Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 158 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2017
1 Høyland, Karin.
Bosituasjon for eldre – løsninger for fremtiden. Bokvalitet i det tredje hjemmet; 2017-10-31
SINTEF Untitled
 
2 Høyland, Karin.
Den demografiske utfordringen. Behov for nye svar?. Oppgradering for framtida; 2017-11-21
SINTEF Untitled
 
3 Høyland, Karin.
Stor interesse for innovasjon. www.kommunal-rapport.no [Internett] 2017-09-04
SINTEF Untitled
 
4 Labonnote, Nathalie; Høyland, Karin.
Smart home technologies that support independent living: challenges and opportunities for the building industry – a systematic mapping study. Intelligent Buildings International 2017 ;Volum 9.(1) s. 40-63
SINTEF Untitled
 
2016
5 Høyland, Karin.
Er smått alltid godt i demensomsorgen?. Hordaland Helsekonferanse; 2016-04-25 - 2016-04-26
NTNU SINTEF Untitled
 
6 Høyland, Karin.
Er smått alltid godt i demensomsorgen.. Lederkonferanse Aldring og helse; 2016-10-24 - 2016-10-25
NTNU SINTEF Untitled
 
7 Høyland, Karin.
Flere boligeksempler.. Workshop; 2016-09-27 - 2016-09-27
NTNU SINTEF Untitled
 
8 Høyland, Karin.
Fremtidens bo og tjenestetilbud i Kristiansund.. Kommunalt seminar; 2016-05-10 - 2016-05-10
NTNU SINTEF Untitled
 
9 Høyland, Karin.
Fysisk tilrettelegging for personer med demens.. Workshop; 2016-11-10 - 2016-11-10
NTNU SINTEF Untitled
 
10 Høyland, Karin.
Gevinster og muligheter med samlokalisering.. Verktøy i områdeutvikling. NAL konferanse; 2016-05-25 - 2016-05-25
NTNU SINTEF Untitled
 
11 Høyland, Karin.
Hvordan kan vi møte utfordringen med en voksende elderebefolkning.. Seminar Søndre Land; 2016-04-20 - 2016-04-20
NTNU SINTEF Untitled
 
12 Høyland, Karin.
Hvordan skal vi møte utfordringen om en voksende eldre befolkning.. Workshop; 2016-03-01 - 2016-03-01
NTNU SINTEF Untitled
 
13 Høyland, Karin.
Om bygging av bo og tjenestetilbud. Workshop Vestnes; 2016-08-29 - 2016-08-30
NTNU SINTEF Untitled
 
14 Høyland, Karin.
Om innovasjon og utvikling av nye boligløsninger.. Seminar Overhalla; 2016-05-21 - 2016-05-21
NTNU SINTEF Untitled
 
15 Høyland, Karin.
Samlokalisering i sentrum?. Seminar; 2016-10-27 - 2016-10-27
NTNU SINTEF Untitled
 
16 Høyland, Karin.
Samlokalisering i sentrum. Og om framtidens omsorgstjeneste….. Verksted med kommunen; 2016-10-27 - 2016-10-27
NTNU SINTEF Untitled
 
17 Høyland, Karin.
Tilrettelagte botilbud for personer med demens: Hva og hvordan?. VI. norske kongress i aldersforskning; 2016-12-03 - 2016-12-04
NTNU SINTEF Untitled
 
18 Høyland, Karin.
User Driven Innovation: An approach to new housing solutions for elderly?. Gerontechnology 2016 ;Volum 15. Suppl. Supplement
SINTEF Untitled
 
19 Høyland, Karin.
Utvikling av nye boligløsninger. Generalitet og fleksibilitet. Vestnes kommune; 2016-09-20 - 2016-09-21
NTNU SINTEF Untitled
 
20 Reinertsen, Randi Eidsmo; Bull-Berg, Heidi; Farshchian, Babak A.; Høyland, Karin; Reitan, Jarl; Svagård, Ingrid Storruste.
Konsernsatsing velferdsteknologi. : SINTEF 2016 (ISBN 978-82-14-06040-9) 44 s. SINTEF Rapport(A27717)
NTNU SINTEF Untitled
 
21 Rohde, Tarald; Høyland, Karin.
Omsorgsplasser i Vestnes kommune, grunnlag for dimensjonering av ny sjukeheim. Trondheim: SINTEF 2016 (ISBN 9788214060478) 21 s. SINTEF Rapport(A27810)
NTNU SINTEF Untitled
 
22 Woods, Ruth; Verstad, Tor Ingar Skjelvan; Gullbrekken, Lars; Høyland, Karin; Nesje, Arne Jan.
Robuste boliger i Melhus kommune. SINTEF akademisk forlag 2016 (ISBN 978-82-536-1522-6) 45 s. SINTEF Notat(20)
NTNU SINTEF Untitled
 
23 Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin.
En bydel for alle? Botilbud for yngre personer med stort hjelpebehov. SINTEF akademisk forlag 2016 (ISBN 978-82-536-1505-9) 44 s. SINTEF Fag(35)
NTNU SINTEF Untitled
 
2015
24 Daatland, Svein Olav; Høyland, Karin; Otnes, Berit.
Scandinavian contrasts and Norwegian variations in special housing for older people. Journal of Housing for the Elderly 2015 ;Volum 29.(1-2) s. 180-196
HIOA SINTEF Untitled
 
25 Daatland, Svein Olav; Høyland, Karin; Otnes, Berit; Martens, Christine Thokle; Slagsvold, Britt.
Trends and types of residential care in Scandinavia. 8th European Congress of Gerontology and Geriatrics; 2015-04-22 - 2015-04-26
HIOA NTNU Untitled
 
26 Haugan, Gørill; Woods, Ruth; Høyland, Karin; Øyvind, Kirkevold.
Er smått alltid godt i eldreomsorgen? KUNNSKAPSSTATUS. SINTEF akademisk forlag 2015 (ISBN 978-82-536-1447-2) 35 s. SINTEF Notat(16)
NTNU SINTEF Untitled
 
27 Høyland, Karin.
Boligløsninger for personer med demens. Seminar Arkitektforum for helsebygg; 2015-05-26 - 2015-05-26
NTNU SINTEF Untitled
 
28 Høyland, Karin.
Boligløsninger for personer med demens.. Seminar Halden kommune.; 2015-09-10 - 2015-09-10
NTNU Untitled
 
29 Høyland, Karin.
Boligløsninger for personer med demens, Hva fungerer best?. Arendalskonferansen; 2015-03-23 - 2015-03-23
NTNU Untitled
 
30 Høyland, Karin.
Botilbud personer med demens.. Workshop Lillesand Kommune; 2015-10-22 - 2015-10-22
NTNU Untitled
 
31 Høyland, Karin.
Design for all includes people with dementia?. Rom for alle, forskernettsverskmøte; 2015-09-08 - 2015-09-08
NTNU Untitled
 
32 Høyland, Karin.
Er smått alltid godt i demensomsorgen?. Høstkonferansen. Demens; 2015-10-06 - 2015-10-06
NTNU Untitled
 
33 Høyland, Karin.
Husbankens søkerkonferanse 20.01.2015 Om innovasjon og utviklingsarbeid i samarbeid med kommuner og eiendoms utviklere.. Husbankens søkerkonferanse; 2015-01-20 - 2015-01-20
NTNU Untitled
 
34 Høyland, Karin.
Sykehjem og barnehager skaper liv i byen?. VERKTØY I OMRÅDEUTVIKLING; 2015-11-10 - 2015-11-10
NTNU Untitled
 
35 Høyland, Karin.
The demographic challenge, Housing for elderly in Norway. The demographic challenge, Housing for elderly in Norway; 2015-08-11
NTNU Untitled
 
36 Høyland, Karin; Kirkevold, Øyvind; Woods, Ruth; Haugan, Gørill.
Er smått alltid godt i demensomsorgen? Om bo- og tjenestetilbud for personer med demens. SINTEF akademisk forlag 2015 (ISBN 978–82–536–1489–2) 128 s. SINTEF Fag(33)
NTNU SINTEF Untitled
 
37 Høyland, Karin; Wågø, Solvår Irene; Woods, Ruth.
” A neighbourhood for all?" Housing for people with extensive disabilities.. ENHR 2015; 2015-06-28 - 2015-07-01
NTNU SINTEF Untitled
 
2014
38 Buvik, Karin; Cold, Birgit; Høyland, Karin; Ulleberg, Hans Petter.
Internevaluering av skoleanlegg : fokus på funksjonelle og estetiske sider. Oslo: SINTEF akademisk forlag 2014 (ISBN 978-82-536-1373-4) 35 s. SINTEF Fag(14)
NTNU SINTEF Untitled
 
39 Høyland, Karin.
Challenges and research questions....... In the frame of the European Construction Technology Platform’s (ECTP) “Active Aging and the Built Environment” Group; 2014-01-28
NTNU SINTEF Untitled
 
40 Høyland, Karin.
Hvordan kan vi møte utfordringen med en voksende eldrebefolkning?. Slik møter vi eldrebølgens boligutfordringer, NAL; 2014-12-04
NTNU SINTEF Untitled
 
41 Høyland, Karin.
User Driven Innovation – A gateway to new housing solutions for elderly?. The International Conference ARCH14 on Research on Health Care Architecture.; 2014-11-21 - 2014-11-22
NTNU Untitled
 
42 Høyland, Karin; Solberg, Silje Strøm.
De gode forbildene: Om bokvalitet i bolig- og institusjonsløsninger for eldre. I: Boliggjøring av eldreomsorgen?. Oslo: NOVA 2014 ISBN 978-82-7894-528-5. s. 95-134
SINTEF Untitled
 
43 Leknes, Rigmor; Høyland, Karin.
interdisciplinary Seminar on Universal Design. 16th Internatinal Congress of the World Federation of Occupational Therapists; 2014-06-18 - 2014-06-21
NTNU Untitled
 
44 Woods, Ruth; Høyland, Karin.
Omsorgsboliger bygd i regi av boligbyggelag : Kartlegging og erfaringer. Oslo: SINTEF akademisk forlag 2014 (ISBN 978-82-536-1422-9) 58 s. SINTEF Fag(26)
SINTEF Untitled
 
2013
45 Daatland, Svein Olav; Høyland, Karin.
Future housing for future elders. Nohr-Con conference on future care housing for elders; 2013-11-12 - 2013-11-12
HIOA NTNU SINTEF Untitled
 
46 Høyland, Karin.
Barn i By. Barn som brukergruppe. Etterutdanningskurs Samspill og ledelse i by og stedsutvikling; 2013-03-07 - 2013-03-08
NTNU SINTEF Untitled
 
47 Høyland, Karin.
Brukerdreven innovasjon som metode for byutvikling. Etterutdanningskurs, Samspill og ledelse i Byforming; 2013-03-07 - 2013-03-08
NTNU SINTEF Untitled
 
48 Høyland, Karin.
Byggeskikk og brukskvalitet, to sider av samme sak. Byggeskikkprisutdelingen; 2013-06-25
NTNU SINTEF Untitled
 
49 Høyland, Karin.
Den demografiske utfordringen, Eldre som brukergruppe. Etterutdanningskurs, Samspill og ledelse i by og stedsutvikling; 2013-03-07 - 2013-03-08
NTNU SINTEF Untitled
 
50 Høyland, Karin.
EXPERIENCES WITH DIFFERENT HOUSING SOLUTIONS FOR ELDERLY. Innobuild konferanse; 2013-03-14 - 2013-03-14
NTNU SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste