Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 137 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Høynes, Siri-Malén; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth.
Mentoring prospective mathematics teachers as conductors of whole class dialogues - Using video as a tool. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies 2019 ;Volum 77.(January-2019) s. 287-298
NTNU Untitled
 
2 Klemp, Torunn; Postholm, May Britt; Jakhelln, Rachel Elise; Nilssen, Vivi Lisbeth.
The design of the research project "Learning, Assessment and Boundary Crossing in Teacher Education" (LAB-Ted). Nordic ISCAR 2019; 2019-06-18 - 2019-06-20
NTNU UiT Untitled
 
2018
3 Dahl, Heidi; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth.
Collaborative tool-mediated talk - an example from third graders. I: Nordic Research in Mathematics Education. Papers of NORMA 17. The Eight Nordic Conference on Mathematics Education. Stockholm, May 30 - June 2, 2017. Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF 2018 ISBN 978-91-984024-1-4. s. 31-40
NTNU Untitled
 
4 Høynes, Siri-Malén; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth.
Pre-service mathematics teachers' whole-class dialogs during field practice. I: Proceedings of the 42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 3). Umeå, Sweden: International Group for the psychology of Mathematics Education 2018 ISBN 978-91-7601-904-7. s. 123-130
NTNU Untitled
 
5 Høynes, Siri-Malén; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth.
Pre-service mathematics teachers’ whole-class dialogs during field practice. PME 42; 2018-07-03 - 2018-07-08
NTNU Untitled
 
6 Høynes, Siri-Malén; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth.
The Contribution of Video as a tool in Mentoring - Student Teachers´ Experiences. AERA; 2018-04-12 - 2018-04-17
NTNU Untitled
 
7 Høynes, Siri-Malén; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth.
Using video-based mentoring to target the problem of representation in whole class discussions. LaUDiM-konferansen: Eleven i fokus – matematikk på barnetrinnet; 2018-11-28 - 2018-11-29
NTNU Untitled
 
8 Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth.
Praksisstudier i lærerutdanninga. Fagbokforlaget 2018 (ISBN 978-82-450-2195-0) 274 s.
NTNU Untitled
 
9 Nilssen, Vivi Lisbeth.
Induktiv analyse i kvalitative studier. "Den skrivende forskeren". Master i utdanningsledelse; 2018-04-24
NTNU Untitled
 
10 Nilssen, Vivi Lisbeth.
Orchestrating whole class dialogues - a case study of a teacher of second graders. Laudim-konferansen; 2018-11-28 - 2019-11-29
NTNU Untitled
 
2017
11 Burheim, Oda Tingstad; Nilssen, Vivi Lisbeth; Rønning, Frode.
Fra å kjenne igjen til å beskrive egenskaper - Om kanter og hjørner. Bedre Skole 2017 (3) s. 64-69
NTNU Untitled
 
12 Dahl, Heidi; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth.
Collaborative talk in mathematics – contrasting examples from third graders. Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education 2017 ;Volum 46.(5) s. 599-611
NTNU Untitled
 
13 Dahl, Heidi; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth.
Collaborative tool-mediated talk - an example from third graders. NORMA 17; 2017-05-30 - 2017-06-03
NTNU Untitled
 
14 Høynes, Siri-Malén; Nilssen, Vivi Lisbeth; Klemp, Torunn.
Pre-service mathematics teachers’ whole class discussions during practicum. Research group; 2017-03-21 - 2017-03-21
NTNU Untitled
 
15 Igland, Mari-Ann; Matre, Synnøve; Klemp, Torunn; Madsen, Roar; Nilssen, Vivi Lisbeth; Sikko, Svein Arne; Torgersen, Eivind Nessa.
Uheldig polarisering mellom fag og pedagogikk. Universitetsavisa 2017
NTNU Untitled
 
16 Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth.
Positionings in an immature triad in teacher education. European Journal of Teacher Education 2017 ;Volum 40.(2) s. 257-270
NTNU Untitled
 
17 Nilssen, Vivi Lisbeth.
Induktiv analyse i kvalitative studier - den skrivende forskeren. Master i utdanningsledelse; 2017-03-16
NTNU Untitled
 
18 Nilssen, Vivi Lisbeth; Klemp, Torunn; Høynes, Siri-Malén.
Video som medierende redskap i veiledning. Konferanse; 2017-02-15 - 2017-02-16
NTNU Untitled
 
19 Nilssen, Vivi Lisbeth; Postholm, May Britt.
Leder: Jubileumsnummeret. FoU i praksis 2017 ;Volum 11.(1) s. 3-6
NTNU Untitled
 
20 Nilssen, Vivi Lisbeth; Postholm, May Britt.
Ti år med Tidsskriftet FoU i praksis: Fokus, funn og forskning. FoU i praksis 2017 ;Volum 11.(1) s. 7-40
NTNU Untitled
 
2016
21 Dons, Carl Fredrik; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth; Strømman, Elin.
På vei til å bli skrivelærer. SkrivePuff-nettverk for skriveforskere i Trondheim; 2016-10-28 - 2016-10-28
NTNU Untitled
 
22 Høynes, Siri-Malén; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth.
Bruk av video i praksisopplæring i matematikk. Den 14. nordiske lærerutdanningskonferansen; 2016-05-10 - 2016-05-13
NTNU Untitled
 
23 Høynes, Siri-Malén; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth.
Improving student teaching through use of video recordings as a tool in post lessons conversations. Bringing teacher education forward; 2016-06-08 - 2016-06-10
NTNU Untitled
 
24 Høynes, Siri-Malén; Nilssen, Vivi Lisbeth.
Preliminary findings from LaUDiM. Seminar in honour of Geir Harald Botten's 70th birthday; 2016-05-26 - 2016-05-26
NTNU Untitled
 
25 Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth.
Skriving i et digitalt triadisk refleksjonsfellesskap i lærerutdanninga. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2016 ;Volum 10.(2) s. 347-365
NTNU Untitled
 
26 Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth; Høynes, Siri-Malén.
Video as a Tool in Prospective Mathematics Teachers’ Professional Development. ECER; 2016-08-23 - 2016-08-26
NTNU Untitled
 
27 Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth; Strømman, Elin; Dons, Carl Fredrik.
På vei til å bli skrivelærer. Lærerstudenten i dialog med teori og praksis. Cappelen Damm Akademisk 2016 (ISBN 9788202525163) 256 s.
NTNU Untitled
 
28 Nilssen, Vivi Lisbeth.
The first-year as a mentor in Norwegian teacher education – asking for the authoritative word. NORDVEI- Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk 2016 ;Volum 1.(1) s. 1-12
NTNU Untitled
 
29 Nilssen, Vivi Lisbeth.
Å være lærerutdanner - læringsfellesskap ved partnerskolen. Fagdag; 2016-02-12 - 2016-02-12
NTNU Untitled
 
30 Nilssen, Vivi Lisbeth; Høynes, Siri-Malén.
Lærerstudenters matematiske samtaler med elever - om bruk av video i praksisopplæringa.. Utdanningskonferansen 2016; 2016-11-08 - 2016-11-08
NTNU Untitled
 
2015
31 Burheim, Oda T.; Gillebo Paus, Karoline; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth.
Så deilig å få snakke fag!. Adresseavisen 2015
NTNU Untitled
 
32 Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth.
Posisjoneringer i en digital triade i lærerutdanninga. SkrivePUFF; 2015-04-24 - 2015-04-24
NTNU Untitled
 
33 Nilssen, Vivi Lisbeth.
Field experiences in Zambia - stimulating powerful reflection?. Zambiaseminar; 2015-09-24
NTNU Untitled
 
34 Nilssen, Vivi Lisbeth.
Induktiv analyse i kvalitative studier - den skrivende forskeren.. Master i utdanningsledelse; 2015-04-21
NTNU Untitled
 
35 Nilssen, Vivi Lisbeth.
Praksis i utlandet - en stimulans til kraftfull refleksjon?. UNIPED 2015 ;Volum 38.(2) s. 112-126
NTNU Untitled
 
36 Nilssen, Vivi Lisbeth; Klemp, Torunn.
Lærerstudenten i møtet mellom teori og praksis - viktige problemstillinger.. LiFT gruppeseminar; 2015-04-22
NTNU Untitled
 
37 Nilssen, Vivi Lisbeth; Solheim, Randi.
'I see what I see from the theory I have read.' Student teachers' learning through theory in practice. Journal of Education for Teaching 2015 ;Volum 41.(4) s. 404-416
NTNU Untitled
 
38 Nilssen, Vivi Lisbeth; Solheim, Randi.
Skriving som bro mellom teori og praksis i lærerutdanninga. Konferansen FoU i praksis; 2015-04-09 - 2015-04-10
NTNU Untitled
 
39 Nilssen, Vivi Lisbeth; Solheim, Randi.
Å følge en fokuselev - en autentisk oppgave med relevans for fremtiden. Konferansen FoU i praksis; 2015-04-09 - 2015-04-10
NTNU Untitled
 
2014
40 Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth.
Written online reflections as a meeting place in student teaching - a possibility or a dream?. AERA (American educational research association); 2014-04-03 - 2014-04-07
NTNU Untitled
 
41 Nilssen, Vivi Lisbeth.
Hva kjennetegner det gode praksissamarbeidet?. Fagdag; 2014-04-24
NTNU Untitled
 
42 Nilssen, Vivi Lisbeth.
Intervju som forskningsmetode - "et håndverk som vel utført kan bli kunst". MNNs førstelektorprogram; 2014-03-06
NTNU Untitled
 
43 Nilssen, Vivi Lisbeth.
Ny som praksislærer - motivasjon, inspirasjon og frustrasjon. FoU i praksis 2014 ;Volum 8.(2) s. 71-87
NTNU Untitled
 
44 Nilssen, Vivi Lisbeth.
Praksisfeltet som lærings- og studiearena. Fagdag for lærerutdannere; 2014-01-27
NTNU Untitled
 
45 Nilssen, Vivi Lisbeth.
Responsible and professional. Norwegian student teachers' reflections on field experiences in Zambian schools. Zambiaseminar; 2014-05-15
NTNU Untitled
 
46 Nilssen, Vivi Lisbeth; Klemp, Torunn.
Lærerstudenten i møtet mellom teori og praksis. Universitetsforlaget 2014 (ISBN 978-82-15-02284-0) 233 s.
NTNU Untitled
 
47 Nilssen, Vivi Lisbeth; Klemp, Torunn.
Praksisloggen som mulig dialogisk møteplass for triaden student-praksislærer-faglærer?. Veilederkonferanse; 2014-10-16 - 2014-10-17
NTNU Untitled
 
2013
48 Nilssen, Vivi Lisbeth.
"Dealing with two arenas the whole way" - praksislæreren. Praktiklederseminar; 2013-03-11 - 2013-03-13
NTNU Untitled
 
49 Nilssen, Vivi Lisbeth.
Å følge en fokuselev. Seminar for dansk praktiklederforening; 2013-03-11 - 2013-03-11
NTNU Untitled
 
50 Nilssen, Vivi Lisbeth.
Å lære på to arenaer. Veilederseminar i tolkeutdanningen; 2013-01-17 - 2013-01-17
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste