Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-17 av 17

2020
1 Trygstad, Hilde; Dalland, Olav.
Kunnskapskilder og kildekritikk. I: Metode og oppgaveskriving. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205543089. s. 139-166
VID Untitled
 
2018
2 Trygstad, Hilde.
Norart + bokanalytter = Sant – «Bokanalyttprosjektet». Rapport fra et forprosjekt om muligheten for indeksering av artikkelbasert sakprosa i Norart. Oslo: Universitets- og høgskolerådet 2018 21 s.
VID Untitled
 
2017
3 Dalland, Olav; Trygstad, Hilde.
Kilder og kildekritikk. I: Metode og oppgaveskriving. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500709. s. 149-166
VID Untitled
 
4 Mjelde, Helge; Torgersen, Ivar Ternsell; Hammersbøen, Åse Marit; Mikalsen, Tom; Trygstad, Hilde; Tjensvoll, Kjell; Strand, Grete.
Helsetjenestens tilgang til internasjonale tidsskrifter og andre kunnskapsressurser. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Oslo: Folkehelseinstituttet 2017 17 s.
VID FHI UiO Untitled
 
2015
5 Trygstad, Hilde.
Bibliotek i universitets- og høgskolesektoren - utvikling, roller og oppgaver 1. november 2015. Rapport til Kunnskapsdepartementet. Oslo: Universitets- og høgskolerådet 2015 23 s.
VID Untitled
 
2014
6 Trygstad, Hilde.
Informasjonskyndighet. Informasjonskompetanse og kunnskapsutvikling i helsetjenester til eldre. Andre rapport - fra et prosjekt støttet av Nasjonalbiblioteket 2012-2014. Oslo: Diakonhjemmet Høgskole 2014 (ISBN 978-82-8048-142-9) 31 s.
VID Untitled
 
7 Trygstad, Hilde.
På sporet av informasjonskompetanse. Skriftserien Bibliotheca Nova 2014 ;Volum 2.(2) s. 8-22
VID Untitled
 
2012
8 Trygstad, Hilde.
Informasjonskompetanse og kunnskapsutvikling i helsetjenester til eldre. Rapport fra et prosjekt støttet av Nasjonalbiblioteket. Oslo: Diakonhjemmet Høgskole 2012 (ISBN 978-82-8048-118-4) 37 s.
VID Untitled
 
9 Trygstad, Hilde.
Kilder og kildekritikk. I: Metode og oppgaveskriving for studenter. Gyldendal Akademisk 2012 ISBN 978-82-05-42398-5.
VID Untitled
 
10 Trygstad, Hilde.
Med pasienten i sentrum. Bibliotekforum 2012 ;Volum 37.(5) s. 20-21
VID Untitled
 
11 Trygstad, Hilde; Kolstad, Anett Kristin.
Kunnskapsbasert praksis i eldreomsorgen. Bibliotekforum 2012 ;Volum 37.(5) s. 35-35
VID OSLOMET Untitled
 
2010
12 Bingen, Hanne Maria S; Dalland, Olav; Trygstad, Hilde.
Bacheloroppgaven som danningsprosjekt i profesjonsutdanningene - veiledning i lærings- og skriveprosesser. Hvordan gjør vi det? Sosialisering på nett. Læringsgrupper på nett. Om å få et aktivt forhold til fagplanen. Om å utveksle informasjon og konstruere kunnskap. Kunnskapssøk og biblioteket som ressurs. Prosjektarbeid som forberedelse til bacheloroppgaven. Bacheloroppgaven som danningsprosjekt i profesjonsutdanningene - veiledning i lærings- og skriveprosesser; 2010-08-30 - 2010-08-30
VID Untitled
 
2007
13 Dalland, Olav; Trygstad, Hilde.
Kilder og kildekritikk. I: Metode og oppgaveskriving for studenter. Gyldendal Akademisk 2007 ISBN 9788205348189. s. 60-81
VID Untitled
 
2001
14 Trygstad, Hilde.
Bibliotekarer - kompetanseutvikling og karriereveier. Oslo: Forskerforbundets bibliotekforening (FBF) 2001 (ISBN 8299619807) 50 s.
VID Untitled
 
1997
15 Hannestad, Annette; Trygstad, Hilde; Moen, Trine Møgster; Tharaldsen, Turid.
Levende organisasjoner : personalplanlegging, kompetanse- og karriereutvikling i fagbibliotek. Oslo: Riksbibliotektjenesten 1997 (ISBN 82-7195-131-9) Skrifter fra RBT/Riksbibliotektjenesten(82)
VID Untitled
 
16 Trygstad, Hilde.
Etterutdanningsreformen, livslang læring og bibliotekene. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Hovedstyret i Norsk bibliotekforening avgitt 24. juni 1997. Oslo: Norsk bibliotekforening 1997
VID Untitled
 
1987
17 Trygstad, Hilde; Wyller, Thomas R.*.
Kunnskap inn - informasjon ut. Anstaltbiblioteket på Ila landsfengsel og sikringsanstalt- en undersøkelse. Oslo: Institutt for kriminologi. Universitetet i Oslo, 1987
VID Untitled