Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 65 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Arlov, Thor Bjørn.
I fremste linje: Sysselmannen og suvereniteten. I: Svalbardtraktaten 100 år - et jubileumsskrift. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245027884. s. 51-80
NTNU UNIS Untitled
 
2 Arlov, Thor Bjørn.
Maps and geographical names as tokens of national interests - the Spitsbergen vs. Svalbard case. Nordlit 2020 ;Volum 45. s. 4-17
NTNU UNIS Untitled
 
3 Arlov, Thor Bjørn; Arlov, Thor Bjørn.
Svalbardtraktaten 100 år. Hvorfor og hvordan Svalbard ble en del av Norge. Foredrag; 2020-10-06
NTNU UNIS Untitled
 
2017
4 Arlov, Thor Bjørn.
"...en del av kongeriket Norge." Korleis Svalbard blei norsk.. Polarkveld på Ishavsmuseet; 2017-09-22 - 2017-09-22
NTNU Untitled
 
5 Arlov, Thor Bjørn.
Historien om da Svalbard ble norsk. NRK Studio 2 [Radio] 2017-10-18
NTNU Untitled
 
6 Johnsen, Geir; Christiansen, Hanne H; Ravolainen, Virve; Reymert, Per Kyrre; Jenssen, Eva Therese; Arlov, Thor Bjørn; Dybdahl, Jørn.
Utfordrende natur og sikkerhet på Svalbard.. Svalbardposten 2017 (31) s. 22-23
NTNU UNIS Untitled
 
7 Misund, Ole Arve; Aksnes, Dag W.; Christiansen, Hanne H; Arlov, Thor Bjørn.
A Norwegian pillar in Svalbard: the development of the University Centre in Svalbard (UNIS). Polar Record 2017 ;Volum 53.(3) s. 233-244
HAVFORSK NIFU NTNU UiB UNIS Untitled
 
2016
8 Arlov, Thor Bjørn.
Pionerer i Polhavet. Om den tidlige utforskningen av Svalbard.. NTNU Kveld; 2016-02-23
NTNU Untitled
 
9 Arlov, Thor Bjørn.
Store Norske, Staten og Svalbard. Svalbardseminaret 2016; 2016-01-28
NTNU Untitled
 
2015
10 Arlov, Thor Bjørn; Ulfstein, Geir.
Klart for en kraftfull satsing på Svalbard.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015 s. -
NTNU UiO Untitled
 
2014
11 Arlov, Thor Bjørn; Reymert, Per Kyrre.
Svalbards største vitenskapelige ekspedisjon: Gradmålingen 1898-1902. Svalbardseminaret 2014; 2014-01-30 - 2014-01-30
NTNU UNIS Untitled
 
2013
12 Arlov, Thor Bjørn.
UNIS - fra null til hundre (mill.) på 20 år. Om tilblivelse og utvikling av verdens nordligste utdanningsinstitusjon. Svalbardseminaret 2013; 2013-01-24 - 2013-01-24
NTNU UNIS Untitled
 
2011
13 Arlov, Thor Bjørn.
Den rette mann. Historien om Sysselmannen på Svalbard. Tapir Akademisk Forlag 2011 (ISBN 9788251928274) 446 s.
NTNU UNIS Untitled
 
14 Arlov, Thor Bjørn.
Svalbards moderne fangstfolk - tradisjonsbærere eller turister?. Foredrag i Arktisk Forening; 2011-03-16
NTNU Untitled
 
15 Børrud, Ane; Arlov, Thor Bjørn.
Fra fangst til familie. Arbeidsmanden [Avis] 2011-11-09
NTNU Untitled
 
2010
16 Arlov, Thor Bjørn.
Suvereniteten i gave? Svalbardtraktaten i et hundreårsperspektiv. Svalbardseminaret 2010; 2010-01-26
NTNU Untitled
 
17 Arlov, Thor Bjørn; Arlov, T.B..
Man in the middle? The Governor of Svalbard and Norwegian-Russian relations in the High North. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø 2010 (12) s. 102-115
NTNU UNIS Untitled
 
2009
18 Arlov, Thor Bjørn.
Nord-mannen. I: Å forstå livet. Institutt for biologi NTNU - 50 år. De biologiske fagenes historie i Trondheim og ved NTNU. Trondheim: Institutt for biologi, NTNU 2009 ISBN 82-471-6062-5. s. 204-213
NTNU Untitled
 
19 Arlov, Thor Bjørn.
Science in the squeeze? Norwegian polar research and the struggle for supremacy on Svalbard 1906-1928. Geography and polar imperialism: science in the name of exploration and annexation; 2009-10-28
NTNU Untitled
 
2008
20 Arlov, Thor Bjørn; Arlov, Thor Bjørn.
"Den rette mann". Om Sysselmannen på Svalbard før andre verdenskrig. Svalbardseminaret; 2008-02-07
NTNU UNIS Untitled
 
21 Arlov, Thor Bjørn; Arlov, Thor Bjørn.
Samfunn på randen. Det moderne gjennombruddet i Longyearbyen. I: Livet i Longyearbyen: Åpne landskap - lukkede rom. Tapir Akademisk Forlag 2008 ISBN 9788251923835. s. 13-25
NTNU UNIS Untitled
 
2007
22 Arlov, Thor Bjørn.
Lengst nord - polarekspedisjonene fra Svalbard. Kort og godt - museumsmandag på Sverresborg; 2007-10-08 - 2007-10-08
NTNU Untitled
 
23 Arlov, Thor Bjørn.
Review of Dag Avango: Sveagruvan. Svensk gruvhantering mellan industri, diplomati och geovetenskap. Scandinavian Economic History Review 2007 ;Volum 55.(3) s. 307-309
NTNU Untitled
 
24 Arlov, Thor Bjørn.
Svalbard og Det internasjonale polarår. Åpning av Det internasjonale polarår 2007-2008; 2007-03-01 - 2007-03-01
NTNU Untitled
 
2006
25 Arlov, Thor Bjørn.
Amerikanertiden. Longyear City 1906-1915. Svalbardseminaret; 2006-02-08
NTNU Untitled
 
26 Arlov, Thor Bjørn.
Longyearbyen - hundre år med kulldrift og samfunnsbygging på Svalbard. Byen, bygdene og kunnskapen; 2006-11-29 - 2006-11-29
NTNU Untitled
 
27 Arlov, Thor Bjørn.
Review of: Innocents in the Arctic. The 1951 Spitsbergen Expedition, by Colin Bull (2005). Fairbanks, AK: University of Alaska Press. 254 pp. ISBN 10:1-8899963-73-9. Polar Research 2006 ;Volum 25.(1) s. 75-76
NTNU Untitled
 
28 Arlov, Thor Bjørn.
Review of: The North Pole, by Kathan Brown (2004). San Fransisco, CA: Crown Point Press. 504 pp (xi-xvi). ISBN 1-891300-18-0. Polar Research 2006 ;Volum 25.(2) s. 183-185
NTNU Untitled
 
29 Arlov, Thor Bjørn; Finstad, Bjørn-Petter; Hoel, Alf Håkon.
New frontiers, new borders. I: Into the Ice. The History of Norway and the Polar Regions. Gyldendal Akademisk 2006 ISBN 8205361851. s. 409-450
NTNU UiT Untitled
 
2005
30 Arlov, Thor Bjørn.
Universitetssenteret på Svalbard: Bakgrunn, status og fremtidsperspektiver. Medlemsmøte Heimdal Rotary; 2005-02-14
NTNU Untitled
 
31 Arlov, Thor Bjørn; Grydeland, Ivar.
Virgohamna og Salomon August Andrée. Verdt å vite spesial [Radio] 2005-09-12
NTNU Untitled
 
32 Arlov, Thor Bjørn; Reymert, Per Kyrre.
Tireless and wireless: Pioneers of communication on Svalbard. NORDUnet 2005; 2005-04-07 - 2005-04-07
NTNU Untitled
 
33 Arlov, Thor Bjørn.
The discovery and early exploitation of Svalbard. Some historiographical notes. Acta Borealia 2005 ;Volum 22.(1) s. 3-19
NTNU Untitled
 
2004
34 Arlov, Thor Bjørn.
Den første ishavsbyen. I: Norsk polarhistorie, bd. 3: Rikdommene. Gyldendal Akademisk 2004 ISBN 82-05-32657-6. s. 9-45
NTNU Untitled
 
35 Arlov, Thor Bjørn.
UNIS - Universitetspolitikk eller suverenitetspolitikk?. I: Inn i riket. Svalbard, Nord-Norge og Norge. Rapport frå det 28. nordnorske historieseminar, Longyearbyen 3.-5.10 2003. Tromsø: Institutt for historie, Universitetet i Tromsø 2004 ISBN 82-92201-07-6. s. 129-138
NTNU Untitled
 
36 Arlov, Thor Bjørn; Hoel, Alf Håkon.
Kulldrift i kald krig. I: Norsk polarhistorie, bd. 3: Rikdommene. Gyldendal Akademisk 2004 ISBN 82-05-32657-6. s. 389-441
NTNU UiT Untitled
 
37 Arlov, Thor Bjørn; Reymert, Per Kyrre.
Grønne herberg. En fjords kulturhistorie. Svalbardseminaret; 2004-01-29
NTNU Untitled
 
2003
38 Arlov, Thor Bjørn.
Kunsten å bygge et universitet på tundraen. Om forhistorien til UNIS. I: Universitetet på tundraen. UNIS 1993-2003. : Universitetssenteret på Svalbard AS 2003 ISBN 82-481-0004-9. s. 9-20
NTNU Untitled
 
39 Arlov, Thor Bjørn.
Sabine - pendleren på Indre Norskøya. Svalbardposten 2003 (Nr. 50/2003) s. 20-22
NTNU Untitled
 
40 Arlov, Thor Bjørn.
Svalbards historie (2. reviderte utgave). Tapir Akademisk Forlag 2003 (ISBN 82-519-1851-0) 500 s.
NTNU Untitled
 
41 Arlov, Thor Bjørn.
Universitetet på tundraen. UNIS 1993-2003. Longyearbyen: Universitetssenteret på Svalbard AS 2003 (ISBN 82-481-0004-9) 143 s.
NTNU Untitled
 
42 Arlov, Thor Bjørn.
Why are we here? An Introduction to the History of Svalbard. Corps Diplomatique's besøk på Svalbard; 2003-06-11
NTNU Untitled
 
2002
43 Arlov, Thor Bjørn.
Polare planer. Om Svalbard og det norske ishavsimperiet. Plan og Arbeid 2002 (1) s. 4-10
NTNU Untitled
 
2001
44 Arlov, Thor Bjørn.
Bør det bo folk på Svalbard? Historien om bosetningene. I: Fra company town til folkestyre. Samfunnsbygging i Longyearbyen på 78 grader nord. : Svalbard Samfunnsdrift AS 2001 ISBN 82-996168-0-8. s. 11-17
NTNU Untitled
 
45 Arlov, Thor Bjørn.
Ishavsimperiet - norsk polarforskning i historisk lys. Norsk polarforskning i 2001. Arr.: Norges forskningsråd; 2001-09-22
NTNU Untitled
 
46 Arlov, Thor Bjørn.
Juvelen i kronen. Linjer i norsk svalbardpolitikk. I: Fra company town til folkestyre. Samfunnsbygging i Longyearbyen på 78 grader nord. : Svalbard Samfunnsdrift AS 2001 ISBN 82-996168-0-8. s. 189-195
NTNU Untitled
 
47 Arlov, Thor Bjørn.
Mot normalt. Longyearbyen 1976-1988. I: Fra company town til folkestyre. Samfunnsbygging i Longyearbyen på 78 grader nord. : Svalbard Samfunnsdrift AS 2001 ISBN 82-996168-0-8. s. 29-38
NTNU Untitled
 
48 Arlov, Thor Bjørn.
Trådløs, men ikke rådløs. Om etableringen av Spitsbergen Radio. 90-årsjubileet for Telenor på Svalbard; 2001-09-06
NTNU Untitled
 
49 Arlov, Thor Bjørn; Holm, Arne O..
Fra Company town til folkestyre Samfunnsbygging i Longyearbyen på 78 grader nord. : Svalbard Samfunnsdrift AS 2001 (ISBN 82-996168-0-8)
NTNU Untitled
 
50 Arlov, Thor Bjørn; Holm, Arne O..
Fra company town til folkestyre. Samfunnsbygging i Longyearbyen på 78 grader nord. Longyearbyen: Svalbard Samfunnsdrift AS 2001 (ISBN 82-996168-0-8) 232 s.
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste