Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 52 << Forrige 1 2    Neste >>

2017
1 Anderssen, Merete; Bentzen, Kristine; Busterud, Guro; Dahl, Anne; Didriksen, Jelena; Westergaard, Marit.
Word order in L2 Norwegian: The case of subject and object shift. GASLA Generative Approaches to Second Language Acquisition; 2017-04-07 - 2017-04-09
NTNU UiT Untitled
 
2 Busterud, Guro.
Førstespråkstilegnelse. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2017
NTNU Untitled
 
3 Busterud, Guro; Eide, Kristin Melum.
Finitthet i norsk som andrespråk. NORDAND 13: Nordens språk som andraspråk; 2017-06-07 - 2017-06-09
NTNU Untitled
 
4 Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit.
Grammatical gender in Norwegian dialects. Indo-Norwegian Syntax Workshop 2; 2017-09-11 - 2017-09-12
NTNU UiT Untitled
 
5 Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit.
Hunkjønn kan dø ut. Forskning.no [Internett] 2017-10-14
NTNU UiT Untitled
 
6 Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit.
Linguistic and sociolinguistic factors in language change: Grammatical gender in Norwegian dialects. Bridging formal and sociolinguistic approaches to language contact and code-mixing; 2017-04-27 - 2017-04-28
NTNU UiO UiT Untitled
 
7 Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit; Ringstad, Tina Louise.
Genus i barnespråk. Genus i norsk; 2017-06-14 - 2017-06-14
NTNU UiO UiT Untitled
 
8 Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Westergaard, Marit; Rodina, Yulia.
"En jente, jenten - sier barn i Trondheim nå" i God ettermiddag Trøndelag.. NRK P1 Trøndelag [Radio] 2017-10-11
NTNU UiT Untitled
 
9 Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Westergaard, Marit; Rodina, Yulia.
Hunkjønn er på vei ut i Trondheim. Adresseavisen [Avis] 2017-10-12
NTNU UiT Untitled
 
10 Eide, Kristin Melum; Busterud, Guro; Dahl, Anne; Listhaug, Kjersti Faldet; Høyem, Inghild Flaate; Brøseth, Heidi.
En kunnskapsbasert skolepolitikk for framtida: Flere språk til flere!. Universitetsavisa 2017
NTNU Untitled
 
11 Ingeborgrud, Lina; Busterud, Guro.
De "midlertidig faste" - hva betyr fast ansettelse ved NTNU?. Universitetsavisa 2017
NTNU Untitled
 
12 Kjelaas, Irmelin; Dahl, Anne; Busterud, Guro; Ommeren, Rikke van; Anne Mette, Sunde.
Fremmedspråk er ikke farlig. nrk.no/ytring 2017
NTNU Untitled
 
13 Lohndal, Terje; Busterud, Guro; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit.
The decline of the feminine gender across Norwegian dialects. Elements of Comparative Syntax: Theory and Description; 2017-11-17 - 2017-11-18
NTNU UiT Untitled
 
14 Lohndal, Terje; Busterud, Guro; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit.
The loss of feminine gender in Trondheim: Results and implications. LAVA lunch; 2017-01-20 - 2017-01-20
NTNU UiT Untitled
 
15 Lohndal, Terje; Westergaard, Marit; Busterud, Guro; Rodina, Yulia.
Hunkjønn kan dø ut. Universitetsavisa [Avis] 2017-10-11
NTNU UiT Untitled
 
2016
16 Anderssen, Merete; Bentzen, Kristine; Busterud, Guro; Dahl, Anne; Didriksen, Jelena; Lundquist, Bjørn; Westergaard, Marit.
Subject and Object Shift in L2 Norwegian. GALANA; 2016-09-08 - 2016-09-10
NTNU UiT Untitled
 
17 Anderssen, Merete; Bentzen, Kristine; Busterud, Guro; Dahl, Anne; Didriksen, Jelena; Lundquist, Bjørn; Westergaard, Marit.
The Acquisition of Object Shift and Subject Shift in Ln Learners of Norwegian. The VIIIth International Conference of Language Acquisition; 2016-09-07 - 2016-09-09
NTNU UiT Untitled
 
18 Anderssen, Merete; Westergaard, Marit; Didriksen, Jelena; Bentzen, Kristine; Lundquist, Bjørn; Busterud, Guro; Dahl, Anne.
Tilegnelse av ordstilling i norsk som andrespråk: Subjekts- og objektsflytting. Den sjuende nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk; 2016-10-20 - 2016-10-21
NTNU UiT Untitled
 
19 Borthen, Kaja; Ree, Nils Arne; Robbins, Sissel Vuttudal; Busterud, Guro.
Pragmatiske partikler i norsk som andrespråk. Hvordan undervise om etterstilt 'da'?. Den sjuende nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk; 2016-10-20 - 2016-10-21
NTNU Untitled
 
20 Busterud, Guro.
Andrespråksinnlæring - hvordan er dette relevant for muntlighet i barnehage og skole?. Felles fagdag for branehager og skoler om grunnleggende ferdigheter; 2016-04-07 - 2016-04-07
NTNU Untitled
 
21 Busterud, Guro.
Ka sa du, sa du? Barn og språkutvikling. Radio Trondheim [Radio] 2016-04-26
NTNU Untitled
 
22 Busterud, Guro; Eide, Kristin Melum.
Finiteness features and reflexive binding in second language acquisition. Indo-Norwegian Syntax Workshop; 2016-09-12 - 2016-09-13
NTNU Untitled
 
23 Busterud, Guro; Eide, Kristin Melum; Foss, Bjarne Anton; Holden, Helge.
Ja takk til ansatt rektor!. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016
NTNU Untitled
 
24 Eide, Kristin Melum; Busterud, Guro.
Hvordan teste det du ikke kan spørre om? Om kompetanse og performanse i mellomspråk. Den sjuende nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk; 2016-10-20 - 2016-10-21
NTNU Untitled
 
25 Westergaard, Marit; Anderssen, Merete; Bentzen, Kristine; Busterud, Guro; Dahl, Anne; Didriksen, Jelena; Lundquist, Bjørn.
The acquisition of Subject and Object Shift in L2/Ln Norwegian. BUCLD Boston University Conference on Language Development; 2016-11-04 - 2016-11-06
NTNU UiT Untitled
 
2015
26 Busterud, Guro.
Anaforer; relasjonen mellom nominaler og finitthet. I: Norsk andrespråkssyntaks. Novus Forlag 2015 ISBN 978-82-7099-818-0. s. 197-240
NTNU Untitled
 
27 Busterud, Guro.
Reflexive binding in Norwegian L2 and L3. Workshop on Multilingual Language Acquisition, Processing and Use 3; 2015-03-20 - 2015-03-21
NTNU Untitled
 
28 Eide, Kristin Melum; Busterud, Guro.
Kompetanse og performanse: kunnskap og produksjon. I: Norsk andrespråkssyntaks. Novus Forlag 2015 ISBN 978-82-7099-818-0. s. 19-57
NTNU Untitled
 
29 Eide, Kristin Melum; Busterud, Guro; Jin, Fufen.
Nyere andrespråksteorier. I: Norsk andrespråkssyntaks. Novus Forlag 2015 ISBN 978-82-7099-818-0. s. 241-286
NTNU Untitled
 
2014
30 Busterud, Guro.
Anaforiske bindingskonstruksjoner i norsk som andrespråk. Trondheim: NTNU 2014 (ISBN 9788232601981) 395 s.
NTNU Untitled
 
31 Busterud, Guro.
En ny analyse av tempus-infinitiv-asymmetrien. Den 6. forskningskonferansen om norsk som andrespråk; 2014-11-06 - 2014-11-07
NTNU Untitled
 
32 Busterud, Guro.
Reflexive binding in Norwegian as a second language. Språk- og kognisjonsgruppen; 2014-01-22 - 2014-01-22
NTNU Untitled
 
