Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-13 av 13

2020
1 Sand, Roald; Bjerkli, Camilla Louise; Carlsson, Espen; Myhre, Magnus Stoud; Stræte, Egil Petter.
Jordbruk-, skogbruk- og havbruksnæringene i Trøndelag: En gjennomgang av etablert kunnskap med relevans for innovasjon på tvers. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2020 74 s. Notat / Trøndelag Forskning og Utvikling(123)
BYGDEFORSK OCEAN TFoU Untitled
 
2019
2 Bjerkli, Camilla Louise; Sand, Roald.
Kartlegging av biorester på Fosen (Ørland, Indre Fosen, Bjugn, Åfjord, Roan og Osen kommune). Bærekraftig verdiskaping av biorester innen landbruk, skogbruk og havbruk i Fosen kommunene. TFoU-rapport 2019:11.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2019 (ISBN 978-82-7732-295-7)
TFoU Untitled
 
3 Sand, Roald; Bjerkli, Camilla Louise; Nossum, Gunnar; Sivertsen, Håkon; Sollid, Torgunn.
Teknologi og mellomstore melkebruk. Hvordan kan satsing på mellomstore melkebruk slå ut på teknologisk utvikling og struktur i norsk melkeproduksjon? TFoU-rapport 2019:1.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2019 (ISBN 978-82-7732-285-8)
TFoU Untitled
 
2018
4 Bjerkli, Camilla Louise; Carlsson, Espen; Sand, Roald; Grøttheim, Bjørn Terje.
Kunnskapsgrunnlag bioøkonomi. Eksemplet Namdal. TFoU-rapport 2018:10.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2018 (ISBN 978-82-7732-274-2)
TFoU Untitled
 
5 Sivertsen, Håkon; Bjerkli, Camilla Louise; løe, ida camilla.
Evaluering av innføring av ny ankeordning for jordskiftedomstolene. TFoU-rapport 2018:19. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2018 (ISBN 978-82-7732-283-4)
TFoU Untitled
 
2017
6 Bjerkli, Camilla Louise.
Questioning the role of international organizations in solid waste management in Addis Ababa.. I: Dealing with waste. Africa World Press 2017 ISBN 9781592215270. s. 209-232
NTNU Untitled
 
7 Bjerkli, Camilla Louise; Flemsæter, Frode; Lein, Haakon; Rørtveit, Hilde Nymoen; Setten, Gunhild; Aasetre, Jørund.
Integrering gjennom friluftsliv?. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2017 (1) s. 36-39
NTNU Untitled
 
8 Bjerkli, Camilla Louise; Fold, Niels; Sofer, Michael.
Land Injustices: Tracing the Impact of Land Development Projects on Farmers Land Justice in Dar es Salaam, Tanzania. Norsk Geografisk Tidsskrift 2017 ;Volum 71.(2) s. 124-125
NTNU Untitled
 
9 Naper, Linn Renée; Bjerkli, Camilla Louise; Haugum, Margrete Hembre.
Hvam videregående skole. Framtidig gårds- og næringsdrift. TFoU-rapport 2017:13. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2017 (ISBN 978-82-7732-262-9)
TFoU Untitled
 
2015
10 Bjerkli, Camilla Louise.
Power in waste: Conflicting agendas in planning for integrated solid waste management in Addis Ababa, Ethiopia. Norsk Geografisk Tidsskrift 2015 ;Volum 69.(1) s. 18-27
NTNU Untitled
 
2013
11 Bjerkli, Camilla Louise.
Governance on the Ground: A Study of Solid Waste Management in Addis Ababa, Ethiopia. International Journal of Urban and Regional Research 2013 ;Volum 37.(4) s. 1273-1287
NTNU Untitled
 
12 Bjerkli, Camilla Louise.
Urban services and governance. The case of solid waste management in Addis Ababa. Ethiopia.. : Camilla Bjerkli 2013 280 s.
NTNU Untitled
 
2012
13 Bjerkli, Camilla.
En politisk innfallsvinkel til avfallsforvaltningen i Addis Ababa. Foredrag i Utlendingsnemda; 2012-03-15 - 2012-03-15
NTNU Untitled