Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 119 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Friestad, Christine; Johnsen, Berit; Storvik, Birgitte Langset; Søndenaa, Erik.
Innsatte med utviklingshemming – en deskriptiv undersøkelse av ulike etaters arbeid med identifikasjon og tilrettelegging. Lillestrøm: Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS 2020 (ISBN 978-82-8257-059-6) 92 s.
KRUS NTNU OUS STO Untitled
 
2 Roos, Eirik; Søndenaa, Erik.
Improving the transition process to independent living for adolescents with profound intellectual disabilities. Experiences of parents and employees. BMC Health Services Research 2020
NTNU STO Untitled
 
3 Søndenaa, Erik; Dahl, Nina Christine.
Utviklingshemmede i rettssystemet. I: Utviklingshemming og seksuelle overgrep. Kunnskap, rettssikkerhet og beskyttelse.. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215041438. s. 173-189
HVL NTNU STO Untitled
 
4 Åker, Tone Hee; Strømgren, Børge; Søndenaa, Erik; S. Johnson, Miriam.
Between the criminal justice and healthcare sectors: responsibilities in securing healthcare needs for people with intellectual disabilities after an investigative interview. Nordic Social Work Research 2020 s. -
OSLOMET NTNU Untitled
 
2019
5 Holst, Søren; Søndenaa, Erik; Nyhus, Eskil.
Verdier og vurdering av arbeidet med domfelte personer med utviklingshemming i Danmark og Norge. Fagkonferanse; 2019-11-06 - 2019-11-07
NTNU Untitled
 
6 Søndenaa, Erik.
Criminal Responsibility and Challenges in the Criminal Justice System for persons with intellectual disability in Norway. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ) 2019
STO Untitled
 
7 Søndenaa, Erik; Friestad, Christine; Storvik, Birgitte Langset; Johnsen, Berit.
Criminal Responsibility and challenges in the criminal justice system for people with intelletucal disability in Norway. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ) 2019 ;Volum 7.(1) s. 97-109
KRUS NTNU OUS STO Untitled
 
8 Søndenaa, Erik; Olsen, Terje; Kermit, Patrick Stefan; Dahl, Nina; Envik, Robert.
Intellectual disabilities and offending behaviour: the awareness and concerns of the police, district attorneys and judges. Journal of intellectual disabilities and offending behaviour 2019 ;Volum 10.(2) s. 34-42
FAFO NTNU STO Untitled
 
9 Søndenaa, Erik; Olsen, Terje; Kermit, Patrick Stefan; Envik, Robert.
Intellectual disabilities and offending behaviour: the awareness and concerns of the police, district attorneys and judges. Journal of Intellectual Disabilities 2019
FAFO OSLOMET NTNU STO Untitled
 
2018
10 Olsen, Terje; Kermit, Patrick Stefan; Søndenaa, Erik; Dahl, Nina; Envik, Robert.
Rettssikkerhet – likeverd og likeverdig behandling. Mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser i møte med strafferettspleien. : Nordlandsforskning 2018 (ISBN 978-82-7321-741-7) 93 s.
NTNU STO UiB Untitled
 
11 Søndenaa, Erik; Gudde, Camilla Buch; Thomassen, Øyvind.
The characteristics of patients with intellectual disabilities held in forensic asylums in Norway: 1915-1987. Scandinavian Journal of Disability Research 2018 ;Volum 20. s. 131-138
NTNU STO Untitled
 
12 Søndenaa, Erik; Neset, Bjørg.
Flere sider av Tolga-saken. Morgenbladet 2018
NTNU STO Untitled
 
2017
13 Helverschou, Sissel Berge; Steindal, Kari; Søndenaa, Erik; Rasmussen, Kirsten.
Asperger syndrom i rettsvesenet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2017 ;Volum 54.(3) s. 302-304
NTNU OUS STO Untitled
 
14 Juberg, Anne; Røstad, Monica; Søndenaa, Erik.
Substance use problems among people with mild/borderline intellectual disability : challenges to mainstream multidisciplinary specialist substance treatment in Norway. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 2017 ;Volum 34.(2) s. 173-185
NTNU STO Untitled
 
15 Kroppan, Erik; Nonstad, Kåre; Iversen, Runar Busch; Søndenaa, Erik.
Implementation of the short-term assessment of risk and treatability over two phases. Journal of Multidisciplinary Healthcare 2017 ;Volum 10. s. 321-326
NTNU STO Untitled
 
16 Sandberg, C.; Søndenaa, Erik.
Kunnskapsbasert Habilitering. SOR rapport 2017 s. 30-38
NTNU OUS STO Untitled
 
17 Sandvik, Marita; Nesset, Merete Berg; Berg, Anita; Søndenaa, Erik.
The voices of Young Sexual offenders in Norway: A Qualitative study. Open Journal of Social Sciences 2017 ;Volum 5. s. 82-95
NORD NTNU STO Untitled
 
18 Søndenaa, Erik.
Innsatte med utviklingshemming. Inspirasjon og deling. Fagsamling for opplæring i kriminalomsorgen; 2017-02-09 - 2017-02-10
STO Untitled
 
19 Søndenaa, Erik.
Lettere psykisk utviklingshemmede. Statsadvokatenes fagmøte; 2017-02-16 - 2017-02-16
STO Untitled
 
20 Søndenaa, Erik; Bjørgen, Tale Gjertine.
Screening for utviklingshemming. Åpningskonferanse RHAB; 2017-10-25 - 2017-10-25
NTNU STO Untitled
 
21 Søndenaa, Erik; Nonstad, Kåre; Dragsten, Frode; Gravdal, Geir Bjarte.
Validation of a brief screening instrument for emotionally unstable and dissocial personality disorder characteristics in community service users With intellectual disabilities. Open Journal of Social Sciences 2017 ;Volum 5. s. 164-172
NTNU STO Untitled
 
22 Søndenaa, Erik; Sauarlia, Stein Ketil; Hukkelås, Britt; Jullumstrø, Sidsel.
Brukerundersøkelse HAVO. Åpningskonferanse RHAB; 2017-10-25 - 2017-10-25
NTNU STO Untitled
 
23 Søndenaa, Erik; Sivertsen, Anne; Waagsbø, Anne Mette; Barstad, Bernt.
Sinnemestring for personer med utviklingshemming. åpningskonferanse RHAB; 2017-10-25 - 2017-10-25
NTNU STO Untitled
 
2016
24 Bjørgen, Tale Gjertine; Gimse, Randi; Søndenaa, Erik.
Selective Samples and the Accuracy of Screening for Intellectual Disabilities: Learning Disability Screening Questionnaire. Open Journal of Social Sciences 2016 ;Volum 4. s. 109-113
STO Untitled
 
25 Kroppan, Erik; Nonstad, Kåre; Søndenaa, Erik.
Risikohåndtering i Sikkerhetspsykiatri: Implementering av START. Fusjonsseminar; 2016-11-10 - 2016-11-11
NTNU STO Untitled
 
26 Roos, Eirik; Bjerkeset, Ottar; Søndenaa, Erik; Antonsen, Dag Øivind; Steinsbekk, Aslak.
A qualitative study of how people with severe mental illness experience living in sheltered housing with a private fully equipped apartment. BMC Psychiatry 2016 ;Volum 16.(186) s. -
NORD NTNU STO Untitled
 
27 Søndenaa, Erik.
Fengselsinnsatte med psykisk utviklignshemming. NRK [TV] 2016-05-24
STO Untitled
 
28 Søndenaa, Erik.
HVa kan vi lære av "Making a Murderer". Forskning.no 2016
STO Untitled
 
29 Søndenaa, Erik.
Innsatte med psykisk utviklingshemming: forekomst, utfordringer og tilrettelegging. Konferanse; 2016-10-12 - 2016-10-13
NTNU STO Untitled
 
30 Søndenaa, Erik.
Særlige utfordringer i saker hvor mistenkte er utviklingshemmet. konferanse; 2016-10-17 - 2016-10-19
NTNU STO Untitled
 
31 Søndenaa, Erik; Bjørgen, Tale Gjertine.
Hvordan forholde seg til krav og kritikk etter å ha publisert kontroversielle funn?. Forskningslunsj; 2016-10-27
NTNU STO Untitled
 
32 Søndenaa, Erik; Gudde, Camilla Buch; Thomassen, Øyvind.
Pasienter med Psykisk Utviklingshemming (n=277) i norske rettspsykiatriske anstalter: 1895-1987. Fusjonsseminar; 2016-11-10 - 2016-11-11
NTNU STO Untitled
 
33 Søndenaa, Erik; Sauarlia, Stein Ketil; Hukkelås, Britt; Jullumstrø, Sidsel.
Habilitering for voksne i spesialisthelsetjenesten: Utvikling og utprøving av brukerundersøkelse. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2016 ;Volum 12.(2) s. -
NTNU STO Untitled
 
34 Søndenaa, Erik; Spro, Matin.
Lettere psykisk utviklingshemmede i strafferettslig forstand - En gjennomgang av alle registrerte saker fra Lovdata 2002-2014. Lov og Rett 2016 ;Volum 55.(8) s. 504-516
STO Untitled
 
35 Søndenaa, Erik; Wangsholm, Marit; Roos, Eirik.
Case-characteristics of prisoners with communication problems. Open Journal of Social Sciences 2016 ;Volum 4.(4) s. 31-37
NTNU STO Untitled
 
2015
36 Helverschou, Sissel Berge; Rasmussen, Kirsten; Steindal, Kari; Søndenaa, Erik; Nilsson, Karin Brita; Nøttestad, Jim Aage.
Offending profiles of individuals with autism spectrum disorder: A study of all individuals with autism spectrum disorder examined by the forensic psychiatric service in Norway between 2000 and 2010. Autism 2015 ;Volum 19.(7) s. 850-858
NTNU OUS STO Untitled
 
37 Jarwson, Stig; Nesset, Merete Berg; Palmstierna, Tom; Nøttestad, Jim Aage; Søndenaa, Erik.
Cognitive-Behavioral Group Treatment for Men Voluntarily Seeking Help for Violence Towards Their Intimate Partners: The Impact of Treatment Components 4-7 Years After Therapy. Open Journal of Nursing 2015
STO Untitled
 
38 Nonstad, Kåre; Søndenaa, Erik; Taylor, John L; Dragsten, Frode; Gravdal, Geir Bjarte.
Valdation of a brief screening instrument for personality disorder in a specialist healthcare service for people with intellectual disabilities in Norway. EAMHID 10th congress; 2015-09-09 - 2015-09-11
NTNU STO Untitled
 
39 Søndenaa, Erik.
Eldre personer med lett utviklingshemming og psykiske vansker. Den 6 temakonferansen - Utviklingshemming og aldring; 2015-10-20 - 2015-10-20
STO Untitled
 
40 Søndenaa, Erik.
Psykisk utviklingshemming. I: Rettspsykiatriske beretninger : om sakkyndighet og menneskeskjebner. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-48459-7. s. 146-161
NTNU STO Untitled
 
41 Søndenaa, Erik; Dragsten, Frode.
Økt tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming. Fylkesmannens konferanse om tvang og makt; 2015-11-16 - 2015-11-17
STO Untitled
 
42 Søndenaa, Erik; Dragsten, Frode; Whittington, Richard.
Practitioner explanations for the increasing use of restraint measures in the care of people with intellectual disabilities in Norway 2000-11. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities 2015 ;Volum 12.(1) s. 58-63
STO Untitled
 
43 Søndenaa, Erik; Gudde, Camilla Buch; Thomassen, Øyvind.
Patients with intellectual disabilities in the forensic asylums 1915-1982: before admission. Scandinavian Journal of Disability Research 2015 ;Volum 17.(1) s. 14-25
NTNU STO Untitled
 
44 Søndenaa, Erik; Sauarlia, Stein Ketil.
Identifying and managing literacy and learning deficits among defendants in court. the 11th Nordic symposium on forensic psychiatry; 2015-08-25 - 2015-08-26
STO Untitled
 
45 Søndenaa, Erik; Taylor, John L.; Sivertsen, Anne; Wassmo, Hilde; Barstad, Bernt; Waagsbø, Anne Mette.
Anger treatment for adults wih intellectual disabilities in a norwegain specialist community habilitation service. EAMHID 10th conference; 2015-09-09 - 2015-09-11
STO Untitled
 
46 Søndenaa, Erik; Wangsholm, Marit.
Helvetes vedtak. fagkonferanse Hell; 2015-11-04 - 2015-11-05
NTNU STO Untitled
 
47 Søndenaa, Erik; Wangsholm, Marit; Iversen, Valentina Cabral.
Failing Communication with inmates: An explorative study of the content of the letters from the correctional services. Open Journal of Social Sciences 2015 ;Volum 3. s. 144-149
NTNU STO Untitled
 
48 Søndenaa, Erik; Whittington, Richard; Lauvrud, Christian; Nonstad, Kåre.
Job stress, burnout and job satisfaction in staff working with people with intellectual disabilities: community and criminal justice care. Journal of intellectual disabilities and offending behaviour 2015 ;Volum 6.(1) s. 44-52
NTNU STO Untitled
 
49 Thomassen, Øyvind; Søndenaa, Erik.
Fra idioti og imbecilitet til utviklingshemning. I: Galskapens fengsel. Trondheim: Norsk rettsmuseum 2015 ISBN 978-82-997518-2-7. s. 79-90
NTNU Untitled
 
2014
50 Dragsten, Frode; Søndenaa, Erik.
Fagpersonells forståelse av økt registrert tvangsbruk overfor personer med utviklingshemming. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2014 ;Volum 10.(2) s. 19-32
STO Untitled
 
    Vis neste liste