33 Eide, Kristin Melum; Busterud, Guro.
Anaforbinding hos andrespråksinnlærere:finittmorfologiens relevans. Den sjette forskningskonferansen om norsk som andrespråk; 2014-11-06 - 2014-11-07
NTNU Untitled
 
2013
34 Busterud, Guro.
Anafortilegning hos andrespråksinnlærere av norsk og "tempus-infinitiv-asymmetrien". Møte om norsk språk 15; 2013-11-21 - 2013-11-23
NTNU Untitled
 
35 Busterud, Guro.
L2 acquisition of Norwegian anaphors and the "tensed-infinitive asymmetry". Generative Approaches to Second Language Acquisition 12; 2013-04-26 - 2013-04-28
NTNU Untitled
 
36 Busterud, Guro.
L2 acquisition of Norwegian anaphors and the “tensed-infinitive asymmetry”. EUROSLA 23; 2013-08-28 - 2013-08-31
NTNU Untitled
 
37 Busterud, Guro.
Reflexive binding: the tensed-infinitive-asymmetry in Norwegian L2. Parallel grammars and multilingualism; 2013-10-16 - 2013-10-18
NTNU Untitled
 
38 Busterud, Guro; Eide, Kristin Melum.
Binding of reflexives in second language acquisition: The relevance of finiteness morphology. Societas Linguistica Europaea; 2013-09-18 - 2013-09-21
NTNU Untitled
 
39 Busterud, Guro; Eide, Kristin Melum.
Binding of reflexives in second language acqusition: The relevance of finiteness morphology. 25th Scandinavian Conference of Linguistics; 2013-05-13 - 2013-05-15
NTNU Untitled
 
2012
40 Busterud, Guro.
Generativ andrespråksforskning - er den relevant?. Den femte nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk; 2012-10-18 - 2012-10-19
NTNU Untitled
 
41 Busterud, Guro.
"Slik lærer barnet grammatikk" (faktaboks, del av artikkelen "Grammatikalske genier. Jeg gådde til barnehagen"). Foreldre og barn 2012 (01) s. 35-335
NTNU Untitled
 
42 Hanssen, Linn; Busterud, Guro.
Grammatikalske genier. Jeg gådde til barnehagen. dagbladet.no, klikk.no [Internett] 2012-01-31
NTNU Untitled
 
43 Hanssen, Linn; Busterud, Guro.
Grammatikalske genier. Jeg gådde til barnehagen. Foreldre og barn 2012 (01) s. 32-35
NTNU Untitled
 
2010
44 Busterud, Guro.
Den fødte pratmaker. Barn og språktilegning. Forskningsdagene; 2010-09-25 - 2010-09-25
NTNU Untitled
 
45 Busterud, Guro.
Den fødte pratmaker. Barns medfødte evne til å lære språk. Åpen Dag; 2010-09-01 - 2010-09-01
NTNU Untitled
 
46 Busterud, Guro.
Methodological problems related to research on L2 Norwegian anaphors. Nordic Journal of Linguistics 2010 ;Volum 33.(2) s. 145-168
NTNU Untitled
 
2009
47 Busterud, Guro.
Methodological problems in the investigation of reflexives in L2 Norwegian. NORMS Workshop - Relating to Reflexives; 2009-04-24 - 2009-04-25
NTNU Untitled
 
48 Busterud, Guro.
Metodiske problemstillinger i generativ andrespråksforskning. Den 9. nordiske andretsprogskonference (NORDAND); 2009-06-11 - 2009-06-13
NTNU Untitled
 
2008
49 Busterud, Guro.
"Den fødte pratmaker". A-magasinet : uketillegg til Aftenposten 2008 (20) s. 62-63
NTNU Untitled
 
2007
50 Busterud, Guro.
Anaphora in Norwegian as a second language. NORMS Workshop on Pronouns, Binding and Anaphora; 2007-12-08 - 2007-12-09
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste