Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 86 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Nilssen, Vivi Lisbeth; Klemp, Torunn.
Encouraging working and communicating like mathematicians: An illustrative case on dialogic teaching. I: Applying cultural historical activity theory in educational settings. Learning, development and research. Routledge 2020 ISBN 9780367321314. s. 73-90
NTNU Untitled
 
2019
2 Høynes, Siri-Malén; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth.
Mentoring prospective mathematics teachers as conductors of whole class dialogues - Using video as a tool. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies 2019 ;Volum 77.(January-2019) s. 287-298
NTNU Untitled
 
3 Høynes, Siri-Malén; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth.
Video som redskap i etterveiledning av matematikksamtaler. Norsk pedagogisk tidsskrift 2019 ;Volum 103.(4) s. 215-226
NTNU Untitled
 
4 Klemp, Torunn.
Early mathematics - teacher communication supporting the pupil's agency. Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education 2019 s. -
NTNU Untitled
 
5 Klemp, Torunn.
Teacher communication in the mathematics classroom in early years. European Conference on Educational Research, ECER 2019; 2019-09-03 - 2019-09-06
NTNU Untitled
 
6 Klemp, Torunn; Postholm, May Britt; Jakhelln, Rachel Elise; Nilssen, Vivi Lisbeth.
The design of the research project "Learning, Assessment and Boundary Crossing in Teacher Education" (LAB-Ted). Nordic ISCAR 2019; 2019-06-18 - 2019-06-20
NTNU UiT Untitled
 
2018
7 Dahl, Heidi; Dragvoll, Karoline Gillebo; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi.
Collaboration in mathematics – What stimulates and what impedes mathematical progress?. LaUDiM-konferansen: Eleven i fokus – matematikk på barnetrinnet; 2018-11-28 - 2018-11-29
NTNU Untitled
 
8 Dahl, Heidi; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth.
Collaborative tool-mediated talk - an example from third graders. I: Nordic Research in Mathematics Education. Papers of NORMA 17. The Eight Nordic Conference on Mathematics Education. Stockholm, May 30 - June 2, 2017. Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF 2018 ISBN 978-91-984024-1-4. s. 31-40
NTNU Untitled
 
9 Høynes, Siri-Malén; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth.
Pre-service mathematics teachers' whole-class dialogs during field practice. I: Proceedings of the 42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 3). Umeå, Sweden: International Group for the psychology of Mathematics Education 2018 ISBN 978-91-7601-904-7. s. 123-130
NTNU Untitled
 
10 Høynes, Siri-Malén; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth.
Pre-service mathematics teachers’ whole-class dialogs during field practice. PME 42; 2018-07-03 - 2018-07-08
NTNU Untitled
 
11 Høynes, Siri-Malén; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth.
The Contribution of Video as a tool in Mentoring - Student Teachers´ Experiences. AERA; 2018-04-12 - 2018-04-17
NTNU Untitled
 
12 Høynes, Siri-Malén; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth.
Using video-based mentoring to target the problem of representation in whole class discussions. LaUDiM-konferansen: Eleven i fokus – matematikk på barnetrinnet; 2018-11-28 - 2018-11-29
NTNU Untitled
 
13 Klemp, Torunn.
“Okey?” - Teacher communication in mathematics supporting young pupils’ agency. LaUDiM-konferansen: Eleven i fokus – matematikk på barnetrinnet; 2018-11-28 - 2018-11-29
NTNU Untitled
 
14 Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth.
Praksisstudier i lærerutdanninga. Fagbokforlaget 2018 (ISBN 978-82-450-2195-0) 274 s.
NTNU Untitled
 
2017
15 Dahl, Heidi; Klemp, Torunn.
Språkbruk og språkutvikling i matematikk - LaUDiM. Oppstartskonferanse for Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap; 2017-03-16 - 2017-03-16
NTNU Untitled
 
16 Dahl, Heidi; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth.
Collaborative talk in mathematics – contrasting examples from third graders. Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education 2017 ;Volum 46.(5) s. 599-611
NTNU Untitled
 
17 Dahl, Heidi; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth.
Collaborative tool-mediated talk - an example from third graders. NORMA 17; 2017-05-30 - 2017-06-03
NTNU Untitled
 
18 Høynes, Siri-Malén; Nilssen, Vivi Lisbeth; Klemp, Torunn.
Pre-service mathematics teachers’ whole class discussions during practicum. Research group; 2017-03-21 - 2017-03-21
NTNU Untitled
 
19 Igland, Mari-Ann; Matre, Synnøve; Klemp, Torunn; Madsen, Roar; Nilssen, Vivi Lisbeth; Sikko, Svein Arne; Torgersen, Eivind Nessa.
Uheldig polarisering mellom fag og pedagogikk. Universitetsavisa 2017
NTNU Untitled
 
20 Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth.
Positionings in an immature triad in teacher education. European Journal of Teacher Education 2017 ;Volum 40.(2) s. 257-270
NTNU Untitled
 
21 Nilssen, Vivi Lisbeth; Klemp, Torunn; Høynes, Siri-Malén.
Video som medierende redskap i veiledning. Konferanse; 2017-02-15 - 2017-02-16
NTNU Untitled
 
2016
22 Dons, Carl Fredrik; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth; Strømman, Elin.
På vei til å bli skrivelærer. SkrivePuff-nettverk for skriveforskere i Trondheim; 2016-10-28 - 2016-10-28
NTNU Untitled
 
23 Høynes, Siri-Malén; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth.
Bruk av video i praksisopplæring i matematikk. Den 14. nordiske lærerutdanningskonferansen; 2016-05-10 - 2016-05-13
NTNU Untitled
 
24 Høynes, Siri-Malén; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth.
Improving student teaching through use of video recordings as a tool in post lessons conversations. Bringing teacher education forward; 2016-06-08 - 2016-06-10
NTNU Untitled
 
25 Klemp, Torunn.
Partnerskap mellom universitet og skole med fokus på regning. Å regne for å lære. Dialogseminar i TILT-prosjektet; 2016-04-20 - 2016-04-20
NTNU Untitled
 
26 Klemp, Torunn; Nedberg, Audhild.
Å studere elevers læring gjennom en fokuselev. FoU i praksis 2016 ;Volum 10.(2) s. 23-43
NTNU UiT Untitled
 
27 Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth.
Skriving i et digitalt triadisk refleksjonsfellesskap i lærerutdanninga. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2016 ;Volum 10.(2) s. 347-365
NTNU Untitled
 
28 Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth; Høynes, Siri-Malén.
Video as a Tool in Prospective Mathematics Teachers’ Professional Development. ECER; 2016-08-23 - 2016-08-26
NTNU Untitled
 
29 Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth; Strømman, Elin; Dons, Carl Fredrik.
På vei til å bli skrivelærer. Lærerstudenten i dialog med teori og praksis. Cappelen Damm Akademisk 2016 (ISBN 9788202525163) 256 s.
NTNU Untitled
 
2015
30 Burheim, Oda T.; Gillebo Paus, Karoline; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth.
Så deilig å få snakke fag!. Adresseavisen 2015
NTNU Untitled
 
31 Klemp, Torunn; Nedberg, Audhild.
Å følge en fokuselev - eksemplarisk læring og samspillende ekspertise. FoU i Praksis 2015; 2015-04-09 - 2015-04-10
NTNU UiT Untitled
 
32 Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth.
Posisjoneringer i en digital triade i lærerutdanninga. SkrivePUFF; 2015-04-24 - 2015-04-24
NTNU Untitled
 
33 Nilssen, Vivi Lisbeth; Klemp, Torunn.
Lærerstudenten i møtet mellom teori og praksis - viktige problemstillinger.. LiFT gruppeseminar; 2015-04-22
NTNU Untitled
 
2014
34 Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth.
Written online reflections as a meeting place in student teaching - a possibility or a dream?. AERA (American educational research association); 2014-04-03 - 2014-04-07
NTNU Untitled
 
35 Nilssen, Vivi Lisbeth; Klemp, Torunn.
Lærerstudenten i møtet mellom teori og praksis. Universitetsforlaget 2014 (ISBN 978-82-15-02284-0) 233 s.
NTNU Untitled
 
36 Nilssen, Vivi Lisbeth; Klemp, Torunn.
Praksisloggen som mulig dialogisk møteplass for triaden student-praksislærer-faglærer?. Veilederkonferanse; 2014-10-16 - 2014-10-17
NTNU Untitled
 
2013
37 Klemp, Torunn.
Loggskriving i praksis - ei vandring mellom fire perspektiver. FoU i praksis 2013 ;Volum 7.(2) s. 51-76
NTNU Untitled
 
38 Klemp, Torunn.
Norsk lærerutdanning etter grunnskolelærerreformen. Seminardag - Studietur for praksisledere i dansk lærerutdanning; 2013-03-12 - 2013-03-14
NTNU Untitled
 
39 Klemp, Torunn.
Om praksisloggen som læringsverktøy. Seminar for praksislærere og faglærere; 2013-10-02 - 2013-10-02
NTNU Untitled
 
40 Klemp, Torunn.
Praksisloggen - om skriving og refleksjon i praksisopplæringa. Seminar for praksislærere og faglærere; 2013-02-04 - 2013-02-04
NTNU Untitled
 
41 Klemp, Torunn.
Praksisloggen - om skriving og refleksjon i praksisopplæringa. Praktiklederseminar - Studietur for praksisledere ved danske lærerutdanninger; 2013-03-12 - 2013-03-14
NTNU Untitled
 
42 Klemp, Torunn.
Refleksjon - hva er det, og hvilken betydning har den i utdanning til profesjonell lærerpraksis?. UNIPED (Tromsø) 2013 ;Volum 36.(1) s. 42-58
NTNU Untitled
 
43 Klemp, Torunn.
Refleksjon i lærerutdanninga?. Praktiklederseminar - studietur for praksisledere i dansk lærerutdanning; 2013-03-12 - 2013-03-14
NTNU Untitled
 
44 Strømman, Elin; Nilssen, Vivi Lisbeth; Klemp, Torunn; Dons, Carl Fredrik.
The digital room as a meeting place for reflection on theory and practice in teacher education. ECER; 2013-09-10 - 2013-09-13
NTNU Untitled
 
2012
45 Klemp, Torunn.
Kvalitativ analyse og bruk av programvare. I: Analyse i kvalitative studier. Den skrivende forskeren. Universitetsforlaget 2012 ISBN 9788215020471. s. 119-136
NTNU Untitled
 
46 Klemp, Torunn.
Med praksisloggen som vandrestav? En kvalitativ studie av lærerstudenters læringsprosess. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet 2012 (ISBN 978-82-471-3529-7) 257 s.
NTNU Untitled
 
47 Klemp, Torunn.
Praksislogg - hva bruker lærerstudentene den til?. FoU i Praksis. Nordisk konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanninga; 2012-04-23 - 2012-04-24
NTNU Untitled
 
48 Klemp, Torunn.
Praksisloggen som multiverktøy - hva bruker lærerstudentene den til?. I: Å skrive seg inn i læreryrket. Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-519-2896-0. s. 89-112
NTNU Untitled
 
49 Klemp, Torunn.
Skriveren, studenten og kjentmannen - en kvalitativ studie av praksislogger. Nordisk lärarutbildningskonferens 2012; 2012-05-07 - 2012-05-09
NTNU Untitled
 
2011
50 Klemp, Torunn Elise.
Discovering and developing student teachers' practical teaching theory - writing logs as a tool?. Journal of Applied Linguistics and Professional Practice 2011 ;Volum 7.(1) s. 125-142-
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste