Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 120 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Otnes, Hildegunn; Iversen, Harald Morten; Solem, Marit Skarbø.
Grammatikken i bruk. Revidert utgave.. Cappelen Damm Akademisk 2020 (ISBN 978-82-02-67152-5) 318 s.
USN NTNU Untitled
 
2019
2 Berge, Kjell Lars; Skar, Gustaf Bernhard Uno; Matre, Synnøve; Solheim, Randi; Evensen, Lars Sigfred; Otnes, Hildegunn; Thygesen, Ragnar.
Introducing teachers to new semiotic tools for writing instruction and writing assessment: consequences for students’ writing proficiency. Assessment in education: Principles, Policy & Practice 2019 ;Volum 26.(1) s. 6-25
NTNU UIA UiO Untitled
 
3 Kvistad, Anne Holten; Otnes, Hildegunn.
Mottakerinstansen i skoleskriving - en studie av skriveoppgaver fra Normprosjektet. Nordic Journal of Literacy Research 2019 ;Volum 5.(2) s. 100-119
NTNU Untitled
 
4 Otnes, Hildegunn.
"Tenk deg at du er...". En studie av empatisk skriving på mellomtrinnet.. Konferansen "Skriv! Les!"; 2019-05-07 - 2019-05-09
NTNU Untitled
 
5 Otnes, Hildegunn; Farstad, Randi.
Digital storytelling (DST) i norsklærerutdanninga. Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt (NNMF7); 2019-10-23 - 2019-10-24
NTNU Untitled
 
6 Otnes, Hildegunn; Ofte, Ingunn.
Skrivehandlinger og andre handlinger: Design av akademiske skriveoppgaver i lærerutdanninga. Skriv! Les!; 2019-05-07 - 2019-05-09
NTNU Untitled
 
7 Otnes, Hildegunn; Solheim, Randi.
Acts of responding. Teachers’ written comments and students’ text revisions. Assessment in education: Principles, Policy & Practice 2019 ;Volum 26.(6) s. 700-720
NTNU Untitled
 
8 Solheim, Randi; Matre, Synnøve; Evensen, Lars Sigfred; Igland, Mari-Ann; Otnes, Hildegunn.
Ulike analytiske blikk på elevtekstar frå Normprosjektet (symposium). Skriv! Les! 2019; 2019-05-07 - 2019-05-09
NTNU Untitled
 
2018
9 Hagland, Jan Ragnar; Nesse, Agnete; Otnes, Hildegunn.
Skriftkunne og språkmedium. I: Norsk språkhistorie II : praksis. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-7099-848-7. s. 29-118
HVL NTNU Untitled
 
10 Otnes, Hildegunn.
Substantivfraser i elevtekster. Sig Writing; 2018-08-29 - 2018-08-31
NTNU Untitled
 
11 Otnes, Hildegunn.
Å designe relevante og presise skriveoppgaver. Seminar for eksamensnemnder som lager eksamen etter 10. trinn; 2018-03-12 - 2018-03-12
NTNU Untitled
 
12 ; Myklebust, Hege.
Spor av dei andre. Adressivitet i argumenterande elevtekstar.. : NTNU 2018 200 s.
HVL NTNU Untitled
 
13 Otnes, Hildegunn; Ofte, Ingunn.
Design av oppgaver i lærerutdanninga. Sig Writing; 2018-08-29 - 2018-08-31
NTNU Untitled
 
2017
14 Matre, Synnøve; Solheim, Randi; Otnes, Hildegunn; Skar, Gustaf Bernhard Uno; Berge, Kjell Lars; Krogh, Ellen.
Writing education and assessment in Norwegian primary school – Results and experiences from a large-scale intervention study. Writing Research Across Borders (WRAB), Symposium; 2017-02-15 - 2017-02-18
NTNU UiO Untitled
 
15 Otnes, Hildegunn.
Elever beskriver objekter, fenomener og prosesser - noen språktrekk i beskrivende tekster på mellomtrinnet. Grep om skriveopplæring. Innsikter frå ny forsking på skriving og vurdering.; 2017-11-01 - 2017-11-03
NTNU Untitled
 
16 Otnes, Hildegunn.
Å designe skriveoppgaver i alle fag.. Kurs for grunnskolelærere i Oslo kommune.; 2017-11-13 - 2017-11-13
NTNU Untitled
 
17 Otnes, Hildegunn; Iversen, Harald M..
Bruk av nominalfraser i elevtekster på 6. og 7. trinn.. Konferansen Skriv Les; 2017-05-07 - 2017-05-09
NTNU Untitled
 
18 Otnes, Hildegunn; Kvistad, Anne Holten.
Læreres design av skriveoppgaver i Normprosjektet - mottakere og formål i oppgavematerialet. Grep om skriveopplæring. Innsikter frå ny forsking på skriving og vurdering.; 2017-11-01 - 2017-11-03
NTNU Untitled
 
19 Otnes, Hildegunn; Solheim, Randi.
Formative assessment and acts of responding. Writing Research Across Borders (WRAB); 2017-02-15 - 2017-02-18
NTNU Untitled
 
20 Otnes, Hildegunn; Solheim, Randi.
Fra læreres responser til elevers revisjoner. Skriv! Les! 2017; 2017-05-09 - 2017-05-11
NTNU Untitled
 
21 Otnes, Hildegunn; Solheim, Randi.
Responshandlingar og revisjonspraksisar. Forskingsseminar; 2017-01-19
NTNU Untitled
 
2016
22 Otnes, Hildegunn.
Lyttehandlinger og lytteformål – perspektiver på lyttedimensjonen i ulike fagplaner og kontekster. I: 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på - om muntlig kompetanse og muntlighetsdidaktikk. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1799-1. s. 71-87
NTNU Untitled
 
23 Otnes, Hildegunn.
Lytting – i norskfaget og hverdagslivet. LNUs landskonferanse; 2016-03-04 - 2016-03-05
NTNU Untitled
 
24 Otnes, Hildegunn.
Lytting som grunnleggende ferdighet. Profesjonskonferanse for lærere, skoleledere og lærerstudenter; 2016-09-14 - 2016-09-14
NTNU Untitled
 
25 Otnes, Hildegunn.
Å designe skriveoppgaver i norskfaget.. Kurs for norsklærere (5. - 10. trinn) i Oslo kommune; 2016-11-07 - 2016-11-07
NTNU Untitled
 
26 Otnes, Hildegunn; Iversen, Harald M..
Å lære å skrive. Tekstkompetanse i norskfagets skriveopplæring. Universitetsforlaget 2016 (ISBN 9788215021867) 245 s.
NTNU Untitled
 
27 Otnes, Hildegunn; Solheim, Randi.
Acts of responding to students' texts. EARLI SIG Writing 2016; 2016-07-04 - 2016-07-06
NTNU Untitled
 
28 Otnes, Hildegunn; Solheim, Randi.
Responshandlingar. Skrive-Puff; 2016-11-25 - 2016-11-25
NTNU Untitled
 
2015
29 Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred; Matre, Synnøve; Skar, Gustaf Bernhard Uno; Solheim, Randi; Thygesen, Ragnar; Otnes, Hildegunn.
Symposium: Skriveutvikling og vurderingskompetanse - funn frå Normprosjektet. Skriv! Les!; 2015-05-18 - 2015-05-20
NTNU UIA UiO Untitled
 
30 ; Ellefsen, Ida Marie.
"Her må noen ha blitt drept." En studie av modalitet i elevtekster på 4. og 7. trinn.. Trondheim: NTNU 2015 75 s.
NTNU Untitled
 
31 ; Hjermstad, Gunhild Larsdotter.
Ei nærlesing i bruk av forfelt i elevtekstar. Trondheim: NTNU, Det humanistske fakultet, Institutt for språk og litteratur 2015 69 s.
NTNU Untitled
 
32 Otnes, Hildegunn.
Skriveoppgaver under lupen.. I: Å invitere elever til skriving. Ulike perspektiver på skriveoppgaver.. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1813-4. s. 11-27
NTNU Untitled
 
33 Otnes, Hildegunn.
Symposiumsinnlegg: Skriveoppgaver under lupen. Skriv! Les!-konferansen; 2015-05-18 - 2015-05-20
NTNU Untitled
 
