Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 178 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2018
1 Høyland, Karin.
Inkluderende arkitektur. Bylivs konferansen; 2018-10-18 - 2018-10-18
NTNU Untitled
 
2 Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin.
Inkluderende nabolag? Samspill mellom ulike bo- og servicetilbud og nabolag i bydelen Havstein i Trondheim. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-536-1574-5) 46 s. SINTEF Fag(48)
SINTEF Untitled
 
2017
3 Høyland, Karin.
BOLIGER MED FOKUS PÅ DEMENS I NORGE – KOMMUNENE MÅ TENKE NYTT. Nohrcon konferanse Oslo; 2017-11-02 - 2017-11-02
NTNU Untitled
 
4 Høyland, Karin.
Boligutvikling – ikke en sak for markedet alene. Kommunal rapport 2017
SINTEF Untitled
 
5 Høyland, Karin.
Bosituasjon for eldre – løsninger for fremtiden. Bokvalitet i det tredje hjemmet; 2017-10-31
SINTEF Untitled
 
6 Høyland, Karin.
Bosituasjon for eldre,løsninger for fremtiden…Lokalsamfunnet som ressurs, sambruk av funksjoner, fellesløsninger.. Den tredje alder; 2017-10-30 - 2017-10-30
NTNU Untitled
 
7 Høyland, Karin.
Bygger vi gårsdagens velferdsløsninger?. Kommunal rapport 2017
SINTEF Untitled
 
8 Høyland, Karin.
De fysiske omgivelsenes betydning. Eksempler på bærekrafteig barnehager. Medvirknings seminar; 2017-12-04 - 2017-12-04
NTNU Untitled
 
9 Høyland, Karin.
Den arkitektoniske utfordring med demenslandsbyer.. Fagseminar demens; 2017-10-18 - 2017-10-18
NTNU Untitled
 
10 Høyland, Karin.
Den demografiske utfordringen. Behov for nye svar?. Oppgradering for framtida; 2017-11-21
SINTEF Untitled
 
11 Høyland, Karin.
Den handlekraftige kommunen. De fysiske omgivelsene som strategisk virkemiddel.. Seminar registrert av fylkeskommunen; 2017-10-12 - 2017-10-12
NTNU Untitled
 
12 Høyland, Karin.
Framtidas eldreomsorg. Vi må tenke fleksibelt og nytt i møte med kommende utfordringer i eldreomsorgen.. Samling fagforbundet; 2017-06-20 - 2017-06-20
NTNU Untitled
 
13 Høyland, Karin.
FREMTIDEN PLEJEBOLIG – EN BOLIG TIL PERSONER MED DEMENS. Framtidens pleiebolig; 2017-02-08 - 2017-02-08
NTNU Untitled
 
14 Høyland, Karin.
Fremtidens omsorgsplasser i Vaksdal. Oppstarts seminar i Vaksdal; 2017-01-20 - 2017-01-20
NTNU Untitled
 
15 Høyland, Karin.
Fremtidens omsorgsplasser Stange. Workshop Stange kommune; 2017-02-09 - 2017-02-09
NTNU Untitled
 
16 Høyland, Karin.
Hvordan kan vi møte utfordringen med en voksende eldrebefolkning. Behov for innovason.. Rådmansamling Stord; 2017-02-06 - 2017-02-07
NTNU Untitled
 
17 Høyland, Karin.
Hvordan møte morgendagens omsorgsutfordringer gjennom bevisst sentrumsutvikling.. Stedsutviklings seminar; 2017-05-03 - 2017-05-03
NTNU Untitled
 
18 Høyland, Karin.
Inkluderende arkitektur Begreper. Workshop; 2017-11-03 - 2017-11-03
NTNU Untitled
 
19 Høyland, Karin.
Kvam Den demografiske utfordringen. Behov for nye svar. Fagdag Kvam kommune; 2017-11-21 - 2017-11-21
NTNU Untitled
 
20 Høyland, Karin.
OM forskning og innovasjon, Nye boligløsninger. Drammenskonferansen; 2017-03-15 - 2017-03-15
NTNU Untitled
 
21 Høyland, Karin.
Om innovasjon.Forskning og innovasjon.Hvorfor trenger vi nye boligkonsepter.. Seminar Forprosjekt Forkommune; 2017-10-30 - 2017-10-30
NTNU Untitled
 
22 Høyland, Karin.
Småpenger til forsking for å hjelpe kommunene. Kommunal rapport 2017
SINTEF Untitled
 
23 Høyland, Karin.
Stor interesse for innovasjon. www.kommunal-rapport.no [Internett] 2017-09-04
SINTEF Untitled
 
24 Labonnote, Nathalie; Høyland, Karin.
Smart home technologies that support independent living: challenges and opportunities for the building industry – a systematic mapping study. Intelligent Buildings International 2017 ;Volum 9.(1) s. 40-63
SINTEF Untitled
 
2016
25 Høyland, Karin.
Er smått alltid godt i demensomsorgen?. Hordaland Helsekonferanse; 2016-04-25 - 2016-04-26
NTNU SINTEF Untitled
 
26 Høyland, Karin.
Er smått alltid godt i demensomsorgen.. Lederkonferanse Aldring og helse; 2016-10-24 - 2016-10-25
NTNU SINTEF Untitled
 
27 Høyland, Karin.
Flere boligeksempler.. Workshop; 2016-09-27 - 2016-09-27
NTNU SINTEF Untitled
 
28 Høyland, Karin.
Fremtidens bo og tjenestetilbud i Kristiansund.. Kommunalt seminar; 2016-05-10 - 2016-05-10
NTNU SINTEF Untitled
 
29 Høyland, Karin.
Fysisk tilrettelegging for personer med demens.. Workshop; 2016-11-10 - 2016-11-10
NTNU SINTEF Untitled
 
30 Høyland, Karin.
Gevinster og muligheter med samlokalisering.. Verktøy i områdeutvikling. NAL konferanse; 2016-05-25 - 2016-05-25
NTNU SINTEF Untitled
 
31 Høyland, Karin.
Hvordan kan vi møte utfordringen med en voksende elderebefolkning.. Seminar Søndre Land; 2016-04-20 - 2016-04-20
NTNU SINTEF Untitled
 
32 Høyland, Karin.
Hvordan skal vi møte utfordringen om en voksende eldre befolkning.. Workshop; 2016-03-01 - 2016-03-01
NTNU SINTEF Untitled
 
33 Høyland, Karin.
Om bygging av bo og tjenestetilbud. Workshop Vestnes; 2016-08-29 - 2016-08-30
NTNU SINTEF Untitled
 
34 Høyland, Karin.
Om innovasjon og utvikling av nye boligløsninger.. Seminar Overhalla; 2016-05-21 - 2016-05-21
NTNU SINTEF Untitled
 
35 Høyland, Karin.
Samlokalisering i sentrum?. Seminar; 2016-10-27 - 2016-10-27
NTNU SINTEF Untitled
 
36 Høyland, Karin.
Samlokalisering i sentrum. Og om framtidens omsorgstjeneste….. Verksted med kommunen; 2016-10-27 - 2016-10-27
NTNU SINTEF Untitled
 
37 Høyland, Karin.
Tilrettelagte botilbud for personer med demens: Hva og hvordan?. VI. norske kongress i aldersforskning; 2016-12-03 - 2016-12-04
NTNU SINTEF Untitled
 
38 Høyland, Karin.
User Driven Innovation: An approach to new housing solutions for elderly?. Gerontechnology 2016 ;Volum 15. Suppl. Supplement
SINTEF Untitled
 
39 Høyland, Karin.
Utvikling av nye boligløsninger. Generalitet og fleksibilitet. Vestnes kommune; 2016-09-20 - 2016-09-21
NTNU SINTEF Untitled
 
40 Reinertsen, Randi Eidsmo; Bull-Berg, Heidi; Farshchian, Babak A.; Høyland, Karin; Reitan, Jarl; Svagård, Ingrid Storruste.
Konsernsatsing velferdsteknologi. : SINTEF 2016 (ISBN 978-82-14-06040-9) 44 s. SINTEF Rapport(A27717)
NTNU SINTEF Untitled
 
41 Rohde, Tarald; Høyland, Karin.
Omsorgsplasser i Vestnes kommune, grunnlag for dimensjonering av ny sjukeheim. Trondheim: SINTEF 2016 (ISBN 9788214060478) 21 s. SINTEF Rapport(A27810)
NTNU SINTEF Untitled
 
42 Woods, Ruth; Verstad, Tor Ingar Skjelvan; Gullbrekken, Lars; Høyland, Karin; Nesje, Arne Jan.
Robuste boliger i Melhus kommune. SINTEF akademisk forlag 2016 (ISBN 978-82-536-1522-6) 45 s. SINTEF Notat(20)
NTNU SINTEF Untitled
 
43 Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin.
En bydel for alle? Botilbud for yngre personer med stort hjelpebehov. SINTEF akademisk forlag 2016 (ISBN 978-82-536-1505-9) 44 s. SINTEF Fag(35)
NTNU SINTEF Untitled
 
2015
44 Daatland, Svein Olav; Høyland, Karin; Otnes, Berit.
Scandinavian contrasts and Norwegian variations in special housing for older people. Journal of Housing for the Elderly 2015 ;Volum 29.(1-2) s. 180-196
HIOA SINTEF Untitled
 
45 Daatland, Svein Olav; Høyland, Karin; Otnes, Berit; Martens, Christine Thokle; Slagsvold, Britt.
Trends and types of residential care in Scandinavia. 8th European Congress of Gerontology and Geriatrics; 2015-04-22 - 2015-04-26
HIOA NTNU Untitled
 
46 Haugan, Gørill; Woods, Ruth; Høyland, Karin; Øyvind, Kirkevold.
Er smått alltid godt i eldreomsorgen? KUNNSKAPSSTATUS. SINTEF akademisk forlag 2015 (ISBN 978-82-536-1447-2) 35 s. SINTEF Notat(16)
NTNU SINTEF SIV Untitled
 
47 Høyland, Karin.
Boligløsninger for personer med demens. Seminar Arkitektforum for helsebygg; 2015-05-26 - 2015-05-26
NTNU SINTEF Untitled
 
48 Høyland, Karin.
Boligløsninger for personer med demens.. Seminar Halden kommune.; 2015-09-10 - 2015-09-10
NTNU Untitled
 
49 Høyland, Karin.
Boligløsninger for personer med demens, Hva fungerer best?. Arendalskonferansen; 2015-03-23 - 2015-03-23
NTNU Untitled
 
50 Høyland, Karin.
Botilbud personer med demens.. Workshop Lillesand Kommune; 2015-10-22 - 2015-10-22
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste