Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 183 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2021
1 Slettebø, Tor; Paulsen, Veronika; Christoffersen, Hanne; Aadnanes, Margrete.
Familieråd når det haster: En studie av akutt familieråd i den kommunale barneverntjenestens arbeid med hastesaker. Oslo: VID vitenskapelige høgskole 2021 (ISBN 978-82-93490-91-3) ;Volum 2021.125 s. VID Rapport(1)
VID NTNU Untitled
 
2 Strøm, Anita; Slettebø, Tor.
Factors affecting user participation for nursing home residents with dementia: a critical interpretive synthesis. European Journal of Social Work 2021 s. 1-24
VID Untitled
 
3 Syrstad, Ellen; Lalayants, Marina; Slettebø, Tor; Gupta, Anna; Fisher, Tim; Damman, Jeri.
Changing the story:Engaging parents in child protection policy and service delivery. 10th Eswra Conference of Social Work Research; 2021-05-05 - 2021-05-07
VID Untitled
 
2020
4 Sirris, Stephen; Løvaas, Beate Jelstad; Flacke, Astrid Kleppe; Kivle, Benedicte Maria Tveter; Kaasa, Asbjørn; Opstad, Leiv; Tembo, Memory Jayne; Slettebø, Tor.
Å ha noen er den store forskjellen. Evaluering av Home-Start Familiekontakten. Oslo: VID vitenskapelige høgskole 2020 (ISBN 978-82-93490-64-7) 91 s. VID Rapport(8)
VID NTNU Untitled
 
5 Slettebø, Tor.
Participant validation: Exploring a contested tool in qualitative research. Qualitative Social Work 2020 s. -
VID Untitled
 
6 Slettebø, Tor; Paulsen, Veronika; Christoffersen, Hanne; Aadnanes, Margrete.
Familieråd i barneverntjenestens arbeid med akuttsaker Delrapport fra prosjektet: Familieråd når det haster med å finne en løsning. Oslo: VID vitenskapelige høgskole 2020 (ISBN 978-82-93490-51-7) 86 s. VID Rapport(4)
VID NTNU Untitled
 
2019
7 Haugen, Ingebjørg; Ytrehus, Siri; Slettebø, Tor.
Barriers to user participation in home-based dementia care in Norway: the perspectives of professional caregivers. Nordic Social Work Research 2019 s. 1-13
VID HVL Untitled
 
8 Michelsen, Gunnar; Slettebø, Tor; Moser, Ingunn Brita.
Inclusive physical and digital spaces in vocational rehabilitation. Nordic Journal of Science and Technology Studies 2019 ;Volum 7.(1) s. 32-41
VID Untitled
 
9 Michelsen, Gunnar; Slettebø, Tor; Moser, Ingunn Brita.
Introduksjon av kompenserende teknologi i arbeidsrettet rehabilitering: verdier som former praksis. Tidsskrift for velferdsforskning 2019
VID Untitled
 
10 Michelsen, Gunnar; Slettebø, Tor; Moser, Ingunn Brita.
The empowering value of introducing CST in vocational rehabilitation. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology 2019
VID Untitled
 
11 Slettebø, Tor.
Bars medvirkning i barnevernet: Hva forteller forskningen?. Fagseminar; 2019-01-31 - 2019-01-31
VID Untitled
 
12 Slettebø, Tor.
Bars medvirkning i barnevernet: hva, hvorfor og hvordan?. Fagkonferanse; 2019-04-03 - 2019-04-03
VID Untitled
 
13 Slettebø, Tor.
Familieråd i barneverntjenestens akuttsaker. Nordisk konferanse; 2019-09-10 - 2019-09-10
VID Untitled
 
14 Slettebø, Tor.
Forsvarlighet i barneverntjenesten. FAgseminar; 2019-02-06 - 2019-02-06
VID Untitled
 
15 Slettebø, Tor.
Godt nok barnevern? Forståelse av forsvarlighet og internkontroll i barneverntjenesten. Barnevernledersamling; 2019-06-06 - 2019-06-06
VID Untitled
 
16 Slettebø, Tor.
Godt nok barnevern? Forståelse av forsvarlighet og internkontroll i barneverntjenesten. Fagseminar; 2019-05-04 - 2019-05-04
VID Untitled
 
17 Slettebø, Tor.
Godt nok barnevern? Forståelser av forsvarlighet og internkontroll i den kommunale barneverntjenesten. Fagseminar; 2019-04-05 - 2019-04-05
VID Untitled
 
18 Slettebø, Tor.
Pre3sentasjon av CHAPAR. Fagseminar; 2019-11-18 - 2019-11-18
VID Untitled
 
19 Slettebø, Tor; Briseid, Kristin Margrete; Brodtkorb, Elisabeth; Skjeggestad, Erik; Sverdrup, Sidsel Muri; Sørensen, Torgeir.
Godt nok barnevern?: Forståelser av forsvarlighet og internkontroll i den kommunale barneverntjenesten. Oslo: VID vitenskapelige høgskole 2019 (ISBN 978-82-93490-33-3) 89 s. VID Rapport(3)
VID Untitled
 
20 Syrstad, Ellen; Slettebø, Tor.
Hva med foreldrene som blir fratatt sine barn?. Dagbladet 2019
VID Untitled
 
21 Syrstad, Ellen; Slettebø, Tor.
To understand the incomprehensible: A qualitative study of parents' challenges after child removal and their experiences with support services. Child & Family Social Work 2019 s. -
VID Untitled
 
22 Sørensen, Torgeir; Skjeggestad, Erik; Slettebø, Tor.
Faglig forsvarlighet i barnevernet: En kvantitativ undersøkelse av forsvarlighet, internkontroll, avvik og arbeidskultur i den kommunale barnevernstjenesten. Oslo: VID vitenskapelige høgskole 2019 (ISBN 978-82-93490-31-9) 68 s. VID Rapport(2)
VID Untitled
 
2018
23 Ellingsen, Ingunn Tollisen; Slettebø, Tor.
Det gjør livet litt lettere: Gruppetilbud til foreldre med barn i fosterhjem og barnevernsinstitusjon. Foreldre på avstand: Konferanse om oppfølging til foreldre med barn i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon; 2018-11-08 - 2018-11-08
VID UIS Untitled
 
24 Ellingsen, Ingunn Tollisen; Slettebø, Tor; Studsrød, Ingunn; Farstad, Gunhild Regland; Herland, Mari Dalen.
Det gjør livet litt lettere. Gruppetilbud til foreldre med barn i fosterhjem og barnevernsinstitusjon. Stavanger: Universitetet i Stavanger 2018 88 s. Reports from the University of Stavanger(73)
VID UIS Untitled
 
25 Haugen, Ingebjørg; Slettebø, Tor; Ytrehus, Siri.
Factors affecting user participation for elderly people with dementia living at home. A critical interpretive synthesis of the literature. European Journal of Social Work 2018 s. 1-13
VID HVL Untitled
 
26 Haugen, Ingebjørg; Ytrehus, Siri; Slettebø, Tor.
User participation among people with dementia living at home. Nordic Social Work Research 2018
VID HVL Untitled
 
27 Husby, Inger Sofie Dahlø; Slettebø, Tor; Juul, Randi.
Partnerships with children in child welfare: The importance of trust and pedagogical support. Child & Family Social Work 2018 ;Volum 23.(3) s. 443-450
VID NTNU Untitled
 
28 Slettebø, Tor.
Barns erfaringer med familieråd i familievernets arbeid i høykonfliktsaker. Konferanse; 2018-09-15 - 2018-09-15
VID Untitled
 
29 Slettebø, Tor.
Børn og unges inddragelse i sagsbehandlingen. Hvad fortæller den nyeste forskning os?. Konferanse; 2018-02-27 - 2018-02-27
VID Untitled
 
30 Slettebø, Tor.
Flyttinger i all hast. En tilstandsrapport om Bufetats og det kommunale barnevernets arbeid med akuttplasseringer i Region øst. Oslo: VID vitenskapelige høgskole 2018 (ISBN 978-82-93490-24-1) 58 s. VID Rapport(3)
VID Untitled
 
31 Slettebø, Tor.
Forsvarlighet i barnevernstjenesten. Konferanse; 2018-12-12 - 2018-12-12
VID Untitled
 
32 Slettebø, Tor.
Habermas - I can't remember that we ever talked about him The use or Respondent Validateion in Social Research. ESWRA conference; 2018-04-17 - 2018-04-19
VID Untitled
 
33 Slettebø, Tor; Van der Meij, Ranveig.
Sosial innovasjon og tjenesteutvikling i Barnevernet. I: Handlingsrom i barnevernet. Muligheter og begrensninger for profesjonsutøveren. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2386-2. s. 65-75
VID Untitled
 
34 Sverdrup, Sidsel; Briseid, Kristin Margrete; Brodtkorb, Elisabeth; Slettebø, Tor.
Forsvarlighet og internkontroll i barnevernet. Resultater fra en kvalitativ undersøkelse. Oslo: VID vitenskapelige høgskole 2018 (ISBN 978-82-93490-15-9) ;Volum 2018.57 s. VID Rapport(1)
VID Untitled
 
2017
35 Michelsen, Gunnar; Slettebø, Tor; Moser, Ingunn Brita.
Introduction of Cognitive Support Technologies (CST) for Job Seekers. Journal on Technology & Persons with Disabilities 2017 ;Volum 5. s. 94-106
VID Untitled
 
36 Oterholm, Inger; Slettebø, Tor; Vindegg, Jorunn; Henriksen, Øystein; Moe, Anne.
Er svaret femårig master-utdanning i barnevernstjenesten? Turnover i barnevernstjenesten er på 30 prosent. Det er alvorlig.. Dagbladet 2017
VID NTNU NORD OSLOMET Untitled
 
37 Seim, Sissel; Slettebø, Tor.
Challenges of participation in child welfare. European Journal of Social Work 2017 ;Volum 20. s. 882-893
VID OSLOMET Untitled
 
38 Slettebø, Tor.
Bruk av familieråd i familievernets arbeid med høykonfliktsaker. Nordisk konferanse om familieråd; 2017-11-07 - 2017-11-07
VID Untitled
 
39 Slettebø, Tor.
Bruk av familieråd i høykonfliktsaker i familievernet. Fagdag i familievernet, Spisskompetansemiljøet for høykonflikt; 2017-06-13 - 2017-06-13
VID Untitled
 
40 Slettebø, Tor.
Brukermedvirkning i barnevernet. Fagdag ved Familiesenteret; 2017-08-25 - 2017-08-25
VID Untitled
 
41 Slettebø, Tor.
Evaluering av familieråd i høykonfliktsaker i familievernet. Seminar for Seniorsosionomene; 2017-03-07 - 2017-03-07
VID Untitled
 
42 Slettebø, Tor.
Faglig forsvarlighet i barnevernet. Fagseminar; 2017-10-11 - 2017-10-11
VID Untitled
 
43 Slettebø, Tor.
Family Group Conferences: Promoting Children's Participation in High Conflict Cases. Internasjonal forskningskonferanse; 2017-04-21 - 2017-04-21
VID Untitled
 
44 Slettebø, Tor.
Kvalitetsutvikling av veileder og videre arbeid i ressursmiljøet for oppfølging av foreldre i familievernet. Fagdag; 2017-11-24 - 2017-11-24
VID Untitled
 
45 Slettebø, Tor.
På sår avstand - Oppfølging av foreldre fratatt omsorgen for barn. Fagseminar; 2017-05-05 - 2017-05-05
VID Untitled
 
46 Slettebø, Tor.
Stöd till placerade barns föräldrar. Fagseminar; 2017-05-10 - 2017-05-10
VID Untitled
 
47 Syrstad, Ellen; Slettebø, Tor; Ness, Ottar.
Å bringe inn flere stemmer i forskningen: erfaringer fra bruk av medforskere i et ph.d. prosjekt. Nasjonal konferanse om brukermedvirkning i forskning; 2017-10-17 - 2017-10-17
VID NTNU Untitled
 
48 Walsh, Trish; Slettebø, Tor.
Child Welfare in the Twenty-First Century: Retaining Core Values and Sustaining Innovation in Theory and Practice. The British Journal of Social Work 2017 ;Volum 47.(6) s. 1597-1605
VID Untitled
 
2016
49 Slettebø, Tor.
Barn og foreldres medvirkning- samspill eller interessemotsetninger. Fagdag; 2016-02-26 - 2016-02-26
VID Untitled
 
50 Slettebø, Tor.
Bruk av forskningssirkler for utvikling av kompetanse i barnevernet og i utdanning. Konferanse; 2016-11-21 - 2016-11-22
VID Untitled
 
    Vis neste liste