Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 66 << Forrige 1 2    Neste >>

2018
1 Busterud, Guro; Dahl, Anne; Listhaug, Kjersti Faldet.
Word order in L3 acquisition. International conference on multilingualism and multilingual education; 2018-05-31 - 2018-06-02
NTNU Untitled
 
2 Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit.
The decline of feminine gender in Norwegian: A case study of the Trondheim dialect. Theoretical and Experimental Approaches to Gender; 2018-06-14 - 2018-06-15
NTNU UiT Untitled
 
3 Lohndal, Terje; Busterud, Guro; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit.
Det er ukult å si ei!. ISL Masterkveld; 2018-05-15 - 2018-05-15
NTNU UiT Untitled
 
4 Lohndal, Terje; Busterud, Guro; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit.
Grammatical gender in Norwegian: Acquisition, Variation, and Change. Language Acquisition Workshop; 2018-08-09 - 2018-08-10
NTNU UiT Untitled
 
5 Lohndal, Terje; Busterud, Guro; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit.
The decline of feminine gender in spoken varieties of Norwegian. Guest talk; 2018-05-03 - 2018-05-03
NTNU UiT Untitled
 
6 Lohndal, Terje; Busterud, Guro; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit.
Utviklingstrekk for hunkjønn i Trondheimsdialekten – blir trøndersk som bergensk?. Akademimøte DKNVS; 2018-04-16 - 2018-04-16
NTNU UiT Untitled
 
2017
7 Anderssen, Merete; Bentzen, Kristine; Busterud, Guro; Dahl, Anne; Didriksen, Jelena; Westergaard, Marit.
Word order in L2 Norwegian: The case of subject and object shift. GASLA Generative Approaches to Second Language Acquisition; 2017-04-07 - 2017-04-09
NTNU UiT Untitled
 
8 Brøseth, Heidi; Busterud, Guro; Nygård, Mari.
«Oppslagsdelen bak i boka gir oversikt over grammatikk» – en casestudie av hvordan grammatiske termer presenteres i en lærebok i norsk for 8.-10. trinn. MONS 17, Møteom norsk språk; 2017-11-22 - 2017-11-24
NTNU Untitled
 
9 Busterud, Guro.
Førstespråkstilegnelse. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2017
NTNU Untitled
 
10 Busterud, Guro; Dahl, Anne; Listhaug, Kjersti Faldet.
Word order in L3. AcqVA lunch seminar; 2017-10-03 - 2017-10-03
NTNU Untitled
 
11 Busterud, Guro; Dahl, Anne; Listhaug, Kjersti Faldet.
Word order in L3 acquisition. AcqVA retreat; 2017-12-04 - 2017-12-05
NTNU Untitled
 
12 Busterud, Guro; Eide, Kristin Melum.
Effects of Formal Instruction in Adult Language Acquisition. AcqVA retreat; 2017-12-04 - 2017-12-05
NTNU Untitled
 
13 Busterud, Guro; Eide, Kristin Melum.
Finitthet i norsk som andrespråk. NORDAND 13: Nordens språk som andraspråk; 2017-06-07 - 2017-06-09
NTNU Untitled
 
14 Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit.
Grammatical gender in Norwegian dialects. Indo-Norwegian Syntax Workshop 2; 2017-09-11 - 2017-09-12
NTNU UiT Untitled
 
15 Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit.
Grammatisk kjønn i Trondheimsdialekten. MONS: Møte om norsk språk; 2017-11-22 - 2017-11-24
NTNU UiT Untitled
 
16 Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit.
Hunkjønn kan dø ut. Forskning.no [Internett] 2017-10-14
NTNU UiT Untitled
 
17 Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit.
Linguistic and sociolinguistic factors in language change: Grammatical gender in Norwegian dialects. Bridging formal and sociolinguistic approaches to language contact and code-mixing; 2017-04-27 - 2017-04-28
NTNU UiO UiT Untitled
 
18 Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit; Ringstad, Tina Louise.
Genus i barnespråk. Genus i norsk; 2017-06-14 - 2017-06-14
NTNU UiO UiT Untitled
 
19 Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Westergaard, Marit; Rodina, Yulia.
"En jente, jenten - sier barn i Trondheim nå" i God ettermiddag Trøndelag.. NRK P1 Trøndelag [Radio] 2017-10-11
NTNU UiT Untitled
 
20 Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Westergaard, Marit; Rodina, Yulia.
Hunkjønn er på vei ut i Trondheim. Adresseavisen [Avis] 2017-10-12
NTNU UiT Untitled
 
21 Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Westergaard, Marit; Rodina, Yulia.
Hunkjønn forsvinner. NRK P2, Språkteigen [Radio] 2017-11-05
NTNU UiT Untitled
 
22 Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Westergaard, Marit; Rodina, Yulia.
Unge trøndere tar etter bergensk. Bergens Tidende [Avis] 2017-10-23
NTNU UiT Untitled
 
23 Eide, Kristin Melum; Busterud, Guro; Dahl, Anne; Listhaug, Kjersti Faldet; Høyem, Inghild Flaate; Brøseth, Heidi.
En kunnskapsbasert skolepolitikk for framtida: Flere språk til flere!. Universitetsavisa 2017
NTNU Untitled
 
24 Ingeborgrud, Lina; Busterud, Guro.
De "midlertidig faste" - hva betyr fast ansettelse ved NTNU?. Universitetsavisa 2017
NTNU Untitled
 
25 Kjelaas, Irmelin; Dahl, Anne; Busterud, Guro; Ommeren, Rikke van; Anne Mette, Sunde.
Fremmedspråk er ikke farlig. nrk.no/ytring 2017
NTNU Untitled
 
26 Lohndal, Terje; Busterud, Guro; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit.
Det er ukult å si ei!. Premiss frokost: Pecha kucha - humaniora og samfunnsvitenskap på 30 minutter; 2017-11-28 - 2017-11-28
NTNU UiT Untitled
 
27 Lohndal, Terje; Busterud, Guro; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit.
The decline of the feminine gender across Norwegian dialects. Elements of Comparative Syntax: Theory and Description; 2017-11-17 - 2017-11-18
NTNU UiT Untitled
 
28 Lohndal, Terje; Busterud, Guro; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit.
The loss of feminine gender in Trondheim: Results and implications. LAVA lunch; 2017-01-20 - 2017-01-20
NTNU UiT Untitled
 
29 Lohndal, Terje; Westergaard, Marit; Busterud, Guro; Rodina, Yulia.
Hunkjønn kan dø ut. Universitetsavisa [Avis] 2017-10-11
NTNU UiT Untitled
 
2016
30 Anderssen, Merete; Bentzen, Kristine; Busterud, Guro; Dahl, Anne; Didriksen, Jelena; Lundquist, Bjørn; Westergaard, Marit.
Subject and Object Shift in L2 Norwegian. GALANA; 2016-09-08 - 2016-09-10
NTNU UiT Untitled
 
31 Anderssen, Merete; Bentzen, Kristine; Busterud, Guro; Dahl, Anne; Didriksen, Jelena; Lundquist, Bjørn; Westergaard, Marit.
The Acquisition of Object Shift and Subject Shift in Ln Learners of Norwegian. The VIIIth International Conference of Language Acquisition; 2016-09-07 - 2016-09-09
NTNU UiT Untitled
 
32 Anderssen, Merete; Westergaard, Marit; Didriksen, Jelena; Bentzen, Kristine; Lundquist, Bjørn; Busterud, Guro; Dahl, Anne.
Tilegnelse av ordstilling i norsk som andrespråk: Subjekts- og objektsflytting. Den sjuende nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk; 2016-10-20 - 2016-10-21
NTNU UiT Untitled
 
33 Borthen, Kaja; Ree, Nils Arne; Robbins, Sissel Vuttudal; Busterud, Guro.
Pragmatiske partikler i norsk som andrespråk. Hvordan undervise om etterstilt 'da'?. Den sjuende nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk; 2016-10-20 - 2016-10-21
NTNU Untitled
 
34 Busterud, Guro.
Andrespråksinnlæring - hvordan er dette relevant for muntlighet i barnehage og skole?. Felles fagdag for branehager og skoler om grunnleggende ferdigheter; 2016-04-07 - 2016-04-07
NTNU Untitled
 
35 Busterud, Guro.
Ka sa du, sa du? Barn og språkutvikling. Radio Trondheim [Radio] 2016-04-26
NTNU Untitled
 
36 Busterud, Guro; Eide, Kristin Melum.
Finiteness features and reflexive binding in second language acquisition. Indo-Norwegian Syntax Workshop; 2016-09-12 - 2016-09-13
NTNU Untitled
 
37 Busterud, Guro; Eide, Kristin Melum; Foss, Bjarne Anton; Holden, Helge.
Ja takk til ansatt rektor!. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016
NTNU Untitled
 
38 Eide, Kristin Melum; Busterud, Guro.
Hvordan teste det du ikke kan spørre om? Om kompetanse og performanse i mellomspråk. Den sjuende nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk; 2016-10-20 - 2016-10-21
NTNU Untitled
 
39 Westergaard, Marit; Anderssen, Merete; Bentzen, Kristine; Busterud, Guro; Dahl, Anne; Didriksen, Jelena; Lundquist, Bjørn.
The acquisition of Subject and Object Shift in L2/Ln Norwegian. BUCLD Boston University Conference on Language Development; 2016-11-04 - 2016-11-06
NTNU UiT Untitled
 
2015
40 Busterud, Guro.
Anaforer; relasjonen mellom nominaler og finitthet. I: Norsk andrespråkssyntaks. Novus Forlag 2015 ISBN 978-82-7099-818-0. s. 197-240
NTNU Untitled
 
41 Busterud, Guro.
Reflexive binding in Norwegian L2 and L3. Workshop on Multilingual Language Acquisition, Processing and Use 3; 2015-03-20 - 2015-03-21
NTNU Untitled
 
42 Eide, Kristin Melum; Busterud, Guro.
Kompetanse og performanse: kunnskap og produksjon. I: Norsk andrespråkssyntaks. Novus Forlag 2015 ISBN 978-82-7099-818-0. s. 19-57
NTNU Untitled
 
43 Eide, Kristin Melum; Busterud, Guro; Jin, Fufen.
Nyere andrespråksteorier. I: Norsk andrespråkssyntaks. Novus Forlag 2015 ISBN 978-82-7099-818-0. s. 241-286
NTNU Untitled
 
2014
44 Busterud, Guro.
Anaforiske bindingskonstruksjoner i norsk som andrespråk. Trondheim: NTNU 2014 (ISBN 9788232601981) 395 s.
NTNU Untitled
 
45 Busterud, Guro.
En ny analyse av tempus-infinitiv-asymmetrien. Den 6. forskningskonferansen om norsk som andrespråk; 2014-11-06 - 2014-11-07
NTNU Untitled
 
46 Busterud, Guro.
Reflexive binding in Norwegian as a second language. Språk- og kognisjonsgruppen; 2014-01-22 - 2014-01-22
NTNU Untitled
 
47 Eide, Kristin Melum; Busterud, Guro.
Anaforbinding hos andrespråksinnlærere:finittmorfologiens relevans. Den sjette forskningskonferansen om norsk som andrespråk; 2014-11-06 - 2014-11-07
NTNU Untitled
 
2013
48 Busterud, Guro.
Anafortilegning hos andrespråksinnlærere av norsk og "tempus-infinitiv-asymmetrien". Møte om norsk språk 15; 2013-11-21 - 2013-11-23
NTNU Untitled
 
49 Busterud, Guro.
L2 acquisition of Norwegian anaphors and the "tensed-infinitive asymmetry". Generative Approaches to Second Language Acquisition 12; 2013-04-26 - 2013-04-28
NTNU Untitled
 
50 Busterud, Guro.
L2 acquisition of Norwegian anaphors and the “tensed-infinitive asymmetry”. EUROSLA 23; 2013-08-28 - 2013-08-31
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste