Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 72 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Reite, Karl-Johan; Haugen, Joakim; Ladstein, Jarle; Kyllingstad, Lars Tandle; Aarsæther, Karl Gunnar.
Dette vil endre norsk fiskeri Digitalisering av norsk fiske – Muligheter og utfordringer. Sjømatdagene 2020; 2020-01-24 - 2020-01-25
OCEAN UiT Untitled
 
2 Reite, Karl-Johan; Haugen, Joakim; Michelsen, Finn Are.
Utviklingen innen digital bestandskunnskap. Havblikk 2020; 2020-06-22 - 2020-06-22
OCEAN Untitled
 
2019
3 Reite, Karl-Johan.
Bruk av stordata i pelagisk fiskeri. Årsmøte Sildelaget; 2019-05-24 - 2019-05-24
OCEAN Untitled
 
4 Reite, Karl-Johan.
FishGuider - Background and possibilities. Havblikk 2019; 2019-06-27 - 2019-06-27
OCEAN Untitled
 
5 Reite, Karl-Johan.
Stock estimation technical developments. Havblikk 2019; 2019-06-28 - 2019-06-28
OCEAN Untitled
 
6 Reite, Karl-Johan.
Systematic data collection from ships - Challenges and possibilities. Industry-Science Cooperation for Safe and Sustainable Arctic Operations (ARICE); 2019-11-20 - 2019-11-20
OCEAN Untitled
 
7 Skjong, Stian; Kyllingstad, Lars Tandle; Reite, Karl Johan; Haugen, Joakim; Ladstein, Jarle; Aarsæther, Karl Gunnar.
Generic on-board decision support system framework for marine operations. ASME 2019 38th International Conference on Ocean, Offshore & Arctic Engineering; 2019-06-09 - 2019-06-14
OCEAN Untitled
 
8 Skjong, Stian; Kyllingstad, Lars Tandle; Reite, Karl Johan; Haugen, Joakim; Ladstein, Jarle; Aarsæther, Karl Gunnar.
Generic on-board decision support system framework for marine operations. I: ASME 2019 38th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering. Volume 7A: Ocean Engineering. The American Society of Mechanical Engineers (ASME) 2019 ISBN 978-0-7918-5884-4.
OCEAN Untitled
 
9 Su, Biao; Reite, Karl-Johan; Føre, Martin; Aarsæther, Karl Gunnar; Alver, Morten; Endresen, Per Christian; Kristiansen, David; Haugen, Joakim; Caharija, Walter; Tsarau, Andrei.
A Multipurpose Framework for Modelling and Simulation of Marine Aquaculture Systems . ASME 2019 38th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering; 2019-06-09 - 2019-06-14
OCEAN Untitled
 
10 Su, Biao; Reite, Karl-Johan; Føre, Martin; Aarsæther, Karl Gunnar; Alver, Morten; Endresen, Per Christian; Kristiansen, David; Haugen, Joakim; Caharija, Walter; Tsarau, Andrei.
A Multipurpose Framework for Modelling and Simulation of Marine Aquaculture Systems . I: ASME 2019 38th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE2019): Volume 6: Ocean Space Utilization. The American Society of Mechanical Engineers (ASME) 2019 ISBN 978-0-7918-5883-7.
OCEAN Untitled
 
2018
11 Kyllingstad, Lars Tandle; Reite, Karl Johan; Auran, Per Gunnar.
SMARTFISH H2020 D5.1: FishData system specification. : SINTEF Ocean 2018 48 s.
OCEAN Untitled
 
12 Quincoces, Inaki; Uriondo, Zigor; Aarsæther, Karl Gunnar; Fernandes, Jose A.; Nuñes, Mario; Dmitri, Zmicjer; Auran, Per Gunnar; Haugen, Joakim; Michelsen, Finn Are; Reite, Karl Johan.
D3.2 – Fishery Pilots Intermediate Report. : AZTI 2018 72 s.
OCEAN Untitled
 
13 Reite, Karl Johan.
Forskningsprosjektet DataBio og Sildelaget. Styremøte Sildelaget; 2018-12-06 - 2018-12-06
OCEAN Untitled
 
14 Reite, Karl Johan.
Kan data fra fiskeflåten bedre bestandsestimeringen?. Usikkerhet innen ressursforskningen; 2018-09-17 - 2018-09-17
OCEAN Untitled
 
15 Reite, Karl Johan.
Nytt verktøy skal gi lavere drivstoffutgifter. Fiskeribladet/Fiskaren [Avis] 2018-01-10
OCEAN Untitled
 
2017
16 Auran, Per Gunnar; Reite, Karl Johan.
BigData i Fiskeri - Prosjekter og Status. Kan fiskeflåten kartlegge og dokumentere ressursene i havet, for å sikre en bærekraftig ressursforvaltning? Ja, det kan vi!; 2017-01-24 - 2017-01-25
OCEAN NTNU Untitled
 
17 Reite, Karl Johan.
PurSense - Operasjonell beslutningsstøtte for ringnotfartøy - OC2017 A-139. Trondheim: SINTEF Ocean 2017 (ISBN 978-82-7174-306-2) 17 s.
OCEAN Untitled
 
18 Reite, Karl Johan; Ladstein, Jarle; Haugen, Joakim.
OMAE2017-61031 Data-Driven Real-Time Decision Support and its Application to Hybrid Propulsion Systems. OMAE 2017; 2017-06-25 - 2017-06-30
OCEAN Untitled
 
2016
19 Kyllingstad, Lars Tandle; Reite, Karl Johan.
Treningssimulator for ringnotfiske – Behov og ønsker fra næringa. Årsmøte i Pelagisk forening; 2016-04-21 - 2016-04-22
OCEAN Untitled
 
20 Reite, Karl Johan.
A27747 - Ringnotflåtens behov og krav til en trenings- og opplæringssimulator - SeineSim forprosjekt. : SINTEF Ocean 2016 (ISBN 978-82-14-06092-8) 8 s.
OCEAN Untitled
 
21 Reite, Karl Johan.
Bruk av data fra fiskeflåten til ressursforvaltning. FishTech; 2016-03-02 - 2016-03-03
OCEAN Untitled
 
22 Reite, Karl Johan.
Fartøydesign og beslutningsstøtte. FishTech; 2016-03-02 - 2016-03-03
OCEAN Untitled
 
23 Reite, Karl Johan.
Pursense - Beslutningsstøtte for optimal drift. Nor-Fishing 2016; 2016-08-21 - 2016-08-24
OCEAN Untitled
 
24 Reite, Karl Johan.
Pursense – Beslutningsstøtte for ringnot.
OCEAN Untitled
 
25 Reite, Karl Johan.
SeineSim forprosjekt – Treningssimulator for ringnot.
OCEAN Untitled
 
26 Reite, Karl Johan; Ladstein, Jarle; Kyllingstad, Lars Tandle.
lmproVEDO åpen rapport - Åpne resultater fra KMB-prosjektet lmproVEDO. : SINTEF Fiskeri og Havbruk 2016 (ISBN 978-82-14-06089-8) 22 s.
OCEAN Untitled
 
2015
27 Aursand, Ida Grong; Digre, Hanne; Ladstein, Jarle; Kyllingstad, Lars Tandle; Erikson, Ulf Gøran; Tveit, Guro Møen; Backi, Christoph Josef; Reite, Karl Johan.
Development and assessment of novel technologies improving the fishing operation and on board processing with respect to environmental impact and fish quality (DANTEQ). Trondheim: SINTEF 2015 (ISBN 978-82-14-06014-0) 66 s.
OCEAN NTNU Untitled
 
28 Føre, Heidi Moe; Endresen, Per Christian; Aarsæther, Karl Gunnar; Jensen, Jørgen Haavind; Føre, Martin; Kristiansen, David; Fredheim, Arne; Lader, Pål; Reite, Karl Johan.
Structural analysis of aquaculture nets: comparison and validation of different numerical modeling approaches. Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering 2015 ;Volum 137.(4) s. -
OCEAN Untitled
 
29 Reite, Karl Johan.
Elektronisk bolkemerking. Pelagisk Seminar; 2015-12-15 - 2015-12-15
OCEAN Untitled
 
30 Reite, Karl Johan.
Energisparing innen ringnot. Pelagisk Seminar; 2015-12-15 - 2015-12-15
OCEAN Untitled
 
2014
31 Føre, Heidi Moe; Endresen, Per Christian; Aarsæther, Karl Gunnar; Jensen, Jørgen Haavind; Føre, Martin; Kristiansen, David; Fredheim, Arne; Lader, Pål; Reite, Karl Johan.
Structural analysis of aquaculture nets: comparison and validation of different numerical modelling approaches. I: 33rd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering Volume 7: Ocean Space Utilization; Professor Emeritus J. Randolph Paulling Honoring Symposium on Ocean Technology. ASME Press 2014 ISBN 978-0-7918-4549-3. s. -
OCEAN Untitled
 
32 Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Gjøsund, Svein Helge; Jensen, Jørgen Haavind; Rindahl, Lasse; Vollstad, Jørgen; Reite, Karl Johan.
Project MultiSEPT - Development of multirig semi-pelagic trawling. Status report January 2014. Trondheim: SINTEF 2014 (ISBN 978-82-14-05653-2) 20 s.
OCEAN Untitled
 
33 Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Gjøsund, Svein Helge; Jensen, Jørgen Haavind; Rindahl, Lasse; Vollstad, Jørgen; Reite, Karl Johan.
Project MultiSEPT: Development of multirig semi-pelagic trawling. Status report, January 2014. : SINTEF rapport 2014 (ISBN 9788214056532) 20 s. SINTEF Rapport
OCEAN Untitled
 
34 Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Gjøsund, Svein Helge; Jensen, Jørgen Haavind; Rindahl, Lasse; Vollstad, Jørgen; Reite, Karl Johan.
Project MultiSEPT - Development of multirig semi-pelagic trawling. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2014 (ISBN 978-82-14-05653-2) 20 s.
OCEAN Untitled
 
35 Kyllingstad, Lars Tandle; Reite, Karl Johan.
IMPROVEDO – Beslutningsstøtteverktøy for skipsdesign. Nor-Fishing; 2014-08-18 - 2014-08-20
OCEAN Untitled
 
36 Ladstein, Jarle; Reite, Karl Johan.
IMPROVEDO – Logging og analyse av operasjonelle data. Nor-Fishing; 2014-08-18 - 2014-08-20
OCEAN Untitled
 
37 Reite, Karl Johan.
Elektronisk bolkemerking for ringnot. Nor-Fishing; 2014-08-18 - 2014-08-20
OCEAN Untitled
 
38 Reite, Karl Johan.
Milliongevinst på smart tråldør. NETT NO [Avis] 2014-01-14
OCEAN Untitled
 
39 Reite, Karl Johan.
Multisept – Styrbare tråldører.
OCEAN Untitled
 
40 Reite, Karl Johan.
Multisept : Trål-tilstandsestimator. Nor-Fishing; 2014-08-18 - 2014-08-20
OCEAN Untitled
 
41 Reite, Karl Johan.
Pursense – Beslutningsstøtte for ringnot. Nor-Fishing; 2014-08-18 - 2014-08-20
OCEAN Untitled
 
42 Reite, Karl Johan.
Styrbare tråldører – Utvikling av ny teknologi for eksisterende tråldører. FishTech; 2014-01-15 - 2014-01-16
OCEAN Untitled
 
43 Reite, Karl Johan.
Styrbare tråldører (Faktaark Norfishing 2014).
OCEAN Untitled
 
44 Reite, Karl Johan; Føre, Martin; Aarsæther, Karl Gunnar; Jensen, Jørgen Haavind; Rundtop, Per; Kyllingstad, Lars Tandle; Endresen, Per Christian; Kristiansen, David; Johansen, Vegar; Fredheim, Arne.
FHSIM - TIME DOMAIN SIMULATION OF MARINE SYSTEMS. I: ASME 2014 33rd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, Volume 8A: Ocean Engineering. ASME Press 2014 ISBN 978-0-7918-4550-9. s. -
OCEAN Untitled
 
2013
45 Jensen, Østen; Gansel, Lars; Føre, Martin; Reite, Karl Johan; Jensen, Jørgen Haavind; Endresen, Per Christian.
Oscillation of a Net Panel With Bending Stiffness. I: ASME 2013 32nd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering. The American Society of Mechanical Engineers (ASME) 2013 ISBN 978-0-7918-5535-5. s. -
OCEAN Untitled
 
46 Reite, Karl Johan.
Modeling and control of trawl systems. Conference on CeSOS HighLights and AMOS Visions; 2013-05-27 - 2013-05-29
OCEAN Untitled
 
2012
47 Kyllingstad, Lars Tandle; Reite, Karl Johan.
Bedre design ved hjelp av modellering og simulering. Fishtech 2012; 2012-09-24 - 2012-09-25
OCEAN Untitled
 
48 Reite, Karl Johan.
Beslutningsstøtte for drift av fartøy. FishTech 2012; 2012-09-24 - 2012-09-25
OCEAN Untitled
 
49 Reite, Karl Johan.
Elektronisk bolkemerking - Resultater og erfaringer. : SINTEF rapport 2012 (ISBN 9788214055542) 16 s. SINTEF Rapport
OCEAN Untitled
 
50 Reite, Karl Johan.
Fishing vessel energy efficiency. Informasjonsmøte russisk fiskeridelegasjon; 2012-08-15 - 2012-08-15
OCEAN Untitled
 
    Vis neste liste