tidsskriftet Utmark 2014 (1&2&S)
NTNU ØF Untitled
 
2013
42 Amundsen, Hilde Rigmor; Skjeggedal, Terje; Swensen, Grete; Os, Kristin; Grahn, Wera.
Outline research articles WP2, WP3, WP4, WP5: Cultural history, cultural heritage management and mediation in a South Sámi and Norse borderland. Forskerseminar; 2013-06-29 - 2013-06-30
NIKU ØF Untitled
 
43 Harvold, Kjell; Skjeggedal, Terje; Lund-Iversen, Martin; Skogheim, Ragnhild.
Evaluering av Skjærgårdstjenesten. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning 2013
HIOA ØF Untitled
 
44 Skjeggedal, Terje.
Fjellområder i Norge som attraktive bygdesamfunn eller urbane rekreasjonsområder: utfordringer til en fjellpolitikk. DEMOSREG - Forskerseminar; 2013-03-11 - 2013-03-12
ØF Untitled
 
45 Skjeggedal, Terje.
Kommunikativ og instrumentell tilnærming til planlegging. Planleggerskolen 2013-2014; 2013-11-28
NTNU Untitled
 
46 Skjeggedal, Terje.
Planning as a tool to promote democratic sustainable development?. OTIS Sustainable development breakfast seminar; 2013-11-18
NTNU Untitled
 
47 Skjeggedal, Terje.
Prateplanleggingas triumf og tragedie. PLAN 2013 (1)
ØF Untitled
 
48 Skjeggedal, Terje.
Snøskuterforsøk på viddene. Tidsskriftet Utmark 2013 (2)
NTNU Untitled
 
49 Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell; Flognfeldt, Thor; Ringholm, Toril M.
Ti år med "fjellteksten". Nationen 2013
HINN NORUT ØF Untitled
 
50 Vistad, Odd Inge; Skjeggedal, Terje; Berglann, Helge; Bugge, Hans Christian; Norderhaug, Ann; Rønningen, Katrina; Swensen, Grete; Øian, Hogne.
Grønt partnerskap i landskapsforvaltning – erfaringer fra prosjektet "Utvalgte kulturlandskap i jordbruket". Tidsskriftet Utmark 2013 (1)
BYGDEFORSK NIBIO NIKU NINA ØF UiO Untitled
 
    Vis neste liste