Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 97 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Børøsund, Elin; Ehlers, Shawna; Varsi, Cecilie; Clark, Matthew M; Andrykowski, Michael A; Småstuen, Milada Cvancarova; Solberg Nes, Lise.
Results from a randomized controlled trial testing StressProffen; an application‐based stress‐management intervention for cancer survivors. Cancer Medicine 2020
OSLOMET OUS UiO Untitled
 
2 Børøsund, Elin; Ehlers, Shawna; Varsi, Cecilie; Clark, Matthew M; Andrykowski, Michael A; Småstuen, Milada Cvancarova; Solberg Nes, Lise.
StressProffen - An app based stress management program for patients with cancer: Short term efficacy findings from an RCT. 41th Annual Meeting & Scientific Sessions of the Society of Behavioral Medicine; 2020-03-31 - 2020-04-04
OSLOMET OUS UiO Untitled
 
3 Børøsund, Elin; Varsi, Cecilie.
Design, development and pilot testing of Innovative eHealth interventions. Summer school University of Concepción, Chile 2020; 2020-01-08 - 2020-01-10
OUS Untitled
 
4 Børøsund, Elin; Varsi, Cecilie.
Innovative eHealth interventions in nursing research, a mixed method approach to design, development, evaluation and implementation. Summer school University of Costa Rica 2020; 2020-02-24 - 2020-02-28
OUS Untitled
 
5 Børøsund, Elin; Varsi, Cecilie; Ehlers, Shawna; Clark, Matthew M; Andrykowski, Michael A; Solberg Nes, Lise.
Cancer survivor feedback during the RCT of an app-based stress management program: StressProffen. 17th APOS Annual Conference; 2020-03-11 - 2020-03-13
OUS UiO Untitled
 
6 Seljelid, Berit; Abelsen, Kari; Krabbe, Line Cecilie; Bollerslev, Jens; Varsi, Cecilie; Solberg Nes, Lise; Børøsund, Elin.
Development of a digital patient-provider communication tool to facilitate shared decision making for patients with non-functioning pituitary adenomas: InvolveMe. The 22nd European Congress of Endocrinology (ECE 2020); 2020-05-22 - 2020-05-26
OUS UiO Untitled
 
7 Seljelid, Berit; Varsi, Cecilie; Nes, Lise Solberg; Stenehjem, Aud-Eldrid; Bollerslev, Jens; Børøsund, Elin.
Content and system development of a digital patient-provider communication tool to support shared decision making in chronic health care: InvolveMe.. BMC Medical Informatics and Decision Making 2020 ;Volum 20.(1)
OUS UiO Untitled
 
8 Seljelid, Berit; Varsi, Cecilie; Solberg Nes, Lise; Børøsund, Elin.
Barriers and facilitators to implementing a digital tool to support shared decision making in chronic health care. 41st Annual Meeting & Scientific Sessions of the Society of Behavioral Medicine; 2020-04-01 - 2020-04-04
OUS UiO Untitled
 
9 Seljelid, Berit; Varsi, Cecilie; Solberg Nes, Lise; Børøsund, Elin.
Implementering av et digitalt kommunikasjonsverktøy for å støtte samvalg ved langvarig sykdom: InvolverMeg. NSFs nasjonale e-helsekonferanse; Sykepleie på nye måter; 2020-02-12 - 2020-02-13
OUS UiO Untitled
 
10 Solem, Ingrid Konstanse Ledel; Varsi, Cecilie; Eide, Hilde; Kristjansdottir, Olöf Birna; Børøsund, Elin; Schreurs, Karlein M.G.; Waxenberg, Lori B.; Weiss, Karen Elizabeth; Morrison, Eleshia J.; Haaland-Øverby, Mette; Bevan, Katherine; Zangi, Heidi Andersen; Stubhaug, Audun; Solberg Nes, Lise.
A User-Centered Approach to an Evidence-Based Electronic Health Pain Management Intervention for People With Chronic Pain: Design and Development of EPIO. Journal of Medical Internet Research 2020 ;Volum 22.(1) s. -
VID DIAKON USN OUS UiO VV Untitled
 
11 Varsi, Cecilie; Børøsund, Elin.
Implementing eHealth interventions for patients into regular clinical practice to enhance health care. Summer school University of Concepción, Chile 2020; 2020-01-13 - 2020-01-14
OUS Untitled
 
12 Varsi, Cecilie; Børøsund, Elin; Eide, Hilde; Kristjansdottir, Olöf Birna; Solem, Ingrid Konstanse Ledel; Bostrøm, Katrine; Støle, Hanne Stavenes; Rygg, Christine Marie; Solberg Nes, Lise.
EPIO - Et evidensbasert digitalt selvhjelpsprogram for mestring av langvarige smerter. Nosk sykepleierforbunds nasjonale eHelsekonferanse; 2020-02-12 - 2020-02-13
OUS USN Untitled
 
13 Varsi, Cecilie; Børøsund, Elin; Solberg Nes, Lise.
Hvordan kan digitale verktøy fremme pasient- og brukermedvirkning i praksis?. Forelesning Videreutdanning i klinisk sykepleie, Høgskulen på Vestlandet, Bergen; 2020-01-30
OUS Untitled
 
2019
14 Asbjørnsen, Rikke Aune; Smedsrød, Mirjam Lien; Hjelmesæth, Jøran; Hertel, Jens Kristoffer; Gemert-Pijnen, Lisette Van; Varsi, Cecilie; Børøsund, Elin; Johnson, Line Kristin; Tonstad, Serena; Svendsen, Mette; Abildsenes, Erik; Graff, Mari-Mette; Matthew, Clark; Ekstedt, Mirjam; Kelders, Saskia M; Wentzel, Jobke; Stea, Tonje Holte; Gallefoss, Frode; Stenberg, Una; Småstuen, Milada Cvancarova; Solberg Nes, Lise.
Building an eHealth intervention for weight maintenance after weight loss: Identifying behavioral design elements & user needs. Society of Behavioral Medicine Annual Meeting 2019; 2019-03-06 - 2019-03-09
OUS SIV SSHF UIA UiB UiO Untitled
 
15 Asbjørnsen, Rikke Aune; Smedsrød, Mirjam Lien; Hjelmesæth, Jøran; Hertel, Jens Kristoffer; Van Gemert-Pijnen, Lisette; Varsi, Cecilie; Ollivier, Marianne; Børøsund, Elin; Johnson, Line Kristin; Tonstad, Serena; Svendsen, Mette; Abildsnes, Eirik; Stamnes Köpph, U.M.; Graff, M-M; Clark, Matthew M.; Ekstedt, Mirjam; Kelders, Saskia M; Wentzel, Jobke; Holte Stea, Tonje; Gallefoss, Frode; Stenberg, Una; Cvancarovao, M.; Solberg Nes, Lise.
eCHANGE - E-helseverktøy for å støtte opp om langvarig vedlikehold av vekttap. Fedmeforskningsdagene 2019; 2019-10-17 - 2019-10-18
OUS SIV SSHF UIA UiO Untitled
 
16 Børøsund, Elin.
Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning – en avdeling for digital helseforskning. Fagdag; 2019-11-06 - 2019-11-06
OUS Untitled
 
17 Børøsund, Elin.
Stress Management in Cancer: Development and Results from a Feasibility Pilot of an App-based Program.. The Nordic Blood and Marrow Transplant Nurses Forum 2019; 2019-11-28 - 2019-11-29
OUS Untitled
 
18 Børøsund, Elin; Melbye, Line V..
Sykepleie til pasienter med infeksjonssykdom.. I: Utøvelse av klinisk sykepleie. Sykepleieboken 3. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202543099. s. 747-800
OUS Untitled
 
19 Børøsund, Elin; Solberg Nes, Lise.
Stressmestringsstudien. App-basert stressmestringsprogram for pasienter med kreft. Kan det bidra til stressreduksjon?. Fagmøte; 2019-02-06 - 2019-02-06
OUS UiO Untitled
 
20 Børøsund, Elin; Varsi, Cecilie.
E-helse og PROMS. Forskningsgruppen for "Livskvalitet og helseøkonomi og PROMINET" konferanse; 2019-01-28
OUS Untitled
 
21 Børøsund, Elin; Varsi, Cecilie.
Innovative ehealth interventions in nursing research. How to utilize a mixed method approach to design, development, evaluation and implementation. Ciencia y enfermería - Revista iberoamericana de investigacíon 2019 ;Volum 25.
OUS Untitled
 
22 Børøsund, Elin; Varsi, Cecilie.
Intervenciones innovadoras de e-salud en la práctica y la investigación de la enfermería. Ciencia y enfermería - Revista iberoamericana de investigacíon 2019 ;Volum 25.(1) s. 1-3
OUS Untitled
 
23 Børøsund, Elin; Varsi, Cecilie; Clark, Matthew M; Ehlers, Shawna; Andrykowski, Michael A; Sleveland, Hilde Renate Sætre; Bergland, Anne; Solberg Nes, Lise.
Pilottest av et appbasert stressmestringsprogram for pasienter med kreft. NSFs nasjonale e-helsekonferanse; 2019-02-13 - 2019-02-14
OUS UiO Untitled
 
24 Børøsund, Elin; Varsi, Cecilie; Matthew, Clark; Ehlers, Shawna L.; Andrykowski, Michael A; Sleveland, Hilde Renate Sætre; Bergland, Anne; Nes, Lise Solberg.
Pilot testing an app-based stress management intervention for cancer survivors. Translational Behavioral Medicine 2019
OUS UiO Untitled
 
25 Seljelid, Berit; Børøsund, Elin.
Digital oppfølgning ved kronisk sykdom - et pilotprosjekt. Mestringskurs for pasienter med ikke-hormonproduserende hypofyseadenom og pårørende; 2019-11-01 - 2019-11-01
OUS Untitled
 
26 Seljelid, Berit; Varsi, Cecilie; Solberg Nes, Lise; Stenehjem, Aud Eldrid; Bollerslev, Jens; Børøsund, Elin.
Symptomkartlegging + sikker meldingstjeneste = samvalg?. NSFs 18. nasjonale e-helsekonferanse; Sykepleie og digtalisering – samspill i praksis; 2019-02-13 - 2019-02-14
OUS UiO Untitled
 
27 Seljelid, Berit; Varsi, Cecilie; Stenehjem, Aud Eldrid; Bollerslev, Jens; Solberg Nes, Lise; Børøsund, Elin.
Content development of an electronic shared decision making tool for patients with chronic illness; mapping symptoms and needs. 40th Annual Meeting & Scientific Sessions of the Society of Behavioral Medicine; 2019-03-06 - 2019-03-09
OUS UiO Untitled
 
28 Solem, Ingrid Konstanse Ledel; Varsi, Cecilie; Eide, Hilde; Kristjansdottir, Olöf Birna; Mirkovic, Jelena; Børøsund, Elin; Haaland-Øverby, Mette; Heldal, Karina; Schreurs, Karlein M.G.; Waxenberg, Lori B.; Weiss, Karen Elizabeth; Morrison, Eleshia J.; Solberg Nes, Lise.
Patients'needs and requirements for ehealth pain management interventions: Qualitative study. Journal of Medical Internet Research 2019 ;Volum 21:e13205.(4) s. 1-14
USN OUS UiO Untitled
 
29 Varsi, Cecilie; Børøsund, Elin.
Innovative eHealth interventions in nursing research, a mixed method approach to design, development, evaluation and implementation. Summer school University of Concepción, Chile 2019; 2019-01-02 - 2019-01-11
OUS Untitled
 
30 Varsi, Cecilie; Nes, Lise Solberg; Kristjansdottir, Olöf Birna; Stenberg, Una; Zangi, Heidi Andersen; Kelders, Saskia M; Weiss, Karen; Stubhaug, Audun; Børøsund, Elin; Ødegaard, Marte; Asbjørnsen, Rikke Aune; Westeng, Marianne; Gjerde, Eli Synnøve; Eide, Hilde.
Implementeringsstrategier benyttet ved implementering av e-helseløsninger for pasienter med kronisk sykdom. Norsk sykepleierforbunds 18. nasjonale e-helsekonferanse; 2019-02-13 - 2019-02-14
VID DIAKON USN OUS SIV UiO Untitled
 
31 Varsi, Cecilie; Solberg Nes, Lise; Kristjansdottir, Olöf Birna; Kelders, Saskia M.; Stenberg, Una; Zangi, Heidi Andersen; Børøsund, Elin; Weiss, Karen Elizabeth; Stubhaug, Audun; Asbjørnsen, Rikke Aune; Westeng, Marianne; Ødegaard, Marte; Eide, Hilde.
Implementation strategies to enhance the implementation of ehealth programs for patients with chronic illnesses: Realist systematic review. Journal of Medical Internet Research 2019 ;Volum 21.(9) s. -
VID DIAKON USN OUS SIV UiO Untitled
 
32 Varsi, Cecilie; Solberg Nes, Lise; Kristjansdottir, Olöf Birna; Stenberg, Una; Zangi, Heidi Andersen; Kelders, Saskia M; Weiss, Karen; Stubhaug, Audun; Børøsund, Elin; Ødegaard, Marte; Asbjørnsen, Rikke Aune; Westeng, Marianne; Gjerde, Eli Synnøve; Eide, Hilde.
Implementering av e-helseløsninger for pasienter med kronisk sykdom - Review av implementeringsstrategier. Helsetjenesteforskningskonferansen; 2019-03-12 - 2019-03-13
VID DIAKON USN OUS SIV UiO Untitled
 
33 Varsi, Cecilie; Solem, Ingrid Konstanse Ledel; Eide, Hilde; Kristjansdottir, Olöf Birna; Børøsund, Elin; Stubhaug, Audun; Solberg Nes, Lise.
EPIO - et evidensbasert digitalt selvhjelpsprogram for mestring av langvarige smerter. 8. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse 2019; 2019-11-07 - 2019-11-08
OUS USN UiO Untitled
 
34 Varsi, Cecilie; Solem, Ingrid Konstanse Ledel; Eide, Hilde; Kristjansdottir, Olöf Birna; Børøsund, Elin; Stubhaug, Audun; Solberg Nes, Lise.
Norsk nyvinning: EPIO, et evidensbasert digitalt selvhjelpsprogram for mestring av langvarige smerter. Revmatologi BestPractice 2019 ;Volum 10.(41) s. 20-23
USN OUS UiO Untitled
 
2018
35 Børøsund, Elin.
Digitale kommunikasjonsverktøy. Erfaring fra forskningsprosjekt. Helt sikker? Ikke uten pasienten! En konferanse om brukermedvirkning og pasientsikkerhet; 2018-03-22 - 2018-03-23
OUS Untitled
 
36 Børøsund, Elin.
Hvordan kan en app bidra til stressmestring. Utvikling og pilottesting av et stressmestringsverktøy. Norsk sykepleierforbunds 17. nasjonale e-helsekonferanse; 2018-02-14 - 2018-02-14
OUS Untitled
 
37 Børøsund, Elin.
Stressmestringsstudien. Test av et app-basert stressmestringsprogram for pasienter med kreft. Presentasjon på tverrfaglig fredagsmøte; 2018-10-19 - 2018-10-19
OUS Untitled
 
38 Børøsund, Elin; Bergland, Anne; Solberg Nes, Lise.
Stressmestring som en app-basert intervensjon?. Fag- og forskningsdager for sykepleietjenesten i Helse Sør-Øst; 2018-03-07 - 2018-03-08
OUS Untitled
 
39 Børøsund, Elin; Clark, Matthew M; Ehlers, Shawna; Andrykowski, Michael A; Sleveland, Hilde Renate; Bergland, Anne; Mirkovic, Jelena; Solberg Nes, Lise.
eHealth, stress management and cancer: Testing an app for use, usability and preliminary impact on health related quality of life and self-regulatory capacity. 15th APOS Annual Conference; 2018-02-22 - 2018-02-24
OUS Untitled
 
40 Børøsund, Elin; Clark, Matthew M; Ehlers, Shawna; Andrykowski, Michael A; Sleveland, Hilde Renate; Bergland, Anne; Solberg Nes, Lise.
StressProffen: Pilot results of a stress management app for patients with cancer. 39th Annual Meeting & Scientific Sessions of the Society of Behavioral Medicine; 2018-04-11 - 2018-04-14
OUS Untitled
 
41 Børøsund, Elin; Clark, Matthew M; Ehlers, Shawna; Andrykowski, Michael A; Sleveland, Hilde Renate; Solberg Nes, Lise.
Stress management in cancer: A feasibility pilot of an app-based program. Nordic Conference in Nursing Research; 2018-06-13 - 2018-06-15
OUS Untitled
 
42 Børøsund, Elin; Mirkovic, Jelena; Clark, Matthew M.; Ehlers, Shawna L.; Andrykowski, Michael A.; Bergland, Anne; Westeng, Marianne; Nes, Lise Solberg.
A stress management app intervention for cancer survivors: Design, development, and usability testing. Journal of Medical Internet Research 2018 ;Volum 2:e19.(2) s. 1-16
OUS UiO Untitled
 
43 Børøsund, Elin; Nes, Lise Solberg.
Stressmestring via app? Resultat fra en studie. Læring og mestring 2018 - for god kvalitet og likeverdige tjenester; 2018-10-18 - 2018-10-19
OUS Untitled
 
44 Børøsund, Elin; Solberg Nes, Lise.
Stressmestringsstudien. Bakgrunn, utvikling og resultat fra pilotstudien. Foredrag for senterkoordinatorer ved alle Varedesentrene i Norge; 2018-04-23 - 2018-04-23
OUS Untitled
 
45 Børøsund, Elin; Varsi, Cecilie.
Brukermedvirkning i forskning. Forskningsseminar, Medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus; 2018-11-22 - 2018-11-23
OUS Untitled
 
46 Seljelid, Berit; Dybwad, Pernille Fabritius; Bergland, Anne; Varsi, Cecilie; Solberg Nes, Lise; Børøsund, Elin.
"Jeg ønsker meg en digital informasjonsplattform". Den Internasjonale Sykepleierdagen 2018; 2018-05-14 - 2018-05-14
FHI OUS UiO Untitled
 
47 Seljelid, Berit; Varsi, Cecilie; Bergland, Anne; Nes, Lise Solberg; Abelsen, Kari; Grorud, Ida; Børøsund, Elin.
Elektronisk symptomkartlegging; involvering av pasienter og helsepersonell i utviklingen av en eHelseløsning. Sykepleie i en digital tidsalder; 2018-02-14 - 2018-02-15
FHI OUS UiO Untitled
 
48 Seljelid, Berit; Varsi, Cecilie; Krogseth, Tonje; Børøsund, Elin; Solberg Nes, Lise.
Systematic planning of Patient and Public Involvement in a research study. Nordic Conference of Nursing Research 2018; 2018-06-13 - 2018-06-15
OUS UiO Untitled
 
49 Seljelid, Berit; Varsi, Cecilie; Krogseth, Tonje; Solberg Nes, Lise; Børøsund, Elin.
Et mål uten en plan er bare et ønske: Systematisk planlegging av brukermedvirkning i forskningsprosjektet InvolverMeg. Læring og mestring 2018 – for god kvalitet og likeverdige tjenester; 2018-10-17 - 2018-10-18
OUS UiO Untitled
 
50 Seljelid, Berit; Varsi, Cecilie; Krogseth, Tonje; Solberg Nes, Lise; Børøsund, Elin.
Making a plan for patient involvement in eHealth research: identifying barriers and facilitators. Nordic Implementation Conference; 2018-05-28 - 2018-05-30
OUS UiO Untitled
 
    Vis neste liste