Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 245 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2021
1 Høyland, Karin.
Bo hele livet. Nye bofellesskap og nabolag for gammel og ung. Fagseminar Hellevikshus; 2021-07-22 - 2021-07-22
NTNU SINTEF Untitled
 
2 Wågø, Solvår Irene; Bø, Lars Arne; Høyland, Karin.
Småhus – hjem og verdig botilbud for personer med ruslidelser og psykiske lidelser? Kommunenes erfaringer og beboernes stemmer. SINTEF akademisk forlag 2021 (ISBN 978-82-536-1695-7) 208 s. SINTEF Fag(75)
SINTEF Untitled
 
2020
3 Baer, Daniela; Akin, Deniz; Bø, Lars Arne; Floch, Jacqueline; Halvorsen, Trond Uhre; Høyland, Karin.
Gaining socially sustainable cities through sharing indoor spaces for voluntary activities: The case of Trondheim, Norway. Wit Transactions on Ecology and The Environment 2020 ;Volum 241. s. 343-354
NTNU SINTEF Untitled
 
4 Baer, Daniela; Akin, Deniz; Bø, Lars Arne; Floch, Jacqueline; Halvorsen, Trond Uhre; Høyland, Karin.
Gaining socially sustainable cities through sharing indoor spaces for voluntary activities: The case of Trondheim, Norway. Sustainable Development and Planning XI; 2020-09-09 - 2020-09-11
NTNU SINTEF Untitled
 
5 Bø, Lars Arne; Baer, Daniela; Høyland, Karin.
Sharing Neighbourhoods - Barriers and Drivers to Share Spaces and the Role of Technology - The case of Supstad, Norway. I: Sustainable Development and Planning XI. WIT Press 2020 ISBN 978-1-78466-378-0. s. 331-342
SINTEF Untitled
 
6 Bø, Lars Arne; Baer, Daniela; Høyland, Karin.
Sharing Neighbourhoods - Barriers and Drivers to Share Spaces and the Role of Technology - The of Supstad, Norway. Sustainable Development and Planning 2020; 2020-09-09 - 2020-09-11
SINTEF Untitled
 
7 Høyland, Karin.
Bo hele livet. Nye bofelleskap og nabolag for gammel og ung. webinar Husbanem Webinar om boliger for eldre i byer og tettsteder - Indre Østfold; 2020-09-03 - 2020-09-03
NTNU SINTEF Untitled
 
8 Høyland, Karin.
Bo hele livet. Nye bofellesskap og nabolag for gammel og ung. Regionalt støtteapparat - Leve hele livet; 2020-08-24 - 2020-08-24
NTNU SINTEF Untitled
 
9 Høyland, Karin.
Bo hele livet. Nye bofellesskap og nabolag for gammel og ung. møte i Helse og omsorgsdepartementet; 2020-08-11 - 2020-08-11
NTNU SINTEF Untitled
 
10 Høyland, Karin.
Bo hele livet. Nye bofellesskap og nabolag for gammel og ung. NAL Kurs, Bokvalitet i det tredje hjemmet; 2020-10-27 - 2020-10-27
NTNU SINTEF Untitled
 
11 Høyland, Karin.
Bo hele livet. Nye bofellesskap og nabolag for gammel og ung. Workshop Tromsø Arnestedet; 2020-09-25 - 2020-09-25
NTNU SINTEF Untitled
 
12 Høyland, Karin.
Bo hele livet. Nye bofellesskap og nabolag for gammel og ung. Husbanken Midt-Norge driver et nettverk på Sunnmøre (i samarbeid med fylkesmannen og fylkeskommunen); 2020-09-11 - 2020-09-11
NTNU SINTEF Untitled
 
13 Høyland, Karin.
Fra boligbygger til miljø-skaper. Bo magasinet nr. 3 - Skien boligbyggelag [Avis] 2020-10-30
SINTEF Untitled
 
14 Høyland, Karin.
Fra boligbygger til miljø-skaper. Bo magasinet nr. 3 - Kristiansund boligbyggelag [Avis] 2020-10-30
SINTEF Untitled
 
15 Høyland, Karin.
Fra boligbygger til miljøskaper. Bo magasinet nr. 3 - Arnedal boligbyggelag [Avis] 2020-10-30
SINTEF Untitled
 
16 Høyland, Karin.
Fra Universell utforming til inkluderende områdeplanlegging. Husbankens frokostmøte; 2020-08-28 - 2020-08-28
NTNU SINTEF Untitled
 
17 Høyland, Karin.
Framtidens eldreboliger under lupen. Arkitektnytt [Fagblad] 2020-07-01
SINTEF Untitled
 
18 Høyland, Karin.
Livet mellom boligene – innendørs og utendørs?. Nytt om boliger for eldre, webinar i regi av NBBL Pensjonistforbundet; 2020-11-10 - 2020-11-10
NTNU Untitled
 
19 Høyland, Karin.
Tysk suksess med sosial bærekraft. Bo magasinet nr. 3 - Skien boligbyggelag [Fagblad] 2020-10-30
SINTEF Untitled
 
20 Høyland, Karin.
Tysk suksess med sosial bærekraft. Bo magasinet nr. 3 - Arnedal boligbyggelag [Fagblad] 2020-10-30
SINTEF Untitled
 
21 Høyland, Karin.
Tysk suksess med sosial bærekraft. Bo magasinet nr. 3 - Kristiansund boligbyggelag [Fagblad] 2020-10-30
SINTEF Untitled
 
22 Høyland, Karin; Denizou, Karine; Halvorsen, Trond; Moe, Ellinor.
Bo hele livet. Nye bofellesskap og nabolag for gammel og ung. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1667-4) 148 s. SINTEF Fag(65)
SINTEF Untitled
 
23 Melby, Line; Ulset, Gro; Paulsen, Veronika; Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Kaasbøll, Jannike.
Nytt institusjonstilbud for unge med samtidig behov for omsorg og psykisk helsehjelp. SLUTTRAPPORT. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1665-0) 148 s. SINTEF Fag(66)
SAMFORSK SINTEF Untitled
 
24 Thygesen, Hilde; Grut, Lisbet; Høyland, Karin.
Leve hele livet? Velferdsteknologiens rolle i nye boligformer for eldre. Ergoterapeuten 2020 ;Volum 63.(2) s. 30-38
VID OSLOMET NTNU SINTEF Untitled
 
25 Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Bø, Lars Arne.
Etablering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser – erfaringer fra norske kommuner. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1656-8) 42 s. SINTEF Fag(64)
SINTEF Untitled
 
2019
26 Becher, Aslaug Andreassen; Høyland, Karin.
Muligheter for lek og lekende tilnærminger i nye undervisningsarealer. I: Lek i begynneropplæringen. Lekende tilnærminger til skole og SFO. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215034133.
OSLOMET SINTEF Untitled
 
27 Høyland, Karin.
– Aldersgrupper bør blandes. Arkitektnytt.no [Internett] 2019-01-14
SINTEF NTNU Untitled
 
28 Høyland, Karin.
- Planlegg gode nabolag for alle. bygg.no [Internett] 2019-01-14
SINTEF NTNU Untitled
 
29 Høyland, Karin.
Anbefaler god kunnskap om nabolaget. byggfakta.no [Internett] 2019-01-14
SINTEF NTNU Untitled
 
30 Høyland, Karin.
Planlegg gode nabolag for alle. Bodøposten.no [Internett] 2019-01-14
SINTEF NTNU Untitled
 
31 Høyland, Karin.
Planlegg gode nabolag for alle. NTBinfo [Internett] 2019-01-14
SINTEF NTNU Untitled
 
32 Høyland, Karin.
Suksessfull byutvikling med flere sammen. Estatenyheter.no [Internett] 2019-01-14
SINTEF NTNU Untitled
 
33 Høyland, Karin.
Aldersblandet nabolag. Oppland arbeiderblad [Avis] 2019-02-06
SINTEF NTNU Untitled
 
34 Høyland, Karin.
Aldersblandet nabolag. Agder Flekkefjords Tidende [Avis] 2019-01-23
SINTEF NTNU Untitled
 
35 Høyland, Karin.
Aldersblandet nabolag. Tønsbergs blad [Internett] 2019-01-23
SINTEF NTNU Untitled
 
36 Høyland, Karin.
Aldersblandet nabolag. Demokraten [Avis] 2019-01-22
SINTEF NTNU Untitled
 
37 Høyland, Karin.
Aldersblandet nabolag. Bergensavisen [Avis] 2019-01-22
SINTEF NTNU Untitled
 
38 Høyland, Karin.
Aldersvennlig stedsutvikling. Lanseringskonferanse Håndbok i aldervennlig planlegging; 2019-06-12 - 2019-06-12
NTNU SINTEF Untitled
 
39 Høyland, Karin.
Betydningen av aldersvennlig planlegging. Frokostseminar - lansering av håndbok i aldersvennlig stedsutvikling; 2019-06-12
SINTEF NTNU Untitled
 
40 Høyland, Karin.
Fra Universell utforming til inkluderende områdeplanlegging. Husbankens Frokostmøte; 2019-08-28 - 2019-08-28
NTNU SINTEF Untitled
 
41 Høyland, Karin.
God arkitektur - Bare til pynt eller samfunnsøkonomisk gevinst?​. Arendalsuka; 2019-08-14 - 2019-08-14
NTNU SINTEF Untitled
 
42 Høyland, Karin.
Inkluderende arkitektur. NAL kurs; 2019-03-01 - 2019-03-01
NTNU SINTEF Untitled
 
43 Høyland, Karin.
Inkluderende arkitektur og områdeplanlegging. Nord Norsk Planmøte; 2019-10-26 - 2019-10-27
NTNU SINTEF Untitled
 
44 Høyland, Karin.
Inkluderende områdeplanlegging. Nord norsk planforum; 2019-11-26 - 2019-11-27
NTNU SINTEF Untitled
 
45 Høyland, Karin.
Må skape alderdom med mening. KS [Avis] 2019-10-01
SINTEF NTNU Untitled
 
46 Høyland, Karin.
Planlegg gode nabolag for alle. Nyteknikk.no [Internett] 2019-02-04
SINTEF NTNU Untitled
 
47 Høyland, Karin.
Planlegging for et aldersvennlig samfunn, Hemne. PLanmøte i kommunen; 2019-05-23 - 2019-05-23
NTNU SINTEF Untitled
 
48 Høyland, Karin.
Planlegging for et mer demensvennlig samfunn. Konferanse om fremtidens omsorgsbolig og sykehjem; 2019-08-18 - 2019-08-18
NTNU SINTEF Untitled
 
49 Høyland, Karin.
Planlegging for personer med demens. Temaseminar Norske Helsehus; 2019-03-07 - 2019-03-07
NTNU SINTEF Untitled
 
50 Høyland, Karin; Grut, Lisbet; Thygesen, Hilde.
Tverrfaglig evaluering av Kampen Omsorg+. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1626-1) 57 s. SINTEF Fag(59)
SINTEF NTNU Untitled
 
    Vis neste liste