34 Otnes, Hildegunn.
Tildelte skriveroller og posisjoner i skriveoppgaver på mellomtrinnet.. I: Å invitere elever til skriving. Ulike perspektiver på skriveoppgaver.. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1813-4. s. 243-259
NTNU Untitled
 
35 Otnes, Hildegunn.
Å invitere elever til skriving. Ulike perspektiver på skriveoppgaver.. Fagbokforlaget 2015 (ISBN 978-82-450-1813-4) 268 s.
NTNU Untitled
 
36 Otnes, Hildegunn; Smemo, Jorun.
Skriveopplæring og læringsstøttende vurdering - erfaringer fra Normprosjektet.. Samling for lærere i Dovre kommune; 2015-05-15 - 2015-05-15
NTNU Untitled
 
37 Otnes, Hildegunn; Solheim, Randi.
Vurderingsstrategier og språkhandlinger i læreres tilbakemeldinger. Lärande, text och språk; 2015-10-15 - 2015-10-16
NTNU Untitled
 
38 Runestad, Anne Kristine Solberg.
Intensjoner, adaptasjoner og leserposisjoner - En studie av pedagogiske skjermtekster for den begynnende lese- og skriveopplæringa, og av hvordan barn i førsteklasse engasjerer seg og med dem. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2015 (ISBN 9788232612840) ;Volum 2015.318 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(314)
NTNU UIS Untitled
 
39 Solheim, Randi; Otnes, Hildegunn.
Å gjere det summative formativt - perspektiv på vurdering i Normprosjektet. Lärande, text och språk; 2015-10-15 - 2015-10-16
NTNU Untitled
 
2014
40 Matre, Synnøve; Solheim, Randi; Berge, Kjell Lars; Otnes, Hildegunn; Parr, Judy.
Symposium: Developing national standards for the assessment of writing. A tool for teaching and learning. Writing Research Across Borders, WRAB 2014; 2014-02-19 - 2014-02-22
NTNU UiO Untitled
 
41 Otnes, Hildegunn.
Design av skriveoppgaver i Normprosjektet. Oppgaveseminar på Skrivesenteret -; 2014-03-10 - 2014-03-10
NTNU Untitled
 
42 Otnes, Hildegunn.
How to organize written information. Norwegian 7-graders using linguistic tools to describe objects and processes.. AILA World Congress; 2014-08-10 - 2014-08-15
NTNU Untitled
 
43 Otnes, Hildegunn.
The design of writing tasks – experiences from the Norm Project. Konferansen "Writing Research Across Borders" (WRAB); 2014-02-18 - 2014-02-22
NTNU Untitled
 
44 Otnes, Hildegunn.
Å designe skriveoppgaver. I: Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-321-0381-2. s. 237-255
NTNU Untitled
 
2013
45 Iversen, Harald M.; Otnes, Hildegunn.
Gi meg verktøy, lærer, slik at jeg kan utvikle meg skriftlig. LNU-konferansen (landslaget for norskundervisning); 2013-03-08 - 2013-03-09
NTNU Untitled
 
46 Iversen, Harald M.; Otnes, Hildegunn.
Kohesjon og forfelt - to aspekt i skriftlige elevtekster. I: Literacy i læringskontekster. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-40598-4. s. 281-297
NTNU Untitled
 
47 Matre, Synnøve; Otnes, Hildegunn.
Arbeid med skriveoppgåver i Normprosjektet. Møte i ressursgruppa for Skrivesenteret; 2013-11-27 - 2013-11-27
NTNU Untitled
 
48 Matre, Synnøve; Otnes, Hildegunn.
Å forske på skriveutvikling - metodiske utfordringar. Programsamling Utdanning2020; 2013-03-18 - 2013-03-18
NTNU Untitled
 
49 Otnes, Hildegunn.
Fiktive skriveroller og ukjente mottakere. Kontekstualisering i skriveoppgaver. I: Læreboka : studier av ulike læreboktekster. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0152-8. s. -
NTNU Untitled
 
50 Otnes, Hildegunn; Iversen, Harald M..
Praktiske tilnærminger til grammatikk. LNU-konferansen; 2013-03-08 - 2013-03-09
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste