Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 62 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Nilssen, Trond Risto.
Samisk medborgerskap i samfunn og skole. I: Skolen i demokratiet. Demokratiet i skolen.. Universitetsforlaget 2021 ISBN 978-82-15-04742-3. s. 222-239
NTNU Untitled
 
2020
2 Nilssen, Trond Risto; Reitan, Jon.
Legacies of the Nazi Camps in Norway: Falstad 1941-49. LIT Verlag 2020 (ISBN 978-3-643-91002-8) 248 s.
NORD NTNU Untitled
 
2019
3 Hermanstrand, Håkon; Kolberg, Asbjørn; Nilssen, Trond Risto; Sem, Leiv Heming.
Lansering og presentasjon av bok utgitt på Springer: The Indigenous Identity of the South Saami. Historical and Political Perspectives on a Minority within a Minority. Boklansering; 2019-02-05 - 2019-02-05
NORD NTNU UiT Untitled
 
4 Hermanstrand, Håkon; Kolberg, Asbjørn; Nilssen, Trond Risto; Sem, Leiv Heming.
The Indigenous Identity of the South Saami. Historical and Political Perspectives on a Minority within a Minority. Springer 2019 (ISBN 978-3030050283) 186 s.
NORD NTNU UiT Untitled
 
5 Hermanstrand, Håkon; Kolberg, Asbjørn; Nilssen, Trond Risto; Sem, Leiv Heming.
Theoretical and Methodological Perspectives. I: The Indigenous Identity of the South Saami. Historical and Political Perspectives on a Minority within a Minority. Springer 2019 ISBN 978-3030050283. s. 3-14
NORD NTNU Untitled
 
6 Nilssen, Trond Risto.
Diskusjon med Marte Michelet i forbindelse med Michelets utgivelse: Hva visste hjemmefronten? Holocaust i Norge: Varslene, unnvikelsene, hemmeligholdet. Oslo: Gyldendal. Bokpresentasjon; 2019-02-02 - 2019-02-02
NTNU Untitled
 
7 Nilssen, Trond Risto.
Kampen om fortiden - om Nasjonal Samlings bruk av Olavsarven. Olavsfestdagene i Roma; 2019-10-16 - 2019-10-18
NTNU Untitled
 
8 Nilssen, Trond Risto.
South Saami Cultural Landscape Under Pressure. I: The Indigenous Identity of the South Saami. Historical and Political Perspectives on a Minority within a Minority. Springer 2019 ISBN 978-3030050283. s. 171-186
NORD NTNU Untitled
 
9 Nilssen, Trond Risto.
Terror og forfølgelse under andre verdenskrig. Operasjon Oleander teateroppsetning; 2019-08-31 - 2019-08-31
NTNU Untitled
 
10 Nilssen, Trond Risto.
The Norwegianization and Assimilation through the South Saami Boarding Schools - Intentions and Consequences.. NAISA Conference 2019; 2019-06-26 - 2019-06-29
NTNU Untitled
 
2018
11 Nilssen, Trond Risto.
Offentligheten og de skjulte historiene: Overgangsregimet i norske fangeleirer og fengsler våren 1945. Historiedagene 2018; 2018-06-01 - 2018-06-03
NTNU Untitled
 
2017
12 Kolberg, Asbjørn; Nilssen, Trond Risto.
NRK P1 God ettermiddag Trøndelag. Mandag 2. januar 2017. [Radio] 2017-01-02
NORD NTNU Untitled
 
13 Kolberg, Asbjørn; Nilssen, Trond Risto; Sem, Leiv; Hermanstrand, Håkon.
Vindkraft truer sørsamenes livsgrunnlag. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017
NORD UiT Untitled
 
14 Nilssen, Trond Risto.
Historiske og politiske forhandlinger om sørsamisk kultur og identitet. Hattfjelldalskonferansen 2017; 2017-03-22 - 2017-03-23
NTNU Untitled
 
15 Nilssen, Trond Risto.
Intervju om henrettelsen av Henry Oliver Rinnan på Kristiansten festning i Trondheim. NRK P1 Norgesglasset [Radio] 2017-02-01
NTNU Untitled
 
16 Nilssen, Trond Risto.
Intervju om henrettelsen av Henry Oliver Rinnan 1. februar 1947. NRK P1 Trondheim [Radio] 2017-02-01
NTNU Untitled
 
17 Nilssen, Trond Risto.
Krigen og etterkrigsoppgjøret som didaktisk tema. Crossing Borders. Historielæring og menneskrettighetsundervisning; 2017-01-20
NTNU Untitled
 
18 Nilssen, Trond Risto.
Sannheten om Rinnans henrettelse. Adresseavisen 2017 s. 39-
NTNU Untitled
 
19 Nilssen, Trond Risto.
South Saami Cultural Landscape Under Pressure. Historical and Political Negotiations of South Saami Culture and Identity; 2017-05-29 - 2017-06-01
NTNU Untitled
 
20 Nilssen, Trond Risto.
Sørsamiske kultur- og minnelandskaper i krise? En analyse av debatten om planer for utbygging av vindmøller i sørsamiske reinbeitedistrikter. Sluttkonferanse samisk forskning II; 2017-04-26 - 2017-04-27
NTNU Untitled
 
2016
21 Kolberg, Asbjørn; Nilssen, Trond Risto; Sem, Leiv.
Næringskonferansen, vindkraftutbygging og Nord universitets rolle. Trønder-avisa 2016
NORD NTNU Untitled
 
22 Kolberg, Asbjørn; Nilssen, Trond Risto; Sem, Leiv; Hermanstrand, Håkon.
Standing Rock og Storheia – kamp om urfolks rettigheter. Trønder-avisa 2016
NORD NTNU Untitled
 
23 Vesterdal, Knut; Nilssen, Trond Risto.
Aktivisme eller lydighet? Menneskerettighetenes rolle i norsk skole. Faglig foredrag; 2016-11-21
NTNU Untitled
 
2015
24 Nilssen, Trond Risto.
Da freden brøt løs. De første månedene i frihet etter andre verdenskrig. Universitetsforlaget 2015 (ISBN 978-82-15-02549-0) 230 s.
NORD Untitled
 
2014
25 Nilssen, Trond Risto.
Kollektiv erindring og minnet om radikal ondskap. I: Folkemordenes svarte bok, 2. utgave. Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215020884. s. 439-455
NORD Untitled
 
2012
26 Nilssen, Trond Risto.
Historiebruk og formidling ved tidligere konsentrasjonsleirer. I: P2-akademiet XLVI. Oslo: Transit 2012 ISBN 978-82-7596-172-1. s. 124-137
NORD Untitled
 
27 Nilssen, Trond Risto.
Historiebruk og formidling ved tidligere konsentrasjonsleirer - den tøyelige historien. I: Historiedidaktik i Norden 9. Del I: historiemedvetande - historiebruk. : Malmö högskola og Högskolan i Halmstad 2012 ISBN 978-91-7104-423-5. s. 153-165
NORD Untitled
 
2011
28 Fagerland, Tor Einar; Nilssen, Trond Risto.
The Norwegian Fascist Monument at Stiklestad 1944-45. I: Historicizing the Uses of the Past: Scandinavian Perspectives on History Culture, Historical Consciousness and Didactics of History Related to World War II. Transcript Verlag 2011 ISBN 978-3-8376-1325-4. s. 77-90
NORD NTNU Untitled
 
29 Lenz, Claudia; Nilssen, Trond Risto.
Fortiden i nåtiden. Nye veier i formidlingen av andre verdenskrigs historie. Universitetsforlaget 2011 (ISBN 978-82-15-01725-9) 343 s.
NORD Untitled
 
30 Lenz, Claudia; Nilssen, Trond Risto.
Innledning : historiekultur, historiebevissthet og historisk kompetanse. I: Fortiden i nåtiden. Nye veier i formidlingen av andre verdenskrigs historie. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01725-9. s. 11-25
NORD NTNU Untitled
 
31 Nilssen, Trond Risto.
Religiøs historiebruk ved tidligere konsentrasjonsleirer. I: Fortiden i nåtiden. Nye veier i formidlingen av andre verdenskrigs historie. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01725-9. s. 63-86
NORD Untitled
 
32 Nilssen, Trond Risto.
Skrekkens monumenter : historiebruk og formidling i et utvalg tidligere konsentrasjonsleirer etter 1945. Trondheim: NTNU, Det humanistiske fakultet, Institutt for historie og klassiske fag 2011 (ISBN 978-82-471-2588-5) 266 s.
NORD Untitled
 
33 Nilssen, Trond Risto.
Skrekkens monumenter : historiebruk og formidling i et utvalg tidligere konsentrasjonsleirer etter 1945. Trondheim: Det humanistiske fakultet, NTNU 2011 (ISBN 978-82-471-2588-5) 266 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(2011: 34)
NORD NTNU Untitled
 
2010
34 Reitan, Jon; Vesterdal, Knut; Hjorth, Ingeborg; Nilssen, Trond Risto.
Den internasjonale Holocaustdagen 2010. Adresseavisen 2010 s. -
NTNU Untitled
 
35 Nilssen, Trond Risto.
Krigsfanger, politiske fanger eller opprørere?. I: Forskning Trøndelag 2010. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2589-1. s. 9-26
NORD Untitled
 
2009
36 Nilssen, Trond Risto.
Innherad tvangsarbeidsleir 1945-1949 : utstilling ved Falstadsenteret våren 2009. UKJENT 2009
NORD Untitled
 
37 Nilssen, Trond Risto.
Innherad tvangsarbeidsleir 1945-1949 : utstilling ved Falstadsenteret våren 2009. Utstillingskatalog. Ekne, Levanger: Falstadsenteret 2009 (ISBN 9788292383162) 23 s.
NORD Untitled
 
38 Nilssen, Trond Risto.
"Perspektiver på krigshistorie". Trønder-avisa 2009
NORD Untitled
 
39 Sem, Leiv Heming; Nilssen, Trond Risto; Hjort, Ingeborg Arntine Heitmann; Karevold, Åshild.
Debatten om Falstad. Dagsavisen 2009
NORD NTNU Untitled
 
40 Sem, Leiv Heming; Nilssen, Trond Risto; Hjort, Ingeborg Arntine Heitmann; Karevold, Åshild.
Dialog om vår egen fortid. Trønder-avisa 2009
NORD NTNU Untitled
 
41 Sem, Leiv Heming; Nilssen, Trond Risto; Karevold, Åshild.
Innherad tvangsarbeidsleir 1945-49. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Historisk framstilling om tvangsarbeidsleir for landssvikdømte. Falstadsenteret; Levanger. 2009-03-22 - 2009-05-24
NORD NTNU Untitled
 
42 Sem, Leiv Heming; Nilssen, Trond Risto; Karevold, Åshild; Hjort, Ingeborg Arntine Heitmann.
Innherad tvangsarbeidsleir 1945-1949. Utstillingskatalog. Levanger: Stiftelsen Falstadsenteret 2009 (ISBN 978-82-92383-16-2) 24 s.
NORD NTNU Untitled
 
2008
43 Nilssen, Trond Risto.
Jugoslaviske fanger i Norge under andre verdenskrig. I: Westerlund, Lars (2008): Prisoners of War and Internees. Helsinki: Oy Nord Print Ab 2008 s. 166-182
NORD Untitled
 
44 Nilssen, Trond Risto.
Minnet om den radikale ondskap. Om fortidsbearbeiding og lidelsens pedagogikk. I: Folkemordenes svarte bok. Politisk massevold og systematiske menneskerettighetsbrudd i det 20. århundret. Universitetsforlaget 2008 s. 489-513
NORD Untitled
 
45 Nilssen, Trond Risto.
Tyske fanger i Norge 1942-1945 : om myrsoldatene og deres skjebne i Nord-Norge under andre verdenskrig. HIFO-nytt 2008 (2) s. 15-19
NORD Untitled
 
46 Nilssen, Trond Risto; Reitan, Jon.
Falstad. Nazileir og landssvikfengsel. Tapir Akademisk Forlag 2008 (ISBN 9788251923729) 286 s.
NORD Untitled
 
47 Reitan, Jon; Nilssen, Trond Risto.
Falstad - Nazileir og landssvikfengsel. Tapir Akademisk Forlag 2008 (ISBN 978-82-519-2372-9) 286 s.
NTNU Untitled
 
2007
48 Nilssen, Trond Risto.
"En våt grav for hvem?". Trønder-avisa 2007
NORD Untitled
 
2006
49 Nilssen, Trond Risto.
Auschwitz-Birkenau som erindringssted. I: Stiklestad og andre minnesteder. Verdal: Stiklestad nasjonale kultursenter 2006 s. 13-
NORD Untitled
 
50 Nilssen, Trond Risto.
Auschwitz-Birkenau som læringsarena. Andre verdenskrig som felles europeisk kulturarv; 2006-10-13 - 2006-10-13
NORD Untitled
 
    Vis neste liste