Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 114 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 van der Zwart, Johan; Bakken, Siri Merethe; Hansen, Geir Karsten; Støa, Eli; Wågø, Solvår Irene.
ARCH19 June 12–13, 2019 – Trondheim, Norway. Proceedings from the 4th Conference on Architecture Research Care & Health. SINTEF akademisk forlag 2021 (ISBN 978-82-536-1718-3) 316 s. SINTEF proceedings(8)
NTNU SINTEF Untitled
 
2 Wågø, Solvår Irene.
Boglede i storkollektiv. Østlandets blad [Avis] 2021-08-04
SINTEF Untitled
 
3 Wågø, Solvår Irene.
Bærekraftig på flere vis. Bergensavisen [Avis] 2021-08-09
SINTEF Untitled
 
4 Wågø, Solvår Irene.
Eirik (24) tviler på at han noensinne kommer inn på boligmarkedet. Et spesielt kollektiv ble løsningen. Nidaros Pluss [Avis] 2021-07-18
SINTEF Untitled
 
5 Wågø, Solvår Irene.
Flere store kollektiver rundt i landet. Avisa Nordland [Avis] 2021-08-10
SINTEF Untitled
 
6 Wågø, Solvår Irene.
Forskere mener flere bør bo i kollektiv. forskning.no [Internett] 2021-07-03
SINTEF Untitled
 
7 Wågø, Solvår Irene.
Forskere slår et slag for flere kollektiv. sintef.no [Internett] 2021-07-05
SINTEF Untitled
 
8 Wågø, Solvår Irene.
Kom nærmere – Nå tar vi byen, uterommene og samhandlingen tilbake!. ntb.no [Internett] 2021-08-26
SINTEF Untitled
 
9 Wågø, Solvår Irene.
Morgendagens skole Et samspill mellom arkitektur, pedagogikk og læring (Digital informasjonstavle om pågående prosjekter i Sintefs lokaler).
SINTEF Untitled
 
10 Wågø, Solvår Irene.
Morgendagens skoler – Et samspill mellom arkitektur, pedagogikk og læring.
SINTEF Untitled
 
11 Wågø, Solvår Irene.
Noen kommuner lykkes godt med boligtilbud for personer med ROP- lidelser. Hva gjør de?. Rus & Samfunn [Internett] 2021-06-16
SINTEF Untitled
 
12 Wågø, Solvår Irene.
Rimelig boform. Drammens Tidende [Avis] 2021-08-07
SINTEF Untitled
 
13 Wågø, Solvår Irene.
Rimelig boform. Sarpsborg Arbeiderblad [Avis] 2021-08-07
SINTEF Untitled
 
14 Wågø, Solvår Irene.
Småhus er et godt boalternativ for personer med rus- og psykiske lidelser. Gemini.no [Internett] 2021-05-20
SINTEF Untitled
 
15 Wågø, Solvår Irene.
Thao (32) bor i kollektiv med 64 andre. Tønsberg blad [Avis] 2021-08-04
SINTEF Untitled
 
16 Wågø, Solvår Irene.
Thao (32) bor i kollektiv med 64 andre. Gjengangeren [Avis] 2021-08-04
SINTEF Untitled
 
17 Wågø, Solvår Irene.
Thao (32) bor i kollektiv med 64 andre: - Man føler seg i hvert fall aldri ensom. Avisa Oslo Pluss [Avis] 2021-08-01
SINTEF Untitled
 
18 Wågø, Solvår Irene.
Thao (32) bor i kollektiv med 64 andre: - Man føler seg i hvert fall aldri ensom. Jarlsberg pluss [Avis] 2021-08-14
SINTEF Untitled
 
19 Wågø, Solvår Irene.
Thao (32) bor i kollektiv med 64 andre: - Man føler seg i hvert fall aldri ensom. Dagsavi Demokraten [Avis] 2021-08-01
SINTEF Untitled
 
20 Wågø, Solvår Irene.
Thao (32) bor i kollektiv med 64 andre: – Man føler seg i hvert fall aldri ensom. Framtidinord.no [Internett] 2021-07-31
SINTEF Untitled
 
21 Wågø, Solvår Irene; Bø, Lars Arne; Høyland, Karin.
Småhus – hjem og verdig botilbud for personer med ruslidelser og psykiske lidelser? Kommunenes erfaringer og beboernes stemmer. SINTEF akademisk forlag 2021 (ISBN 978-82-536-1695-7) 208 s. SINTEF Fag(75)
SINTEF Untitled
 
22 Wågø, Solvår Irene; Clauß, John; Mathisen, Hans Martin; Gustavsen, Kai; Gullbrekken, Lars; Homb, Anders.
Skoler på vent. Tiltak for å ivareta inneklima og helse. SINTEF akademisk forlag 2021 (ISBN 978-82-536-1721-3) 139 s. SINTEF Fag(85)
SINTEF NTNU Untitled
 
23 Wågø, Solvår Irene; Gorantonaki, Jenny; Høyland, Karin.
Kollektive boformer – et svar på noen av dagens samfunnsutfordringer? En studie av Villa Holmboe i lys av andre kollektive boligløsninger. SINTEF akademisk forlag 2021 (ISBN 978-82-536-1707-7) 67 s. SINTEF Fag(78)
SINTEF Untitled
 
24 Wågø, Solvår Irene; Saur, Ellen.
Morgendagens skole. Vi skaper rommet; 2021-01-21 - 2021-01-21
SINTEF NTNU Untitled
 
2020
25 Melby, Line; Ulset, Gro; Paulsen, Veronika; Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Kaasbøll, Jannike.
Nytt institusjonstilbud for unge med samtidig behov for omsorg og psykisk helsehjelp. SLUTTRAPPORT. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1665-0) 148 s. SINTEF Fag(66)
SAMFORSK SINTEF Untitled
 
26 Melby, Line; Wågø, Solvår Irene.
Nytt behandlingstilbud ga fornøyde behandlere, men ungdommene er kritiske. Gemini.no [Tidsskrift] 2020-11-18
SINTEF Untitled
 
27 Melby, Line; Wågø, Solvår Irene.
Ungdommer som får omsorg og psykisk helsehjelp der de bor, er mer kritiske til tilbudet enn de ansatte. Forskning.no [Tidsskrift] 2020-11-17
SINTEF Untitled
 
28 Wågø, Solvår Irene.
– Folk med rus- og psykiske lidelser må få være med på å planlegge egen bolig. forskning.no [Internett] 2020-04-29
SINTEF Untitled
 
29 Wågø, Solvår Irene.
Hva gjør vi med skoler «på vent»?. Gemini.no [Internett] 2020-01-16
SINTEF Untitled
 
30 Wågø, Solvår Irene.
Morgendagens skole-. Instituttmøte i SINTEF Community; 2020-05-15 - 2020-05-15
SINTEF Untitled
 
31 Wågø, Solvår Irene.
Slik kan inneklima på gamle skoler bli bedre. Nationen [Internett] 2020-01-20
SINTEF Untitled
 
32 Wågø, Solvår Irene.
Slik kan inneklima på gamle skoler bli bedre. forskning.no [Internett] 2020-01-20
SINTEF Untitled
 
33 Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Bø, Lars Arne.
Etablering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser – erfaringer fra norske kommuner. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1656-8) 42 s. SINTEF Fag(64)
SINTEF Untitled
 
2019
34 Mandal, Roland; Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Paulsen, Veronika; Melby, Line.
Følgeforskning av etablering og drift av nytt institusjonstilbud for barn og unge med behov for langvarig omsorg utenfor hjemmet og samtidig stort behov for psykisk helsehjelp. : SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06860-3) 60 s. SINTEF Rapport(2019:00226)
SAMFORSK SINTEF NTNU Untitled
 
35 Wågø, Solvår Irene.
Bokvalitet med rus og psykiske lidelser. Rus & Samfunn [Internett] 2019-03-30
SINTEF Untitled
 
36 Wågø, Solvår Irene.
Bokvalitet og verdighet. En evaluering av boliger for mennesker med rus- og psykiatrilidelser. Hvordan tilrettelegge for trygge og gode bo- og tjenestetilbud for mennesker med samtidig rus/psykisk -lidelse (ROP); 2019-08-27
SINTEF Untitled
 
37 Wågø, Solvår Irene.
Bokvalitet og verdighet i boliger for personer med rus- og psykiske lidelser. Husbanken Øst; 2019-10-17 - 2019-10-17
SINTEF Untitled
 
38 Wågø, Solvår Irene.
Boligen er viktig for helsa til psykisk syke. forskning.no [Internett] 2019-06-06
SINTEF Untitled
 
39 Wågø, Solvår Irene.
Boligen er viktig for helsa til psykisk syke. velferd.no [Internett] 2019-06-07
SINTEF Untitled
 
40 Wågø, Solvår Irene.
Gamle hus kan oppgraderes. Brønnøysunds Avis [Avis] 2019-02-01
SINTEF Untitled
 
41 Wågø, Solvår Irene.
Geminisenteret Helsefremmende arkitektur og omgivelser (HelsA). OAT - Urban wellbeing event - DOGA 22/10; 2019-10-22 - 2019-10-22
SINTEF Untitled
 
42 Wågø, Solvår Irene.
Gjenreisingshus kan oppgraderes uten å ødelegge det originale uttrykket. Radionordkapp.no [Internett] 2019-01-31
SINTEF Untitled
 
43 Wågø, Solvår Irene.
Gjenreisingshus kan oppgraderes uten å ødelegge det originale uttrykket. NTBinfo [Internett] 2019-01-31
SINTEF Untitled
 
44 Wågø, Solvår Irene.
Gjenreisingshus kan oppgraderes uten å ødelegge det originale uttrykket. bygg.no [Internett] 2019-01-31
SINTEF Untitled
 
45 Wågø, Solvår Irene.
Gjenreisingshus kan oppgraderes uten å ødelegge det originale uttrykket. itbaktuelt.no [Internett] 2019-02-01
SINTEF Untitled
 
46 Wågø, Solvår Irene.
Gjenreisningshus kan oppgraderes riktig. byggmesteren.no [Internett] 2019-02-04
SINTEF Untitled
 
47 Wågø, Solvår Irene.
Gjenreist - en mulighetsstudie om oppgradering. Kulturarv og byutvikling; 2019-10-08 - 2019-10-09
SINTEF Untitled
 
48 Wågø, Solvår Irene.
God arkitektur – en investering i folkehelsa. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019 s. 20-21
SINTEF Untitled
 
49 Wågø, Solvår Irene.
God arkitektur er en investering i folkehelsen. Gemini 2019
SINTEF Untitled
 
50 Wågø, Solvår Irene.
Helsefremmende arkitektur og omgivelser: Bare pynt eller samfunnsøkonomisk gevinst?. Arendalsuka 2019; 2019-08-14
SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste