Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 74 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Mandal, Roland; Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Paulsen, Veronika; Melby, Line.
Følgeforskning av etablering og drift av nytt institusjonstilbud for barn og unge med behov for langvarig omsorg utenfor hjemmet og samtidig stort behov for psykisk helsehjelp. : SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06860-3) 60 s. SINTEF Rapport(2019:00226)
SINTEF Untitled
 
2 Wågø, Solvår Irene.
Bokvalitet med rus og psykiske lidelser. Rus & Samfunn [Internett] 2019-03-30
SINTEF Untitled
 
3 Wågø, Solvår Irene.
Bokvalitet og verdighet i boliger for personer med rus- og psykiske lidelser. Husbanken Øst; 2019-10-17 - 2019-10-17
SINTEF Untitled
 
4 Wågø, Solvår Irene.
Boligen er viktig for helsa til psykisk syke. velferd.no [Internett] 2019-06-07
SINTEF Untitled
 
5 Wågø, Solvår Irene.
Boligen er viktig for helsa til psykisk syke. forskning.no [Internett] 2019-06-06
SINTEF Untitled
 
6 Wågø, Solvår Irene.
Gamle hus kan oppgraderes. Brønnøysunds Avis [Avis] 2019-02-01
SINTEF Untitled
 
7 Wågø, Solvår Irene.
Geminisenteret Helsefremmende arkitektur og omgivelser (HelsA). OAT - Urban wellbeing event - DOGA 22/10; 2019-10-22 - 2019-10-22
SINTEF Untitled
 
8 Wågø, Solvår Irene.
Gjenreisingshus kan oppgraderes uten å ødelegge det originale uttrykket. bygg.no [Internett] 2019-01-31
SINTEF Untitled
 
9 Wågø, Solvår Irene.
Gjenreisingshus kan oppgraderes uten å ødelegge det originale uttrykket. itbaktuelt.no [Internett] 2019-02-01
SINTEF Untitled
 
10 Wågø, Solvår Irene.
Gjenreisingshus kan oppgraderes uten å ødelegge det originale uttrykket. Radionordkapp.no [Internett] 2019-01-31
SINTEF Untitled
 
11 Wågø, Solvår Irene.
Gjenreisingshus kan oppgraderes uten å ødelegge det originale uttrykket. NTBinfo [Internett] 2019-01-31
SINTEF Untitled
 
12 Wågø, Solvår Irene.
Gjenreisningshus kan oppgraderes riktig. byggmesteren.no [Internett] 2019-02-04
SINTEF Untitled
 
13 Wågø, Solvår Irene.
Gjenreist - en mulighetsstudie om oppgradering. Kulturarv og byutvikling; 2019-10-08 - 2019-10-09
SINTEF Untitled
 
14 Wågø, Solvår Irene.
Hva er en god bolig? Bokvalitet og verdighet -. Rusfeltets fagkonferanse; 2019-10-09 - 2019-10-10
SINTEF Untitled
 
15 Wågø, Solvår Irene.
Hva er gode boliger for personer med psykiske lidelser og ruslidelser?. bygg.no [Internett] 2019-03-19
SINTEF Untitled
 
16 Wågø, Solvår Irene.
Kan etterisolere uten å ødelegge uttrykket. byggfakta.no [Internett] 2019-01-31
SINTEF Untitled
 
17 Wågø, Solvår Irene.
Oppgradering av gjenreisingshus. Ny teknikk [Internett] 2019-03-30
SINTEF Untitled
 
18 Wågø, Solvår Irene.
Slik kan de spesielle husene oppgraderes til dagens standard. Framtidinord.no [Internett] 2019-02-01
SINTEF Untitled
 
19 Wågø, Solvår Irene; Bø, Lars Arne.
Bokvalitet med rus og psykiske lidelser. Rus & Samfunn. Rus.no [Internett] 2019-04-03
SINTEF Untitled
 
20 Wågø, Solvår Irene; Bø, Lars Arne; Høyland, Karin.
Housing quality and dignity. An evaluation of housing for people diagnosed with substance abuse and psychiatric disorders.. ENHR konferanse; 2019-08-27 - 2019-08-29
SINTEF NTNU Untitled
 
21 Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Bø, Lars Arne.
Bokvalitet og verdighet – en evaluering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1615-5) 48 s. SINTEF Fag(57)
SINTEF Untitled
 
2018
22 Wågø, Solvår Irene.
Hvordan skape inkluderende nabolag?. NTB Info [Internett] 2018-04-26
SINTEF Untitled
 
23 Wågø, Solvår Irene.
Hvordan skape inkluderende nabolag?. Tidsskriftet aldring og helse 2018
SINTEF Untitled
 
24 Wågø, Solvår Irene.
Hvordan vil det grønne skiftet endre og påvirke måten vi bor på i fremtiden?. Bislettkonferansen 2018; 2018-06-07 - 2018-06-07
SINTEF Untitled
 
25 Wågø, Solvår Irene.
Oppgradering av gjenreisingshus: Åpent seminar i Hammerfest. NTB Info [Internett] 2018-08-14
SINTEF Untitled
 
26 Wågø, Solvår Irene.
Sintef Byggforsk har undersøkt hvordan man kan skape mer inkluderende nabolag. Arkitektnytt [Fagblad] 2018-04-26
SINTEF Untitled
 
27 Wågø, Solvår Irene.
Skoler på vent. Astma, allergi 2018 nr. 5 [Tidsskrift] 2018-11-27
SINTEF Untitled
 
28 Wågø, Solvår Irene.
Slik oppgraderes gjenreisingshus. Byggmesteren.no [Internett] 2018-08-14
SINTEF Untitled
 
29 Wågø, Solvår Irene.
Tar vare på kulturminner. Hammerfestingen [Avis] 2018-08-22
SINTEF Untitled
 
30 Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin.
Inkluderende nabolag? Samspill mellom ulike bo- og servicetilbud og nabolag i bydelen Havstein i Trondheim. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-536-1574-5) 46 s. SINTEF Fag(48)
SINTEF Untitled
 
31 Wågø, Solvår Irene; Lien, Anne Gunnarshaug; Skeie, Kristian.
Gjenreisingshus i nord – en mulighetsstudie om oppgradering. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-536-1606-3) 97 s. SINTEF Fag(54)
SINTEF Untitled
 
32 Wågø, Solvår Irene; Lien, Anne Gunnarshaug; Skeie, Kristian.
Northern Upgrade. Upgrading houses from the post-war reconstruction period. I: Challenged Ruralities: Welfare States under Pressure. Conference Book – Fifth Nordic Rural Research Conference. Frederiksberg: University of Copenhagen 2018 ISBN 978-87-7903-792-2. s. 70-
SINTEF Untitled
 
2017
33 Finocchiaro, Luca; Wågø, Solvår Irene.
Architectural design and aesthetics of Zero Emission Buildings: an analysis of perceived architectural qualities in the ZEB Living LAB in Trondheim.. I: Proceedings of 33rd PLEA International Conference : Design to Thrive. Volume 1. Edinburgh, 2th - 5th July 2017. Network for comfort and energy use in buildings 2017 ISBN 9780992895754. s. 216-223
NTNU Untitled
 
34 Grynning, Steinar; Lolli, Nicola; Wågø, Solvår Irene; Risholt, Birgit Dagrun.
Solar Shading in Low Energy Office Buildings - Design Strategy and User Perception. Journal of Daylighting 2017 ;Volum 4. s. 1-14
NTNU SINTEF Untitled
 
35 Gullbrekken, Lars; Wågø, Solvår Irene.
POUB: Passivhus- Oppgradering- Universell utforming- Beboermedvirkning. SINTEF akademisk forlag 2017 11 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
36 Woods, Ruth; Wågø, Solvår Irene; Thomsen, Judith.
BO¤BLI. Preferanser, behov og anbefalinger ved utvikling av boliger for tilflyttere. SINTEF akademisk forlag 2017 (ISBN 978-82-536-1535-6) 53 s. SINTEF Notat(21)
SINTEF Untitled
 
37 Wågø, Solvår Irene.
Oppgradering av gjenreisningshus i Nord Troms og Finnmark. https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-finnmark/DKFI010 [Radio] 2017-02-17
SINTEF Untitled
 
38 Wågø, Solvår Irene.
Universell utforming. Bakgrunn for målkravene i Byggforskserien.. Kurs i universell utforming for Norges Handikapforbund; 2017-09-25 - 2017-09-25
SINTEF Untitled
 
39 Wågø, Solvår Irene; Skeie, Kristian Stenerud; Lien, Anne Gunnarshaug.
GJENREIST Oppgradering av gjenreisingsbebyggelsen i nord.
SINTEF Untitled
 
2016
40 Kjølle, Kari Hovin; Hauge, Åshild Lappegard; Wågø, Solvår Irene.
Synergier mellom energieffektivitet og universell utforming i oppgradering av flerboligbygg. SINTEF akademisk forlag 2016 (ISBN 978-82-536-1519-6) 35 s. SINTEF Notat(18)
SINTEF Untitled
 
41 Wågø, Solvår Irene.
Energieffektive boliger - er det konflikt med ønsker om dagslys, utsikt og frisk luft?. Fagtreff om boligkvalitet; 2016-10-05 - 2016-10-05
SINTEF Untitled
 
42 Wågø, Solvår Irene; Haase, Matthias; Lien, Anne Gunnarshaug.
Revitaliserende oppgradering av boliger. En eksempelsamling. SINTEF akademisk forlag 2016 (ISBN 978-82-536-1515-8) 66 s. SINTEF Notat(17)
SINTEF Untitled
 
43 Wågø, Solvår Irene; Hauge, Bettina; Støa, Eli.
Between indoor and outdoor: Norwegian perceptions of well-being in energy-efficient housing. Journal of Architectural and Planning Research 2016 ;Volum 33.(4) Suppl. Winter s. 326-346
NTNU Untitled
 
44 Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin.
En bydel for alle? Botilbud for yngre personer med stort hjelpebehov. SINTEF akademisk forlag 2016 (ISBN 978-82-536-1505-9) 44 s. SINTEF Fag(35)
NTNU SINTEF Untitled
 
45 Wågø, Solvår Irene; Woods, Ruth.
Designing Housing for Migrant Workers in a Norwegian Coastal Community. 4th Nordic Rural Research Conference; 2016-05-22 - 2016-05-24
SINTEF Untitled
 
2015
46 Haase, Matthias; Wågø, Solvår Irene.
Sustainable buildings - how Regenerative design can support the transformation. I: Proceedings of the 7PHN Sustainable Cities and Buildings conference held in Copenhagen 20-21 August 2015. Danmarks Tekniske Universitet, DTU 2015 ISBN 978-87-7877-423-1. s. -
SINTEF Untitled
 
47 Høyland, Karin; Wågø, Solvår Irene; Woods, Ruth.
” A neighbourhood for all?" Housing for people with extensive disabilities.. ENHR 2015; 2015-06-28 - 2015-07-01
NTNU SINTEF Untitled
 
2014
48 Woods, Ruth; Wågø, Solvår Irene.
Architectural quality and rural development. 3rd Nordic Conference for Rural Research; 2014-10-08 - 2014-10-10
SINTEF Untitled
 
49 Wågø, Solvår Irene.
Morgendagens bolig. Arealeffektivitet sett i lys av bærekrafthensyn og nye husholdningsstrukturer. Compact living. Fremtidens arealeffektive boliger.; 2014-02-07 - 2014-02-07
NTNU SINTEF Untitled
 
50 Wågø, Solvår Irene; Berker, Thomas.
Architecture as a strategy for reduced energy consumption? An in-depth analysis of residential practices' influence on the energy performance of passive houses. Smart and Sustainable Built Environment 2014 ;Volum 3.(3) s. 192-206
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste