Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-47 av 47

2017
1 Haug, Karl Erik.
Per-Oscar Jacobsen - gamle tvangstrøyer, tapte muligheter. I: Luftforsvarets historie - sett ovenfra. Fagbokforlaget 2017 ISBN 9788245021837. s. 284-300
FORSV Untitled
 
2016
2 Haug, Karl Erik.
Amerikanske soldater på Værnes?. Debattmøte; 2016-10-25 - 2016-10-25
FORSV Untitled
 
3 Haug, Karl Erik.
Norway.
FORSV Untitled
 
2015
4 Haug, Karl Erik.
Civilization through Example - or Neutrality when Things Get Rough. Civilising Missions, International Relations, and Foreign Policies in the 20th Century; 2015-04-10 - 2015-04-12
FORSV Untitled
 
5 Haug, Karl Erik.
Eksil og hjemkomst – brudd eller kontinuitet?. Kunnskapsbyen; 2015-04-22 - 2015-04-22
FORSV Untitled
 
6 Haug, Karl Erik.
Med en felles ambisjon om en fredeligere verden. Folkeforbundet og påvirkningen fra Carnegie Corporation. Norske historiedager 2015; 2015-06-19 - 2015-06-21
FORSV Untitled
 
2014
7 Haug, Karl Erik.
"Litt av en skrekk og meget av en lokal stolthet" - Militært nærvær i Trondheim i lys av 1814. I: Trondheim, 1814. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-321-0395-9. s. 97-113
FORSV Untitled
 
8 Haug, Karl Erik.
Norge i tysk sjømilitær strategi. Den Store Krigen - seminarrekke om Første verdenskrig; 2014-05-07 - 2014-05-07
FORSV Untitled
 
9 Haug, Karl Erik.
Norge og krigen til sjøs. Forelesningsrekke : Den lange første verdenskrig; 2014-02-27 - 2014-02-27
FORSV Untitled
 
10 Haug, Karl Erik.
Offisersrollen gjennom 200 år. Markering av Luftforsvarets bursdag; 2014-11-10 - 2014-11-10
FORSV Untitled
 
11 Haug, Karl Erik.
The Geopolitics of the Small State. 55st ISA Annual Convention; 2014-03-26 - 2014-03-29
FORSV Untitled
 
12 Haug, Karl Erik.
Trondheim, Forsvaret og 1814. Åpen forelesning; 2014-11-11 - 2014-11-11
FORSV Untitled
 
2013
13 Haug, Karl Erik.
Folkeforbundet i den norske kvinnekampen. Historisk Tidsskrift 2013 ;Volum 92.(4) s. 625-650
FORSV Untitled
 
14 Haug, Karl Erik.
Norway and the Withering League of Nations. I: Northern European Overture to War, 1939-1941. From Memel to Barbarossa. Brill Academic Publishers 2013 ISBN 9789004249080. s. 249-269
FORSV Untitled
 
15 Haug, Karl Erik.
The Neutral Ally Revisited: Norway, Great Britain and the First World War. British International Studies Association Conference; 2013-06-20 - 2013-06-21
FORSV Untitled
 
16 Haug, Karl Erik; Espenes, Øistein.
"Krigens vitenskap – en innføring i militærteori"av Harald Høiback og Palle Ydstebø (red.). Norsk Militært Tidsskrift 2013 (3)
FORSV Untitled
 
2012
17 Haug, Karl Erik.
Den beleste offiser – dannet, men ubrukbar?. Luftkrigsskolens skriftserie 2012 ;Volum 26.
FORSV Untitled
 
18 Haug, Karl Erik.
Europeiske stormakters oppfatninger og vurderinger av de nordiske staters rolle som aktører i det europeiske statssystem i mellomkrigstiden. Prøveforelesning til Dr.philos-graden, oppgitt emne; 2012-10-11 - 2012-10-11
FORSV Untitled
 
19 Haug, Karl Erik.
Folkeforbundet og krigens bekjempelse. Norsk utenrikspolitikk mellom realisme og idealisme. Trondheim: NTNU 2012 (ISBN 978-82-471-3725-3) 550 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(2012:213)
NTNU Untitled
 
20 Haug, Karl Erik.
Johan Hjort, de norske fiskerier og sjøgrensekonflikten med Storbritannia. Prøveforelesning til Dr.philos-graden, selvvalgt emne; 2012-10-11 - 2012-10-11
FORSV Untitled
 
21 Haug, Karl Erik.
The League of Nations in Norwegian Politics – Opportunity or Threat?. 53st ISA Annual Convention; 2012-04-01 - 2012-04-04
FORSV Untitled
 
22 Haug, Karl Erik; Espenes, Øistein.
"Kampflyene som bomber forsvarsevnen" av John Berg. Norges Forsvar 2012 (3)
FORSV Untitled
 
23 Haug, Karl Erik; Espenes, Øistein.
Må Forsvaret ”av-afghaniseres”?. Adresseavisen 2012
FORSV NTNU Untitled
 
24 Haug, Karl Erik; Espenes, Øistein.
Norge er blitt vant til å bruke makt. Norges Forsvar 2012 (2)
FORSV Untitled
 
25 Haug, Karl Erik; Espenes, Øistein.
Norsk militær utenrikspolitikk: Fra Kosovo til Libya. Luftkrigsskolens skriftserie 2012 ;Volum 27.
FORSV Untitled
 
2011
26 Haug, Karl Erik.
Small State Realism? Norway and the Making of the League of Nations. 52st ISA Annual Convention; 2011-03-16 - 2011-03-19
FORSV Untitled
 
27 Haug, Karl Erik; Pettersen, Jan Blom.
Hvorfor ble Steinkjer bombet?. Nord-Trøndelag historielag. Årbok 2011
FORSV Untitled
 
2010
28 Haug, Karl Erik.
”Jakten på Germania. Fra nordensvermeri til SS-arkeologi” av Terje Emberland og Jorunn Sem Fure (red.). Historisk Tidsskrift 2010 (4)
FORSV Untitled
 
29 Haug, Karl Erik.
The label industry: The evolution of a military vocabulary. 51st ISA Annual Convention; 2010-02-17 - 2010-02-20
FORSV Untitled
 
2008
30 Haug, Karl Erik.
Stormaktsgarantier og kollektiv sikkerhet 1914-40. I: Roald Berg (red.), Selvstendig og beskyttet. Det stormaktsgaranterte Norge fra Krimkrigen til NATO. Fagbokforlaget 2008
FORSV Untitled
 
2007
31 Haug, Karl Erik.
Moltke, den tyske militære skole og norske offiserer – en virkningshistorie. I: Militære perspektiver på unionen mellom Norge og Sverige 1814-1905. Oslo: Forsvarsmuseet 2007 ISBN 82-91218-46-3.
FORSV Untitled
 
2006
32 Haug, Karl Erik.
Folkeforbundet og krigens bekjempelse. Norsk utenrikspolitikk mellom realisme og idealisme. Gjesteforelesning; 2006-03-07 - 2006-03-07
FORSV Untitled
 
33 Haug, Karl Erik.
The League of Nations, Disarmament and the Norwegian Perception of Security. Small States and the Quest for a Durable International Peace; 2006-09-22 - 2006-09-24
FORSV Untitled
 
2005
34 Haug, Karl Erik.
Haaland Matlarys voldsromantikk. Dagbladet 2005
FORSV Untitled
 
35 Haug, Karl Erik.
Militær utenrikspolitikk. Dagbladet 2005
FORSV Untitled
 
2004
36 Haug, Karl Erik.
”Total krig, nøytralitet og politisk splittelse” (Norsk forsvarshistorie, bind 3) av Tom Kristiansen og Rolf Hobson. HIFO-nytt 2004 (2)
FORSV Untitled
 
2003
37 Haug, Karl Erik.
Det ”nye” Forsvaret og norsk utenrikspolitikk. Dagbladet 2003
FORSV Untitled
 
38 Haug, Karl Erik.
”Krigens penn. Ein biografi om Lise Lindbæk” av Sigrun Slapgard. Historisk Tidsskrift 2003 (4)
FORSV Untitled
 
2002
39 Haug, Karl Erik.
Luftmakt, Luftforsvarets og asymmetriens utfordringer. GILs Luftmaktseminar 2002. Trondheim: Luftkrigsskolen 2002 119 s. Luftkrigsskolens skriftserie(8)
FORSV Untitled
 
40 Haug, Karl Erik.
”Værnes – fra høvdingsete til storflyplass” av Rune Hovd. Heimen 2002 (3)
FORSV Untitled
 
2001
41 Haug, Karl Erik.
Hans Fr. Dahls synder. Dagbladet 2001
FORSV Untitled
 
2000
42 Haug, Karl Erik.
”Kunnskap, Dannelse og Krigens Krav – Krigsskolen 1750-2000” av Hans P. Hosar. Norsk Militært Tidsskrift 2000 (11)
FORSV Untitled
 
1999
43 Haug, Karl Erik.
”Forsvaret : Fra leidang til totalforsvar” av Geir Atle Ersland, Stein Bjørlo, Knut Einar Eriksen og Arnfinn Moland. Norsk Militært Tidsskrift 1999 (12)
FORSV Untitled
 
44 Haug, Karl Erik.
”Forsvaret og akademia – en alternativ bokmelding” : «Militære strategi. En innføring i maktens logikk» av Sverre Diesen. Norsk Militært Tidsskrift 1999 (2)
NTNU Untitled
 
1998
45 Larsen, Leif Johan; Haug, Karl Erik; Mæhlum, Brit.
Mønsteret og meningen : om mytene i Agnar Mykles romaner. I: Myter og humaniora. Oslo: Sypress forlag 1998 s. 202-223
NORD Untitled
 
1995
46 Haug, Karl Erik.
”Mekanisk industri i en europeisk periferi. Fabrikken ved Nidelven 1843-76” av Pål Thonstad Sandvik. HISTORIE - Populærhistorisk magasin 1995 (3)
NTNU Untitled
 
47 Haug, Karl Erik.
Tyske krigsplaner og Norge under den første verdenskrig. Historisk Tidsskrift 1995 ;Volum 74.(4) s. 423-440
NTNU Untitled